HET BESTE !DEE VOOR LEREN EN ONTWIKKELEN

Voldoende deskundig en bekwaam personeel is goud waard voor een onderneming. Maar hoe kom je daar in deze tijd aan en zorg je er bovendien voor dat de kennis en vaardigheden van je medewerkers up-to-date blijven? Zodat je onderneming handig inspeelt op transities, productief blijft en je medewerkers binnen boord houdt?

Met MKB!dee ondersteunen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren. De ondernemers sporen zelf knelpunten op die hen ervan weerhouden om te investeren in menselijk kapitaal en bedenken daar een innovatieve oplossing voor.

MKBideenetwerk.nl laat zien welke initiatieven er zijn en hoe zij impuls geven aan oplossingen voor het ontwikkelen van vaardigheden en kennis van personeel. In 2020 gingen 47 ideeën van start met een grote variatie aan nieuwe werkende modellen. Op de goede-voorbeeldenpagina vind je een overzicht van alle projecten en kun je bovendien filteren op aanpak. Voorbeelden van knelpunten en oplossingen daarvoor lees je in dit overzicht.

Nieuwsgierig naar de resultaten van de vorige lichting? De eerste groep van 14 MKB!deeprojecten leverde eind 2019 hun resultaten op. Deze video geeft een impressie van hun ervaringen.