HET BESTE !DEE VOOR LEREN EN ONTWIKKELEN

Voldoende deskundig en bekwaam personeel is goud waard voor je onderneming. Maar hoe kom je daar in deze tijd aan en zorg je er bovendien voor dat de kennis en vaardigheden van je werknemers up-to-date blijven? Zodat je met een productieve onderneming handig inspeelt op alle veranderingen?

Met MKB!dee ondersteunen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren.

MKBideenetwerk.nl laat zien welke initiatieven er zijn en welke oplossingen zij bedachten voor het ontwikkelen van personeel. Op de goede-voorbeeldenpagina vind je een overzicht van alle projecten en kun je bovendien filteren op aanpak. Voorbeelden van knelpunten en oplossingen daarvoor lees je in dit overzicht.

In Goed idee – Oplossingen van ondernemers om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren maakten we een selectie uit de MKB!deeprojecten en vertaalden hun input in zeventien globaal geschreven oplossingen en stappenplannen waarmee je zelf aan de slag kunt.