HET BESTE !DEE VOOR LEREN EN ONTWIKKELEN

Voldoende deskundig en bekwaam personeel is goud waard voor een onderneming. Maar hoe kom je daar in deze tijd aan en zorg je er bovendien voor dat hun kennis en vaardigheden up-to-date blijft? Zodat je onderneming handig inspeelt op transities, productief blijft en je medewerkers binnen boord houdt?

Met MKB!dee ondersteunen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren. Tussen 6 juli en 7 september 2021 opent de regeling weer voor het aanvragen van een financiële bijdrage.

MKBideenetwerk.nl laat zien welke initiatieven er zijn en hoe zij impuls geven aan oplossingen voor het ontwikkelen van personeel. Op de goede-voorbeeldenpagina vind je een overzicht van alle projecten en kun je bovendien filteren op aanpak. Voorbeelden van knelpunten en oplossingen daarvoor lees je in dit overzicht.

Nieuwsgierig naar de resultaten van de vorige lichting? In Goed idee – Oplossingen van ondernemers om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren maakten we een selectie uit de MKB!deeprojecten, vroegen de ondernemers het hemd van het lijf en vertaalden hun input in zeventien globaal geschreven oplossingen en stappenplannen waarmee je zelf aan de slag kunt. De eerste groep van 14 MKB!deeprojecten leverde eind 2019 hun resultaten op.