Deel 1: Symbolische uitreiking subsidie
Deel 2: over het lerende netwerk MKB!dee