Tag Archief van: regelingen mkb

Webinar over MKB!dee en SLIM

Ondernemers die de scholings- en ontwikkelcultuur in hun bedrijf of branche willen versterken kunnen daarvoor dit jaar bij twee regelingen terecht: de SLIM-regeling en MKB!dee. Beide regelingen helpen ondernemers met het ontwikkelen van werknemers met het oog op een beter bedrijfsresultaat.

Samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische zaken en Klimaat organiseerden VNO-NCW en MKB-Nederland op 16 juni een webinar waarin de regelingen werden toegelicht. Het webinar gaf uitleg over de mogelijkheden en randvoorwaarden van de regelingen en is hier terug te zien, samen met de webinar mkb!dee presentatie.

In vogelvlucht:

MKB!dee is bedoeld voor mkb-ondernemers die willen investeren in scholing en ontwikkeling van hun huidig en toekomstig personeel, maar daar door allerlei belemmeringen niet aan toe komen. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een financiële bijdrage om knelpunten op te lossen. MKB!dee is beschikbaar voor alle sectoren en kan ook door een samenwerkingsverband worden ingediend. Een aanvraag maakt meer kans op toekenning bij:

  • bijdrage aan het versterken leercultuur bij kleine ondernemingen;
  • investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer en beter inzetbaar personeel in technische sectoren en in de ICT;
  • investeringen door mkb-ondernemers (alle sectoren) in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • investeringen door mkb-ondernemers (alle sectoren) in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

SLIM ondersteunt mkb-ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun bedrijf te realiseren en is bedoeld voor: mkb-ondernemingen, mkb-samenwerkingsverbanden en grote bedrijven uit de seizoensectoren. SLIM is beschikbaar voor de uitvoering van een aantal activiteiten. Zo kunnen mkb-ondernemers op dit moment subsidie aanvragen voor:

  • de doorlichting van de onderneming, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
  • loopbaan- of ontwikkeladviezen voor medewerkers van het bedrijf;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  • bieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

Toelichting op de activiteiten lees je hier. De Presentatie SLIM webinar kun je hier terugzien.