Tag Archief van: photonica

Smart photonics gaat communicatie veranderen

Met smart photonics (slimme fotonica) wordt het in de toekomst mogelijk om een nieuwe generatie telecommunicatieapparatuur en radars te ontwikkelen. Dan is het wel belangrijk dat het mkb – als het eenmaal zover is – de kennis hierover up to date heeft.
‘De Smart Photonics Uitdaging’ kan daarvoor zorgen, denkt initiatiefnemer Peter Koomen.   

Bekijk de video om snel een beeld te krijgen van dit MKB!dee

“Smart photonics, de technologie voor slimme chips die bewerkingen doet op basis van licht, gaat de radar- en telecomwereld drastisch veranderen. Via slimme chips wordt het in de toekomst mogelijk om meerdere antennebundels uit één antenne te halen en dat met een grote bandbreedte. Dat maakt het mogelijk om een nieuwe generatie producten in de markt te zetten, met smart photonics als Unique Selling Point (USP). Het gaat hierbij om de nieuwe generatie producten en diensten met hoge datasnelheden en vele aansluitingen in de telecomwereld, de beveiligingsmarkt en de hightech-industrie. Maar hoe gaan we dat aanpakken?”

Nieuwe generatie draadloze producten
Met de huidige systemen wordt het steeds moeilijker om de vraag naar hogere datasnelheden draadloos te distribueren naar steeds meer gebruikers. Met behulp van smart photonics in combinatie met een phased array antenne is het mogelijk om meerdere breedbandige antennebundels te realiseren. Met deze van elkaar onafhankelijke antennebundels kan in verschillende richtingen worden gecommuniceerd met vele (mobiele) gebruikers. Het moge duidelijk zijn dat hiermee een veel hogere totale datarate gehaald kan worden. Daarmee wordt het in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk om vele supersnelle draadloze verbindingen te realiseren voor hoge resolutie real-time streaming van videosignalen. Naast mobiele entertainment toepassingen worden mobiele medische toepassingen in ambulances, zorg en beveiliging op afstand mogelijk en komen de mogelijkheden van portable en wearable producten als slimme polsbandjes en kleding steeds dichterbij. Smart photonics maakt innovatieve draadloze applicaties mogelijk en daarmee de weg vrij voor een complete nieuwe generatie draadloze communicatieproducten.

Kennisontwikkeling
In het mkb is er nauwelijks kennis over smart photonics en de relatie tot radiofrequentietechnologie (RF-technologie). Daarom hebben wij ‘De Smart Photonics Uitdaging’ ingediend als MKB!dee. Het doel: kennisontwikkeling en kennisdeling over smart photonics en RF-technologie stimuleren, zodat het mkb er klaar voor is als we daadwerkelijk met behulp van applicaties smart photonics in antennes kunnen brengen. We bedachten dat het goed zou zijn om fysiek een plek te creëren waar stagairs, afstudeerders en promovendi via leerwerkplekken praktijkervaring kunnen opdoen. En we ontwikkelden het idee om op termijn een leeromgeving te bouwen voor e-learning en kennismanagement, met behulp van gamification en de inzet van community-software.

Tegenvaller
Afgelopen jaar hebben we allereerst geprobeerd alle spelers in kaart te brengen die zich bezighouden met smart photonics. Wie houden zich daar al mee bezig en hoe ver zijn we eigenlijk? Dat zijn er niet heel veel, ontdekten we. Uit dat onderzoek bleek bovendien al snel dat het nog te vroeg is om smart photonics in onze telecom- en radarapplicaties uit te proberen, er is nog geen eindproduct beschikbaar en er zijn alleen prototypes beschikbaar. Een tegenvaller. De markt is eenvoudigweg nog niet zover dat er dergelijke slimme chipjes beschikbaar zijn voor onze antennetoepassingen in commerciële applicaties. Er is feitelijk nog best een lange weg te gaan voordat de beschikbaarheid er is en de prijs interessant genoeg is. De techniek is eenvoudigweg nog niet voldoende doorontwikkeld voor commerciële toepassingen. Schattingen gaan ervan uit dat het nog zomaar een jaar of vijf of zelfs meer kan duren.

Andere insteek
Op grond daarvan hebben we besloten om voor een andere insteek te kiezen. We weten inmiddels wie de marktpartijen zijn en hebben een eerste community bij elkaar gebracht. Binnen die community gaan we de nieuwste ontwikkelingen monitoren en projecten opzetten. We hebben mensen op cursus gestuurd en gaan ze hier verder in opleiden, gesprekken voeren, symposia bijwonen en technische universiteiten en kennisinstituten goed in de gaten houden. En we blijven nadenken over slimme applicaties. Zodat we er klaar voor zijn zodra de slimme chipjes wel beschikbaar komen. En daarmee voorkomen dat we dan niet in de eerste de beste valkuil trappen. Als het dan gaat om het toepassen daarvan, zijn wij de eerste.

Energie hoog houden
Dat betekent dat wij in de periferie alvast druk aan de gang gaan om de koppeling met smart photonics goed te krijgen. Intussen proberen wij de energie in de kenniscommunity hoog te houden en verder uit te breiden. Dat bundelen van alle kennis is ontzettend belangrijk. Zodat niet iedereen straks bij nul begint. Daarvoor is het nodig om het er veel met elkaar over te hebben, de ontwikkelingen te bestendigen. Dat betekent dat we de community steeds opnieuw moeten blijven injecteren. Hoe we dat gaan doen, dat zijn we verder aan het uitwerken.

Onmogelijke mogelijk maken
Natuurlijk is het jammer dat het zo loopt. Maar zo gaat dat nu eenmaal. We doen het moeilijke werk en willen het onmogelijke mogelijk maken. Tegelijkertijd moet er natuurlijk ook geld verdiend worden. Hoe voorkom je dan dat de aandacht verslapt? Wat dan helpt is het lonkende perspectief. Dat smart photonics USP’s gaat opleveren staat buiten kijf. Smart photonics gaat gegarandeerd onderdeel uitmaken van de toekomstige telecom- en radarapparatuur. Dan is het uiteraard wel nodig dat er partijen zijn die de toepassingen naar de markt kunnen maken. Wij zorgen er tot die tijd voor dat we actief blijven in deze specialistische wereld, om in de toekomst wél die unieke producten te kunnen realiseren.”