Tag Archief van: it

Innovatie is geen gimmick

Mijlpaal: ondanks of misschien wel dankzij alle Coronaperikelen lukte het MKB!dee I.AMDIGITAL vlak voor de zomer een cursus af te ronden die professionals klaarstoomt voor een digitale omslag. I.AMDIGITAL legt de lat hoog: binnen drie jaar één miljoen professionals helpen bij hun digitale transformatie. Om dat doel te bereiken worden in een pilot mkb’ers ingezet als ambassadeurs voor AI.

In samenwerking met Lexence advocaten & notarissen uit Amsterdam is sectorspecifieke content voor de juridische sector aan de cursus toegevoegd. Deze bestaat uit offline trainingen en online modules en maakt gebruik van bouwstenen die per doelgroep worden ingezet. Een groep van vijftig juristen van verschillende organisaties doorliep het programma en sloot dit eind mei af met een online examen en certificering. Erik Steenis, advocaat bij Lexence advocaten & notarissen en één van de deelnemers aan de pilot, ziet de opbrengst ervan vooral als een solide basis voor het verder ontwikkelen van zijn kennis op dit gebied.

Multidisciplinair innovatieteam
“Innovatie wordt vaak aangehaald als ‘iets dat er dan maar bij moet’, maar bij Lexence hechten we juist veel waarde aan innovatie. Daarom hebben we een innovatieteam, een soort poule die periodiek bijeenkomt om te onderzoeken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Met die houding zit ik ook in dat team. Wij willen de ontwikkelingen op dit gebied liefst een stap voor zijn en zetten ons daar actief voor in. Het is geen gimmick.”

Plenaire kick-off, trainingen en online modules
“De kick-off van de pilot was een introductie van wat we konden verwachten. De beginselen: ‘hoe schep je een organisatiecultuur waar innovatie wordt gezien als een drijvende kracht?’. Dat doen we al goed bij Lexence maar het kan altijd een stap verder. Als in een snelkookpan gingen we aan de slag met een centrale uitdaging: ‘hoe zorg je ervoor dat je de kennis en ervaring van ervaren kantoorgenoten eenvoudig toegankelijk maakt voor de jongere generatie?’ We hebben onderzocht hoe je dat zou kunnen verbreden en hoe we daar nieuwe technologieën voor kunnen inzetten. Erg waardevol, want ik denk dat innovatie niet iets is voor op je zolderkamer maar juist tot leven komt als je mensen vanuit verschillende disciplines met elkaar in contact brengt en elkaar laat inspireren.”

Ervaring ontsluiten
“Eén van de bedachte oplossingen: een soort chatbot gerund door AI; waarbij je de herinneringen, keuzes en overwegingen uit bepaalde zaken vastlegt, inzichtelijk maakt en van context voorziet. Dat bij wijze van spreken de afwegingen van een ervaren kantoorgenoot uit z’n ‘best en worst practices’ ontsluitbaar zijn. Een deel van ons werk wordt natuurlijk geleid door de juridische praktijk maar een belangrijk ander deel ervan is ervaring. Het zou fantastisch zijn als AI het mogelijk maakt de ervaringsschatkamer van het juridisch collectief zo nu en dan te raadplegen.”

Wat heeft het je persoonlijk opgeleverd?
“Het heeft de punten voor me met elkaar verbonden. Als nu een probleem aan mij wordt voorgelegd – over AI, over software en servers of over Cloud computing – dan weet ik het te plaatsen in het grotere geheel en kan er beter de waarde van inschatten. Ook hebben wij geleerd welke vragen relevant zijn en hoe je kritisch naar deze technologieën kan kijken.”

Verbetert deze pilot de dienstverlening bij Lexence?
“Als we uitvoerende taken uitbesteden aan machines, computers en slimme applicaties, zorgt dat ervoor dat wij ons kunnen richten op besluitvorming, het afwegen van belangen, het afwegen van emoties en het vinden van oplossingen. Daar is de mens namelijk heel goed in. Tegelijk is het onze taak de kwaliteit van wat wij doen te borgen. Dat betekent dat we altijd met een kritisch oog kijken naar welke taken we aan innovatie uitbesteden, want uiteindelijk blijven wij eindverantwoordelijk voor onze dienstverlening. Het recht leeft bij de gratie van de praktijk. Het is niet zo dat we van alles kunnen uitdenken en dat dan altijd zo blijft. Het recht verandert ook door maatschappelijke ontwikkelingen. Ogen en oren open houden is het devies. Dan blijven we veranderingen een stap voor.”

www.iamdigital.nl

CodyCody: antwoord op behoefte aan vakmensen

‘On the job’ hulp krijgen bij het schrijven van software-code? Snel nieuwe vakkennis opdoen en ervaringen uitwisselen met vakgenoten? Dat kan via het online kennis- en leerplatform ‘CodyCody’, denkt Wim Goes van Valori. Het doel: software-ontwikkelaars ondersteunen in hun IT-bouwmeesterschap.


Bekijk de video om snel een idee van dit MKB!dee te krijgen.

“We stevenen met elkaar af op een steeds groter wordende kloof tussen wat software-ontwikkelaars kunnen en wat van hen gevraagd wordt. De kwaliteit van wat zij maken blijft vaak achter. Tegelijkertijd vragen we steeds meer van onze systemen, en wordt kwalitatief goede software maatschappelijk gezien relevanter omdat we meer van die systemen afhankelijk zijn. Er is dus sprake van een groeiende mismatch. Belangrijke oorzaak is dat de vraag naar ICT en software-ontwikkeling een enorme vlucht heeft genomen. Dusdanig dat er schaarste op de arbeidsmarkt is ontstaan. Ontwikkelaars die er nog wel zijn hebben het zo druk met de waan van de dag dat zij nauwelijks toekomen aan bijscholing en hun vakmatige ontwikkeling.”

Online knowledge platform
“Bij Valori denken we dat het vanuit maatschappelijk perspectief heel belangrijk is om deze beroepsgroep op een passende manier een handje te helpen. Via coaching on the job, waarbij we teams actief ondersteunen en direct feedback geven als zij software ontwikkelen. Wij signaleren namelijk dat veel ontwikkelaars niet goed genoeg leren hoe zij kwalitatief goede software moeten maken, dat ze onvoldoende weten over goed programmeren. Dat komt omdat een lerende cultuur bij deze groep, gezien de druk waaronder zij moeten werken, een lagere prioriteit krijgt. Maar ook omdat deze beroepsgroep noodgedwongen flink groeit met zij-instromers die vaak hooguit een paar maanden een Java-cursus hebben gevolgd. Wij bedachten een MKB!dee om hen beter te maken in hun vak: ‘CodyCody’, een aanpak inclusief een online kennis- en leerplatform om zo een boost te geven aan IT-bouwmeesterschap.”

Scorekaarten
“We zijn begonnen om een Shared Mental Model op te stellen: een vertrekpunt waarin duidelijk omschreven staat wat vanuit vakmatig perspectief goede software is. Zie het als een meetlat met criteria, waar je elke ontwikkelde regel code langs kunt leggen. Een generiek model dat uit veel verschillende onderdelen bestaat. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om codes te ontwikkelen die anderen kunnen begrijpen. Dan helpt het bijvoorbeeld al als je een maximale regellengte afspreekt. Wij hebben per deelaspect kennis ontwikkeld die ontwikkelaars kan helpen, verzameld in wat wij ‘CodyCollege’ noemen. Met daaraan gekoppeld metingen om de voortgang per deelnemer te toetsen. Via goal setting gaan we vervolgens aan de slag. Scorekaarten laten zien hoe ontwikkelaars daadwerkelijk groeien in hun vak.”

Het leven erin brengen
“Om die basis echt goed neer te zetten, dat was een fikse worsteling. Want wat is goed en wat is niet goed? Zitten er dubbelingen in de definities en uitwerkingen? Daar hebben we ons behoorlijk op verkeken. We hadden een sessie van een aantal dagen op de hei nodig om daar uiteindelijk uit te komen. Het resultaat is gelukkig wel dat die basis nu ook echt staat. Ook hebben we dit jaar een set aan scorekaarten ontwikkeld en is het online leerplatform nagenoeg klaar. Nu moeten we alleen op verschillende kennisonderdelen nog content ontwikkelen. Deels moeten we dat materiaal nog schrijven. Vervolgens is het zaak om het leven erin te brengen. Zodat er daadwerkelijk sprake is van kennisdeling. Zodat vakmensen ook echt ervaringen gaan uitwisselen via het platform, discussies starten en waar nodig feedback krijgen van een coach.”

Van IT- naar HR-managers
“Het is nog niet eenvoudig om ons systeem verkocht te krijgen aan het mkb. Onze eerste gedachte was om ‘CodyCody’ op de markt te brengen via IT-managers. Zij zijn immers gebaat bij lerend personeel, redeneerden wij. Maar tot nu toe hebben we langs die weg niet veel respons gekregen. Dus hebben we onlangs een shift gemaakt en zijn we ons meer gaan richten op HR-managers. Vanuit de gedachte dat ontwikkeling van jouw vakmanschap een boost kan geven aan jouw carrière. Daar hebben we inmiddels een paar gesprekken over gevoerd, maar het is nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden.”

Nieuwe doelgroep studenten
“Intussen onderzoeken we ook nog een geheel ander spoor. Stel dat we toekomstige ontwikkelaars op hogescholen en universiteiten aan ‘CodyCody’ weten te binden? Dat iedere student gedurende de opleiding om niet gebruik mag maken van het kennis- en leerplatform en scorecards krijgen van de code die ze tijdens de opleiding maken. Na verloop van tijd zouden gebruikers dan uiteraard wel moeten overgaan op een abonnement. Als we dat doen, dan is onze doelgroep ineens de individuele ontwikkelaar en dus niet meer de IT- of de HR-manager. Daar zijn we nog niet helemaal uit.”

Veilige leeromgeving
“Uiteraard hebben we ‘CodyCody’ inmiddels uitgebreid getest en de reacties zijn lovend. Beginnende ontwikkelaars zeggen: ‘Dit had ik tijdens mijn studie willen hebben’. Ook vinden zij het een meerwaarde dat zij dankzij ‘CodyCody’ bij sollicitaties hun vakskills echt kunnen onderbouwen. Daar staat tegenover dat sommigen wat huiverig zijn als het gaat om de mogelijkheid om voortgang en prestaties te meten op individueel niveau. De angst bestaat dat het dan in organisaties weleens gebruikt zou kunnen worden als managementtool, om individuele medewerkers of afdelingsmanagers af te rekenen op hun resultaten. Mijn antwoord daarop is dan steeds: laten we beginnen op het niveau van het systeem, dan van het team en pas daarna individueel. Of je dat laatste moet doen hangt echter zeker ook van het management af: zijn de leidinggevenden in staat om een veilige leeromgeving te creëren? Als het antwoord ‘ja’ is kan ‘CodyCody’ absoluut bijdragen aan meer IT-bouwmeesterschap.”