Tag Archief van: #humancapital

Innovatie is geen gimmick

Mijlpaal: ondanks of misschien wel dankzij alle Coronaperikelen lukte het MKB!dee I.AMDIGITAL vlak voor de zomer een cursus af te ronden die professionals klaarstoomt voor een digitale omslag. I.AMDIGITAL legt de lat hoog: binnen drie jaar één miljoen professionals helpen bij hun digitale transformatie. Om dat doel te bereiken worden in een pilot mkb’ers ingezet als ambassadeurs voor AI.

In samenwerking met Lexence advocaten & notarissen uit Amsterdam is sectorspecifieke content voor de juridische sector aan de cursus toegevoegd. Deze bestaat uit offline trainingen en online modules en maakt gebruik van bouwstenen die per doelgroep worden ingezet. Een groep van vijftig juristen van verschillende organisaties doorliep het programma en sloot dit eind mei af met een online examen en certificering. Erik Steenis, advocaat bij Lexence advocaten & notarissen en één van de deelnemers aan de pilot, ziet de opbrengst ervan vooral als een solide basis voor het verder ontwikkelen van zijn kennis op dit gebied.

Multidisciplinair innovatieteam
“Innovatie wordt vaak aangehaald als ‘iets dat er dan maar bij moet’, maar bij Lexence hechten we juist veel waarde aan innovatie. Daarom hebben we een innovatieteam, een soort poule die periodiek bijeenkomt om te onderzoeken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Met die houding zit ik ook in dat team. Wij willen de ontwikkelingen op dit gebied liefst een stap voor zijn en zetten ons daar actief voor in. Het is geen gimmick.”

Plenaire kick-off, trainingen en online modules
“De kick-off van de pilot was een introductie van wat we konden verwachten. De beginselen: ‘hoe schep je een organisatiecultuur waar innovatie wordt gezien als een drijvende kracht?’. Dat doen we al goed bij Lexence maar het kan altijd een stap verder. Als in een snelkookpan gingen we aan de slag met een centrale uitdaging: ‘hoe zorg je ervoor dat je de kennis en ervaring van ervaren kantoorgenoten eenvoudig toegankelijk maakt voor de jongere generatie?’ We hebben onderzocht hoe je dat zou kunnen verbreden en hoe we daar nieuwe technologieën voor kunnen inzetten. Erg waardevol, want ik denk dat innovatie niet iets is voor op je zolderkamer maar juist tot leven komt als je mensen vanuit verschillende disciplines met elkaar in contact brengt en elkaar laat inspireren.”

Ervaring ontsluiten
“Eén van de bedachte oplossingen: een soort chatbot gerund door AI; waarbij je de herinneringen, keuzes en overwegingen uit bepaalde zaken vastlegt, inzichtelijk maakt en van context voorziet. Dat bij wijze van spreken de afwegingen van een ervaren kantoorgenoot uit z’n ‘best en worst practices’ ontsluitbaar zijn. Een deel van ons werk wordt natuurlijk geleid door de juridische praktijk maar een belangrijk ander deel ervan is ervaring. Het zou fantastisch zijn als AI het mogelijk maakt de ervaringsschatkamer van het juridisch collectief zo nu en dan te raadplegen.”

Wat heeft het je persoonlijk opgeleverd?
“Het heeft de punten voor me met elkaar verbonden. Als nu een probleem aan mij wordt voorgelegd – over AI, over software en servers of over Cloud computing – dan weet ik het te plaatsen in het grotere geheel en kan er beter de waarde van inschatten. Ook hebben wij geleerd welke vragen relevant zijn en hoe je kritisch naar deze technologieën kan kijken.”

Verbetert deze pilot de dienstverlening bij Lexence?
“Als we uitvoerende taken uitbesteden aan machines, computers en slimme applicaties, zorgt dat ervoor dat wij ons kunnen richten op besluitvorming, het afwegen van belangen, het afwegen van emoties en het vinden van oplossingen. Daar is de mens namelijk heel goed in. Tegelijk is het onze taak de kwaliteit van wat wij doen te borgen. Dat betekent dat we altijd met een kritisch oog kijken naar welke taken we aan innovatie uitbesteden, want uiteindelijk blijven wij eindverantwoordelijk voor onze dienstverlening. Het recht leeft bij de gratie van de praktijk. Het is niet zo dat we van alles kunnen uitdenken en dat dan altijd zo blijft. Het recht verandert ook door maatschappelijke ontwikkelingen. Ogen en oren open houden is het devies. Dan blijven we veranderingen een stap voor.”

www.iamdigital.nl

Gedeelde oplossing biedt dubbele troost

Het kan raar lopen: zo begin je als onderneming vol goede moed aan de uitvoering van je MKB!dee en zo ligt heel het radarwerk stil. In één klap zijn verschillende delen van de economie volledig platgelegd en de gevolgen van die stilstand zijn nog lang niet te overzien. Hoe ga je daar mee om? Soms is stug doorgaan de beste manier om in beweging te blijven, hoe vreemd en ongemakkelijk dat ook is. Als dat kan uiteraard. Hier lukt het en daarom doen we vooralsnog ‘gewoon’ wat we deden: een podium bieden en verbinden.

Als iets afgelopen weken duidelijk is geworden, dan is het wel de prominente rol die digitalisering in de samenleving speelt. Fysiek raken we geïsoleerd, digitaal komen we overal. Dat biedt kansen om onze kennis en vaardigheden te bij te spijkeren. Technologie geeft ons in deze onzekere tijden daarmee niet alleen houvast maar maakt het delen van oplossingen ook extra relevant. Want hoe de situatie na deze stilstand ook moge zijn, goed opgeleid personeel blijft de sleutel tot een succesvolle onderneming. Op de ‘goede voorbeelden-pagina‘ vind je uiteenlopende aanpakken die ondernemers bedachten om op afstand de kennis en vaardigheden van hun werknemers op peil te brengen, zoals e-learningmodules, digitale platforms en apps.

De oplossingen van de zevenenveertig MKB!deeën die dit jaar van start gingen zijn verwerkt in een infographic. Samen met enkele concrete feiten en cijfers. In groot, groter en smal formaat. Je bent vrij om ze te gebruiken in je communicatie. Heb je iets te bieden waar andere ondernemers van kunnen profiteren? Een innovatieve oplossing om door te gaan met leren en ontwikkelen juist omdat daar in deze tijd meer ruimte voor is? Deel! Heb je vragen of ideeën over de uitwerkingen? Neem dan vooral contact met ons op.

Laten we elkaar voeden. Alle kleine beetjes helpen.

infographic