I.amdigital

De bedenkers

FutureWorkSkills, aanbieder van de Nationale AI-cursus, is de aanjager van dit idee. Voor I.AMDIGITAL werkt FutureWorkSkills samen met drie mkb-bedrijven die allemaal voor AI-vraagstukken staan. Dit zijn advocaten- en notariskantoor Lexence, gespecialiseerd in ondernemings- en vastgoedrecht; adviesbureau TechForce, dat innovatiepartners ondersteunt bij subiside- of financieringstrajecten, en RMMBR, een high-end ontwikkelaar van leermethodieken met expertise in digitale leermiddelen.

Het vraagstuk

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) gaat het Nederlandse mkb ingrijpend veranderen. Veel standaardwerkzaamheden verdwijnen; over tien jaar zullen de helft van alle Nederlandse beroepsbeoefenaren niet meer toegerust zijn voor hun werk. Amerikaanse en Aziatische bedrijven lopen in de digitale transformatie voorop. Grote Europese bedrijven volgen, maar het mkb blijft achter. Mkb-bedrijven investeren wel in hard- en software, maar niet in de ontwikkeling van mensen die evenzeer nodig is om in de veranderingen mee te kunnen. Er zijn allerlei belemmeringen, zoals een gebrek aan urgentiebesef bij de directie, weerstand tegen verandering bij medewerkers en onvoldoende flexibiliteit om aan de veranderende eisen van de markt te voldoen. Hoe stomen we het Nederlandse mkb klaar voor de digitale transformatie?

Het !DEE

I.AMDIGITAL maakt mkb’ers tot ambassadeurs voor AI. In elk bedrijf wordt een kernteam van medewerkers opgeleid. Daar zit in elk geval iemand bij die beslissingsbevoegd is, iemand verantwoordelijk voor HR, iemand met veel invloed in het bedrijf en een IT-deskundige. Zij krijgen een op maat gemaakte training die verder gaat dan de Nationale AI-cursus. Daardoor kunnen zij na afloop ook collega’s trainen. De training die zij volgen, is een combinatie van e-learnings en workshops. Het programma wordt samengesteld uit verschillende bouwstenen. Competentiebouwstenen vormen in elk geval een belangrijk onderdeel. Deelnemers ontdekken tijdens de training wat de urgentie van AI is, wat het inhoudt, welke succesvolle toepassingen er voor hun sector zijn en hoe ze hun organisatie kunnen meenemen in de verandering. Tot slot maken ze een AI-canvas: een concreet plan voor hun bedrijf. Aan de hand van dit plan brengen ze hun organisatie in beweging.

De methodiek van I.AMDIGITAL wordt aan een grote groep mkb’ers beschikbaar gesteld. Dat gebeurt via de deelnemende bedrijven, via branche-organisaties en online. Het doel is dat in 2024 één miljoen professionals zijn bereikt.

It’s a serious game

De bedenkers

De penvoerder van dit project is Meet the Talents, een initiatief van de Limburgse Werkgeversvereniging en andere samenwerkingsverbanden in de regio. Onder het motto ‘Meet the Youngsters’ slaat dit bedrijf bruggen tussen bedrijven en jonge mensen in Limburg. De andere partners in dit project zijn Soapbox (specialist in jongerenmarketing), ProfCore (uitvoerder van industriële productie en logistieke processen) en Perfact Group, dat industriële bedrijven ondersteunt bij het efficiënter en effectiever inrichten van hun productieomgeving.

Het vraagstuk

De procesindustrie is een belangrijke bedrijfstak in Limburg. Mkb-ondernemers in de sector kampen echter met een groot gebrek aan technisch personeel. Dit wordt alleen maar groter doordat jongeren uit onbekendheid niet kiezen voor werk in de procesindustrie. Een ander probleem is dat huidige medewerkers de snelle technologische ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. De procesindustrie is momenteel verantwoordelijk voor 46% van het Nederlandse energieverbruik en dat percentage moet omlaag. De komende jaren moet de sector dus veel duurzamer gaan produceren. Vooral oudere procesoperators hebben weinig zicht op hun eigen rol in dit proces. Ook hebben ze moeite met digitalisering.

Het !DEE

Meet the Talents heeft in 2018 een protoype van een escaperoom en een 3D-film gemaakt om studenten en zij-instromers te interesseren voor een baan in de procesindustrie. Op basis daarvan wordt nu een complete, mobiele ‘serious game experience’ ontwikkeld. Deze geeft een realistisch beeld van werken in de procesindustrie en laat zien hoe digitalisering, big data en robotisering daar een rol in spelen. Dat is zowel voor jongeren als voor de huidige procesoperators interessant. Jongeren zien hoe interessant een baan in de procesindustrie in Limburg kan zijn. De procesoperators worden zich bewust van hun eigen rol in het terugdringen van het energieverbruik en maken kennis met de technologische ontwikkelingen die eraan komen.

De ‘serious game experience’ bestaat uit een mobiele escaperoom, drie 3D-films van praktijksituaties en een mobiel mini-living lab. In dit lab kunnen gebruikers via een HoloLens of GoogleGlass ervaren welke technologische vernieuwingen in de procesindustrie voor de deur staan. Via een website, social media en de inzet van influencers geven de partners bekendheid aan het initiatief. De Limburgse Werkgeversvereniging verspreidt de resultaten naar andere regio’s.

Doe goed met data

De bedenkers

Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie, wil een datagedreven social enterprise worden. Het bureau haalt veel maatschappelijke signalen en trends op bij doelgroepen die anderen normaliter moeilijk bereiken en vindt dat die data het verdienen om goed opgeslagen en benut te worden. Social Enterprise is als belangenorganisatie voor bedrijven met een maatschappelijke missie goed op de hoogte van de ondersteuningsvragen waar social enterprises in Nederland mee worstelen. Het innovatielab Connext Lab fungeert als adviseur op het gebied van datagedreven werken en helpt om de proeftuin en de toolkit mede vorm te geven.

Het vraagstuk

Gegevens zijn in onze samenleving het nieuwe goud. De berg data waarover we beschikken, wordt almaar groter en dat biedt allerlei kansen. Niet alleen voor de economie, ook voor maatschappelijke en sociale vraagstukken. Want data betekenen kennis: je kunt er de toekomst mee helpen voorspellen. Werken op basis van data – ‘datagedreven werken’ –  is daarom voor alle organisaties belangrijk. Het vraagt wel om andere kennis en vaardigheden en een andere mentaliteit bij werknemers. Ook roept het nieuwe vragen op, bijvoorbeeld over privacy.

Daarom is het goed als in het mkb bedrijven met een maatschappelijke missie, de ‘social enterprises’, het voortouw nemen bij datagedreven werken. Zij kunnen aantrekkelijke businessmodellen bouwen waarin ook nog eens verantwoord met privacy en werknemers wordt omgegegaan. Daarnaast beschikken social enterprises vaak over ongebruikte data die iets zeggen over ontwikkelingen in de maatschappij. Daar kunnen ze maatschappelijke impact mee hebben.

Het !DEE

Diversion begint een proeftuin waar tien tot twaalf medewerkers datagedreven gaan werken. Met steun van een data-expert en andere professionals leren en innoveren deze medewerkers gaandeweg terwijl ze aan het werk zijn: ‘on the job’. Geïnspireerd door maandelijkse workshops zetten ze stappen in hun eigen ontwikkeling. Ook nemen ze in de cultuuromslag naar datagedreven werken hun organisatie bij de hand. Alle kennis, ervaringen, vaardigheden, goede voorbeelden en valkuilen uit de proeftuin komen samen in een informatiepakket voor andere (maatschappelijke) mkb-bedrijven. Dit informatiepakket laat zien wat er nodig is om een organisatie meer databewust te maken en wat dat kan opleveren. Benieuwd naar het verhaal? Lees het interview met Femke Pluymert van Diversion en Leonie Bank van Social Enterprise NL.

Hololearn

De bedenkers

HoloMoves gebruikt mixed reality (MR) voor games die patiënten uitdagen tot bewegen. Hiervoor werkt HoloMoves samen met Bureau Nauta, dat gespecialiseerd is in interactieontwerp, serious games, animaties en innovatieve digitale projecten. Zij voeren dit MKB!dee uit in samenwerking met het bewegingsprogramma van het UMC Utrecht.

Het vraagstuk

De technische en digitale innovaties gaan zo snel dat software-ontwikkelaars ze nauwelijks kunnen bijbenen. Een van die ontwikkelingen is de augmented reality (AR)- of mixed reality (MR)-bril.

De MR-bril voegt virtuele objecten – hologrammen – toe aan de ruimte waar de gebruiker zich bevindt. De wereld wordt als het ware voorzien van een extra laag. Die is naar wens in te vullen met modellen, toepassingen of games. De gebruiker bestuurt de bril met spraak, hoofdbewegingen en handgebaren. De start-up HoloMoves zet de MR-bril in bij het ontwikkelen van exergames. Dit zijn beweeg-games voor patiënten in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Daar is behoefte aan, want gebrek aan beweging is in zorginstellingen een groot probleem. HoloMoves heeft echter moeite om software-ontwikkelaars te vinden die voor de MR-bril kunnen programmeren. De meeste ontwikkelaars zijn hiermee nog niet bekend. Omdat de vraag toeneemt, moeten er snel meer programmeurs worden opgeleid.

Het !DEE

Een groep van minimaal vier ontwikkelaars leert programmeren voor de HoloLens, de MR-bril van HoloMoves. Dat is zo complex dat het alleen goed te leren is in de praktijk. Daarom gebeurt het leren tijdens een echte opdracht: het maken van een beweeg-game voor zorgverleners van het UMC Utrecht. De ervaringen van de programmeurs worden verwerkt in een opleidingsplan voor MR-bril-ontwikkelaars; de ervaringen van de zorgverleners leiden tot een scholingsmodule over het stimuleren van beweging met een MR-game.

Zo slaat de oplossing drie vliegen in één klap. HoloMoves krijgt meer ontwikkelaars ter beschikking, de zorgverleners van UMC Utrecht krijgen een product waar ze iets aan hebben en er liggen producten waarmee andere software-ontwikkelaars en zorginstellingen hun voordeel kunnen doen. Ook slaat dit idee een brug naar het onderwijs: studenten van opleidingen zoals game-design kunnen bij het project stagelopen en de initiatiefnemers zijn bereid gastlessen te verzorgen in het hbo.

Open Source kennisplatform voor de bouw

De bedenkers

Bouwmensen Nijmegen is onderdeel van Bouwmensen, een coöperatieve vereniging van bouw- en infraopleidingsbedrijven. De vereniging verzorgt en toetst de praktijkopleiding voor mbo-studenten die werkend leren. Bouwmensen werkt nauw samen met regionale opleidingscentra door het hele land. Muller Bouw is een bouwbedrijf in Oss dat veel aandacht heeft voor innovatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Muller Bouw investeert in nieuwe technieken en modern materieel. Werkplekleren staat bij dit familiebedrijf hoog op de agenda.

Het vraagstuk

Ambities zoals verduurzaming en de circulaire economie leiden tot veranderingen in de gebouwde omgeving. Dit vraagt andere kennis en vaardigheden van vakmensen in de bouw. Veel mkb-bedrijven laten hun opleidingen momenteel vooral extern verzorgen. In de toekomst is dit echter niet voldoende meer. Producten en technieken innoveren in een razend tempo waardoor werknemers voortdurend nieuwe kennis moeten verwerven. Dit vraagt dat zij meer op de werkplek gaan leren. Bedrijven kunnen dat echter niet zomaar aan hun werknemers overlaten. Velen hebben nog geen idee hoe zij hun kennis actueel kunnen houden en zullen dit ook niet snel aan anderen vragen.

Het !DEE

Een open source leerplatform maakt dat het leren van vakmensen in de bouw niet langer is gebonden is aan hun bedrijf. Ze kunnen altijd en overal leren en hebben rechtstreeks toegang tot informatie over ontwikkelmogelijkheden. Voor werkgevers is het platform een makkelijke manier om leren op de werkplek mogelijk te maken.

Werknemers gebruiken het platform via hun laptop of een app op hun mobiele telefoon. Ze krijgen dan toegang tot actuele vakkennis uit het regionale bedrijfsleven en leerstof van onderwijsinstellingen. Zo kunnen ze e-learningmodules volgen en filmpjes van handelingen opzoeken. Bijvoorbeeld als ze iets voor het eerst moeten doen of als ze hun kennis willen opfrissen. Ze kunnen ook virtueel oefenen met behulp van augmented en virtual reality (AR/VR).

Na de ontwikkel- en testfase is het leerplatform toegankelijk voor alle bouwbedrijven in Nederland.

Verspeeks Digifans

De bedenkers

Verspeek is een klein, modern installatiebedrijf in Valkenswaard dat werkt voor particulieren, kleine en middelgrote bedrijven. Verspeek installeert verwarming, sanitair en ventilatie en is specialist in het opsporen en verhelpen van lekkages.

Bliqsem versterkt ondernemerschap. Met innovatieve marketingprojecten, trainingen en sessies helpt dit mkb-bedrijf ondernemers en organisaties om verder te komen.

Het vraagstuk

Digitalisering biedt veel nieuwe mogelijkheden voor de installatiebranche. Onderhoud wordt gericht en voorspelbaar (‘predictive maintenance’). Via sensoren kan de monteur altijd en overal zien wat er met een installatie aan de hand is. Hij hoeft niet meer in zijn bus te springen voor onbeduidende storingen, maar controleert op afstand de apparatuur en voert een passende actie uit.

Alles wijst erop dat de digitalisering zoveel impact krijgt dat businessmodellen volledig op de schop gaan en installatieberoepen ingrijpend veranderen. Hoe kunnen mkb-bedrijven hier tijdig op inspelen? En hoe nemen ze hun personeelsleden in de ontwikkeling mee?

Het !DEE

Mkb-bedrijven krijgen de beschikking over een methodiek om hun digitale intelligentie te ontwikkelen. Deze methodiek wordt in de praktijk opgezet, getest en geëvalueerd. Personeelsleden ontwerpen zelf de stappen die ze op het gebied van digitalisering zetten. Zo ontwikkelen ze hun digitale intelligentie: ‘het vermogen om alert, verstandig en behendig te schakelen tussen vaardigheden die een digitaal verbonden samenleving vraagt’.

Als proeftuin dient Verspeek, een installatiebedrijf dat vergaand wil digitaliseren. Eerst wordt hier de bestaande digitale intelligentie van de medewerkers en de organisatie in kaart gebracht. Tijdens een bijeenkomst met klanten, samenwerkingspartners en experts worden belemmeringen en mogelijkheden voor de toekomst verkend. Dan volgen vier brainstorm- en ontwerpsessies, waarna de ontwerpen in de praktijk worden uitgeprobeerd. Tot slot wordt de digitale intelligentie van de medewerkers en het bedrijf nogmaals gemeten, om de ontwikkeling zichtbaar te maken.

Het eindresultaat is een methodiek die in alle typen organisaties toepasbaar is.

Bouwenderwijs

De bedenkers

Bouwmensen Eindhoven/Tilburg is onderdeel van Bouwmensen, een coöperatieve vereniging van bouw- en infraopleidingsbedrijven. Voor dit idee werken zij samen met Stam en de Koning en Huybregts Relou Bouw, twee innovatieve bouwbedrijven in de regio Eindhoven. Stam en de Koning is een middelgroot bedrijf, Huybregts Relou is onderdeel van de landelijk opererende VB Groep. De expertise op het gebied van om- en bijscholing komt van Instituut Broers, een particuliere opleider uit Tilburg die zowel mbo-opleidingen als bedrijfsopleidingen verzorgt.

Het vraagstuk

De bouwsector verkeert in een transitie. Aan de ene kant blijft er vraag naar traditioneel vakmanschap. Aan de andere kant moet de bouw inspelen op ontwikkelingen als kortere bouwtijden, de energietransitie, verduurzaming en nieuwe technologieën, zoals 3D-printen, internet of things en robotica. Dat vraagt om andere kennis en vaardigheden. Langzamerhand ontstaan er nieuwe beroepen binnen de bouw, vooral op het gebied van logistiek en ICT.

Bestaande medewerkers moeten dus worden om- en bijgeschoold, maar in het mkb gebeurt dat onvoldoende. De oorzaak ligt zowel bij de opleidinginstituten als bij de bedrijven. Veel opleidingen zien niet precies waar de bedrijven behoefte aan hebben. Hun opleidingsaanbod sluit niet aan en is te schools van opzet. Bedrijven denken op hun beurt dat scholing de investering in tijd en geld niet waard is. Het gevolg: een gebrekkige leercultuur en te weinig scholing op de werkplek.

Het !DEE

Middelgrote en grote bouwbedrijven gaan samen werknemers in de regio Eindhoven/Tilburg motiveren voor leren op de werkplek. Eerst wordt met behulp van de Kennismonitor© in de hele bouwketen de actuele kennisbehoefte in kaart gebracht. Op basis daarvan worden ‘leerchunks’ samengesteld: afgebakende informatie-eenheden die bij de kennisbehoeften passen. Bijvoorbeeld korte filmpjes, opdrachten, infographics en quizvragen. De leerchunks komen op een digitaal platform te staan.

Medewerkers kunnen de leerchunks online of via een mobiele app raadplegen zodra zij in de praktijk tegen een vraag aanlopen. Op basis van hun leer- en zoekgedrag ontvangen ze bovendien een persoonlijk opleidingsaanbod, al dan niet in de vorm van leerchunks. Het ontwikkelde materiaal is voor de hele bouwketen relevant en kan ook door andere bedrijven en instellingen worden gebruikt.

 

De digitale transformatie: van huidige naar toekomstige gebruiker

De bedenkers

Dit idee komt uit de koker van MKB Limburg, belangenbehartiger en verbindende schakel tussen 1300 ondernemers uit alle sectoren in de provincie Limburg. Het wordt uitgevoerd bij IT-dienstverlener ITSN, die medewerkers en organisaties in staat stelt meer te bereiken met ICT. De hrm-expertise komt van Maatwerk HRM, adviesbureau voor het creëren van gezonde organisaties met veerkrachtige en vitale mensen in sterke teams.

Het vraagstuk

De impact van digitalisering op de economie wordt steeds groter. Om niet achterop te raken, moeten bedrijven hun werkprocessen tijdig en gestructureerd digitaliseren. In het mkb gebeurt dat nog onvoldoende. Dat leidt tot gemiste kansen, problemen in de administratieve organisatie of het productieproces en uiteindelijk omzetverlies. Daar waar bedrijven wel inzetten op digitalisering, doen ze dat vaak met name om kosten te besparen. De gedachte is dan: ‘door onze digitale werkprocessen te verbeteren, besparen we op personeel’. Maar daarmee beginnen ze aan de verkeerde kant, want de menselijke factor is juist waar het bij digitalisering om draait. Het zijn de kwaliteiten van medewerkers die bepalen in hoeverre digitalisering kans van slagen heeft. Dit inzicht stelt bedrijven voor heel andere vragen. Welke verwachtingen en behoeften hebben onze medewerkers als het gaat om ICT? Wat betekent dat voor ons proces van digitalisering?

Het !DEE

Een innovatief ontwikkelingsplan helpt mkb-bedrijven om te werken aan digitalisering vanuit de invalshoek van hrm: mensgestuurde digitalisering. Het ontwikkelingsplan helpt bedrijven allereerst om te kijken waar de hiaten in kennis, competenties en gedrag bij hun medewerkers zitten. Welke kwaliteiten zijn nodig voor digitale werkprocessen, in hoeverre zijn die nu al aanwezig en waar is straks behoefte aan? Op basis hiervan kunnen de bedrijven gericht in de ontwikkeling van medewerkers investeren. Het ontwikkelingsplan laat ook zien welke vormen het digitaliseringsproces mogelijk aanneemt. Welke fases zijn haalbaar, rekening houdend met een reëele groei in kwaliteiten van medewerkers op korte en middellange termijn? Welke psychologische aspecten spelen mee? Op basis hiervan kiezen bedrijven een realistische aanpak die ervoor zorgt dat de digitalisering in hun organisatie een goede inbedding krijgt. Het ontwikkelingsplan wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd bij ITSN. Vervolgens kunnen klanten van ITSN gebruikmaken van de aanpak en opgedane ervaringen. Daarnaast komen richtlijnen voor een bredere toepassing van de methodes van mensgestuurde digitalisering beschikbaar voor andere geïnteresseerde bedrijven.

DigiSkills MKB

De bedenkers

Theiner ICT is al meer dan tien jaar actief als allround ICT-specialist in de regio Veghel. Theiner levert diensten op het gebied van hard- en software, communicatie, service & beheer, online en veiligheid. InAspire in Uden heeft ruim achttien jaar ervaring in opleiding, projectmanagement en certificatie. InAspire biedt diverse oplossingen voor digitale vaardigheden: klassikale trainingen, e-learning en geïntegreerde learning portals.

Het vraagstuk

Digitale kennis en vaardigheden zouden een kracht moeten zijn van het hedendaagse midden- en kleinbedrijf. Veel mkb-bedrijven worstelen er echter mee. In de waan van de dag is er geen tijd om mensen te scholen, up-to-date te blijven en te verkennen welke digitale oplossingen het beste zijn. Als we niet oppassen, mist het mkb de aansluiting op de digitale transitie.

De harde implementatie en het beheer van ICT-middelen en software is voor bedrijven nog wel te organiseren. Maar de ondersteuning van de mensen die ermee moeten werken, komt in het gedrang. Het is cruciaal dat mkb-bedrijven nu investeren in hun digitale vaardigheden. Standaardtrainingen zijn voor het mkb echter relatief duur en sluiten niet aan bij het dagelijks werk en de gebruikers. Bovendien kunnen medewerkers niet zomaar een hele dag weg voor een training. Er is maatwerk nodig, maar dat is kostbaar en complex.

Het !DEE

DigiSkills MKB maakt trainingen en leeroplossingen voor digitale vaardigheden voor het mkb bereikbaar. Makkelijk toegankelijk, goedkoper, én direct aansluitend op de behoefte van de medewerker en het dagelijks werk.

De eerste stap is een inventarisatie onder twintig mkb-bedrijven: waar lopen zij op het gebied van digitale vaardigheden tegenaan? Stap twee is het opsporen van hiaten in kennis en vaardigheden, zowel voor individuele medewerkers als voor de organisatie als geheel. Dat gebeurt met de nulmeting E-userskills van InAspire. Samen leveren het onderzoek en de nulmeting input voor klassikale trainingen (op locatie of dichtbij, samen met andere mkb’ers) en een app (online en mobiel). De app bevat korte leermodules die medewerkers altijd en overal kunnen raadplegen (microleren): denk aan video-instructies, oefeningen en korte vragen. De verzamelde leermodules groeien uit tot een online kennisbank die voor alle mkb-bedrijven breed kan worden ingezet.

Geen zee te hoog

De bedenkers

Weforsea Shipping is een managementbedrijf dat zeevisserijbedrijven helpt met het onderhoud, de technische instructie en de aansturing van hun schepen, maar ook met strategisch visserij-advies. De langetermijnambitie van Weforsea Shipping is om samen met andere ondernemers de verouderde vissersvloot te vervangen door innovatieve schepen. VMB Automation levert in dit project de kennis van augmented reality. Het idee wordt uitgeprobeerd op twee vissersschepen die Weforsea Shipping beheert: de Z300 en de UK225, een innovatief schip uit het masterplan duurzame visserij.

Het vraagstuk

De maritieme sector staat voor de opdracht de CO2-uitstoot terug te dringen, bijvoorbeeld met hybride en elektrische motoren en andere nieuwe technieken. De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en toekomstbestendige schepen staan bol van innovaties. Veel vissers kunnen daar nog niet mee overweg. Op dit moment bestaat bijna de hele vissersvloot nog uit traditionele schepen. Voor bemanningsleden is het een hele overgang: van klassieke schepen met dieselmotoren waarop je alles ad hoc oplost naar schepen met hybride aandrijving, balanstanks, sensoren en datagestuurde systemen. Bijscholing is noodzakelijk, maar daarvoor ontbreekt de tijd. Vissers zijn meestal van maandag tot vrijdagavond op zee en dat maakt hun vrije zaterdag extra kostbaar. Er zijn dus andere oplossingen nodig.

Het !DEE

Met ‘Geen zee te hoog’ leren bemanningsleden tijdens het werk. Een AR-bril wordt uitgerust met software voor instructie en training on-the-job. Personeelsleden krijgen op afstand hulp van een fleet manager en experts om het werken met nieuwe apparatuur onder de knie te krijgen. De fleet manager en de experts zien alles wat de gebruiker van de bril ziet, op hetzelfde moment. Zij voegen uitleg toe in en bij de beelden. Het systeem slaat de uitlegsessies op, zodat deze kunnen worden herhaald. De aanpak is praktijkgericht en past goed in de dagelijkse werkzaamheden van maritiem personeel. Bovendien kan het systeem makkelijk worden aangepast aan nieuwe innovaties. Een bijkomend voordeel is dat een deel van de technische mankementen nu gelijk op zee wordt opgelost. Schepen hoeven dan minder vaak tussentijds terug naar de haven. Na een succesvolle pilot op de deelnemende schepen kunnen ook andere scheepseigenaren van het systeem gebruikmaken.