Digital Finance Lab: een digitale lesmodule met blockchaincertificatie

DE BEDENKERS

Dusk Network is een mkb-bedrijf uit Amsterdam dat IT- en blockchaintechnologie ontwikkelt en inzet voor financiële, juridische en fiscale applicaties. Naast uitgebreide IT-technische kennis die continu op peil moet blijven, is solide financiële kennis voor het personeel enorm belangrijk. Mkb-bedrijf Investor Ready uit Rotterdam adviseert mkb-bedrijven in hun marktgang en op het gebied van fondsenwerving. Voor beide bedrijven is hoogstaande en actuele kennis van klassieke en met name moderne alternatieve financieringsvormen van groot belang.

HET VRAAGSTUK

Dusk Network en Investor Ready ervaren allebei een gebrek aan ruimte en budget voor het zelfstandig op peil houden van de benodigde kennis. Door de drukte op het gebied van klantadvisering in de razendsnel veranderende digitale wereld, is de interne leercultuur op het gebied van financiële en financieringskennis versnipperd en onderontwikkeld. Bovendien is op dit moment de kennis van innovatieve, digitale vormen van alternatieve financieringsproducten, zoals crowdfunding, Non Fungible Tokens en andere mkb-investeringsproducten, niet aanwezig binnen het mkb. Daarnaast worden door zelfstudie van de versnipperde bronnen die er wel zijn verschillende inzichten eigen gemaakt. Juist met het oog op herstel van de coronacrisis na het stoppen van de overheidssteun, zal de vraag naar alternatieve toegang tot kapitaal nog groter worden en kennis van zaken noodzakelijker.

HET !DEE

Dusk Network en Investor Ready willen samen een digitale lesmodule ontwikkelen op basis van blockchaintechnologie: het Digital Finance Lab. Daarin worden alle traditionele vormen van mkb-financiering behandeld en vergeleken met de moderne vormen die zijn voortgebracht door digitalisering. Hierbij houden de bedrijven rekening met ervaringen die ze in de dagelijks praktijk hebben. Zo ontstaat een oplossing die zowel intern de belemmeringen voor de leercultuur wegneemt, als de kwaliteit van het advies naar klanten van de twee mkb-ondernemingen verhoogt.

Na een pilot willen de bedrijven het Digital Finance Lab ook voor een breder publiek beschikbaar maken.

Groot voordeel is dat het met het Digital Finance Lab voor een klein mkb-bedrijf mogelijk wordt om relatief eenvoudig en betaalbaar te investeren in het verbeteren van de leercultuur rond alternatieve financieringsvormen voor het mkb. Na het doorlopen van de modules wordt de certificering vastgelegd in de blockchain, waardoor onomstotelijk vaststaat welke kennis iemand heeft. Daarnaast zorgen procedures en workflows van het Digital Finance Lab ervoor dat er een continu (leer-)proces is. Dit alles is een wezenlijke vernieuwing binnen de leercultuur in de financiële wereld. Eveneens is het Digital Finance Lab een geheel nieuwe toepassing van blockchaintechnologie in Nederland.

EMMA TV

DE BEDENKERS

De bedenker van dit idee is Timeff, een bedrijf dat onder andere het EMMA softwaresysteem heeft ontwikkeld. Dit is een systeem dat administratieve processen, facturatieprocessen en het EPD voor de zorg optimaliseert. Het bedrijf richt zich voornamelijk op gespecialiseerde klinieken, zoals praktijken voor oogheelkunde. De software wordt voortdurend doorontwikkeld en de nieuwe versies van EMMA volgen elkaar relatief snel op.

HET VRAAGSTUK

Door de snelle ontwikkeling van de software, moeten medewerkers continue hun kennis bijspijkeren. Alleen zo kunnen zij de snelle veranderingen bijbenen. Op dit moment wordt de leercultuur in de organisatie belemmerd door meerdere factoren. Zo is er geen duidelijk beeld wie welke informatie bezit binnen de organisatie. Competenties als eigenaarschap en zelfstandigheid zijn daardoor lastig te ontwikkelen. Het structureel zorgen voor kennisuitwisseling blijkt hierdoor ook een moeilijke opgave. Nieuwe medewerkers en klanten die het systeem gebruiken, moeten lang ingewerkt worden. Ook merkt Timeff dat de software in de praktijk bij klanten nog niet leidt tot de beoogde resultaten. Dit komt onder andere door de huidige top-down benadering, waarbij ontwikkelaars dicteren hoe een zorgmedewerker met de software moet werken. Dit proces zou juist andersom moeten verlopen constateren de bedenkers.

HET !DEE

Timeff wil naar een bottom-up benadering van softwareontwikkeling. De zorgprofessionals sturen op de inhoud: zij maken duidelijk wat ze nodig hebben om hun werk te verrichten. De medewerkers van Timeff gaan vervolgens aan de slag om de software te laten aansluiten op de behoefte van de klant. Deze aanpak vraagt om structurele kennisdeling, zowel tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en klanten.

Het idee is om de verworven kennis te bundelen en te plaatsen op het platform “Emma TV”. Binnen het platform kunnen collega’s en klanten elkaar op een interactieve manier vragen stellen, bijvoorbeeld door (live) video’s te delen. Alle ontwikkelaars − en de klanten − hebben toegang tot Emma TV en kunnen via dit platform kennis opbouwen en delen over digitale omgevingen, projecten, technieken en technologie. Het platform biedt een laagdrempelige manier van leren aan, ongeacht het instapniveau van de gebruiker. Omdat ook klanten (interactief) deelnemen en hun ervaringen delen, leren werknemers meerdere perspectieven kennen. Deze perspectieven kunnen ze vervolgens gebruiken om software en praktijk beter te laten aansluiten.

PAL-V community Take Off

De bedenkers

PAL-V is een snelgroeiend hightech mkb-bedrijf in Raamsdonksveer. Hier wordt de eerste vliegende auto ter wereld met luchtvaartcertificaat geproduceerd: de Personal Air and Land Vehicle (PAL-V). Het prototype wordt naar verwachting eind 2022 gecertificeerd. Daarna komen de eerste exemplaren op de markt. Vanaf 2023 hoopt het bedrijf de productie jaarlijks te verdubbelen tot een afzet van meer dan 1000 PAL-V’s in 2026.

Het vraagstuk

Hightech bedrijven zoals PAL-V, die een uniek product ontwikkelen, hebben medewerkers met unieke kennis en vaardigheden nodig. Er zijn echter geen opleidingen waar mensen leren werken aan een vliegende auto. Leren moet vooral on the job gebeuren, maar in een snelgroeiend bedrijf is het delen en borgen van kennis niet eenvoudig. Mensen zijn geneigd binnen hun eigen hokjes te blijven werken, terwijl er juist kruisbestuiving nodig is. Ook groeien digitale systemen niet vanzelf met de organisatie mee. Dat merkt PAL-V: er is duidelijk meer structuur nodig. Als daar niets aan gebeurt, blijft digitaal werken onnodig ingewikkeld, tijdrovend en foutgevoelig. Met een verdere versnelling van de groei in het vooruitzicht heeft PAL-V dringend behoefte aan een leercultuur.

Het !DEE

PAL-V bouwt een transparante, leerrijke werkomgeving waarin innovatie en automatisering centraal staan. User community’s spelen hierin de hoofdrol: door medewerkers te verdelen over zes multidisciplinaire teams wordt kruisbestuiving in de organisatie ingebouwd. Elke community is verantwoordelijk voor een primaire functie: ontwerp, testen, werkvoorbereiding, productie, marketing/verkoop, of hrm/ financiën. Medewerkers richten onder begeleiding van een externe adviseur zelf hun community in. Zij weten zelf als geen ander hoe ze hun werk efficiënt kunnen doen en wat daarvoor nodig is. Door te scrummen bouwen ze voor hun eigen user community een kennisstructuur, die ze vullen met de kennis en vaardigheden die voor de community relevant zijn. Al deze informatie wordt opgeslagen en bijgehouden op een integraal leer- en ontwikkelplatform, waar iedereen makkelijk toegang toe heeft.

Om andere start-ups en mkb-bedrijven te inspireren, gaat PAL-V zijn ervaringen met de ontwikkeling van user community’s en het leer- en ontwikkelplatform delen. Om te beginnen met toeleveranciers en design partners, maar ook met leden van het PDM-Platform Nederland: een netwerk waarin bedrijven uit de maakindustrie ervaringen uitwissselen over complexe problemen rond groei, data en digitalisering.

 

Innovatieve Leeromgeving MKB-Robotiseert

DE BEDENKERS

High Tech NL (HTNL) is de branchevereniging van en voor innovatieve Nederlandse hightechbedrijven en kennisinstellingen. HTNL mobiliseert organisaties techniek in te zetten, te ontwikkelen en te vertalen naar nieuwe producten en diensten die in dienst staan van de samenleving. Het netwerk bestaat uit circa 190 partners. HTNL is onderdeel van een landelijk netwerk met 50 Smart Industry Field Labs, waar bedrijven ervaring op kunnen doen met robotica, en werkt nauw samen met Holland Robotics, waar 600 robotica-bedrijven bij zijn aangesloten.

HET VRAAGSTUK

Robotisering en automatisering zorgen voor kostenbesparingen, efficiëntie en kwaliteitsverhoging van producten. Het economische potentieel van robotisering is lovend voor ondernemers. Uit een analyse van HTNL blijkt dat het huidige leeraanbod voor technisch personeel onvoldoende bijdraagt aan het stimuleren van het leren over robotisering. Er is een grote behoefte aan een goed scholingsplatform, maar door onvoldoende tijd, geld of prioriteit is dit er nog niet voor personeel in mkb’s. De maakindustrie wordt steeds afhankelijker van de robotica en automatisering, maar door de leerachterstand kunnen kleinere mkb’ers binnen de maakindustrie slecht mee in de industriële ontwikkelingen. Bovendien sluit het aanwezige leeraanbod onvoldoende aan op de praktijk, terwijl dat voor veel technisch personeel een vereiste is om te leren.

HET !DEE

HTNL wil de leercultuur versterken en onderhouden door bestaande netwerken te koppelen aan een overkoepelend platform. Dit platform gaat uit van blended learning, waarbij de lesmodules direct op de werkvloer toegankelijk zijn en praktijk haarfijn is afgestemd op de theorie. Het consortium beschikt over een groot netwerk: HTNL kan het platform onder de aandacht brengen bij meer dan 1400 ondernemers. Zij krijgen toegang tot een nieuwe onlineleeromgeving met specifieke modules voor technisch personeel in het mkb. Dit platform biedt verschillende lesmodules aan, zoals software, onderhoud van robotica en opereren van robotica. Concreet biedt het platform ook een ‘quickscan’-tool voor persoonlijk rapporten, vergelijkbaar met de tool mkb-robotiseert. Dit zorgt voor doelgerichte scholing. Daarnaast zet HTNL twee field labs in, waarin organisaties kunnen toetsen of robotisering van toegevoegde waarde is voor hun bedrijf.

Dit leerplatform is nieuw voor de robotica. Door het brede netwerk aan field labs, leveranciers en andere stakeholders van HTNL heeft het een groot potentieel. Dit initiatief biedt oplossingen waarmee mkb’ers de snelle ontwikkelingen in de technische branche kunnen bijbenen.

Doeners in de bouw gaan digitaal

DE BEDENKERS

Bouwbedrijf Van Dijk Maasland en aannemersbedrijven Wallaard en Van der Meer slaan voor deze uitdaging de handen in elkaar. Ze krijgen daarbij steun van een aantal partners, waaronder BAM Infra en prodITgy, een softwarebedrijf dat het mkb helpt met de implementatie van digitale oplossingen.

HET VRAAGSTUK

De kloof tussen de verwachtingen van jongeren en de digitale status quo van de bouw- en infrasector is groot. De gevolgen daarvan voor de instroom zijn niet gering. Door een gezonde leercultuur te creëren rond innovatieve digitalisering, ontstaan er nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor jonge werknemers. Digitalisering is een transitie die in de bouw- en infrasector nog onvoldoende wordt opgepakt. Werknemers voeren nog veel essentiële processen analoog uit, wat leidt tot onnodige risico’s. Bij veel mkb-aannemers ontbreekt het aan tijd, kennis en ervaring om een gezonde leercultuur rondom digitaal werken op te zetten. Dit heeft grote gevolgen voor de uitvoer van werkzaamheden en voor de instroom van (jong) talent.

HET !DEE

De aanpak van dit project is tweeledig. Enerzijds is er focus op het identificeren en overkomen van knelpunten in de bedrijfsvoering, dit zijn met name de analoge processen. De betrokkenen analyseren deze processen in detail, waarna ze met prodITgy de juiste tools kiezen en implementeren.

Tegelijkertijd starten de organisaties met het opbouwen van het lerend vermogen op het gebied van digitalisering. Medewerkers leren door directe toepassing in de praktijk. Het aanwijzen en opleiden van een Chief Digital Officer (CDO) binnen de bedrijven zorgt ervoor dat het digitale werken ook na dit project doorgevoerd blijft en binnen de gehele organisatie wordt geaccepteerd. De CDO zorgt binnen het bedrijf voor implementatie van digitale bedrijfsprocessen die noodzakelijk zijn voor de Wet Kwaliteitsborging en ontwikkeling van een sterke leercultuur. Door dit proces komt er meer tijd binnen het bedrijf en bij de werknemers om de digitalisering serieus aan te pakken.

Via de stichting Rondom GWW wordt een Digital Academy opgericht. De resultaten en lessons learned uit het project worden daar gedeeld met andere mkb-aannemers. Daardoor wordt de gehele sector geholpen op het gebied van digitalisering van bedrijfsprocessen.

Bouwen aan menselijk kapitaal

DE BEDENKERS

Partners in deze samenwerking zijn vier Overijsselse bouwbedrijven, die erg gemotiveerd zijn om er een succes van te maken. Dit zijn Lenferink BV, verzorger van het totaalonderhoud van panden en Boerhof Projecten BV, specialist op het gebied van duurzame projectinrichting van panden. De groep wordt compleet gemaakt door Jan Nijhof BV, onderdeel van de Nijhof Groep en gespecialiseerd in installatietechniek en Mensink Bouwbedrijf Raalte BV, aannemer van bouwprojecten.

HET VRAAGSTUK

De bouwsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, energie en klimaat. De vier betrokken bouwbedrijven zien dat ze daarbij intern op een aantal belemmeringen botsen die een goede leercultuur in de weg staan. Zoals bijvoorbeeld conservatisme, de waan van de dag en kortetermijndenken. Bovendien is duidelijk dat een aspect als vastgoedinspectie weinig efficiënt verloopt omdat meerdere bouwdisciplines zich er afzonderlijk van elkaar mee bezig houden.

Verder is er weinig structurele aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, die ook onvoldoende mogelijk wordt gemaakt. Er wordt dus weinig gedaan om de kennis en ervaring van medewerkers op peil te houden. Terwijl dit juist zo nodig is om goed te kunnen inspelen op de snelle veranderingen op het gebied van de digitalisering en de energie- en klimaattransitie.

HET !DEE

Bekijk de video om snel een idee van dit project te krijgen.

De vier bouwbedrijven werken al samen in de Innovatiehub Salland. In dit vernieuwend platform delen young professionals en studenten kennis en ervaring met ervaren experts van de bouwbedrijven. Ze hebben hierbij speciale aandacht voor de grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, energie en klimaat. Om de medewerkers hiervoor klaar te stomen, en om de leercultuur in de organisaties nog verder te versterken, heeft Innovatiehub Salland een nieuw project ontwikkeld: bouwen aan menselijk kapitaal, door middel van de eerste hackathons voor de bouw.

Tijdens een hackathon zijn deelnemende teams non-stop bezig om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Met de positieve ervaring van de eerste hackathon in 2020 is het de bedoeling om dit fenomeen structureel in te zetten voor het bestaande personeel en de geïnteresseerde ketenpartners. Ze krijgen in de hackathons hulp van externe experts. Op deze manier kijken multidisciplinaire teams vanuit diverse perspectieven naar een vraagstuk. Het levert prototypes van een dienst of product op: een minimum viable product (MVP) waarmee de deelnemende bedrijven zich, na verdere uitwerking, kunnen onderscheiden in de markt.

App RIA: nieuwe toepassing met groeimogelijkheden

DE BEDENKERS

Voor deze aanvraagronde werken de RedZebra Group (RZG), Context Awareness (CA) en Redrum samen. De RedZebra Group ontwikkelt sinds 2006 leiderschap en slagvaardigheid binnen organisaties. Context Awareness is een adviesbureau dat letterlijk context kan toevoegen aan lopende projecten. Redrum is een communicatie- en adviesbureau en levert de technische mogelijkheden die de samenwerking tussen de drie partijen mogelijk maakt. De samenwerking heeft als doel de lancering van een app op het gebied van Relationele Intelligentie Applicatie: RIA. De partijen lanceren die app gezamenlijk. Op termijn willen ze hem ook voor andere partijen beschikbaar maken.

HET VRAAGSTUK

RZG, RA en Redrum willen de leercultuur binnen hun bedrijven versterken, in een tijd waarin afstand nodig is om ‘veilig’ te kunnen werken. Het is een uitdaging om de fysieke afstand te overbruggen zonder de kwaliteit van de relatie te verstoren. Het gebruik van een camera is ‘leuk’, maar vervangt de intermenselijke contacten niet. Afstand moet letterlijk worden overbrugd, zeker wanneer een bedrijf de leercultuur wil borgen. De medewerkers van RZG en RA zijn gemiddeld allemaal voor 2000 geboren en dus niet digital native. Bij Redrum speelt dit minder een rol. Bij RZG en CA mag de kennis van communicatietechnologie dus omhoog. Redrum moet werken aan het inhoudelijke begrip van Relationele Intelligentie. Een gezamenlijk te lanceren app zal de specifieke vragen van de drie partijen met elkaar combineren. Samen staan RZG, RA en Redrum sterker.

HET IDEE

De knelpunten binnen het leerproces worden in de huidige situatie voelbaar en merkbaar, maar bestaan natuurlijk al langer. Het concept achter RIA bestond eerder, maar de maatschappelijke context na het uitbreken van de coronacrisis en de maatregelen die vervolgens genomen werden om verspreiding te voorkomen, versnellen de behoefte aan concrete realisaties. De drie partijen willen een app ontwikkelen die gezamenlijk kan worden geïmplementeerd. RZG fungeert in dit project als aanvrager. De drie bedrijven hebben allemaal hun eigen uitdagingen op het gebied van het versterken van de leeromgeving. Het eindresultaat is de app RIA, waarmee de leercultuur binnen de drie deelnemende organisatie kan worden onderhouden en versterkt. Het proces om te komen tot dit eindproduct zal de leercultuur binnen de betrokken organisaties versterken. De app RIA is daarom niet alleen voor RZG, CA en Redrum een toevoeging, maar ook voor een grotere markt.

Naar een digitaliseringomgeving voor niet-digitale beroepen

DE BEDENKERS

Jac Ruyters Beheer BV (JRB) uit Echt is een vastgoedonderneming die nieuwbouw realiseert en bestaande bouw renoveert. Daarnaast is het bedrijf actief op het gebied van reparatie, mutatie en onderhoud (met name schilderwerk). Hierbij zijn niet alleen de bouwkundige vakgebieden richtinggevend, maar is er ook aandacht voor duurzaamheid, automatiseren en klantgerichtheid. De Jac Ruyters Groep beschikt over een digitaal managementsysteem om de organisatie te sturen en processen te beheersen.

HET VRAAGSTUK

In de bouwsector is al langer een tekort aan goed opgeleide vakmensen. Bovendien is er een tendens gaande waar velen nog onvoldoende op voorbereid zijn: het op locatie inlezen en invoeren van informatie en het digitaal aanleveren van administratieve info (verrichte werkzaamheden, gewerkte uren, et cetera). Met als gevolg: frustratie bij deze bouwtechnische medewerkers, fouten bij het werken en onjuiste gegevensverwerking. JRB werkt daarnaast met geautomatiseerde management- en kwaliteitssystemen die de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid bewaken. Dat bouwtechnische medewerkers niet goed met deze digitale systemen overweg kunnen, is een risicofactor bij het naleven van kwaliteits- én veiligheidseisen.

JRB loopt feitelijk tegen twee belemmeringen aan. Op de eerste plaats is er geen adequaat cursusaanbod beschikbaar voor bijscholing. Daarnaast zijn ICT-systemen niet afgestemd op niet-digitaal vaardige beroepsgroepen, zoals bouwtechnische vaklieden.

HET !DEE

JRB wil de kloof tussen (de kennisachterstand bij) bouwtechnische vaklieden en de digitale beroepen binnen het bedrijf bij het gebruik van digitale systemen substantieel verkleinen. Daarvoor zijn twee leertrajecten ontwikkeld.

Als eerste een educatief ontwikkelprogramma, dat erop gericht is om bouwtechnische vaklieden te trainen en op te leiden om eenvoudig met digitale bedrijfssystemen te kunnen werken. Dat is er nu niet.

Verder komen er, binnen de bestaande digitale bedrijfssystemen, leertools die gericht zijn op continue online-instructie en training van de vaklieden. De verwachting is dat dit de drempel om deze systemen te gebruiken voor vaklieden verlaagt. Het zal hen motiveren om zich er verder in te ontwikkelen. Dit op de doelgroep afgestemd ontwikkelprogramma versterkt de interne leercultuur, waardoor deze medewerkers uiteindelijk hun primaire werk beter gaan uitvoeren. Ze zullen daardoor ook positiever gaan denken over verdere of aanvullende bijscholing en training.

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op ICT-gebied voor niet-digitale beroepen past in het beleid van JRB om de leercultuur verder te stimuleren, ook op de niet-primaire terreinen van zijn medewerkers.

Digitalisering in beweging

DE BEDENKERS

De aanvragers zijn SportivaLife in Nederweert en Valkenswaard – vertegenwoordigd door Wolfs Fitness Group – en Sports Planet in Westervoort. Ze werken in het project samen met Online Succes Brengers BV.

HET VRAAGSTUK

De bedenkers van het idee zijn fitnessclubs. Zij constateren dat veel fitnessmedewerkers sceptisch zijn over digitalisering. Deze medewerkers zijn bang dat ze door digitalisering hun baan verliezen en het ontbreekt hen aan kennis en vaardigheden om digitale tools in te zetten. De achterstand in hun digitale ontwikkeling staat de duurzame inzetbaarheid van fitnessmedewerkers in de weg. Door de onregelmatige werktijden kunnen medewerkers bovendien niet worden gemist en leren ze niet snel van elkaar. Medewerkers hebben behoefte aan een flexibel en interactief leersysteem dat beknopte theorie combineert met het oefenen en werken in de praktijk. Passende trainingsmogelijkheden voor de fitnessbranche ontbreken echter.

HET !DEE

Met het pilotproject ‘Digitalisering in beweging’ willen de bedenkers (digitale) vaardigheden van medewerkers ontwikkelen. Omdat de behoefte aan kennis van sociale media en online marketing het grootst is, zal het pilotproject allereerst hierop gericht zijn. Na een succesvolle pilot worden ook andere digitale vaardigheden ontwikkeld. Door medewerkers de voordelen te laten ervaren, zal de weerstand tegen digitale vaardigheden afnemen en nemen de capaciteiten om digitaal te communiceren met collega’s en clubleden toe.

Medewerkers ontwikkelen in hun eigen tempo. Bovendien kunnen zij leren wanneer dit hen het beste past: thuis of on-the-job, overdag of ’s avonds, door de weeks of in het weekend. Ze passen de theorie direct toe in de praktijk en krijgen ondersteuning van ervaren coaches. Medewerkers die de online-training succesvol doorlopen, ontvangen het certificaat ‘Digitaal fit als online marketeer’.

Het project verbetert de leercultuur waardoor de wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de fitnessclubs groeit. De oplossingen en resultaten uit het project ‘Digitalisering in beweging’ worden gedeeld met de brancheorganisatie NL Actief. Samen met hen willen de bedenkers de 1.000 aangesloten fitnessclubs informeren over de resultaten en hen in de gelegenheid stellen om de oplossingen te gebruiken. Op de projectwebsite www.digitaliseringinbeweging.nl zal daarnaast de voortgang van het project zichtbaar zijn voor alle geïnteresseerden.

 

Faciliteren leercultuur in innovatieve onderneming

DE BEDENKERS

Iqbizz Innovations ontwikkelt innovatieve oplossingen voor klimaatadaptatie en de energietransitie. Van concept tot aan demonstratie in de praktijk. Het bedrijf, gevestigd in Den Haag, ontwikkelde eerder al oplossingen om water te kunnen keren (Project Moonblue) en vacuümisolatie betaalbaar te maken (Project Vacuo Velit). Iqbizz Innovations opereert in een complexe en snel veranderende markt en werkt samen met een diverse groep specialisten uit verschillende vakgebieden.

HET VRAAGSTUK

Momenteel ontbreekt een goede leercultuur in de organisatie. Dit is een gemiste kans, omdat goed opgeleid personeel nodig is om de razendsnelle ontwikkelingen in de klimaat- en energiemarkt bij te benen. Iqbizz Innovations wil haar leercultuur bevorderen, maar de huidige werksituatie belemmert dit. Zo duurt het lang om nieuw personeel de vereiste kennis bij te brengen, bevatten huidige opleidingen onvoldoende oplossingen op maat en is er onvoldoende bekend welke kennis aanwezig is en welke ontbreekt. Er is veel kennis in huis, maar deze wordt niet optimaal ingezet. Daarnaast is er veel miscommunicatie tussen medewerkers vanwege het verschil in opleidingsniveau en ervaring. Het creëren van een leercultuur in de huidige situatie is tijdrovend en duur.

HET !DEE

Iqbizz Innovations ontwikkelt een platform waarop medewerkers op een efficiënte manier kennis kunnen opdoen en kunnen profiteren van de bestaande kennis in de organisatie. Het interne kennisplatform bevat een functie die op individueel, afdeling en bedrijfsniveau in kaart brengt welke kennis aanwezig is en welke kennis nog ontbreekt. Medewerkers kunnen informatie bundelen, archiveren en delen met collega’s.

Het doel van het platform is, naast kennis bundelen, ook actief kennis delen. Iqbizz wil een training ontwikkelen die medewerkers stimuleert om structureel kennis met collega’s te delen. Ook kunnen ze op het platform presentaties maken over hun functie en expertise. Op deze manier kunnen medewerkers elkaar snel vinden en kennis uitwisselen. Doordat ze op alle niveaus actief informatie delen, ontstaat meer verbinding tussen het personeel. Hiermee wil Iqbizz Innovations de miscommunicatie en dubbel werk voorkomen. Zo wordt één persoon bijvoorbeeld verantwoordelijk voor één onderwerp. Medewerkers krijgen zo meer focus.