Blockchain trainings- en opleidingscentrum

DE BEDENKERS

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor Distributed Ledger Technology (DLT). Deze technologie is bij het grote publiek bekend als blockchaintechnologie, de technologie achter de Bitcoin. Life2Ledger is een startup uit Groningen die met hulp van blockchaintechnologie een veilige omgang met privacygevoelige medische data wil garanderen.

HET VRAAGSTUK

De gezondheidszorg staat voor een transitie: van generiek naar persoonlijk en van curatie naar preventie met een toenemende regierol en zelfredzaamheid van de burger. Deze transitie wordt gekenmerkt door een toenemende hoeveelheid “zorg op afstand”, waarbij op grote schaal datasets van patiënten worden verzameld. Life2Ledger heeft technologie ontwikkeld die op basis van DLT de authenticiteit en herkomst van deze datasets verifieert.

Zeer belangrijk voor de succesvolle doorontwikkeling en opschaling van deze toepassingen zijn programmeurs die een blockchain kunnen programmeren. Afgestudeerde programmeurs (hbo/wo) hebben echter weinig of geen inzicht in het benodigde programmeerwerk. Het op peil houden en delen van kennis en ervaring binnen het bedrijf is ook een probleem. Er bestaan geen specifieke cursussen of opleidingen voor blockchaintoepassingen. De kennis ligt, in dit nieuwe en zich razendsnel ontwikkelende veld, vooralsnog bij individuen.

HET !DEE

Om deze belemmeringen op te lossen en de leercultuur binnen het bedrijf te stimuleren, ontwikkelt Life2Ledger een trainingscentrum waarin (nieuwe) medewerkers (bij- en om-) geschoold worden tot allround blockchainprogrammeur. Door het eigen trainingscentrum en opleidingsprogramma kan het bedrijf zelf investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en mogelijke toekomstige medewerkers. Met het trainingscentrum ontstaat daarnaast een ontmoetingsplek waarmee de leercultuur een concrete invulling krijgt. Ook ervaren krachten worden daarin uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Omdat Life2Ledger zich bovendien richt op zij-instromers draagt het bedrijf bij aan meer en beter inzetbaar toekomstbestendig technisch personeel.

Life2Ledger werkt samen met de Hanze Hogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen om jonge mensen te laten starten met een blockchaintraject en hen daarna een contract aan te bieden. In de toekomst wil Life2Ledger ook medewerkers van collega IT-bedrijven opleiden. Het project moet zo uiteindelijk leiden tot een bewezen opleidingsmethode die sectorbreed kan worden ingezet.

Duurzaamheid op de menukaart

DE BEDENKERS

Dit project is ontsproten uit het brein van een collectief, bestaande uit drie Friese horecaondernemers (Restaurant Helder/Puur Genieten, Hotel Café Restaurant Oostergoo en Brasserie AnderS), HumBee (een bedrijf dat een duurzaam en sociaal platform ontwikkelt, waarop je maaltijden kunt bestellen en een tafel kunt reserveren bij de deelnemende restaurants), Groene Ster in Nederland (een stichting die de horeca stimuleert te verduurzamen) en cloud e-learning platform BoonLearning.

HET VRAAGSTUK

Het aandeel duurzame voeding binnen de totale voedselbestedingen is de afgelopen jaren toegenomen tot 11%. Een duidelijk signaal dat veel Nederlanders het thema duurzaamheid omarmen. Veel restaurants en restauranthouders willen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en verduurzamen. Mkb-ondernemers in de horeca hebben vaak echter niet de juiste capaciteit om uit te zoeken hoe zij duurzamer kunnen ondernemen en missen de vaardigheden en de ruimte om medewerkers te scholen over duurzaamheid. Een groot bijkomend probleem is het ontbreken van een op duurzaamheid gefocust opleidingsaanbod dat is toegespitst op de doelgroep en werkomgeving. Er is op dit moment ook geen (grote) leercultuur binnen de restaurants. De enige scholing die werknemers ontvangen, is tijdens de inwerkperiode. Het ontbreekt aan financiën, tijd en didactische (en inhoudelijke) kennis om zonder hulp van partners zelf een leerprogramma op het gebied van duurzaamheid op te zetten en te ontwikkelen.

HET !DEE

De drie Friese restauranthouders hebben zich tot doel gesteld binnen hun bedrijf een leercultuur te ontwikkelen die aansluit bij de belevingswereld van het personeel. In samenwerking met HumBee, Stichting Groene Ster Nederland en BoonLearning ontwikkelen zij een kwalitatief goede online leeromgeving over duurzaamheid. De e-learningomgeving is modulair opgezet en behandelt alle facetten van het duurzaam werken in de horeca. De modules kunnen zowel vanuit huis worden gevolgd als op een rustig moment tijdens het werk. Dit creëert een goede en flexibele leeromgeving, die ook geschikt is voor jongere generaties.

Het eindresultaat moet zijn dat de restaurants duurzamer kunnen ondernemen en dat alle werknemers het belang van duurzaamheid in het horecabedrijf begrijpen. Daarnaast moeten medewerkers de leerpunten kunnen toepassen, begrijpen op welke manier de onderneming aan duurzaamheid werkt en dit uitdragen en toelichten aan de gasten. Naast de ontwikkeling van de leeromgeving staat een brede uitrol van de ontwikkelde e-learningmodules naar andere horeca-ondernemers ook centraal binnen het project, zodat het project een grote impact kan hebben op het streven naar duurzaamheid binnen de gehele sector.

Promax Academy

DE BEDENKERS

Promax uit Bergschenhoek is een IT-specialist die in 1992 is opgericht. Het bedrijf richt zich op complexe IT-vraagstukken. Vanwege het tekort aan IT-specialisten, detacheert Promax ook specialisten bij andere softwarebedrijven.

HET VRAAGSTUK

Het idee van de Promax Academy is ontstaan omdat Promax tegen een aantal belemmeringen aanliep. Ten eerste vervallen een aantal huidige functies (administratieve en helpdeskmedewerkers) door nieuwe technieken als chatbots. Tegelijkertijd zijn er juist geen specifieke opleidingen en cursussen voorhanden waar wel behoefte aan is: securityanalisten, chatbotontwikkelaars en business innovatiemanagers. Verder missen de meest technische IT’ers de soft skills waar klanten in de huidige markt behoefte aan hebben. Het is daarnaast lastig, om medewerkers op verschillende technische niveaus (voor Cloud en AI-diensten is een minder hoog niveau vereist dan voor de security-diensten) op te leiden. Tot slot hebben opdrachtgevers van Promax zelf niet de kennis in huis om de oplossingen van Promax te onderhouden of optimaal te benutten. Doordat eindgebruikers die kennis ontberen, komt een soepele en efficiëntere samenwerking in het gedrang.

HET !DEE

Promax Academy is een opleiding, bedoeld voor medewerkers met IT-ervaring in minder relevant wordende functies, en voor mensen met weinig tot geen IT-kennis. Ze worden praktijkgericht opgeleid voor gewilde functies als securityanalist, chatbotontwikkelaar en business innovatiemanager, waarbij ze technische kennis en de benodigde soft skills leren. Op deze manier worden deze mensen op die plekken inzetbaar waar in de markt de meeste vraag naar is. De verwachting is verder dat medewerkers, omdat ze het geleerde op korte termijn in de praktijk kunnen toepassen, ook gemotiveerd zijn om te (blijven) leren. Hierdoor ontwikkelen zij zich en profileert Promax zich tegelijkertijd als een aantrekkelijke werkgever.

De opleiding bestaat uit multidisciplinaire modules (hard- en soft skills) en zal een combinatie zijn van personal coaching en klassikale en digitale lessen, waarin zowel praktijk als theorie wordt onderwezen. Verder werkt de opleiding met buddy’s, ervaren collega’s die de materie al beheersen.

Promax heeft zelf al de nodige ervaring met het opzetten en geven van trainingen, workshops en seminars, maar gaat ook verschillende specialistische partijen erbij betrekken die de kwaliteit en de effectiviteit zullen vergroten.

Zelfredzaam leren

DE BEDENKERS

Voor dit !dee hebben eMovement (Slow netwerk), Hulan B.V., Van Tuyl Coldstores en EPHI B.V. de handen ineengeslagen. eMovement is gespecialiseerd in het stimuleren van leren en ontwikkelen. Hiervoor gebruikt eMovement de tool de “Slow Reflector”. Voor dit !dee wordt de visie van eMovement gebruikt om een hybride Slow leer en ontwikkel platform te ontwikkelen. Hulan gespecialiseerd in serious games en gamification, zal de vertaalslag maken naar gegamificeerde toepassingen op dit platform. Binnen de bedrijven Van Tuyl en EPHI zal het platform worden getest en toegepast. Van Tuyl is een internationaal koel- en vriestransport bedrijf dat de logistiek, transport en distributie van koelproducten verzorgt. EPHI is een expert op het gebied van automation, in onder andere transport en logistiek, en technologische productontwikkeling en industrialisatie.

HET VRAAGSTUK

Onderwerpen als leven lang ontwikkelen, toekomstgericht leren en persoonlijk groei zijn voor het merendeel van de medewerkers relatief nieuw. Scholing in toekomstgerichte kennis, vaardigheden en gedrag in combinatie met persoonlijke ontwikkeling schiet op dit moment vaak tekort.

De medewerkers van de initiatiefnemers zien onvoldoende het belang van (toekomstgericht) leren en ontwikkelen. Dat wordt versterkt doordat ze vinden dat de lesstof niet aansluit op hun dagelijkse werk en het lesaanbod moeilijk vindbaar is. De bedrijven hebben onvoldoende tijd en budget om te investeren in lesstof die beter aansluit op de praktijk: er is sprake van een mismatch tussen leervraag en leeraanbod.

HET !DEE

De bedenkers van dit idee willen met het Slow platform hun werknemers motiveren om te leren en te ontwikkelen. Slow staat voor Samen Lerend Op Weg naar zelfredzaamheid in leren en ontwikkelen. Het hybride platform maakt leren aantrekkelijker met gamificatie. De deelnemende mkb-ondernemingen gaan samen aan de slag met het ontwerpen en inrichten van dit platform. Ze stellen interactieve (gegamificeerde) trajecten samen, die leiden tot passende microlearnings, trainingen en opleidingen in combinatie met werkplek activiteiten.

Duurzame persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid in het leren door te werken aan (zelf)kennis, vaardigheden en gedragsverandering. Andere elementen zijn inzicht krijgen in, en werken aan belemmerende gevoelens, gedachten en onderliggende waarnemingen. Het platform is opmaat gemaakt voor het mkb en is volgens de bedenkers breed in te zetten in die sector.

Greencademy

De bedenkers

De GreenCademy is een initiatief van John Koomen Hoveniers in Wognum: een hoveniersbedrijf met 40 medewerkers dat duurzame groenontwerpen maakt voor de particuliere en publieke markt. Voor dit idee zoekt het bedrijf samenwerking met vijf andere innovatieve hoveniersbedrijven.

Het vraagstuk

Voor innovatieve bedrijven zoals John Koomen Hoveniers zit er een gat in het opleidingsaanbod voor hoveniers. De projecten van deze hoveniersbedrijven worden steeds complexer en dat vraagt om brede, actuele vakkennis van klimaat, bodem, groen(beheer), techniek en ‘domotica’ voor in de tuin. Ook worden sociale en ondernemersvaardigheden steeds belangrijker bij het aansturen van collega’s en de communicatie met de klant.

Het is dan ook nodig dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Dat vergt een actieve leercultuur. Maar ook hoveniersbedrijven met zo’n leercultuur lopen ertegenaan dat een geschikte opleiding om door te groeien ontbreekt. Er zijn alleen mbo-opleidingen op niveau 4 beschikbaar en de volgende stap is een hbo-opleiding op niveau 6. Die levert landschapsarchitecten af: professionals die alles weten van ontwerp en planning, maar die niet gericht zijn op de uitvoering. Kortom, er mist een opleiding die het gat tussen niveau 4 en niveau 6 overbrugt: een associate degree.

Het !DEE

Met de GreenMaster opleiding van de GreenCademy kan een vakbekwame hovenier zich ontwikkelen tot meesterhovenier. Het is een tweejarige opleiding op mbo-niveau 5 die wordt afgesloten met het certificaat MeesterHovenier. Dit is geen erkend diploma; het krijgt vooral waarde in de branche.

De opleiding bestaat uit zes online modules: bodem en plant, duurzaam beheer bodem, duurzaam beheer groen, ontwerp, beheer en onderhoud, groene robotica en domotica en 21st century skills. Een deelnemer kan deze modules op elk gewenst moment doorlopen. Er horen zes masterclasses en praktijkopdrachten bij, plus een afsluitende praktijkproef: de GreenCase.

Alles bij elkaar zijn deelnemers zo’n 400 uur met de opleiding bezig. Hun vorderingen worden online gevolgd en vastgelegd. Daarnaast krijgen ze ondersteuning van een praktijkbegeleider en kunnen ze terecht bij een helpdesk.

In de pilotfase is er plaats voor achttien deelnemers die Meesterhovenier willen worden. De 6 betrokken bedrijven leveren elk drie deelnemers aan. Het is de bedoeling dat er ook na de pilot jaarlijks plaats is voor circa twintig hoveniers. De resultaten van de pilot worden vastgelegd in een businesscase die wordt aangeboden aan de hele hovenierssector.

Samen naar een sterkere carrosseriebouw

De bedenkers

Dit MKB!DEE is een breed gedragen initiatief. Vijf carrosseriebedrijven doen mee: Burgers Carrosserie, Van der Peet logistics & transport solutions, carrosseriefabriek Theo Mulder BV, Zuidwijk Carrosserieën en Karhof Carrosserieën. Zij werken samen met mboRijnland, een roc met meer dan 120 mbo-opleidingen in Zuid-Holland. De branche wordt vertegenwoordigd door RAI CarrosserieNL, de sectie van RAI Nederland die de collectieve belangen van fabrikanten en importeurs van wegtransportmiddelen behartigt.

Het vraagstuk

Tot drie jaar geleden kon de carrosseriebouw voor techniekopleidingen en specifieke trainingen terugvallen op het ROC Leiden en de Vakopleiding Carrosseriebouw. Door financiële problemen zijn deze opleidingen echter gestopt en er is geen alternatief voor in de plaats gekomen. De carrosseriebouw is een kleine branche en het is moeilijk om opleidingen rendabel te maken. Het gevolg is wel dat carrosseriebedrijven nergens meer terecht kunnen voor scholing en bijscholing van medewerkers. Bestaande mbo-opleidingen zijn niet specifiek genoeg en ook qua opzet minder geschikt. Carrosseriebouwers zijn vakmensen die niet graag klasssikaal leren in de schoolbanken.

Er is een alternatief nodig, maar individuele bedrijven hebben niet het geld om in dat gat te springen. Ook blijkt het lastig om medewerkers van elkaar te laten leren op de werkvloer. Het werk gaat altijd voor en de druk op de werkvloer is hoog. Bovendien missen veel vakmensen de didactische en interpersoonlijke vaardigheden die nodig zijn om leren van elkaar tot een succes te maken.

Het !DEE

De bedenkers van dit MKB!DEE zorgen samen voor een totaalaanbod van digitale en praktische lesmodules en trainingen voor de carrosseriebouw. Daartoe worden onderdelen van bestaande techniekopleidingen geactualiseerd en als e-learnings aangeboden. De deelnemende bedrijven vullen dit aan met praktijkmateriaal uit de carrosseriebouw: denk aan video tutorials met instructies en tips en tricks van ervaren vaktechnici. Vervolgens kunnen monteurs en andere technische medewerkers uit het aanbod die onderdelen kiezen waar zij behoefte aan hebben.

Het aanbod gaat bestaan uit 15 lesmodules met in totaal zo’n 50 trainingen. Daar zit ook een module bij over elektrisch aangedreven voertuigen, die nog nergens in het mbo bestaat. Medewerkers die met succes een module of training volgen, ontvangen een (deel)kwalificatie of praktijkverklaring van mboRijnland.

Het volgen van modules en trainingen gaat samen met leren op de werkvloer. Binnen de deelnemende bedrijven worden 25 vakmensen opgeleid tot leermeester en leerambassadeur. Zij volgen daarvoor een aparte module ‘Train de trainer’. Vervolgens kunnen ze bestaande en nieuwe collega’s en medewerkers van andere bedrijven opleiden.

Zodra de lesmodules klaar zijn en door mboRijnland vrijgegeven voor gebruik, komen ze beschikbaar voor de branche. De inhoud wordt eigendom van RAI CarrosserieNL, waardoor alle carrosseriebouwbedrijven in Nederland er gebruik van kunnen maken, evenals de mbo-instellingen waarmee zij samenwerken.

Trainers up-to-date

DE BEDENKERS

Dit idee komt uit de koker van IRP TrainingCIBOT en BeCare, drie kleine trainings- en opleidingsbedrijven die werkzaam zijn in heel NederlandZij lopen ieder vanuit hun eigen invalshoek aan tegen een gebrekkige leercultuur in hun branche. IR Projects als opleider van docenten en instructeurs, BeCare als uitvoerder van opleidingen en CIBOT als certificerende en faciliterende instantie.  

HET VRAAGSTUK

Docenten die trainingen op het gebied van gezondheid en veiligheid gaan geven, worden hier eerst voor opgeleid. Vaak zijn het mensen met hulpverlenende beroepen: op de ambulance, de intensive care, de operatiekamer of bij de brandweer. Een certificerende instelling geeft hun toestemming om specifieke opleidingen te geven. Denk aan trainingen reanimatie en bedrijfshulpverlening, maar ook specifieke opleidingen zoals levensreddend handelen door de brandweer en luchtvrachtbeveiliging.

Hebben de trainers eenmaal een jaar of drie ervaring, dan kunnen ze zich nauwelijks verder ontwikkelen. Er is geen doorlopend leersysteem en de methoden die er zijn, sluiten onvoldoende aan op de voorkennis en de behoeften van individuele trainers. Daar komt bij dat alle certificerende instellingen andere eisen stellen aan de bijscholing van docenten die ‘hun’ opleidingen verzorgen. In die eisen gaat het vooral over vakkennis, zelden over innovatief lesgeven. Bovendien erkennen de certificerende instellingen elkaars bijscholingen niet. Er is dus behoefte aan één samenhangende oplossing voor een leven lang ontwikkelen. 

HET !DEE

Trainers kunnen in een digitale cursusomgeving onder werktijd hun kennis en vaardigheden bijhouden. Daarvoor doen ze e-learnings die aansluiten op hun werkzaamheden. Daarnaast volgen ze een offline lesprogramma, met aparte programma’s voor ervaren docenten en nieuwkomers. De gedachte is dat kort maar frequent leren het makkelijker maakt om je kennis en vaardigheden bij te houden. Een extra leereffect treedt op doordat eigen medewerkers de e-learnings en lesprogramma’s maken. Zij zijn naast consument ook producent van het materiaal en ontwikkelen daardoor nog meer didactische vaardigheden. Dat komt in hun werk goed van pas.

Naast lesmateriaal gaat de leeromgeving ook een competentiemanagementsysteem bevatten. In één oogopslag is te zien waar deelnemers staan in hun persoonlijke ontwikkeling. Leidinggevenden kunnen dan makkelijk de uitvoering van persoonlijke ontwikkelingsplannen monitoren. De drie initiatiefnemers dragen ieder vanuit hun expertise bij aan de ontwikkeling. CIBOT en IR Projects ontwikkelen de leerprocessen, IR Projects en BeCare leveren inhoud voor de e-learnings en lesprogramma’s en CIBOT verzorgt de vormgeving. Als het leerplatform staat, gaan medewerkers van de drie bedrijven het eerst uitproberen, waarna het verder wordt verbeterd.

Is het platform eenmaal in bedrijf, dan kan het makkelijk met nieuwe leerstof en mogelijkheden actueel worden gehouden. Het is dan vrij beschikbaar voor andere bedrijven in en buiten de sector. De bedenkers geven daar onder meer via brancheverenigingen bekendheid aan.  

Leerrijke Groenwerkomgeving

DE BEDENKERS

Leerrijke Groenwerkomgeving is een idee van Jos Kanters Groenvoorziening in Erp en Lux Cernit Groenprojecten in Eindhoven: twee bedrijven tot 50 medewerkers die zich bezighouden met groenvoorziening in de breedste zin van het woord. Beide bedrijven werken zowel voor particulieren, bedrijven als gemeenten. Voor dit project werken zij samen met platformontwikkelaar Yellowstone. 

HET VRAAGSTUK

Binnen de groenvoorziening is het lastig om aan personeel te komen. Kandidaten die het vak al beheersen, zijn er nauwelijks. Daardoor zijn bedrijven gedwongen mensen aan te nemen met uiteenlopende achtergronden, zonder ervaring of affiniteit met de groenvoorziening. Daarnaast zijn bedrijven die voor gemeenten werken, vaak verplicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.  

De grote vraag is hoe al deze mensen efficiënt kunnen worden opgeleid. Bestaande hoveniersopleidingen zijn voor veel kandidaten te hoog gegrepen. Maar leren on the job is ook lastig. Voormannen hebben weinig tijd en weten niet goed hoe ze hun kennis kunnen overdragen. Ook tonen veel nieuwe medewerkers weinig animo om in hun eigen tijd te leren.  

Het gevolg is dat veel medewerkers in de groenvoorziening een lastige start maken. Hun capaciteiten worden niet ten volle benut omdat ze geen kennis en ervaring hebben en de medewerkers raken gefrustreerd doordat ze niet snel genoeg vooruit komen. 

HET !DEE

Nieuwe medewerkers in de groenvoorziening maken via een opleidingsportaal met korte instructiefilmpjes kennis met het vak. De filmpjes duren hooguit vijf minuten en gaan over basisvaardigheden, veilig werken en het gebruik van specifieke apparaten. Het idee is dat een medewerker bij wijze van spreken in het busje naar de werklocatie een filmpje kan bekijken over de werkzaamheden van die dag, zodat hij of zij bij aankomst genoeg weet om aan de slag te gaan. Daardoor gaat er minder tijd verloren en raken medewerkers minder gefrustreerd doordat ze vaktermen niet kennen of niet weten wat ze moeten doen.

Medewerkers leren op maat: voor elke medewerker wordt een persoonlijk opleidingplan opgesteld waarin staat wat hij of zij wil leren en welke modules in het opleidingsportaal daarbij aansluiten. Ook bestaande medewerkers kunnen op deze manier hun kennis bijspijkeren, bijvoorbeeld over de elektrische machines die langzamerhand de dieselapparatuur gaan vervangen.

Externe partner Yellowstone Learning maakt voor de filmpjes gebruik van de kennis die bij de initiatiefnemers voorhanden is. Medewerkers van Lux Cernit weten bijvoorbeeld veel van onderhoud van verharding en het machinaal knippen van hagen; medewerkers van Jos Kanters van faunarasters en boomverzorging. Samen hebben ze alle benodigde kennis in huis.

Op termijn komt het opleidingsportaal beschikbaar voor alle bedrijven in de groenvoorziening. 

Ontwikkeling van ‘Aryzon World’

DE BEDENKERS

Aryzon 3D specialiseert zich in 3D-toepassingen en augmented reality. OpenUp Technologies B.V. werkt aan het ontdekken, toepassen en toegankelijk maken van nieuwe technologieën. Voor deze aanvraag werken Aryzon 3D en OpenUp Technologies samen.

HET VRAAGSTUK

De projectpartners willen groeien als organisatie en hebben als doel innovatieve technologieën als virtual reality, augmented reality en mixed reality (VR/AR/MR) voor de hele wereld toegankelijk te maken. Om dit doel te bereiken is het belangrijk de juiste kennis en vaardigheden in huis te hebben en medewerkers up-to-date te houden met de nieuwste technieken en technologieën. Door de huidige leercultuur is dit lastig. Het 2D-opleidingsaanbod sluit niet goed aan bij de praktijk. Daardoor lukt het niet goed om een variëteit aan personen op effectieve wijze kennis te laten maken met de benodigde VR/AR/MR-technieken en -technologieën. Medewerkers beschikken na zo’n opleiding niet over de benodigde competenties om scenario’s te ontwikkelingen voor 3D-interfaces. Investeringen in menselijk kapitaal blijven daardoor achter.

HET !DEE

Dit project richt zich op de ontwikkeling van het platform Aryzon World. In dit platform kunnen medewerkers zonder programmeerkennis eigen 3D-volumetrische werelden, ervaringen of trainingen creëren en gebruiken. Met behulp van dit platform ontwikkelen we een nieuwe standaard-werkmethodiek voor het versterken van de interne leercultuur op korte en lange termijn. De ontwikkeling van Aryzon World helpt de interne leercultuur te versterken en lost ervaren belemmeringen op.

Met Aryzon World kan iedereen, ongeacht achtergrond en ervaring, op een leuke, efficiënte en intuïtieve manier trainingssessies in 3D ontwikkelen. Dit kan op ieder gewenst moment, vanaf iedere locatie. Met het nieuwe platform kunnen medewerkers hun codeerwerk in een 3D-wereld simuleren. Dit kan ze helpen als ze uitleg geven aan collega’s over vorderingen en knelpunten. Het vereenvoudigt de communicatie tussen collega’s. Daarnaast optimaliseert het de onboardingprocessen van nieuwe medewerkers. Door codeerwerkzaamheden te simuleren en visualiseren, worden de werkzaamheden eenvoudiger, begrijpelijker en logischer.

Opleiding voor innovatieve smaakmakers

DE BEDENKERS

Cateraar Willem de Boer Food en Events in Emmeloord werd in 1982 door de naamgever opgericht. Na een snelle groei, stapten ook zijn broers René en Henk in het bedrijf. De komende tijd maakt de onderneming de overgang van evenementencateraar naar producent van een vernieuwend voedingsconcept. Dit concept, ‘PUUR’, is in 2017 ontstaan. Onder die naam ontwikkelt de cateraar gerechten afgestemd op het specifieke ziektebeeld van verschillende patiëntengroepen en rekening houdend met daarbij behorende smaakbeleving, conditie en eetlust.

HET VRAAGSTUK

Willem de Boer Food en Events wil de transitie maken van party- en eventcateraar naar het werken met het vernieuwende voedingsconcept ‘PUUR’.

Dit concept levert Willem de Boer momenteel in één ziekenhuis, terwijl er een pilot loopt in een ander ziekenhuis. De afgelopen drie jaar zijn, in samenwerking met diëtisten, samengestelde gerechten ontwikkeld. Doel is om onder andere het medicijngebruik van patiënten te verminderen, herstel te bespoedigen en het versneld verlies van spiermassa tegen te gaan. De onderneming wil zich hier in de toekomst volledig op toeleggen en alle medewerkers opleiden in de gedachte en werkwijze van dit concept.

Normaliter zou deze scholing voor dit nieuwe concept plaatsvinden bij een opleidingsinstituut. Het betreft echter een nieuw vakgebied, waarvoor dus geen externe opleiding beschikbaar is.

HET !DEE

Doel van het project is om ziekenhuizen op het gebied van voedsel te ontzorgen. Om de omslag te maken naar het vernieuwende voedingsconcept moet Willem de Boer de scholing van de medewerkers intern oppakken, zowel qua theorie als praktijk. Hiervoor wordt een scholingsmethodiek ontwikkeld, door productontwikkelaars en diëtistes en de culinair manager. De medewerkers die het voedingsconcept al kennen, krijgen een opleiding tot trainer voor de andere medewerkers. Dat gebeurt in het eigen, nieuw op te zetten food experience center, op de werkvloer en onder werktijd. Medewerkers koken daar met smaaksturing, waardoor ze ook echt ervaren hoe bijvoorbeeld de smaak van een normale patiënt verschilt van die van een patiënt die chemo ondergaat. Daarnaast is er veel aandacht voor bewustwording van voedselveiligheid, wat van groot belang is voor de doelgroep (kwetsbare zieke mensen).

Het project levert een methodiek op voor continue updatetrainingen – het concept zal zich immers blijven ontwikkelen – zodat er een doorlopende leerlijn binnen het bedrijf ontstaat. Als opleidingstools ontwikkelt Willem de Boer e-learningmiddelen (ICT) en methodieken om te leren in de praktijk via afgebakende modules.