Digitale leermeesters in de communicatie

De bedenkers

Achter dit idee zit een gevarieerde groep van mkb-bedrijven. Het Krugerpark en Helden Opvang zijn actief in kinderopvang en onderwijs, Swart Installatietechniek is actief in het energie- en installatievak en How2Talk is expert in communicatie. Zij hebben elkaar opgezocht omdat de inbreng vanuit verschillende soorten bedrijven de ontwikkeling van effectieve communicatie en gedrag van professionals op de werkvloer kan versterken. Zij werken samen met een bedrijf dat digitale leeroplossingen bouwt.

Het vraagstuk

Veel mkb’ers worstelen ermee dat medewerkers elkaar niet goed begrijpen en dat ze onvoldoende resultaat- en teamgericht samenwerken. Dat heeft een negatieve invloed op de resultaten.

Bij nadere beschouwing ontbreekt het in de bedrijven vaak aan effectief leiderschap, verbondenheid en inclusiviteit. De bedrijfscultuur zet mensen niet in hun kracht. Door ineffectieve communicatie vertonen medewerkers ongewenst gedrag en door onvoldoende aandacht voor leren en ontwikkelen komt hier maar weinig verandering in. Het feit dat het om gedrag gaat, maakt het extra lastig: gedrag veranderen is veel moeilijker en duurt veel langer dan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Het !DEE

Op een kennis- en leerplatform en in een app maken leidinggevenden en medewerkers kennis met een nieuwe manier van communiceren, gebaseerd op het werk van communicatie-experts Adele Faber en Elaine Mazlish.

Leidinggevenden ontwikkelen persoonlijk leiderschap en communicatieskills. Hierdoor blijven ze beter in verbinding met hun medewerkers, ook tijdens moeilijke gesprekken. Ze kunnen medewerkers beter aanspreken en begeleiden in het werk.

Op hun beurt kunnen medewerkers beter aan de verwachtingen voldoen als duidelijker is welk gedrag en welke communicatievaardigheden van hen worden verwacht. Ze doen meer succeservaringen op, waardoor ze zich gezien en gewaardeerd voelen en meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld ontwikkelen. Hierdoor ontstaat ruimte voor initiatief en creativiteit.

Het platform en de app bevatten e-learnings en quizzen waarmee leidinggevenden en medewerkers de nieuwe manier van communiceren kunnen oefenen. Daarnaast volgen ze in teamverband praktijkgerichte trainingen op de werkvloer. Daar worden ze zich spelenderwijs bewust van hun eigen manier van communiceren en de effecten daarvan op collega’s. De onderlinge reflectie zorgt voor betere communicatie en een betere beroepshouding.

De trainingen worden verzorgd door communicatiespecialisten van de deelnemende bedrijven. In elk bedrijf wordt zo’n communicatiespecialist opgeleid. Deze wordt getraind in nieuwe communicatieskills, begeleidingsvaardigheden, competentiemanagement en gedragsontwikkeling. In een intervisieteam leren deze communicatiespecialisten vervolgens van elkaar.

Tot slot komen er workshops waarmee de bedrijven communicatieverbetering en gedragsverandering in hun hele organisatie op de agenda kunnen zetten en houden.

De ontwikkeling van dit idee wordt gevolgd door een klankbordgroep van tien bedrijven uit verschillende mkb-sectoren. Zij helpen om de uitkomsten breder te verspreiden. Ook delen de initiatiefnemers hun ervaringen op de vraag- en antwoordsites Quora en Reddit.

Inclusief mkb en vakmanschap

DE BEDENKERS

De initiatiefnemers van dit project zijn Brainport Assembly en FLOS. Brainport Assembly monteert en assembleert voor de maakindustrie in de Brainport-regio (Eindhoven). FLOS is toeleverancier van kleine technische producten en bevestigingsmaterialen, gevestigd in Eindhoven. Beide bedrijven hebben een divers personeelbestand. Brainport Assembly en FLOS nemen zowel mensen aan uit de reguliere arbeidsmarkt als uit de garantiebaan-doelgroep via Gemeente Eindhoven/WijEindhoven/Ergon.

HET VRAAGSTUK

Voor kleine mkb’ers is het een uitdaging om een inclusief personeelsbeleid te voeren. Veel mkb’ers missen de handvatten om hier actief en schaalbaar op te sturen. Bestaande trainingen en consultancy op dit gebied sluiten niet aan bij de bedrijfscultuur en beschikbare budgetten. Ondernemers aarzelen dan ook om mensen aan te nemen die ‘anders’ zijn en mogelijk invloed hebben op de leercultuur. Als inclusie, een open omgeving voor anders zijn en kwetsbaarheid, ontbreekt, worden positieve stimulansen voor persoonlijke ontwikkeling onderdrukt. Zo kan een voedingsbodem ontstaan voor negatief gedrag, zoals pesten, met een negatieve uitwerking op de leercultuur. Diversiteit vraagt om individuele leerpaden met een schaalbaar karakter. Oplossingen die nu door bedrijven worden ingezet zijn vooral informeel en richten zich met name op coaching van individuele medewerkers. Een aanpak op teamniveau ontbreekt.

HET !DEE

Brainport Assembly en FLOS willen de leercultuur binnen hun organisatie bevorderen door de diversiteit en inclusiviteit te versterken. De uitgangspunten van deze nieuwe leeromgeving zijn het prikkelen van nieuwsgierigheid en het creëren van een veilige werkomgeving om pestgedrag tegen te gaan.

De initiatiefnemers zetten vijf middelen in om deze doelen te bereiken. Met een laagdrempelige virtual reality edu-game leren deelnemers over anders-zijn en de waarde daarvan op de werkvloer. Twee e-learnings, één gericht op werkgevers en één op werknemers, geven praktische handvatten om de eigen inclusie en diversiteit en die van de organisatie te versterken. Via video masterclasses delen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Ten slotte willen de initiatiefnemers een traject starten om een keurmerk inclusief en leergericht MKB te behalen.

De bedenkers brengen deze vijf middelen samen in één digitaal platform voor werkgevers én werknemers. Dit platform biedt op één centrale plek kennis en handvatten voor een veilige werkomgeving en prikkelt werkgevers en werknemers op een laagdrempelige manier.