Smart Driver Coaching

DE BEDENKERS

Thijs Logistiek is een al in 1910 opgericht transport- en logistiekbedrijf in het Limburgse Weert. Momenteel heeft de onderneming ruim honderd medewerkers. Het project ‘Smart Driver Coaching’ komt uit de koker van Thijs Logistiek én Apployee uit Venlo. Dit jonge bedrijf ontwikkelt software voor met name middelgrote en grote transportbedrijven, gericht op het overzichtelijk verzamelen van al beschikbare data. Een tweede samenwerkingspartner is Ways Europe, internationaal opleider in transport en logistiek.

HET VRAAGSTUK

De verwachting is dat medewerkers in de transportsector over vijf jaar volledig andere vaardigheden nodig hebben dan nu. Desondanks is er weinig aandacht voor de lange termijn, sociale innovatie is in de spreekwoordelijke ‘dode hoek’ beland. Dit komt onder andere door het gebrek aan contact tussen kantoorpersoneel en chauffeurs, het ontbreken van aandacht voor persoonlijke verbeterpunten of ambities en van gecentraliseerde systemen rondom scholing en (persoonlijke) ontwikkeling. Bovendien heeft de focus in de transportsector heel erg gelegen op goederen zo snel mogelijk van A naar B krijgen.

Bijkomend probleem voor Thijs Logistiek is dat veel medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Het vinden van nieuw goed opgeleid personeel zal niet eenvoudig zijn vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom ook nodig om het bedrijf aantrekkelijk te maken voor nieuwe werknemers.

HET !DEE

Er is al veel data beschikbaar vanuit de cabines van vrachtwagens. Van rijgedrag tot boetes en brandstofverbruik. Verzamelen is echter lastig, onder andere omdat verschillende vrachtwagenfabrikanten verschillende systemen gebruiken. Het door Apployee en Thijs Logistiek ontwikkelde Smart Driver Coaching brengt, met medewerking van al die fabrikanten, deze data overzichtelijk bij elkaar. Zo ontstaat een datagedreven opleidingsplatform voor chauffeurs, aangevuld met unieke leer- en ontwikkelmodules op basis van gamification en een daaraan gekoppeld positief beloningssysteem. Het platform zorgt ervoor dat chauffeurs en de rest van het bedrijf doorlopend met elkaar zijn verbonden.

De data wordt individueel per medewerker gebruikt om voor hem of haar, met hulp van opleider Ways Europe, passende leertrajecten en opleidingen op te zetten. De ontwikkeling van de medewerker wordt blijvend gemonitord. Om vooruitgang te meten en om sturing in het proces aan te (kunnen) brengen.

Voor dit project is ook belangstelling getoond door het Sectorinstituut Transport en Logistiek en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Via deze partijen kan dit project sectorbreed voor meer aandacht zorgen voor de ontwikkeling van medewerkers.

Zelfredzaam leren

DE BEDENKERS

Voor dit !dee hebben eMovement (Slow netwerk), Hulan B.V., Van Tuyl Coldstores en EPHI B.V. de handen ineengeslagen. eMovement is gespecialiseerd in het stimuleren van leren en ontwikkelen. Hiervoor gebruikt eMovement de tool de “Slow Reflector”. Voor dit !dee wordt de visie van eMovement gebruikt om een hybride Slow leer en ontwikkel platform te ontwikkelen. Hulan gespecialiseerd in serious games en gamification, zal de vertaalslag maken naar gegamificeerde toepassingen op dit platform. Binnen de bedrijven Van Tuyl en EPHI zal het platform worden getest en toegepast. Van Tuyl is een internationaal koel- en vriestransport bedrijf dat de logistiek, transport en distributie van koelproducten verzorgt. EPHI is een expert op het gebied van automation, in onder andere transport en logistiek, en technologische productontwikkeling en industrialisatie.

HET VRAAGSTUK

Onderwerpen als leven lang ontwikkelen, toekomstgericht leren en persoonlijk groei zijn voor het merendeel van de medewerkers relatief nieuw. Scholing in toekomstgerichte kennis, vaardigheden en gedrag in combinatie met persoonlijke ontwikkeling schiet op dit moment vaak tekort.

De medewerkers van de initiatiefnemers zien onvoldoende het belang van (toekomstgericht) leren en ontwikkelen. Dat wordt versterkt doordat ze vinden dat de lesstof niet aansluit op hun dagelijkse werk en het lesaanbod moeilijk vindbaar is. De bedrijven hebben onvoldoende tijd en budget om te investeren in lesstof die beter aansluit op de praktijk: er is sprake van een mismatch tussen leervraag en leeraanbod.

HET !DEE

De bedenkers van dit idee willen met het Slow platform hun werknemers motiveren om te leren en te ontwikkelen. Slow staat voor Samen Lerend Op Weg naar zelfredzaamheid in leren en ontwikkelen. Het hybride platform maakt leren aantrekkelijker met gamificatie. De deelnemende mkb-ondernemingen gaan samen aan de slag met het ontwerpen en inrichten van dit platform. Ze stellen interactieve (gegamificeerde) trajecten samen, die leiden tot passende microlearnings, trainingen en opleidingen in combinatie met werkplek activiteiten.

Duurzame persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Het doel is het vergroten van de zelfredzaamheid in het leren door te werken aan (zelf)kennis, vaardigheden en gedragsverandering. Andere elementen zijn inzicht krijgen in, en werken aan belemmerende gevoelens, gedachten en onderliggende waarnemingen. Het platform is opmaat gemaakt voor het mkb en is volgens de bedenkers breed in te zetten in die sector.

De chauffeur 3.0

De bedenkers

Mercuur Smart Logistics is gespecialiseerd in de behandeling en het transport van producten die extra zorg nodig hebben: denk aan sierplanten, bloemen, chocola en koelverse maaltijden. Het bedrijf heeft drie vestigingen in Nederland en Duitsland en circa 35 medewerkers. Voor dit idee heeft Mercuur drie partners ingeschakeld. Vervoerscollege Venlo levert kennis van transportopleidingen, maatwerk HRM zorgt voor deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen en Van Lieshout Bestuursmanagement bewaakt en monitort het proces.

Het vraagstuk

De economie van Noord-Limburg draait voor een belangrijk deel om logistiek. In de regio Venlo-Venray zitten veel bedrijven die zich bezighouden met het wegvervoer van levensmiddelen en agrarische producten. Daardoor is de vraag naar (internationale) chauffeurs en logistieke medewerkers groot. Maar op de regionale arbeidsmarkt zijn deze mensen lastig te vinden. Noord-Limburg kampt al jaren met ontgroening en vergrijzing. Kleinere bedrijven zijn extra in het nadeel omdat zij medewerkers minder gunstige arbeidsvoorwaarden kunnen bieden dan hun grotere concurrenten.

Het mkb zou zich kunnen onderscheiden door te investeren in een aantrekkelijke bedrijfscultuur met veel aandacht voor begeleiding, coaching en ontwikkeling. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Chauffeurs en medewerkers in de logistiek zijn over het algemeen laaggeschoold en leren niet graag uit boeken. Met de bestaande opleidingen zijn zij niet makkelijk aan het leren te krijgen. Bovendien is daar door de hoge werkdruk weinig tijd voor. Toch is leren en ontwikkelen noodzakelijk, want voor het vervoer van levensmiddelen en agrarische producten zijn de veiligheidseisen hoog. Van chauffeurs wordt verwacht dat zij hun kennis van voedselveiligheid en hygiëne goed bijhouden.

Het !DEE

Een e-learningsysteem maakt het voor chauffeurs en logistieke medewerkers aantrekkelijker om te leren. Ze hoeven niet meer de boeken in te duiken, maar leren on the job, via digitale tools en video’s. De nieuwe kennis en vaardigheden zijn overal toepasbaar in de praktijk.

Bureau Maatwerk gaat eerst op zoek naar de verschillen tussen de benodigde en bestaande kennis en vaardigheden bij medewerkers van Mercuur. Daaromheen wordt een compleet leertraject gebouwd. Het Vervoerscollege ontwikkelt hiervoor digitale tools en e-learnings. Vervolgens probeert een klein groepje medewerkers de nieuwe manier van leren uit. Als de aanpassingen zijn verwerkt en het systeem klaar is, leggen de initiatiefnemers hun ervaringen vast in het handboek ‘Chauffeur 3.0’. Hiermee kunnen ook andere mkb-bedrijven in de logistieke sector deze manier van leren invoeren.

 

LISA: Learning & Intelligence Support App voor de zeevaart

De bedenkers

Bij dit idee trekken drie mkb-rederijen samen op. Boomsma Shipping heeft meer dan tachtig jaar ervaring in de binnenscheepvaart. JR Shipping heeft een vloot van containerfeeder, multipurpose en offshore service-schepen voor de kustvaart. De schepen van Van Wijngaarden Marine Services worden wereldwijd ingezet bij waterbouwkundige werken en andere offshore projecten. De rederijen werken samen met de online coöperatie 1 OCEAN, met AMICA Innovatie en met Mighty Networks, leverancier van community software.

Het vraagstuk

Hoewel het goed gaat met de maritieme sector, kampen kleine en middelgrote rederijen met een tekort aan technische kennis bij hun personeel. Bestaande opleidingen sluiten niet goed aan op hun behoeften. En werken jonge mensen eenmaal aan boord, dan doen ze weinig nieuwe kennis meer op. Door het werken met kleine kernbemanningen zijn er niet veel ervaren collega’s meer beschikbaar die hun kennis kunnen overdragen. Bovendien zijn de werknemers zelf niet zo gemotiveerd om bij te leren: de werkdruk is hoog en leren wordt van bovenaf niet erg gestimuleerd. Daardoor gaan de arbeidsproductiviteit en de concurrentiekracht omlaag.

Het !DEE

Technische medewerkers van kleine en middelgrote rederijen gaan met elkaar online leren. Ze vullen hun kennis aan met een speciale app en wisselen in kleine groepen ervaringen uit.

De nieuwe app heet LISA: de Learning and Intelligence Support App. Deze wordt gevuld met basiskennis van bedrijven, leveranciers en onderwijsinstellingen. Gebruikers krijgen deze kennis in de app op eigentijdse manieren aangeboden, met gebruikmaking van gametechieken.

Daarnaast ontmoeten ze elkaar in vijf tot tien ‘Mastermind’-groepen, elk voorzien van een begeleider. Een Mastermind-groep bestaat uit vijf tot zeven medewerkers met vergelijkbare functies. Zij bespreken praktijkcases met elkaar via online meetings en continu app-contact. Dat doen ze aan de hand van de leerdoelen die zij zelf belangrijk vinden voor hun vakgebied. Zo komen zij zelf aan het roer van hun ontwikkeling te staan. Benieuwd naar het verhaal van dit project? Peter de Smet en Gert-Jan Huisink vertellen er meer over.