Hybride leeromgeving evenemententechnologie

De bedenkers

Dit idee komt uit de koker van een consortium van één groot bedrijf en twee mkb-ondernemingen in de evenementenindustrie. Hoofdaannemer is Faber Audiovisuals, verhuurder van lichtdisplays en maker van audiovisuele producties. Specialistische kennis komt van Ampco, een internationaal opererend mkb-bedrijf in licht, geluid, video en rigging. De tweede deelnemer uit het mkb is The Powershop, ontwerper en bouwer van mobiele en tijdelijke stroomvoorzieningen.

Het vraagstuk

De evenementenindustrie heeft zich de afgelopen jaren in een razend tempo ontwikkeld. Evenementen worden steeds meer omgetoverd tot ‘experiences’ met virtual en augmented reality, hologrammen, 3D-projecties en livestreaming. Van medewerkers vraagt dit dat zij mee veranderen. Licht, geluid, beeld, IT: zij moeten overal mee uit de voeten kunnen. Maar de kennis en vaardigheden verouderen snel, terwijl het bestaande onderwijs vaak nog is ingericht rond klassieke functies, zoals licht- of geluidstechnicus. Er is dan ook grote behoefte aan innovatieve onderwijsvormen. De ontwikkeling daarvan is voor afzonderlijke bedrijven echter lastig: de evenementenindustrie is een sector met veel zzp’ers en mkb’ers. Die hebben gemiddeld genomen lage budgetten voor scholing en ontwikkeling.

Het !DEE

Drie bedrijven binnen de evenementenindustrie richten samen een Centre of Expertise Event Technology op. Hier kunnen studenten, docenten, werkenden én bedrijven samenkomen om te leren. Dat gebeurt in een hybride leeromgeving, waar theorie en praktijk bij elkaar komen.

Een belangrijke doelgroep zijn mbo-studenten. Zij gaan bij Faber Audiovisuals aan de slag. Daar brengen ze de kennis die ze de ene dag opdoen, de volgende dag al in praktijk. De combinatie van leren door doen, reflectie, theorie en levensechte handelingen, zorgt voor een groot leereffect.

De lesstof van het nieuwe Centre of Expertise krijgt vorm in overdraagbare modules. Na afloop van het project kunnen die modules op drie of vier locaties in het land worden uitgerold in andere Centres of Expertise.