Blockchain trainings- en opleidingscentrum

DE BEDENKERS

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor Distributed Ledger Technology (DLT). Deze technologie is bij het grote publiek bekend als blockchaintechnologie, de technologie achter de Bitcoin. Life2Ledger is een startup uit Groningen die met hulp van blockchaintechnologie een veilige omgang met privacygevoelige medische data wil garanderen.

HET VRAAGSTUK

De gezondheidszorg staat voor een transitie: van generiek naar persoonlijk en van curatie naar preventie met een toenemende regierol en zelfredzaamheid van de burger. Deze transitie wordt gekenmerkt door een toenemende hoeveelheid “zorg op afstand”, waarbij op grote schaal datasets van patiënten worden verzameld. Life2Ledger heeft technologie ontwikkeld die op basis van DLT de authenticiteit en herkomst van deze datasets verifieert.

Zeer belangrijk voor de succesvolle doorontwikkeling en opschaling van deze toepassingen zijn programmeurs die een blockchain kunnen programmeren. Afgestudeerde programmeurs (hbo/wo) hebben echter weinig of geen inzicht in het benodigde programmeerwerk. Het op peil houden en delen van kennis en ervaring binnen het bedrijf is ook een probleem. Er bestaan geen specifieke cursussen of opleidingen voor blockchaintoepassingen. De kennis ligt, in dit nieuwe en zich razendsnel ontwikkelende veld, vooralsnog bij individuen.

HET !DEE

Om deze belemmeringen op te lossen en de leercultuur binnen het bedrijf te stimuleren, ontwikkelt Life2Ledger een trainingscentrum waarin (nieuwe) medewerkers (bij- en om-) geschoold worden tot allround blockchainprogrammeur. Door het eigen trainingscentrum en opleidingsprogramma kan het bedrijf zelf investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en mogelijke toekomstige medewerkers. Met het trainingscentrum ontstaat daarnaast een ontmoetingsplek waarmee de leercultuur een concrete invulling krijgt. Ook ervaren krachten worden daarin uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Omdat Life2Ledger zich bovendien richt op zij-instromers draagt het bedrijf bij aan meer en beter inzetbaar toekomstbestendig technisch personeel.

Life2Ledger werkt samen met de Hanze Hogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen om jonge mensen te laten starten met een blockchaintraject en hen daarna een contract aan te bieden. In de toekomst wil Life2Ledger ook medewerkers van collega IT-bedrijven opleiden. Het project moet zo uiteindelijk leiden tot een bewezen opleidingsmethode die sectorbreed kan worden ingezet.

Digital Finance Lab: een digitale lesmodule met blockchaincertificatie

DE BEDENKERS

Dusk Network is een mkb-bedrijf uit Amsterdam dat IT- en blockchaintechnologie ontwikkelt en inzet voor financiële, juridische en fiscale applicaties. Naast uitgebreide IT-technische kennis die continu op peil moet blijven, is solide financiële kennis voor het personeel enorm belangrijk. Mkb-bedrijf Investor Ready uit Rotterdam adviseert mkb-bedrijven in hun marktgang en op het gebied van fondsenwerving. Voor beide bedrijven is hoogstaande en actuele kennis van klassieke en met name moderne alternatieve financieringsvormen van groot belang.

HET VRAAGSTUK

Dusk Network en Investor Ready ervaren allebei een gebrek aan ruimte en budget voor het zelfstandig op peil houden van de benodigde kennis. Door de drukte op het gebied van klantadvisering in de razendsnel veranderende digitale wereld, is de interne leercultuur op het gebied van financiële en financieringskennis versnipperd en onderontwikkeld. Bovendien is op dit moment de kennis van innovatieve, digitale vormen van alternatieve financieringsproducten, zoals crowdfunding, Non Fungible Tokens en andere mkb-investeringsproducten, niet aanwezig binnen het mkb. Daarnaast worden door zelfstudie van de versnipperde bronnen die er wel zijn verschillende inzichten eigen gemaakt. Juist met het oog op herstel van de coronacrisis na het stoppen van de overheidssteun, zal de vraag naar alternatieve toegang tot kapitaal nog groter worden en kennis van zaken noodzakelijker.

HET !DEE

Dusk Network en Investor Ready willen samen een digitale lesmodule ontwikkelen op basis van blockchaintechnologie: het Digital Finance Lab. Daarin worden alle traditionele vormen van mkb-financiering behandeld en vergeleken met de moderne vormen die zijn voortgebracht door digitalisering. Hierbij houden de bedrijven rekening met ervaringen die ze in de dagelijks praktijk hebben. Zo ontstaat een oplossing die zowel intern de belemmeringen voor de leercultuur wegneemt, als de kwaliteit van het advies naar klanten van de twee mkb-ondernemingen verhoogt.

Na een pilot willen de bedrijven het Digital Finance Lab ook voor een breder publiek beschikbaar maken.

Groot voordeel is dat het met het Digital Finance Lab voor een klein mkb-bedrijf mogelijk wordt om relatief eenvoudig en betaalbaar te investeren in het verbeteren van de leercultuur rond alternatieve financieringsvormen voor het mkb. Na het doorlopen van de modules wordt de certificering vastgelegd in de blockchain, waardoor onomstotelijk vaststaat welke kennis iemand heeft. Daarnaast zorgen procedures en workflows van het Digital Finance Lab ervoor dat er een continu (leer-)proces is. Dit alles is een wezenlijke vernieuwing binnen de leercultuur in de financiële wereld. Eveneens is het Digital Finance Lab een geheel nieuwe toepassing van blockchaintechnologie in Nederland.

Leren door onderdompeling in de Hybrid Action Space

DE BEDENKERS

Initiatiefnemers van het project Hybrid Action Space zijn de ondernemingen H20 Esports, Siyou Internet Solutions en NovaVentum – alle drie mkb-bedrijven uit de regio Purmerend/Amsterdam. H20 biedt een nieuwe manier van ontmoeten, voor educatie en ontwikkeling via gaming, e-sports en creatieve technologie. Siyou zet wensen van klanten om in apps en online-programma’s, bijvoorbeeld in detailhandel, fondsenwerving, gezondheidszorg, verzekeringsbranche en overheid. NovaVentum biedt advisering, begeleiding en controle om bij klanten hogere cyberveiligheidsniveaus te bereiken.

HET VRAAGSTUK

Voor de initiatiefnemers was het uitgangspunt om dit project te starten het huidige te lage leerrendement van opleidingen onder werknemers (mbo 1-, 2-, 3- en 4-niveau). De oorzaak ligt ten eerste bij het personeel zelf, zoals een gebrek aan leervaardigheden en een natuurlijke weerstand tegen nieuwe technologie onder werknemers van 40+. Daarnaast schieten de huidige methodes om te motiveren tekort. Denk aan beloning voor leren (vooral op type werk en salaris) en het benadrukken van het belang van leren. Een directieve educatiestrategie in een krappe (technische) arbeidsmarkt werkt volgens de initiatiefnemers niet. Tot slot zien de bedenkers dat organisaties op zoek zijn naar betere digitale werkvormen – iets wat tijdens de coronacrisis alleen maar is toegenomen. De huidige digitale leermiddelen sporen de medewerker onvoldoende aan om verder te leren.

HET !DEE

Hybrid Action Space (HAS) is een virtual reality (VR) & hybride innovatie space. Organisaties en scholen kunnen er experimenteren met nieuwe technologie en vandaaruit op de werkvloer meteen effectief gebruikmaken van nieuwe technologieën. HAS is zowel fysiek als in VR te bezoeken en zo kunnen werknemers op de effectiefste, leukste en laagdrempeligste manier (samen)werken en leren, waar ter wereld ze ook zijn. Een VR-bril is hierbij niet nodig, deelnemen kan met een laptop of pc. HAS is breed inzetbaar en sectoronafhankelijk; het is een module, die aan elk digitaal leersysteem te koppelen is.

De initiatiefnemers zien twee mogelijke toepassingen:

1. Voor lesonderdelen waarvoor interactie tussen leerlingen onderling en met de docent nodig en wenselijk is. De werknemer zit thuis en waant zich in bijvoorbeeld een klasruimte of fabriekshal met andere leerlingen en de docent. Zij kunnen elkaar zien en met elkaar activiteiten ondernemen en communiceren.

2. Voor bijvoorbeeld fysieke handelingen aan apparatuur (met de handen daadwerkelijk aan een machine sleutelen), voor leren over de werking van software (zweven door een softwareprogramma van station naar station), voor leren over cybersecuritybescherming (waar zitten kwetsbaarheden, wat zijn de gevaren daarvan?) of voor het oefenen van een verkoopgesprek.

 

Promax Academy

DE BEDENKERS

Promax uit Bergschenhoek is een IT-specialist die in 1992 is opgericht. Het bedrijf richt zich op complexe IT-vraagstukken. Vanwege het tekort aan IT-specialisten, detacheert Promax ook specialisten bij andere softwarebedrijven.

HET VRAAGSTUK

Het idee van de Promax Academy is ontstaan omdat Promax tegen een aantal belemmeringen aanliep. Ten eerste vervallen een aantal huidige functies (administratieve en helpdeskmedewerkers) door nieuwe technieken als chatbots. Tegelijkertijd zijn er juist geen specifieke opleidingen en cursussen voorhanden waar wel behoefte aan is: securityanalisten, chatbotontwikkelaars en business innovatiemanagers. Verder missen de meest technische IT’ers de soft skills waar klanten in de huidige markt behoefte aan hebben. Het is daarnaast lastig, om medewerkers op verschillende technische niveaus (voor Cloud en AI-diensten is een minder hoog niveau vereist dan voor de security-diensten) op te leiden. Tot slot hebben opdrachtgevers van Promax zelf niet de kennis in huis om de oplossingen van Promax te onderhouden of optimaal te benutten. Doordat eindgebruikers die kennis ontberen, komt een soepele en efficiëntere samenwerking in het gedrang.

HET !DEE

Promax Academy is een opleiding, bedoeld voor medewerkers met IT-ervaring in minder relevant wordende functies, en voor mensen met weinig tot geen IT-kennis. Ze worden praktijkgericht opgeleid voor gewilde functies als securityanalist, chatbotontwikkelaar en business innovatiemanager, waarbij ze technische kennis en de benodigde soft skills leren. Op deze manier worden deze mensen op die plekken inzetbaar waar in de markt de meeste vraag naar is. De verwachting is verder dat medewerkers, omdat ze het geleerde op korte termijn in de praktijk kunnen toepassen, ook gemotiveerd zijn om te (blijven) leren. Hierdoor ontwikkelen zij zich en profileert Promax zich tegelijkertijd als een aantrekkelijke werkgever.

De opleiding bestaat uit multidisciplinaire modules (hard- en soft skills) en zal een combinatie zijn van personal coaching en klassikale en digitale lessen, waarin zowel praktijk als theorie wordt onderwezen. Verder werkt de opleiding met buddy’s, ervaren collega’s die de materie al beheersen.

Promax heeft zelf al de nodige ervaring met het opzetten en geven van trainingen, workshops en seminars, maar gaat ook verschillende specialistische partijen erbij betrekken die de kwaliteit en de effectiviteit zullen vergroten.

EMMA TV

DE BEDENKERS

De bedenker van dit idee is Timeff, een bedrijf dat onder andere het EMMA softwaresysteem heeft ontwikkeld. Dit is een systeem dat administratieve processen, facturatieprocessen en het EPD voor de zorg optimaliseert. Het bedrijf richt zich voornamelijk op gespecialiseerde klinieken, zoals praktijken voor oogheelkunde. De software wordt voortdurend doorontwikkeld en de nieuwe versies van EMMA volgen elkaar relatief snel op.

HET VRAAGSTUK

Door de snelle ontwikkeling van de software, moeten medewerkers continue hun kennis bijspijkeren. Alleen zo kunnen zij de snelle veranderingen bijbenen. Op dit moment wordt de leercultuur in de organisatie belemmerd door meerdere factoren. Zo is er geen duidelijk beeld wie welke informatie bezit binnen de organisatie. Competenties als eigenaarschap en zelfstandigheid zijn daardoor lastig te ontwikkelen. Het structureel zorgen voor kennisuitwisseling blijkt hierdoor ook een moeilijke opgave. Nieuwe medewerkers en klanten die het systeem gebruiken, moeten lang ingewerkt worden. Ook merkt Timeff dat de software in de praktijk bij klanten nog niet leidt tot de beoogde resultaten. Dit komt onder andere door de huidige top-down benadering, waarbij ontwikkelaars dicteren hoe een zorgmedewerker met de software moet werken. Dit proces zou juist andersom moeten verlopen constateren de bedenkers.

HET !DEE

Timeff wil naar een bottom-up benadering van softwareontwikkeling. De zorgprofessionals sturen op de inhoud: zij maken duidelijk wat ze nodig hebben om hun werk te verrichten. De medewerkers van Timeff gaan vervolgens aan de slag om de software te laten aansluiten op de behoefte van de klant. Deze aanpak vraagt om structurele kennisdeling, zowel tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en klanten.

Het idee is om de verworven kennis te bundelen en te plaatsen op het platform “Emma TV”. Binnen het platform kunnen collega’s en klanten elkaar op een interactieve manier vragen stellen, bijvoorbeeld door (live) video’s te delen. Alle ontwikkelaars − en de klanten − hebben toegang tot Emma TV en kunnen via dit platform kennis opbouwen en delen over digitale omgevingen, projecten, technieken en technologie. Het platform biedt een laagdrempelige manier van leren aan, ongeacht het instapniveau van de gebruiker. Omdat ook klanten (interactief) deelnemen en hun ervaringen delen, leren werknemers meerdere perspectieven kennen. Deze perspectieven kunnen ze vervolgens gebruiken om software en praktijk beter te laten aansluiten.

Finaps

DE BEDENKER

IT-ontwikkelaar en -consultant Finaps helpt bedrijven hun digitaliseringsvraagstukken op te lossen met innovatieve, op maat gemaakte IT-oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan gebruikersapplicaties en bedrijfssoftware. Het afgelopen jaar is Finaps enorm gegroeid: van 32 naar 46 medewerkers. Ook het aantal opdrachten neemt toe. Vanwege de schaarste aan IT-personeel én het geloof dat mensen zonder IT-achtergrond het bedrijf verder kunnen helpen, heeft Finaps medewerkers met verschillende studieachtergronden in dienst.

HET VRAAGSTUK

De schaarste in de IT breekt Finaps op. Medewerkers moeten zowel de benodigde programmeersoftware kennen als het IT-landschap van de opdrachtgever. Slechts enkele zeer ervaren medewerkers zijn hiertoe in staat, maar minder ervaren medewerkers worden wel direct ingezet. Door deze learning by doing-aanpak duurt het langer tot medewerkers de digitaliseringsvraagstukken van opdrachtgevers kunnen oplossen en functioneren junior medewerkers de eerste weken niet optimaal. Bovendien ervaren senior medewerkers door alle hulpvragen een te hoge werkdruk.

Bestaande introductiecursussen voor programmeersoftware zijn te generiek en voor de specialistische kennis die de medewerkers nodig hebben bestaan geen opleidingen. Daardoor stagneert de leercultuur. Zo dreigt het gevaar van onvoldoende kennisborging. De vraag is: hoe wordt de aanwezige specialistische kennis en ervaring geborgd én optimaal gedeeld met de minder ervaren medewerkers?

HET !DEE

Om de leercultuur te verbeteren, wil Finaps een onlineleerplatform opzetten voor alle medewerkers: de Finaps University. Dit platform bestaat uit verschillende trainingsmodules voor onder andere de benodigde programmeersoftware, waarvoor medewerkers zich kunnen inschrijven. Finaps University wordt een geïntegreerd onderdeel van het bestaande medewerkersportaal.

Senior medewerkers ontwikkelen en onderwijzen de trainingsmodules. Zij beschikken over de benodigde specialistische kennis en weten waar opdrachtgevers behoefte aan hebben. Hun kennis en ervaring worden zo geborgd. Bovendien neemt deze werkwijze veel werkdruk bij hen weg.

Junior medewerkers kunnen aangeven waar hun kennisbehoefte ligt, zodat het vanzelfsprekend wordt om van elkaar te blijven leren. Zo leidt Finaps medewerkers gedurende hun hele dienstverband op en kunnen zij steeds sneller zelfstandig bij een opdrachtgever aan de slag. De vorderingen zijn ook op het platform zichtbaar. Hierdoor weet het management welke medewerkers welke trainingen hebben gevolgd. Ook meet het management hun kennisniveau aan de hand van feedback van opdrachtgevers en senior medewerkers.

Dankzij het leerplatform kan Finaps meer medewerkers zonder IT-achtergrond aannemen en opleiden. Het concept is toepasbaar bij andere mkb’ers en Finaps kan de software achter het platform delen.

HAB: Het Activatieplatform voor Bedrijfseigenaren

DE BEDENKERS

HAB is het idee van Ondernemerscollectief De Brouwerij. Dit is een collectief van creatief-technische mkb-ondernemers die elkaar laten excelleren door kennis en expertise te bundelen. Deze community bestaat uit freelancers en ondernemers uit heel Nederland die zowel in teamverband als zelfstandig opereren. De ondernemers van De Brouwerij zijn ambitieus en maatschappelijk gedreven.

HET VRAAGSTUK

Eigenaren in het mkb zijn eindverantwoordelijk voor het succes van hun eigen bedrijf en van hun medewerkers. Het leiden van een onderneming is een veelkoppig monster. In de eerste jaren zal je je moeten bekwamen in uiteenlopende zaken als ICT, financiën, marketing, strategie en HRM. Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk, maar is vaak geen prioriteit doordat de dagelijkse gang van zaken veel aandacht opslokt.

Waar medewerkers actief het gesprek aangaan over persoonlijke ontwikkeling met een manager, hebben de meeste mkb’ers geen leidinggevende. Er is daarmee geen externe prikkel om te blijven investeren in persoonlijke groei. Dit vraagstuk speelt net alleen bij de 19 bedrijfseigenaren die zijn aangesloten bij Ondernemerscollectief De Brouwerij, maar is aan de orde bij het gros van alle mkb-bedrijfseigenaren.

HET !DEE

Het leerplatform HAB biedt met gamification een oplossing voor dit vraagstuk voor bedrijfseigenaren die minder dan 10 jaar ervaring hebben. HAB prikkelt ondernemers met een leersysteem gekoppeld aan punten en beloningen; een bekende en bewezen methodiek vanuit apps als Duo Lingo en Fitbit. Met het volgen van hapklare lessen over bedrijfskundige thema’s (HABs) op het platform, verdienen ondernemers punten.

Als persoonlijke maand- of jaardoelen worden bereikt, kunnen de behaalde punten worden omgezet in beloningen of cashbacks. Voor de beloningen wordt een samenwerking aangegaan met HAB-partners voor wie MKB-eigenaren een interessante doelgroep zijn. Bijdragers van nieuwe kennis op het platform worden gemotiveerd met een overzicht van alle mensen die zij hebben geholpen. Alleen als de ondernemers een foto en/of persoonlijk berichtje sturen, krijgen zij de punten voor de leeractiviteit uitgekeerd.

Ondernemerscollectief De Brouwerij ontwikkelt het platform in samenwerking met de leden van haar collectief. Na afronding van het project wordt het platform beschikbaar gemaakt voor MKB-eigenaren in heel Nederland.

!nbloei

DE BEDENKERS

Garden Connect beheert meer dan 450 websites en webshops van tuincentra verspreidt over Europa. Het bedrijf biedt een platform aan waaraan makkelijk relevante content toe te voegen is. Garden Connect helpt tuincentra daarmee hun website te professionaliseren en het bereik ervan te vergroten en te verfijnen.

HET VRAAGSTUK

De benodigde vakinhoudelijke kennis voor de medewerkers van Garden Connect is specifiek en erg divers. Daardoor is kennis van medewerkers van de ene afdeling voor collega’s van andere afdelingen vaak onbegrijpelijk. Het is voor hen dan ook lastig een inschatting te maken van de relevantie van die kennis voor hun eigen werk. Resultaat hiervan is dat afdelingen langs elkaar heen werken en er veel arbeidsproductiviteit verloren gaat. De opgedane kennis wordt bovendien niet geborgd binnen het bedrijf. Nieuwe medewerkers leren on the job, waardoor zij niet op de hoogte zijn van de vakinhoudelijke kennis op andere afdelingen.

HET !DEE

Garden Connect ontwikkelt een nieuwe app om makkelijk kennis te delen en te borgen. Binnen afdelingen vindt momenteel in dagelijkse en wekelijkse bijeenkomsten kennisuitwisseling plaats. Deze bijeenkomsten blijven bestaan, maar krijgen een vaste structuur en worden opgenomen. De verantwoordelijke voor de bijeenkomst deelt die opname in de nieuwe app.

Medewerkers kunnen zich zo informeren over kwesties waar zij zelf niet dagelijks mee te maken hebben, maar die wel spelen binnen het bedrijf. In een commentaarsectie kan iedereen vragen stellen, opmerkingen plaatsen en reageren, waardoor onderlinge interactie en kennisuitwisseling ontstaat. Ook kunnen medewerkers via de app relevante kennisbronnen en artikelen delen. De verantwoordelijke voorziet de opnamen van tags, zodat ze makkelijk doorzoekbaar zijn.

De bedenker zet het project en de app daarnaast in om het inwerktraject voor nieuwe medewerkers te verbeteren. Op dit moment lopen nieuwe werknemers twee weken met een buddy mee. Het buddysysteem wordt in het project uitgebreid en verlengd. Daarnaast volgen nieuwe medewerkers verplichte interne cursussen, zodat ze in deze periode meer kennis en vaardigheden opdoen en een efficiëntere start maken.

 

Connecting Dots

De bedenkers

GlobalOrange is een software-ontwikkelbedrijf in Amsterdam waar in totaal zo’n 50 mensen werken. Het bedrijf ontwikkelt al meer dan 15 jaar SaaS- en platformsoftware voor ambitieuze start-ups, snelgroeiende scale-ups en corporates. Als klanten heeft GlobalOrange onder andere Logistics, KLM en Tikkie. Dit jaar is GlobalOrange gefuseerd met ICT-bedrijf Amsterdam Standard waar 110 mensen werkzaam zijn. Amsterdam Standard helpt snelgroeiende tech-startups en scale-ups in Nederland bij het ontwikkelen van hun software, websites en apps.

Het vraagstuk

Kennis verouderd snel in de IT-wereld. Voor medewerkers is het essentieel om hun kennisniveau op peil te houden om zo duurzaam inzetbaar te blijven. GlobalOrange/Amsterdam Standard wil daarom een leven lang leren verder integreren in hun organisaties. Uit een inventarisatie onder werknemers is gebleken dat er knelpunten zijn die de leercultuur belemmeren. Zo is er onduidelijkheid over welke vaardigheden bij welke functie passen, welke mogelijkheden er zijn om verder te leren en is de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers onvoldoende in beeld. Daarbij is het huidige aanbod van opleidingsinstituten vaak achterhaald en bieden opleidingen geen flexibele beschikbaarheid voor medewerkers. Medewerkers zouden veel van elkaar kunnen leren, maar kunnen elkaar momenteel moeilijk vinden. De functieprofielen van collega’s zijn bijvoorbeeld vaag of onvolledig.

Het !dee

Om elkaar beter te vinden en ‘gaps’ in kennis en vaardigheden op te lossen wil GlobalOrange/Amsterdam Standard een softwareapplicatie ontwikkelen. Deze applicatie verbindt medewerkers met elkaar door werkervaring aan te bieden die binnen de ontwikkelbehoefte ligt. De applicatie geeft de mogelijkheid om te leren van specifieke expertise van collega’s. Ze kunnen laagdrempelig om kennis vragen en eventueel werken op andere locaties om daar specifieke ervaring op te doen of juist om een ander iets te leren.

 

Door de fusie zijn er meer mogelijkheden ontstaan om medewerkers ergens anders binnen de nieuwe organisatie werkervaring te laten opdoen. De medewerker kan volwaardig meewerken en tegelijkertijd leren. Met de integratie van de O*net-database in de applicatie, is informatie over medewerkers- en functieprofielen gestandaardiseerd. Er wordt één taal over functies en begrippen gebruikt. Ook biedt de O*net-integratie een overzicht van de ‘gaps’ in de functieprofielen van medewerkers. De (ontbrekende) werkstijlen, vaardigheden, kennisgebieden en capaciteiten van medewerkers kunnen vervolgens gekoppeld worden aan kennis van collega’s en werkmogelijkheden op andere locaties.

Develop De Developer

DE BEDENKERS

Experius is een kleine mkb-onderneming, gespecialiseerd in B2B en B2C e-commerce. Het groeiende bedrijf helpt organisaties bij het ontwikkelen, integreren en onderhouden van hun e-commerce omgevingen. Met een team van 48 ICT-specialisten zorgen ze voor hoogwaardige webshops en slimme e-commerce oplossingen. Medewerkers werken in zelfsturende teams met een focus op persoonlijke ontwikkeling. Binnen het MKB!dee-project werkt Experius samen met Learned.io en laten ze zich adviseren door diverse externe HR-specialisten en onderzoeksorganisaties.

HET VRAAGSTUK

Het vinden, binden en behouden van de juiste talenten is een grote uitdaging voor kleine ICT-bedrijven. In de ICT-sector heerst een groot tekort aan programmeurs en de instroom vanuit opleidingen is veel lager dan de vraag op de arbeidsmarkt. Ook is het verloop onder personeel hoog en zijn er nog steeds weinig vrouwen werkzaam in de branche, terwijl er wel behoefte is aan skills waarin zij doorgaans excelleren. De leercultuur binnen de dagelijkse praktijk van kleine ICT-bedrijven brengt ook uitdagingen met zich mee. Onder meer omdat techniek constant in beweging is. Opgedane kennis en vaardigheden verouderen snel en tijd voor passende scholing ontbreekt vaak.

HET !DEE

Met het project Develop De Developer wil Experius kennis opdoen om de leercultuur binnen het mkb te verbeteren en instroom van young professionals in de praktijk te verhogen. Experius wil talentmanagement introduceren door een sociaal ecosysteem op te zetten en een alternatieve doelgroep met een omscholingstraject klaarstomen tot webdeveloper. Binnen het project worden vier deelprojecten ontwikkeld waarmee ze gaan experimenteren:

  1. Trainee-omscholingstraject: gemotiveerde zij-instromers op effectieve wijze omscholen tot webdeveloper.
  2. Skills Passport: objectief overzicht van skill-beheersing dat in lijn ligt met de crucial IT-skills in 2030.
  3. Matching Learning Suggestions: op basis van Artificial Intelligence concrete learnings aanbieden om effectief persoonlijke leerdoelen te ontwikkelen.
  4. HR-Analytics: op basis van individuele Passports, beschikbaarheid en persoonlijkheid de beste teams formeren.

Met Develop De Developer wil Experius kwalitatief talentmanagement − dat op dit moment alleen toegankelijk is voor techgiganten − beschikbaar maken voor het mkb. Zodat ze blijvend toegang krijgen tot gelukkige en gekwalificeerde developers.