Duurzaamheid op de menukaart

DE BEDENKERS

Dit project is ontsproten uit het brein van een collectief, bestaande uit drie Friese horecaondernemers (Restaurant Helder/Puur Genieten, Hotel Café Restaurant Oostergoo en Brasserie AnderS), HumBee (een bedrijf dat een duurzaam en sociaal platform ontwikkelt, waarop je maaltijden kunt bestellen en een tafel kunt reserveren bij de deelnemende restaurants), Groene Ster in Nederland (een stichting die de horeca stimuleert te verduurzamen) en cloud e-learning platform BoonLearning.

HET VRAAGSTUK

Het aandeel duurzame voeding binnen de totale voedselbestedingen is de afgelopen jaren toegenomen tot 11%. Een duidelijk signaal dat veel Nederlanders het thema duurzaamheid omarmen. Veel restaurants en restauranthouders willen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en verduurzamen. Mkb-ondernemers in de horeca hebben vaak echter niet de juiste capaciteit om uit te zoeken hoe zij duurzamer kunnen ondernemen en missen de vaardigheden en de ruimte om medewerkers te scholen over duurzaamheid. Een groot bijkomend probleem is het ontbreken van een op duurzaamheid gefocust opleidingsaanbod dat is toegespitst op de doelgroep en werkomgeving. Er is op dit moment ook geen (grote) leercultuur binnen de restaurants. De enige scholing die werknemers ontvangen, is tijdens de inwerkperiode. Het ontbreekt aan financiën, tijd en didactische (en inhoudelijke) kennis om zonder hulp van partners zelf een leerprogramma op het gebied van duurzaamheid op te zetten en te ontwikkelen.

HET !DEE

De drie Friese restauranthouders hebben zich tot doel gesteld binnen hun bedrijf een leercultuur te ontwikkelen die aansluit bij de belevingswereld van het personeel. In samenwerking met HumBee, Stichting Groene Ster Nederland en BoonLearning ontwikkelen zij een kwalitatief goede online leeromgeving over duurzaamheid. De e-learningomgeving is modulair opgezet en behandelt alle facetten van het duurzaam werken in de horeca. De modules kunnen zowel vanuit huis worden gevolgd als op een rustig moment tijdens het werk. Dit creëert een goede en flexibele leeromgeving, die ook geschikt is voor jongere generaties.

Het eindresultaat moet zijn dat de restaurants duurzamer kunnen ondernemen en dat alle werknemers het belang van duurzaamheid in het horecabedrijf begrijpen. Daarnaast moeten medewerkers de leerpunten kunnen toepassen, begrijpen op welke manier de onderneming aan duurzaamheid werkt en dit uitdragen en toelichten aan de gasten. Naast de ontwikkeling van de leeromgeving staat een brede uitrol van de ontwikkelde e-learningmodules naar andere horeca-ondernemers ook centraal binnen het project, zodat het project een grote impact kan hebben op het streven naar duurzaamheid binnen de gehele sector.

Your best memory starts here

DE BEDENKERS

Dit project is bedacht door Aeon Plaza Hotels, een innovatief mkb-bedrijf met 2 hotels, 80 medewerkers en een hoofdkantoor in Amsterdam. Elk hotel van Aeon Plaza heeft een authentieke stijl en medewerkers worden aangemoedigd om met innovatieve ideeën te komenVoor dit MKB!DEE werkt Aeon Plaza Hotels samen met Outspoken Communication, specialist in virtual reality.  

HET VRAAGSTUK

Goed horecapersoneel is schaars. Doordat veel mensen in coronatijd het vak hebben verlaten, zitten horecabedrijven zoals Aeon Plaza Hotels met grote aantallen vacatures. Nieuwe medewerkers worden van heinde en verre gehaald: denk aan koks uit landen rond de Middellandse Zee. Deze nieuwkomers hebben tijd nodig om te wennen aan de cultuur, de omgangsvormen en de weinig hiërarchische manier van werken in Nederland. Maar ook nieuwe medewerkers uit eigen land moeten hun nieuwe werkgever leren kennen en ontdekken hoe het DNA van de organisatie in gastvrijheid wordt vertaald. Door het personeelstekort hebben bestaande medewerkers het echter te druk om nieuwe mensen uitvoerig in te werken. 

Los daarvan wordt veiligheid in de horeca steeds belangrijker. Het gedrag van medewerkers heeft veel invloed op de veiligheidsbeleving van gasten. Medewerkers moeten niet alleen veilig kunnen handelen, maar ook ‘red flags’ kunnen signaleren en daar snel op kunnen inspelen. Daar is bijscholing voor nodig, in het bijzonder op het gebied van digitale veiligheid. 

HET !DEE

Voor hotelmedewerkers wordt een online leeromgeving met virtual reality-modules en microlearnings gebouwd. Al het materiaal is gemaakt met de nieuwste technieken, zoals video in combinatie met virtual reality. Onderdompeling en spelelementen (gamification) maken het leren levensecht. Nieuwe medewerkers doorlopen in deze virtuele wereld hun inwerkproces. Ze ervaren de look en feel van het hotel waar ze gaan werken en oefenen met het oplossen van problemen en het omgaan met gasten. Bestaande medewerkers breiden in de online leeromgeving hun managementvaardigheden, horecavaardigheden en interculturele kennis uit.

De online leeromgeving is bedoeld om de leercultuur binnen Aeon Plaza Hotels te versterken en belemmeringen weg te nemen. Het idee is dat medewerkers aan de slag gaan met hun ontwikkeling, door zich te verbreden of juist verder te specialiseren. Levensecht leren past daarbij: horeca is mensenwerk en veel medewerkers leren het liefst in de praktijk. Omdat het virtuele materiaal is opgedeeld in brokken van 5 tot 10 minuten kunnen medewerkers er makkelijk tijd voor vinden. Het online leren gaat samen met peer learning: om kennisdeling te bevorderen, worden senior-medewerkers gekoppeld aan junioren en junioren onderling ook aan elkaar.

Als de online leeromgeving eenmaal staat, wordt van het projct een blauwdruk gemaakt die breed toe te passen is in andere bedrijven en roc’s waar horecaprofessionals worden opgeleid. Ook worden de opgedane kennis en inzichten gedeeld in een netwerkgroep van HR-managers van viersterrenhotels in en rond Amsterdam. 

AI-LEARN – AI-Leercoach & Augmented Reality Network

DE BEDENKERS

HRC Academy, Hotel Villa Ruimzicht en communicatiebureau Wij Doen Dingen slaan de handen voor dit project ineen. HRC heeft jarenlange ervaring met het opleiden van horecapersoneel. Hotel Villa Ruimzicht ligt in Doetinchem. Wij doen dingen is een communicatiebureau dat innovatieve concepten aanjaagt en begeleidt.

HET VRAAGSTUK

De werknemers van Hotel Villa Ruimzicht zijn integer en goed in hun werk. Ze voeren alle werkzaamheden precies uit zoals deze zijn opgedragen en zoals ze het gewend zijn om te doen. Hiervan afwijken is geen optie, omdat ze bang zijn om fouten te maken. Daarnaast is het op peil houden van kennis en ervaring binnen organisaties in de sector horeca en hospitality niet evident. Het bijhouden van vakliteratuur en het incidenteel volgen een training heeft weinig invloed op het bevorderen van de leercultuur. Vanwege het ambachtelijk karakter van het werk vinden leer- en ontwikkelprocessen grotendeels plaats in de praktijk. Het beantwoorden van de vraag ‘waar sta je over 5 of zelfs over 10 jaar?’ is voor jong, ambitieus personeel niet lastig. Welke stappen tot dat doel leiden is minder makkelijk te achterhalen. De vraag die daar weer uit voortkomt, is hoe we ambities en werkelijkheid op elkaar kunnen laten aansluiten.

HET !DEE

De projectpartners ontwikkelen AI-LEARN: het Artificial Intelligent – Leercoach Augmented Reality Netwerk. Het AI-LEARN-concept is bedacht om de benodigde verandering te ondersteunen via een leeromgeving op de smartphone. Het AI-LEARN vervangt menselijk contact niet. Het is geen techno-fix die de leercultuur op zijn kop zal zetten. Wél is het AI-LEARN een hulpmiddel dat het veranderproces faciliteert en versnelt.

Het systeem bestaat uit twee geïntegreerde onderdelen. De AI-Leercoach en het EARN. Met de persoonlijke Leercoach Avatar ontdekt personeel makkelijk waar hun passie ligt, in de veilige omgeving van de eigen telefoon. De AI-Leercoach biedt persoonlijk contact. Een digitale hulp die verstand heeft van het complete leer- en ontwikkelproces en die helpt waar dat nodig is.

Het Embedded Augmented Reality Netwerk is de tweede dimensie van het projectplan. EARN plaatst de AI-Leercoach in het Augmented Reality Netwerk van de ‘echte’ leeromgeving. Door de op locatie gemaakte 360 graden-content, komt de digitale leercultuur helemaal tot leven.

Opleiding voor innovatieve smaakmakers

DE BEDENKERS

Cateraar Willem de Boer Food en Events in Emmeloord werd in 1982 door de naamgever opgericht. Na een snelle groei, stapten ook zijn broers René en Henk in het bedrijf. De komende tijd maakt de onderneming de overgang van evenementencateraar naar producent van een vernieuwend voedingsconcept. Dit concept, ‘PUUR’, is in 2017 ontstaan. Onder die naam ontwikkelt de cateraar gerechten afgestemd op het specifieke ziektebeeld van verschillende patiëntengroepen en rekening houdend met daarbij behorende smaakbeleving, conditie en eetlust.

HET VRAAGSTUK

Willem de Boer Food en Events wil de transitie maken van party- en eventcateraar naar het werken met het vernieuwende voedingsconcept ‘PUUR’.

Dit concept levert Willem de Boer momenteel in één ziekenhuis, terwijl er een pilot loopt in een ander ziekenhuis. De afgelopen drie jaar zijn, in samenwerking met diëtisten, samengestelde gerechten ontwikkeld. Doel is om onder andere het medicijngebruik van patiënten te verminderen, herstel te bespoedigen en het versneld verlies van spiermassa tegen te gaan. De onderneming wil zich hier in de toekomst volledig op toeleggen en alle medewerkers opleiden in de gedachte en werkwijze van dit concept.

Normaliter zou deze scholing voor dit nieuwe concept plaatsvinden bij een opleidingsinstituut. Het betreft echter een nieuw vakgebied, waarvoor dus geen externe opleiding beschikbaar is.

HET !DEE

Doel van het project is om ziekenhuizen op het gebied van voedsel te ontzorgen. Om de omslag te maken naar het vernieuwende voedingsconcept moet Willem de Boer de scholing van de medewerkers intern oppakken, zowel qua theorie als praktijk. Hiervoor wordt een scholingsmethodiek ontwikkeld, door productontwikkelaars en diëtistes en de culinair manager. De medewerkers die het voedingsconcept al kennen, krijgen een opleiding tot trainer voor de andere medewerkers. Dat gebeurt in het eigen, nieuw op te zetten food experience center, op de werkvloer en onder werktijd. Medewerkers koken daar met smaaksturing, waardoor ze ook echt ervaren hoe bijvoorbeeld de smaak van een normale patiënt verschilt van die van een patiënt die chemo ondergaat. Daarnaast is er veel aandacht voor bewustwording van voedselveiligheid, wat van groot belang is voor de doelgroep (kwetsbare zieke mensen).

Het project levert een methodiek op voor continue updatetrainingen – het concept zal zich immers blijven ontwikkelen – zodat er een doorlopende leerlijn binnen het bedrijf ontstaat. Als opleidingstools ontwikkelt Willem de Boer e-learningmiddelen (ICT) en methodieken om te leren in de praktijk via afgebakende modules.