Leven lang ontwikkelen: gestandaardiseerd maatwerk

De bedenkers

Twee van de vier initiatiefnemers van dit idee zijn actief in de energietransitie: Accenda op het gebied van research & development (R&D) en Stichting Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit Delft (I-EM Delft) als ontwikkelaar van een broedplaats voor duurzame oplossingen. De twee andere partners houden zich bezig met leren en ontwikkelen: Technicom is specialist in opleiding en ontwikkelingsadvies voor de (proces)techniek en logistiek en MTOB W&T Educatie verzorgt (gast)lessen over innovatieve technologie. Zij werken samen met Techniek College Rotterdam, mboRijnland en ROC Mondriaan.

Het vraagstuk

Energietransitie is een onderwerp waarin veel technische kennisgebieden samenkomen. Mkb-bedrijven (zoals Accenda) die zich hierin specialiseren, hebben moeite met het aantrekken van geschikt personeel. Dat is een probleem omdat dit verdere groei in de weg staat. Er is een enorm tekort aan technische medewerkers, en als het al lukt om kandidaten met het juiste potentieel te vinden, beschikken die meestal niet over de juiste kennis en vaardigheden. Dat is lastig op te lossen, want het gaat om specifieke onderwerpen uit verschillende disciplines en daar bestaat geen kant-en-klare opleiding voor. Bij bestaande mbo- en hbo-opleidingen is het meestal niet mogelijk om uit het programma alleen die onderdelen te pikken die relevant zijn. Een alternatief is om medewerkers zelf op te leiden, maar dat is voor kleine mkb-bedrijven een brug te ver.

Het !DEE

Er wordt een menukaart samengesteld met opleidings(deel)modules die relevant zijn voor de energietransitie. Medewerkers kiezen uit de menukaart die deelmodules die zij nodig hebben voor hun huidige of nieuwe functie. De studiebelasting blijft beperkt doordat ze alleen datgene leren wat nodig is.

Om te ontdekken welke competenties ontbreken, worden in een matrix voor elke functie binnen het bedrijf de benodigde competenties gekoppeld aan het benodigde opleidingsniveau. Ook wordt gekeken welke aanvullende kennis voor de functie nodig is. Samen wordt dit afgezet tegen de competenties waarover een specifieke medewerker beschikt. Zo ontstaat een beeld van wat de medewerker nog moet leren.

De medewerker volgt daarna de betreffende deelmodules van de menukaart. De meeste leerstof is digitaal, maar er horen ook praktijklessen bij. De deelmodules zijn gebaseerd op het programma van reguliere opleidingen. Aan elke deelmodule is een deelcertificaat gekoppeld. Indien gewenst kan een medewerker aanvullende certificaten halen, en uiteindelijk zelfs een erkend diploma.

Het ‘gestandaardiseerde maatwerk’ uit dit idee is interessant voor alle mkb-bedrijven die met de energietransitie te maken hebben. Dit kunnen bedrijven in uiteenlopende sectoren zijn, van automotive tot scheepvaart en de agrarische sector.

De Asset Management Experience

DE BEDENKERS

Drie kleine mkb-kennisbedrijven kwamen tot dit idee. Veerenstael B.V. en Ivy Global B.V. leveren projectmatige oplossingen op het gebied van assetmanagement. Dit draait om het managen van fysieke assets (kapitaalgoederen). De bedrijven zijn complementair: waar Ivy Global expert is op gebied van zware industrie in het havengebied, ligt bij Veerenstael de nadruk op de infrasector. Hun ontwikkelpartner Raccoon Serious Games B.V. is een snelgroeiende ontwikkelaar van serious games met een focus op de technische sector.

HET VRAAGSTUK

Er is veel vraag naar assetmanagement-oplossingen. Nieuwe medewerkers van Veerenstael en Ivy Global hebben echter zelden voldoende kennis van en inzicht in de effecten van goed assetmanagement.

De huidige externe trainingen zijn weinig effectief: medewerkers hebben moeite om de samenhang en theorie te doorgronden. Bovendien zijn de trainingen te theoretisch. Ook kost het op peil houden en delen van kennis en ervaring moeite. De bedrijven zien zich genoodzaakt om intern op te leiden, maar hebben daar niet genoeg tijd en geld voor.

Ivy Global werkt met een kleine groep senior asset- en projectmanagers die een grote poule werkstudenten aansturen. Veerenstael wil starters graag effectief onderwijzen over de toepassing van de assetmanagementtheorie en -modellen. Daarnaast wil Veerenstael de kennisdeling tussen medior en senior medewerkers bevorderen.

HET !DEE

De bedenkers ontwikkelen een simulatie-game over assetmanagement: de Asset Management Experience. Deelnemers spelen deze interactieve game in groepsverband en kunnen hiermee hun kennis over assetmanagement snel op peil brengen én houden. Serious gaming is een innovatieve manier om complexe situaties begrijpelijk en overdraagbaar te maken door het gebruik van metaforen, voorbeelden en interactieve spelelementen.

Teams met een groeiend begrip en bewustzijn van assetmanagement behalen een steeds hogere efficiëntie. Met de scores wordt het kennisprofiel van een team vastgesteld. Op basis daarvan is advies mogelijk over verdere training en/of het advies om de game nogmaals te spelen en de score te verbeteren.

De simulatie zal niet alleen de onderlinge kennisdeling naar nieuwe medewerkers bevorderen, maar ook tussen medior en senior medewerkers. Door het gezamenlijk spelen van de simulatiegame kunnen starters, mediors en seniors, maar ook gemixte teams, effectiever leren, reflecteren en kennis delen. Dit stimuleert de leercultuur binnen organisaties verder en versterkt deze. Bij het testen van de serious game worden meerdere (mkb-)organisaties betrokken.

Human Capital for Data Driven Growth

DE BEDENKERS

Dit idee is een initiatief van vier mkb-bedrijven: Van Haren Learning Solutions BV, uitgever op het gebied van digitale certificering, best practices en kennisstandaarden, BAMMBOO BV, aanbieder van growth marketing diensten, Yuki Works, ontwikkelaar en aanbieder van een online boekhoudingsplatform en AMDAX, cryptodienstverlener en vermogensbeheerder.

HET VRAAGSTUK

Nog te weinig mkb’ers benutten de mogelijkheden van growth marketing. De relatief nieuwe vorm van marketing wordt vooral gebruikt door internationale tech-bedrijven. Deze marketingvorm kan bijdragen aan groeiversnelling die met name voor startups en scale-ups erg aantrekkelijk is.

De huidige leercultuur op het gebied van growth marketing is nog te beperkt ontwikkeld bij het mkb. Een viertal belemmeringen staan de ontwikkeling hiervan in de weg:

  1. Mensen met ervaring in growth marketing zijn schaars.
  2. Kennis en kunde van een persoon op het gebied van growth marketing zijn lastig meetbaar.
  3. Bij de directie ontbreekt kennis over de mogelijkheden van growth marketing.
  4. Gebrek aan slagkracht bij het mkb om te investeren in benodigde kennisontwikkeling.

HET !DEE

Dit project wil kennisontwikkeling bij het mkb op het gebied van growth marketing aanjagen door een nieuwe gecertificeerde leermethodiek op te zetten. Specifiek richt het project zich op het wegnemen van de vier eerder benoemde belemmeringen. Dit doet het project door een growth marketing ecosysteem in te richten dat medewerkers de mogelijkheid geeft om in een korte tijd gecertificeerde opleidingen te volgen. Daarmee wordt de groep growth marketingspecialisten erkend, kan de groep groeien. Door kennis te delen in een community versterkt de leden van de groep elkaar.

In de beginfase van het project worden een curriculum, leerdoelen, examenvereisten en een examenmethodiek vastgesteld en wordt er een actieve community opgericht. Vervolgens wordt een pilot uitgevoerd met hoogwaardig opgeleide en gecertificeerde growth marketeers, werkzaam bij de deelnemende mkb’ers. Tot slot worden leer- en verbeterpunten vastgesteld om de methodiek in de toekomst nog geschikter te maken en verder te ontwikkelen voor grootschalige toepassing bij andere mkb-bedrijven.