Digitalisering in beweging

DE BEDENKERS

De aanvragers zijn SportivaLife in Nederweert en Valkenswaard – vertegenwoordigd door Wolfs Fitness Group – en Sports Planet in Westervoort. Ze werken in het project samen met Online Succes Brengers BV.

HET VRAAGSTUK

De bedenkers van het idee zijn fitnessclubs. Zij constateren dat veel fitnessmedewerkers sceptisch zijn over digitalisering. Deze medewerkers zijn bang dat ze door digitalisering hun baan verliezen en het ontbreekt hen aan kennis en vaardigheden om digitale tools in te zetten. De achterstand in hun digitale ontwikkeling staat de duurzame inzetbaarheid van fitnessmedewerkers in de weg. Door de onregelmatige werktijden kunnen medewerkers bovendien niet worden gemist en leren ze niet snel van elkaar. Medewerkers hebben behoefte aan een flexibel en interactief leersysteem dat beknopte theorie combineert met het oefenen en werken in de praktijk. Passende trainingsmogelijkheden voor de fitnessbranche ontbreken echter.

HET !DEE

Met het pilotproject ‘Digitalisering in beweging’ willen de bedenkers (digitale) vaardigheden van medewerkers ontwikkelen. Omdat de behoefte aan kennis van sociale media en online marketing het grootst is, zal het pilotproject allereerst hierop gericht zijn. Na een succesvolle pilot worden ook andere digitale vaardigheden ontwikkeld. Door medewerkers de voordelen te laten ervaren, zal de weerstand tegen digitale vaardigheden afnemen en nemen de capaciteiten om digitaal te communiceren met collega’s en clubleden toe.

Medewerkers ontwikkelen in hun eigen tempo. Bovendien kunnen zij leren wanneer dit hen het beste past: thuis of on-the-job, overdag of ’s avonds, door de weeks of in het weekend. Ze passen de theorie direct toe in de praktijk en krijgen ondersteuning van ervaren coaches. Medewerkers die de online-training succesvol doorlopen, ontvangen het certificaat ‘Digitaal fit als online marketeer’.

Het project verbetert de leercultuur waardoor de wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de fitnessclubs groeit. De oplossingen en resultaten uit het project ‘Digitalisering in beweging’ worden gedeeld met de brancheorganisatie NL Actief. Samen met hen willen de bedenkers de 1.000 aangesloten fitnessclubs informeren over de resultaten en hen in de gelegenheid stellen om de oplossingen te gebruiken. Op de projectwebsite www.digitaliseringinbeweging.nl zal daarnaast de voortgang van het project zichtbaar zijn voor alle geïnteresseerden.