De Digitale Campus voor blended learning

DE BEDENKERS

Het idee van de Digitale Campus komt voort uit een samenwerking van vijf ondernemingen die actief zijn in de maritieme sector, met name in de Rotterdamse haven. iTanks is een kennis- en innovatieplatform voor de havengerelateerde industrie, Viride een innovatief staalconstructiebedrijf en Althena is specialist in het totaalonderhoud van installaties. De twee andere partners zijn TIS, een verbeterbedrijf voor de petrochemie en offshore en FMJ Elektro, specialist in technische dienstverlening.

HET VRAAGSTUK

Het wordt voor bedrijven in de maritieme sector in Zuid-Holland steeds lastiger om aan personeel te komen dat vakbekwaam en veilig hun werk uit kan voeren. Systemen worden complexer, wet- en regelgeving stelt hogere eisen aan de beroepsbevolking. Die bovendien snel aan het vergrijzen is, er is al een flink tekort aan beroepskrachten. Verwacht wordt dat dit probleem gaat verergeren, waardoor de werkdruk enorm zal toenemen. Technische bedrijven hebben ook moeite met het vinden van geschikte, niet te dure scholingsprogramma’s. Er is binnen de sector ook bijzonder weinig gedaan aan het up-to-date houden van de kennis en kunde, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie. Zo heeft een specialist in de industrie voldoende aan een veiligheidscertificaat dat slechts eens in de tien jaar moet worden verlengd.

HET !DEE

De Digitale Campus bundelt verschillende innovatieve leermethodes, waardoor de mogelijkheid ontstaat om micro/blended learning-modules in te richten, specifiek afgestemd op bedrijven, functies of sectoren. Dit gebeurt via gamificatie en virtual en augmented reality, ondersteund door simulatoren. De mobiele, fysieke Campus bestaat uit containers, ingericht voor specifieke doeleinden, zoals lassimulatoren, spuitsimulatoren, heftruckrijden en kraanbediening. Deze modules zijn kort, to the point en effectief. Door deze verbeterslag kunnen bestaande en aankomende medewerkers beter en sneller worden ingezet. Werkzoekenden zijn via deze manier binnen één tot drie maanden inzetbaar.

Het modulaire aspect zorgt ervoor dat de Digitale Campus minder locatie afhankelijk is. Het concept is flexibel en schaalbaar. Er wordt gebouwd aan een permanent competente beroepsbevolking, dat een antwoord biedt op de arbeidsmarkttekorten én de schreeuw om vernieuwing. De bedrijfsspecifieke én persoonsgerichte trainingen via de Digitale Campus zorgen voor hoger leerrendement, meer betrokkenheid, een verbeterde leercultuur en niet in de laatste plaats voor hogere vakbekwaamheid. De ‘spinoff’ van deze resultaten is dat de deelnemende bedrijven aantrekkelijker worden voor nieuwe werknemers.

EMMA TV

DE BEDENKERS

De bedenker van dit idee is Timeff, een bedrijf dat onder andere het EMMA softwaresysteem heeft ontwikkeld. Dit is een systeem dat administratieve processen, facturatieprocessen en het EPD voor de zorg optimaliseert. Het bedrijf richt zich voornamelijk op gespecialiseerde klinieken, zoals praktijken voor oogheelkunde. De software wordt voortdurend doorontwikkeld en de nieuwe versies van EMMA volgen elkaar relatief snel op.

HET VRAAGSTUK

Door de snelle ontwikkeling van de software, moeten medewerkers continue hun kennis bijspijkeren. Alleen zo kunnen zij de snelle veranderingen bijbenen. Op dit moment wordt de leercultuur in de organisatie belemmerd door meerdere factoren. Zo is er geen duidelijk beeld wie welke informatie bezit binnen de organisatie. Competenties als eigenaarschap en zelfstandigheid zijn daardoor lastig te ontwikkelen. Het structureel zorgen voor kennisuitwisseling blijkt hierdoor ook een moeilijke opgave. Nieuwe medewerkers en klanten die het systeem gebruiken, moeten lang ingewerkt worden. Ook merkt Timeff dat de software in de praktijk bij klanten nog niet leidt tot de beoogde resultaten. Dit komt onder andere door de huidige top-down benadering, waarbij ontwikkelaars dicteren hoe een zorgmedewerker met de software moet werken. Dit proces zou juist andersom moeten verlopen constateren de bedenkers.

HET !DEE

Timeff wil naar een bottom-up benadering van softwareontwikkeling. De zorgprofessionals sturen op de inhoud: zij maken duidelijk wat ze nodig hebben om hun werk te verrichten. De medewerkers van Timeff gaan vervolgens aan de slag om de software te laten aansluiten op de behoefte van de klant. Deze aanpak vraagt om structurele kennisdeling, zowel tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en klanten.

Het idee is om de verworven kennis te bundelen en te plaatsen op het platform “Emma TV”. Binnen het platform kunnen collega’s en klanten elkaar op een interactieve manier vragen stellen, bijvoorbeeld door (live) video’s te delen. Alle ontwikkelaars − en de klanten − hebben toegang tot Emma TV en kunnen via dit platform kennis opbouwen en delen over digitale omgevingen, projecten, technieken en technologie. Het platform biedt een laagdrempelige manier van leren aan, ongeacht het instapniveau van de gebruiker. Omdat ook klanten (interactief) deelnemen en hun ervaringen delen, leren werknemers meerdere perspectieven kennen. Deze perspectieven kunnen ze vervolgens gebruiken om software en praktijk beter te laten aansluiten.

Nextgen Procesoperators in flexible manufacturing

DE BEDENKERS

Drie partijen werken samen aan dit idee. Europastry Benelux B.V. is marktleider in de sector bevroren brooddeeg. Softwareontwikkelaar Total Reality is gespecialiseerd in de ontwikkeling van virtual reality-, augmented reality- en mixed reality-oplossingen met een focus op de industrie. OVSoftware ontwikkelt, maakt, beheert en onderhoudt hoogwaardige en efficiënte softwaresystemen. Deze partijen slaan de handen ineen met de Saxion University of Applied Sciences.

HET VRAAGSTUK

Bedrijven moeten steeds vaker op flexibele basis een grote verscheidenheid aan specifieke producten kunnen produceren. Binnen deze omgeving van flexible manufacturing staan de procesoperators centraal. Zij moeten zich een grote hoeveelheid aan (veranderende) procedures en instructies eigen maken. Alleen al in de Nederlandse industrie werken er dagelijks meer dan 58.000 procesoperators om deze processen 24/7 in goede banen te leiden. De meeste productiebedrijven moeten met grote regelmaat nieuwe procesoperators inwerken, trajecten die vaak wel een jaar duren. Een trainer – vaak een collega-operator – loopt mee in alle fases van dit traject. Dat is erg arbeidsintensief en legt beslag op de ‘productieve uren’. Bovendien beklijft de overdracht van kennis niet door snelle technologische ontwikkelingen en hoog personeelsverloop.

HET !DEE

De initiatiefnemers ontwikkelen een gestandaardiseerd, modulair en gecertificeerd trainingsprogramma in de vorm van een mixed reality-applicatie. Dit interne reality-trainingsplatform halveert de onboardingtijd van nieuwe procesoperators en leidt medewerkers zonder technische achtergrond op tot hoogwaardige procesoperators. Daarnaast faciliteert deze methodiek de gefaseerde doorontwikkeling van bestaande medewerkers. Ze leren sneller en autonomer, en zijn in staat om direct in het productieproces mee te lopen. Dit alles gebeurt mede op basis van de kennis vanuit het Saxion-lectoraat Human Capital in Smart Industry.

De oplossing zorgt ervoor dat procesoperators in de industrie sneller worden opgeleid én dat de kennis wordt geborgd. Dit leidt uiteindelijk tot behoud van de werknemers en tot de continuïteit van het technische personeel.

In het platform zijn de technieken op het gebied van werkinstructies modulair en zo universeel mogelijk ontwikkeld, zodat ze een inspiratiebron zijn voor andere (mkb-)ondernemers. Bovendien worden de inzichten ingezet voor het opzetten van lesmodules, onder meer bij Saxion Hogeschool Enschede, Lectoraat Human Capital in Smart Industry. Saxion kan hierdoor gerichter inspelen op behoeftes van het bedrijfsleven.

Bouwen aan menselijk kapitaal

DE BEDENKERS

Partners in deze samenwerking zijn vier Overijsselse bouwbedrijven, die erg gemotiveerd zijn om er een succes van te maken. Dit zijn Lenferink BV, verzorger van het totaalonderhoud van panden en Boerhof Projecten BV, specialist op het gebied van duurzame projectinrichting van panden. De groep wordt compleet gemaakt door Jan Nijhof BV, onderdeel van de Nijhof Groep en gespecialiseerd in installatietechniek en Mensink Bouwbedrijf Raalte BV, aannemer van bouwprojecten.

HET VRAAGSTUK

De bouwsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, energie en klimaat. De vier betrokken bouwbedrijven zien dat ze daarbij intern op een aantal belemmeringen botsen die een goede leercultuur in de weg staan. Zoals bijvoorbeeld conservatisme, de waan van de dag en kortetermijndenken. Bovendien is duidelijk dat een aspect als vastgoedinspectie weinig efficiënt verloopt omdat meerdere bouwdisciplines zich er afzonderlijk van elkaar mee bezig houden.

Verder is er weinig structurele aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, die ook onvoldoende mogelijk wordt gemaakt. Er wordt dus weinig gedaan om de kennis en ervaring van medewerkers op peil te houden. Terwijl dit juist zo nodig is om goed te kunnen inspelen op de snelle veranderingen op het gebied van de digitalisering en de energie- en klimaattransitie.

HET !DEE

Bekijk de video om snel een idee van dit project te krijgen.

De vier bouwbedrijven werken al samen in de Innovatiehub Salland. In dit vernieuwend platform delen young professionals en studenten kennis en ervaring met ervaren experts van de bouwbedrijven. Ze hebben hierbij speciale aandacht voor de grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, energie en klimaat. Om de medewerkers hiervoor klaar te stomen, en om de leercultuur in de organisaties nog verder te versterken, heeft Innovatiehub Salland een nieuw project ontwikkeld: bouwen aan menselijk kapitaal, door middel van de eerste hackathons voor de bouw.

Tijdens een hackathon zijn deelnemende teams non-stop bezig om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Met de positieve ervaring van de eerste hackathon in 2020 is het de bedoeling om dit fenomeen structureel in te zetten voor het bestaande personeel en de geïnteresseerde ketenpartners. Ze krijgen in de hackathons hulp van externe experts. Op deze manier kijken multidisciplinaire teams vanuit diverse perspectieven naar een vraagstuk. Het levert prototypes van een dienst of product op: een minimum viable product (MVP) waarmee de deelnemende bedrijven zich, na verdere uitwerking, kunnen onderscheiden in de markt.

Mobiel in de techniek

DE BEDENKERS

Morrenhof-Jansen is een installateur in het Overijsselse Dalfsen met ruim 200 medewerkers. Het installatiebedrijf wil een koploper zijn in de branche door vernieuwende duurzame technieken in te zetten. Om de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen heeft Morrenhof-Jansen een app ontwikkeld. De app geeft onder andere inzicht in persoonlijke roosters en urenregistratie. Deze app wordt inmiddels onder de naam Nutt ook gebruikt door andere bedrijven uit de bouw.

HET VRAAGSTUK

Morrenhof-Jansen wil een leven lang ontwikkelen een duurzame plek in de organisatie geven. Juist omdat er schaarste is op de technische arbeidsmarkt en maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering veel vragen van medewerkers. Morrenhof-Jansen ervaart echter een reactieve houding tegenover kennisontwikkeling over duurzaamheid binnen de organisatie. Nieuwe duurzame technieken zijn complex en informatie over opleidingen is versnipperd. Een groot deel van de medewerkers wil zichzelf graag actiever ontwikkelen, maar weet niet goed hoe. De huidige app van Morrenhof-Jansen kan een rol spelen in het bevorderen van de leercultuur. De app heeft echter een beperkt aantal functies en kan vanwege financiële overwegingen nog niet worden uitgebouwd.

HET !DEE

Morrenhof-Jansen wil de bestaande app uitbouwen en inzetten om de leercultuur te verbeteren. De nieuwe app, ‘Mobiel in de Techniek’, biedt medewerkers praktische en overzichtelijke informatie over opleidingen en duurzame inzetbaarheid. Door de uitbreiding van de app krijgen medewerkers hun ontwikkeling letterlijk ‘in eigen hand’. Nieuwe functies zijn het zoeken en boeken van opleidingen, het monitoren en verbeteren van competenties, peer-to-peer-leren, inzicht in relevante certificeringen en administratieve hulpmiddelen. De nieuwe app zorgt daarmee voor goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers.

Morrenhof-Jansen en Nutt werken samen met Move4Mobile en met de opleidingspartner ROVC bij het verder uitbouwen van de app. De samenwerking moet zorgen voor een actieve leerhouding binnen de onderneming, regie op eigen ontwikkeling van medewerkers en een snelle inzetbaarheid van zij-instromers. De brede inzet van de app draagt bij aan meer en beter personeel in de technische sector en vergroot het menselijk kapitaal met betrekking tot de klimaat- en energietransitie.

Productiepersoneel opleiden met impact

DE BEDENKERS

Dit idee is afkomstig van drie mkb-bedrijven uit drie verschillende branches: Loos Cacao B.V. verwerker van cacaoproducten en maker van premixen, Galvano Hengelo, specialist in het galvaniseren en vernikkelen voor de toeleverindustrie en RALplast, dat zich bezighoudt met het spuitgieten en assembleren van kunststofproducten. Voor de uitvoering van dit idee werken deze ondernemingen samen met de erkende onderwijsinstelling Litop, gespecialiseerd in het opleiden van operators.

HET VRAAGSTUK

Veel mkb-bedrijven missen de financiële mogelijkheden en de mankracht om zelf goede opleidingsmodules te ontwikkelen. Ze kiezen er in plaats daarvan vaak voor om hun werknemers een BBL-opleiding te laten volgen. Om verschillende redenen − te algemeen, te tijdrovend, te moeilijk voor medewerkers met een taalachterstand − lost dat hun probleem echter onvoldoende op.

Een tweede optie is medewerkers opleiden door ze met een ervaren werknemer te laten meelopen. Maar ook dat is niet ideaal. Zo hebben veel bedrijven te weinig ervaren medewerkers om dit op deze manier op te lossen. Bovendien kunnen er afwijkende werkwijzen ontstaan omdat ervaren medewerkers elk een eigen manier hebben om iets uit te leggen. Tot slot gaat veel kennis van ervaren werknemers verloren wanneer ze met pensioen gaan, omdat hun kennis niet is vastgelegd.

HET !DEE

Het idee bestaat eruit dat medewerkers in productiebedrijven zelfstandig opleidingsmodules kunnen ontwikkelen die virtual reality (VR)-lessen en training on the job met elkaar combineren. Met de VR-software kunnen leerbedrijven 360° foto’s van de eigen werkplek uploaden en die vervolgens interactief maken met behulp van tekst, foto’s en linkjes. Van elke opleidingsmodule wordt de impact op het bedrijf gemeten en een training on the job-lijst ontwikkeld, met de vereiste vaardigheden en kennis. Die lijst wordt samengesteld door, daarvoor door Litop, binnen elk bedrijf opgeleide ambassadeurs. Werknemers die een module hebben doorlopen en de praktijk beheersen, krijgen een assessment. Op die manier wordt iedereen op dezelfde wijze opgeleid en getoetst.

Deze manier van opleiden zorgt ervoor dat kennis wordt geborgd en beschikbaar blijft. De kosten zijn relatief laag en de kennis is direct toepasbaar omdat ze op de werkvloer is ontwikkeld. Wanneer deze systematiek werkt voor deze drie productiebedrijven uit drie verschillende branches, dan is het in de gehele maakindustrie toepasbaar. Zo draagt het project bij aan het versterken van de leercultuur binnen het mkb.

Stilstaan is geen optie

DE BEDENKERS

Initiatiefnemers zijn drie mkb-bedrijven met werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schuttinggigant is specialist in het leveren en opbouwen van schuttingen voor particulieren. Het kleinschalige uitzendbureau Winkel voor werk is gespecialiseerd in (laaggekwalificeerd) technisch personeel. Huisman Installatietechniek is een allround installatiebedrijf. Vierde samenwerkingspartner is inVia. Dit leerwerkbedrijf begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

 

HET VRAAGSTUK

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken doorgaans als laaggekwalificeerd technisch personeel in de productie en/of montage. De initiatiefnemers constateerden dat mensen er vaak van uitgaan dat deze medewerkers zich na indiensttreding niet verder ontwikkelen. Deze werknemers dragen niettemin wezenlijk bij aan het resultaat van de onderneming. Maar door de manier waarop zij in dienst zijn gekomen, krijgen ze geen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen; er is geen sprake van een leercultuur. De initiatiefnemers zien regelmatig dat medewerkers het bedrijf verlaten omdat zij geen enkel perspectief zien op verbetering van hun positie. Pogingen om directe scholing te vinden voor deze medewerkers, via bijvoorbeeld een ROC, slaagden vooralsnog niet.

 

HET !DEE

De bedenkers willen voor medewerkers die met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst zijn gekomen een passende leercultuur introduceren. De eerste stap is de ontwikkeling van een kennisbank. Daarin zijn alle mogelijke handelingen die de medewerkers uitvoeren op hun werk opgenomen. Dit systeem houdt voor individueel medewerkers bij welke werkzaamheden zij uitvoeren. Door een geïntegreerd planningssysteem is steeds duidelijk wat het startniveau van de medewerker was, welk niveau hij met de huidige werkzaamheden heeft bereikt en wat een eventuele volgende trede van de kwalificatieladder inhoudt.

 

Vervolgens zetten de bedenkers een gestuurde begeleiding- en ‘werkrotatie’-methode op. Deze begeleidingsmethodiek zorgt ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en daar zelf ook aandacht voor hebben en houden. De bedoelde medewerkers doen vaak herhalend en eenvoudig werk waar weinig variatie in zit. Een roulatiemethode kan ze uit hun comfortzone halen en ontwikkeling in gang zetten.

 

Tot slot ontwikkelen de bedenkers samen met het ROC van Twente een methodiek om te komen tot een kwalificatiestructuur met aan het eind (mogelijk) een certificaat. Hierdoor krijgen de organisaties een beeld van de praktische vaardigheden en inzetbaarheid van een medewerker. Ook werkt het halen van/zicht hebben op een certificaat stimulerend. Dat zorgt voor een versterking van de leercultuur.

Virtueel bouwen

DE BEDENKERS

Bouwmensen Almelo en The Virtual Dutchmen (TVDM) slaan in dit project de handen inéén. TVDM ontwerpt en ontwikkelt 3D-visualisaties en virtual reality-ervaringen. Bouwmensen is een vereniging van bouw- en infra-opleidingsbedrijven die de praktijkopleiding van studenten toetst op ruim 30 locaties in Nederland.

HET VRAAGSTUK

Beide bedrijven kampen met een soortgelijk probleem: de instroom van nieuwe werknemers is groot en de capaciteiten van de senior medewerkers/trainers om hen goed te begeleiden schieten tekort. Voor Bouwmensen geldt daarnaast dat de vakkennis van vmbo-leerlingen minder groot is dan die van leerlingen van de vroegere lts. Bovendien ziet Bouwmensen een groei van mensen die op een niet-traditionele manier instromen binnen de bouwsector, zoals zij-instromers en statushouders. Voor TVDM geldt dat de opdrachten die zij krijgen, vragen om maatwerk. Voor iedere opdracht ontwerpt TVDM een nieuwe ‘custom’ VR-oplossing. Bij TVDM vindt daarnaast duurzame borging van kennis onvoldoende plaats met gevolg dat iedere werknemer voor iedere nieuwe opdracht opnieuw het wiel moet uitvinden.

HET !DEE

Bouwmensen en TVDM werken samen aan een VR-as-a-Service-platform. Dit geeft studenten in opleiding bij Bouwmensen een stevige kennisbasis om op verder te borduren. TVDM zet het platform in zodat niet elke nieuwe opdracht een nieuwe VR-oplossing vereist. Tegelijkertijd draagt de VR-as-a-service oplossing voor TVDM intern bij aan duurzame kennisdeling. De samenwerking tussen Bouwmensen en TVDM is daarmee een win-win situatie voor beide partijen

 

TVDM ontwikkelt een platform dat geprogrammeerde elementen (materialen, machines, omgevingen, handelingen) van verschillende projecten en domeinen samenbrengt in één omgeving. Een zogeheten zero-coding editor maakt deze omgeving geschikt voor gebruikers zodat zij kunnen trainen zonder zelf te hoeven (kunnen) programmeren. Met het platform is TVDM in staat om kennis centraal op te slaan, te delen, en te hergebruiken zodat het bedrijf minder afhankelijk is van maatwerk. Met minimale aanpassingen zijn de componenten en modules ook geschikt voor gebruikers uit andere sectoren.

 

Bouwmensen krijgt hierdoor een vernieuwende leeromgeving voor trainers en studenten in opleiding. De VR-omgeving kan worden verrijkt met (instructie)video’s, eigen foto’s of audiobestanden. Doordat de opleiders van Bouwmensen de oefenomgeving zelf invullen worden ze uitgedaagd om na te denken over de manier waarop zij de kennis overbrengen. Het leren door te doen, op basis van levensechte handelingen zorgt bovendien voor een grotere leeropbrengst.

Verticaal Transport werkt aan de toekomst

DE BEDENKERS

Kraanverhuurbedrijven Barneveldse Kraanverhuur, Kuiphuis Kraanverhuur, Heijkoop Nieuwerkerk, Kraanverhuur Boekestijn en Ridderkerks Kraanwagenbedrijf, opleidingsinstituut Verticaal Transport Centrum (VTC) en brancheorganisatie Vereniging Verticaal Transport (VVT) werken in dit project samen aan de toekomst van kraanmachinisten en aanpikkers.

HET VRAAGSTUK

In het zogeheten verticaal transport zijn zo’n 200 vooral mkb transport- en kraanverhuurbedrijven actief en ongeveer 3.000 machinisten. In de ontwikkeling van hun personeel en de eigen leercultuur worstelen deze bedrijven met een aantal knelpunten. Kraanmachinisten en aanpikkers worden na verloop van tijd onbewust onbekwaam. Ze hebben theoretische kennis niet altijd paraat. Of machinisten kennen de regels wel, maar ze houden zich er om allerlei redenen niet aan. In de sector heerst bovendien een vrij gesloten bedrijfscultuur. Uit schaamte naar collega’s of angst om te worden afgerekend door een leidinggevende melden kraanmachinisten en aanpikkers risicovolle situaties niet altijd. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen medewerkers vindt niet of nauwelijks plaats en informeel leren krijgt onvoldoende aandacht.

HET !DEE

De bedenkers investeren gezamenlijk in het ontwikkeltraject Veilig Verticaal Transport om dit vraagstuk aan te pakken. Het traject bestaat uit een interactief online leerplatform, gebaseerd op kennis en ervaring uit de beroepspraktijk, serious gaming en mixed reality. Met moderne media werken cursisten in een pedagogisch en didactisch veilige omgeving met ongeveer 100 kritische werkpraktijksituaties. Daarin zijn veiligheidsrisico’s nagebootst, inclusief berekeningen, procedures en wet- en regelgeving. Het doel is kraanmachinisten en aanpikkers bewust bekwaam maken én houden door kennis, vaardigheden, competenties en gedrag in korte tijd duurzaam te vergroten en verbeteren. Hierdoor krijgen ze een hoger veiligheidsbewustzijn en zijn ze alerter bij risicovolle situaties op de werkplek. Serious gaming maakt medewerkers bovendien vertrouwd met digitalisering en nieuwe technologie

Essentieel is dat machinisten de leersituaties opnieuw kunnen bekijken en feedback op hun handelen krijgen. Een instructeur zorgt voor individuele begeleiding. Hij neemt de praktijksituaties door met de machinist en onder zijn begeleiding delen de machinisten hun ervaringen met elkaar en met het management. Dit draagt bij aan het tweede doel van het traject: het creëren van een meer open bedrijfscultuur. Het project onderstreept het specialisme en de professionaliteit van de machinisten. Dit verhoogt vakmanschap en beroepstrots, waarmee jezelf ontwikkelen ook nog eens leuk wordt en energie geeft. Het potentiële bereik van dit project beslaat alle medewerkers in het verticaal transport bij transport- en kraanverhuurbedrijven, actief in de verhuur van mobiele kranen.

Innovatieve leerarrangementen voor de energietransitie

DE BEDENKERS

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Zij treedt op als consortiumleider in dit project en is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Techniek Nederland werkt samen met vijf mkb-installatiebedrijven: Wassink, Pactum, Wijco, Engberink en Alferink. Voor het ontwerp en monitoring van de ‘learning community’ leveren ROC van Twente, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente een bijdrage. Diverse fabrikanten, leveranciers, woningbouwcorporaties en experts brengen hun kennis  van nieuwe technologieën in en ‘De kracht van Anders’ ondersteunt het samenwerkingsverband.

HET VRAAGSTUK

Mkb-bedrijven in de technische installatiebranche spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Ze zien veel kansen om bij te dragen, maar ervaren ook grote uitdagingen. Ze vinden het moeilijk om medewerkers mee te krijgen in de noodzakelijke nieuwe technologieën en de houding van medewerkers wordt als te afwachtend ervaren. De samenwerking tussen binnen- en buitendienst loopt ook nog niet goed; de buitendienst vindt dat de binnendienst allerlei dingen bedenkt die niet praktisch uitvoerbaar zijn en andersom klinkt het verwijt dat de buitendienst in problemen denkt in plaats van in oplossingen. Als laatste is er een urgent tekort aan goed opgeleide medewerkers. Mede dankzij deze knelpunten is de energietransitie nog te vaak een vergezicht voor medewerkers, terwijl het onderdeel van de dagelijkse praktijk zou moeten zijn.

HET !DEE

Techniek Nederland wil learning communities (leeromgevingen) opzetten bij vijf installatiebedrijven uit Oost-Nederland. Hiermee wil zij de leercultuur bij deze mkb-bedrijven versterken en leren onderdeel maken van de dagelijkse werkpraktijk. Dit doet zij door bouwprojecten in te richten als leeromgeving, waarbij medewerkers en leidinggevenden on-the-job en in kleine groepen worden voorbereid op de skills die de energietransitie vraagt.

Leren, werken en innoveren zijn in elkaar versleuteld, waardoor leren min of meer onopgemerkt gebeurt en beklijft. Medewerkers leren zo tijdens hun dagelijkse werkzaamheden over nieuwe technologieën en ondertussen biedt de community gelegenheid om elkaar – collega’s, experts, studenten en leerkrachten – te vinden, enthousiasmeren en te ondersteunen. In plaats van passief afwachten, gaan medewerkers via de leeromgeving samen met de leidinggevende aan de slag met concrete projectuitdagingen. Ook worden binnendienst en buitendienst bij elkaar gezet en uitgedaagd om gezamenlijk te werken aan oplossingen. Door docenten en leerlingen op te nemen in de leeromgeving, worden concrete stappen gezet in de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Techniek Nederland gebruikt de ervaringen van dit project om elders in het land vergelijkbare initiatieven te starten.