Agrifood Ontwikkelplatform

DE BEDENKERS

Voor dit project werken vijf mkb-ondernemingen in de agrifoodsector samen. Zij hebben alle een andere, specifieke rol in de keten. Bakkerij de Paauw is een productiebedrijf van bakkerijproducten. Uitzendbureau Hobij, gespecialiseerd in de agrifoodsector, levert de benodigde medewerkers voor die productiewerkzaamheden. Open Seas en Amacore zijn distributeurs van visproducten, en logistiek dienstverlener Trans-Imex is gespecialiseerd in transport. Om zo veel mogelijk collega-mkb’ers in de agrifoodsector te bereiken, werken de bedenkers samen met Platform Ondernemend Meierijstad (POM), een regionaal ondernemersinitiatief uit Veghel, en Agrifood Capital.

HET VRAAGSTUK

De bedenkers ervaren allemaal hetzelfde interne knelpunt in het up-to-date houden van de capaciteiten en vaardigheden van hun medewerkers. Bij mkb-bedrijven ligt de focus vooral op de korte termijn. Daardoor is er in de dagelijkse praktijk een gebrek aan tijd om kennis en vaardigheden te verbeteren. Daarnaast belemmert het profiel van de medewerkers de ontwikkeling van vaardigheden. Medewerkers zijn veelal relatief laagopgeleid en hebben niet altijd Nederlands als moedertaal. Ook zijn de betrokken bedrijven vaak te klein om een of meer HR-professional(s) aan te nemen. Hierdoor ontbreekt de kennis over een goede aanpak voor de ontwikkeling van vaardigheden van de medewerkers.

HET !DEE

Het samenwerkingsverband ontwikkelt een digitaal medewerkersplatform, waardoor in alle bedrijven een brede leercultuur ontstaat. Medewerkers kunnen met behulp van het platform op hun eigen niveau hun vaardigheden verbeteren. Zij kunnen het ontwikkelplatform meertalig gebruiken, waardoor taalbarrières wegvallen. Doordat de bedenkers actief deelnemen aan de beoogde ontwikkeling, sluit het platform optimaal aan bij de behoeften van de sector. Zo ontstaat één integraal en breed inzetbaar hulpmiddel.

De betrokken partijen stellen in de eerste fase een pakket van wensen en eisen op, met ondersteuning van externe HR-professionals. Daarna bouwt een externe leverancier een prototype van het ontwikkelplatform. Die leverancier past het prototype aan op basis van ervaringen van medewerkers van een of meerdere bedrijven gedurende een testperiode. Het ontwikkelplatform wordt daarna stapsgewijs geïmplementeerd bij de betrokken bedrijven.

De tweede fase van het project verloopt in nauwe afstemming met POM en Agrifood Capital. De betrokkenen starten een promotieactie, gericht op kleine mkb’ers in agrifood. De projectgroep selecteert een aantal mkb-bedrijven om het platform laagdrempelig te introduceren. Daarna maakt POM een opschalingsplan om ook overige mkb’ers te benaderen om het platform te gaan gebruiken.

Didactische structuur in de wereld van het virtueel leren

De bedenkers

De onderwijskundige kennis in dit project komt van CRAFT education, een bedrijf dat het leren voor scholen en bedrijven organiseert. De praktijkomgeving is die van BMO Automation, producent en leverancier van automatiseringsoplossingen in de metaal- en kunststofindustrie. De software wordt gemaakt door The Barn, ontwikkelaar van serious games waarin mensen complexe problemen ervaren in een virtuele omgeving.

Het vraagstuk

Technische bedrijven zoals BMO Automation willen dat medewerkers opgedane kennis meteen kunnen toepassen in de praktijk. Vaak valt dat tegen: wat mensen in theorie leren, blijkt in de praktijk toch anders te werken. Medewerkers die een machine moeten leren bedienen, maken zich vooral de trucjes eigen en begrijpen niet goed genoeg waaróm handelingen op een bepaalde manier uitgevoerd worden. Dat komt voor een deel door het hoge tempo van de instructeurs; de kennis blijft daardoor niet hangen. Voor de instructeurs zelf is de situatie ook niet ideaal. Zij zijn veel tijd kwijt met het een-op-een begeleiden van collega’s. Vaak moeten ze kiezen: hun eigen werk laten liggen of de training afraffelen.

Het !DEE

De praktijk wordt nagebootst in CRAFT simulation, een virtual reality game. In eerste instantie gaat het om de werking van machines, het werkterrein van BMO Automation. Gebruikers kunnen in de game op eigen tempo de machines leren bedienen en krijgen daarbij direct de theorie uitgelegd. Instructeurs hoeven nog maar één keer uitleg te geven, daarna gaan de medewerkers zelf met de game aan de slag. De instructeurs hoeven dan alleen nog beschikbaar te zijn als vraagbaak en komen weer toe aan hun eigen werk.

CRAFT simulation kenmerkt zich door de nadruk op de didactische structuur. De game is gebouwd rondom de Know How-methode die door CRAFT education is ontwikkeld. Deze methode gaat uit van het zogeheten ‘4C/ID-model’: ingewikkelde taken kunnen beter in hun geheel worden aangeleerd dan in delen aangeboden. Ook bouwt de methode voort op gametheorieën waarin mensen leren denken als experts.

Behalve materiaal specifiek voor BMO wordt in dit project ook basissoftware en standaardlesmateriaal ontwikkeld waarmee andere bedrijven hun voordeel kunnen doen. Branche-organisaties Metaalunie en FME zijn bereid hier een rol in te spelen.

Weijs werkend leren

De bedenkers

De Brabantse aannemers Van Wijlen en J. van Esch doen veel werk in de openbare ruimte. Ze realiseren en onderhouden bijvoorbeeld projecten voor groenvoorzieningen, grond, infrastructuur en sportgelegenheden. Het zijn familiebedrijven met een lange geschiedenis: Van Wijlen is al negentig jaar actief en J. van Esch al zestig jaar. Voor dit idee werken ze samen met het Prinsentuin College, een onderwijsinstelling gespecialiseerd in milieugerelateerde opleidingen, en met de brancheverenigingen Cumela, BSNC en VHG.

Het vraagstuk

Bij veel projecten in de openbare ruimte komen groen, sport en infrastructuur samen. Aannemersbedrijven hebben echter moeite om medewerkers te vinden die van al deze disciplines verstand hebben. Er is geen opleiding die studenten zo breed opleidt. Ook de huidige medewerkers zijn vaak niet allround, terwijl dat wel nodig is om het hele jaar door inzetbaar te zijn.

Een ander probleem is dat bestaande medewerkers door de snelle ontwikkelingen achterop raken. In de sportsector liggen voor aannemers bijvoorbeeld mooie kansen, maar daar is steeds meer deskundigheid voor nodig. Ook het werken met moderne machines en duurzame technologieën vraagt om meer kennis en vaardigheden dan je met een snelle uitleg op de werkvloer kunt leren.

Het !DEE

Groenbeheer, infra en sport komen samen in een nieuw, praktijkgericht educatieprogramma, dat in zijn geheel op locatie bij Van Esch en Van Wijlen wordt uitgevoerd.

Studenten die hieraan meedoen, volgen een compleet traject in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): ze werken vier dagen per week op integrale projecten bij de aannemers en krijgen één dag per week les. Aan het eind ontvangen ze een mbo-diploma op niveau 3. Bestaande medewerkers hebben ook toegang tot het traject: zij volgen specifiek de onderdelen die ze nodig hebben om breed inzetbaar te worden en met de nieuwste technieken te kunnen werken.

Aan de eerste lichting doen twaalf deelnemers mee; ongeveer evenveel studenten als medewerkers. Op termijn worden dat er circa 25 per jaar. Zij worden begeleid door leermeesters vanuit de bedrijven en krijgen les van docenten van De Prinsentuin. Als lesmateriaal worden praktijkopdrachten, e-learnings en huiswerkopdrachten ontwikkeld.

Door registratie in het Centraal Register Beroepsopleidingen is de opzet van de opleiding voor iedereen in te zien. Ook worden alle e-learnings via de betrokken branche-organisaties aan andere bedrijven beschikbaar gesteld.

Verspeeks Digifans

De bedenkers

Verspeek is een klein, modern installatiebedrijf in Valkenswaard dat werkt voor particulieren, kleine en middelgrote bedrijven. Verspeek installeert verwarming, sanitair en ventilatie en is specialist in het opsporen en verhelpen van lekkages.

Bliqsem versterkt ondernemerschap. Met innovatieve marketingprojecten, trainingen en sessies helpt dit mkb-bedrijf ondernemers en organisaties om verder te komen.

Het vraagstuk

Digitalisering biedt veel nieuwe mogelijkheden voor de installatiebranche. Onderhoud wordt gericht en voorspelbaar (‘predictive maintenance’). Via sensoren kan de monteur altijd en overal zien wat er met een installatie aan de hand is. Hij hoeft niet meer in zijn bus te springen voor onbeduidende storingen, maar controleert op afstand de apparatuur en voert een passende actie uit.

Alles wijst erop dat de digitalisering zoveel impact krijgt dat businessmodellen volledig op de schop gaan en installatieberoepen ingrijpend veranderen. Hoe kunnen mkb-bedrijven hier tijdig op inspelen? En hoe nemen ze hun personeelsleden in de ontwikkeling mee?

Het !DEE

Mkb-bedrijven krijgen de beschikking over een methodiek om hun digitale intelligentie te ontwikkelen. Deze methodiek wordt in de praktijk opgezet, getest en geëvalueerd. Personeelsleden ontwerpen zelf de stappen die ze op het gebied van digitalisering zetten. Zo ontwikkelen ze hun digitale intelligentie: ‘het vermogen om alert, verstandig en behendig te schakelen tussen vaardigheden die een digitaal verbonden samenleving vraagt’.

Als proeftuin dient Verspeek, een installatiebedrijf dat vergaand wil digitaliseren. Eerst wordt hier de bestaande digitale intelligentie van de medewerkers en de organisatie in kaart gebracht. Tijdens een bijeenkomst met klanten, samenwerkingspartners en experts worden belemmeringen en mogelijkheden voor de toekomst verkend. Dan volgen vier brainstorm- en ontwerpsessies, waarna de ontwerpen in de praktijk worden uitgeprobeerd. Tot slot wordt de digitale intelligentie van de medewerkers en het bedrijf nogmaals gemeten, om de ontwikkeling zichtbaar te maken.

Het eindresultaat is een methodiek die in alle typen organisaties toepasbaar is.

Digitale kennisimpact voor podopraktijken

De bedenkers

Koks Podopraktijk is koploper in innovatie. De praktijk levert software voor het ontwerpen van steunzolen en het aansturen van freesmachines en loopt voorop in het 3D-printen van steunzolen. Eigenaar Roland Koks deelt deze kennis en kunde met andere podopraktijken via een eigen kennisinstituut, de Academie voor Podologie.

Het vraagstuk

Het maken van steunzolen is van oudsher een arbeidsintensieve en ‘vuile’ klus. De meeste Nederlandse podopraktijken doen het niet meer zelf, maar besteden het uit. Zij meten de voeten op, analyseren ze en geven dan de specificaties door aan de producent. Maar ze leveren er geen ontwerp bij en daardoor is het eindresultaat nooit optimaal.

Medewerkers van podopraktijken hebben niet veel kennis meer van steunzolen, dat maakt werken lastig. Opleidingen voor podologie en podotherapie besteden weinig aandacht aan het ontwerp en de productie ervan. Ook leren studenten niet omgaan met de bestaande (ingewikkelde!) softwarepakketten om zolen te ontwerpen. Daardoor zijn er maar weinig medewerkers van podopraktijken die met de ontwerpsoftware uit de voeten kunnen. Uitdaging: Hoe wordt het ontwerpen en maken van steunzolen voor medewerkers van podopraktijken weer interessant? En hoe komt de benodigde kennis voor iedereen beschikbaar?

Het !DEE

Er zijn schone en innovatieve technieken waarmee podopraktijken voortaan zelf optimale steunzolen kunnen produceren. Voor het ontwerp is gebruiksvriendelijke software beschikbaar en de productie gebeurt met een 3D-printer. Er zijn geen freesmachines meer nodig en de podopraktijk kan het hele traject van opmeten tot steunzool verzorgen.

Een nieuwe opleiding laat studenten en medewerkers van podopraktijken met deze innovatieve technieken kennismaken. Expertkennis over het 3D-printen van steunzolen wordt vastgelegd in e-learning-modules. Die worden in een pilot met vijftien deelnemers uitgeprobeerd en vervolgens via een kennisbank voor de hele branche toegankelijk gemaakt. Verder komen er twee leerplaatsen waar deelnemers praktijkervaring met de software en de 3D-printers kunnen opdoen.

In een rapport wordt vastgelegd hoe de opleiding past binnen het bestaande accreditatiesysteem voor medewerkers van podopraktijken.

 

Bouwenderwijs

De bedenkers

Bouwmensen Eindhoven/Tilburg is onderdeel van Bouwmensen, een coöperatieve vereniging van bouw- en infraopleidingsbedrijven. Voor dit idee werken zij samen met Stam en de Koning en Huybregts Relou Bouw, twee innovatieve bouwbedrijven in de regio Eindhoven. Stam en de Koning is een middelgroot bedrijf, Huybregts Relou is onderdeel van de landelijk opererende VB Groep. De expertise op het gebied van om- en bijscholing komt van Instituut Broers, een particuliere opleider uit Tilburg die zowel mbo-opleidingen als bedrijfsopleidingen verzorgt.

Het vraagstuk

De bouwsector verkeert in een transitie. Aan de ene kant blijft er vraag naar traditioneel vakmanschap. Aan de andere kant moet de bouw inspelen op ontwikkelingen als kortere bouwtijden, de energietransitie, verduurzaming en nieuwe technologieën, zoals 3D-printen, internet of things en robotica. Dat vraagt om andere kennis en vaardigheden. Langzamerhand ontstaan er nieuwe beroepen binnen de bouw, vooral op het gebied van logistiek en ICT.

Bestaande medewerkers moeten dus worden om- en bijgeschoold, maar in het mkb gebeurt dat onvoldoende. De oorzaak ligt zowel bij de opleidinginstituten als bij de bedrijven. Veel opleidingen zien niet precies waar de bedrijven behoefte aan hebben. Hun opleidingsaanbod sluit niet aan en is te schools van opzet. Bedrijven denken op hun beurt dat scholing de investering in tijd en geld niet waard is. Het gevolg: een gebrekkige leercultuur en te weinig scholing op de werkplek.

Het !DEE

Middelgrote en grote bouwbedrijven gaan samen werknemers in de regio Eindhoven/Tilburg motiveren voor leren op de werkplek. Eerst wordt met behulp van de Kennismonitor© in de hele bouwketen de actuele kennisbehoefte in kaart gebracht. Op basis daarvan worden ‘leerchunks’ samengesteld: afgebakende informatie-eenheden die bij de kennisbehoeften passen. Bijvoorbeeld korte filmpjes, opdrachten, infographics en quizvragen. De leerchunks komen op een digitaal platform te staan.

Medewerkers kunnen de leerchunks online of via een mobiele app raadplegen zodra zij in de praktijk tegen een vraag aanlopen. Op basis van hun leer- en zoekgedrag ontvangen ze bovendien een persoonlijk opleidingsaanbod, al dan niet in de vorm van leerchunks. Het ontwikkelde materiaal is voor de hele bouwketen relevant en kan ook door andere bedrijven en instellingen worden gebruikt.

 

Unleash your talent

De bedenkers

RBK Group is een mkb-bedrijf gespecialiseerd in bouw en verbouwingen, milieuvraagstukken en automatisering voor de foodindustrie. Meer dan zestig medewerkers voeren innovatieve projecten uit die foodbedrijven klaarmaken voor de toekomst. Voor dit idee werkt RBK Group samen met Helixers, een bureau dat bedrijven helpt bij het opbouwen van een leercultuur waarin persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor medewerkers centraal staan.

Het vraagstuk

In het mkb blijven de investeringen in de ontwikkeling van medewerkers achter. Voor een deel komt dat door onderbenutting van budgetten. Werkgeversvereniging AWVN heeft becijferd dat in het bedrijfsleven jaarlijks meer dan één miljard euro ontwikkelingsbudget op de plank blijft liggen.

De oorzaak kan bij personeelsleden zelf liggen. In steeds meer mkb-bedrijven krijgen zij de regie over hun eigen ontwikkeling. Maar vervolgens komen ze niet altijd met voorstellen. Deels omdat ze in de waan van de dag denken geen tijd voor scholing te hebben; deels omdat ze door de bomen het bos niet zien. Er zijn te veel opleidingsmogelijkheden en ze zijn te wisselend van kwaliteit.

Daar komt bij dat veel mkb-bedrijven nog geen goede infrastructuur voor ontwikkeling van medewerkers hebben. Er is bijvoorbeeld geen HR-afdeling en leidinggevenden kunnen de kwaliteit van scholingsvoorstellen van medewerkers niet goed beoordelen. Soms speelt ook mee dat bedrijven onvoldoende de weg naar financieringsbronnen voor ontwikkeling kunnen vinden.

Het !DEE

‘Unleash your talent’ is een nieuwe methodiek voor de ontwikkeling van medewerkers in het mkb. Deze gaat uit van positieve psychologie: ontwikkel datgene wat dicht bij de talenten, interesses en drijfveren van medewerkers ligt. Daar ligt hun motivatie en dat pakken zij dus het snelst op.

Centraal staat een gebruiksvriendelijke softwareapplicatie die het hele traject van persoonlijke ontwikkeling structureert, inhoud geeft, faciliteert en monitort. Daardoor krijgen medewerkers grip op het onderwerp. Persoonlijke ontwikkeling wordt iets wat ze kunnen inpassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Ze hoeven ook niet langer zelf op zoek naar opleidingsmogelijkheden. De applicatie legt voor hen de koppeling met opleidingen van branche-instituten en O&O-fondsen die aansluiten op hun behoeften en talenten. Ook komen aanvullende financieringsmogelijkheden in beeld.

Bij ‘Unleash your talent’ horen workshops waarin gebruikers en leidinggevenden met de applicatie leren omgaan. Leidinggevenden worden bovendien getraind in het begeleiden van ontwikkelingsprocessen van werknemers.

Alle onderdelen van de methodiek worden uitgeprobeerd tijdens een pilot bij RBK Group. Daarna zijn ze te gebruiken binnen de hele branche en met enkele aanpassingen ook daarbuiten. Benieuwd naar het hele verhaal van dit project? Rick Olsthoorn en Karel Rengelink vertellen er meer over.

DigiSkills MKB

De bedenkers

Theiner ICT is al meer dan tien jaar actief als allround ICT-specialist in de regio Veghel. Theiner levert diensten op het gebied van hard- en software, communicatie, service & beheer, online en veiligheid. InAspire in Uden heeft ruim achttien jaar ervaring in opleiding, projectmanagement en certificatie. InAspire biedt diverse oplossingen voor digitale vaardigheden: klassikale trainingen, e-learning en geïntegreerde learning portals.

Het vraagstuk

Digitale kennis en vaardigheden zouden een kracht moeten zijn van het hedendaagse midden- en kleinbedrijf. Veel mkb-bedrijven worstelen er echter mee. In de waan van de dag is er geen tijd om mensen te scholen, up-to-date te blijven en te verkennen welke digitale oplossingen het beste zijn. Als we niet oppassen, mist het mkb de aansluiting op de digitale transitie.

De harde implementatie en het beheer van ICT-middelen en software is voor bedrijven nog wel te organiseren. Maar de ondersteuning van de mensen die ermee moeten werken, komt in het gedrang. Het is cruciaal dat mkb-bedrijven nu investeren in hun digitale vaardigheden. Standaardtrainingen zijn voor het mkb echter relatief duur en sluiten niet aan bij het dagelijks werk en de gebruikers. Bovendien kunnen medewerkers niet zomaar een hele dag weg voor een training. Er is maatwerk nodig, maar dat is kostbaar en complex.

Het !DEE

DigiSkills MKB maakt trainingen en leeroplossingen voor digitale vaardigheden voor het mkb bereikbaar. Makkelijk toegankelijk, goedkoper, én direct aansluitend op de behoefte van de medewerker en het dagelijks werk.

De eerste stap is een inventarisatie onder twintig mkb-bedrijven: waar lopen zij op het gebied van digitale vaardigheden tegenaan? Stap twee is het opsporen van hiaten in kennis en vaardigheden, zowel voor individuele medewerkers als voor de organisatie als geheel. Dat gebeurt met de nulmeting E-userskills van InAspire. Samen leveren het onderzoek en de nulmeting input voor klassikale trainingen (op locatie of dichtbij, samen met andere mkb’ers) en een app (online en mobiel). De app bevat korte leermodules die medewerkers altijd en overal kunnen raadplegen (microleren): denk aan video-instructies, oefeningen en korte vragen. De verzamelde leermodules groeien uit tot een online kennisbank die voor alle mkb-bedrijven breed kan worden ingezet.

Modern bestraten: hip en sexy!

De bedenkers

Vooruitstrevende leden van de brancheverenigingen OBN, VMS en AFNL nemen bij dit idee het voortouw. Penvoerder is bestratingsbedrijf De Krom uit Etten-Leur, een familiebedrijf dat in 2017 werd uitgeroepen tot een van ‘Brabants Besten’. De Krom werkt samen met Aannemersbedrijf De Jong Hoogwoud uit Opmeer, koploper in moderne bestratingstechnieken. Bouwbedrijf Romeij levert kennis over trends en ontwikkelingen in bestratingen, en het Radius College (onderdeel van Curio) zorgt voor de opleidingskennis.

Het vraagstuk

De bestratingsbranche heeft een slecht imago. Voor het grote publiek is stratenmaken hét voorbeeld van een zwaar beroep. Medewerkers hebben een lage vooropleiding, gaan op jonge leeftijd al aan de slag en hebben dan vijftig jaar fysiek zwaar werk voor de boeg. Dat houden veel stratenmakers niet zo lang vol. Ze zoeken werk buiten de bouwtechniek of worden arbeidsongeschikt. En dan valt het voor bedrijven niet mee om nieuwe mensen te vinden want weinig jongeren of zij-instromers voelen iets voor zo’n zware baan. De hoop ligt in nieuwe technieken die het vak van stratenmaker weer aantrekkelijk maken. Machinaal bestraten komt in de plaats van het zware handwerk. Veel huidige stratenmakers missen alleen de kennis en vaardigheden die voor machinaal bestraten nodig zijn. Sowieso zijn ze niet gewend om zich (bij) te scholen. En bij de bestaande opleidingen kunnen ze niet terecht, want door teruglopende leerlingaantallen is daar de laatste jaren weinig in onderwijsontwikkeling geïnvesteerd. De vraag is waar de stratenmaker-nieuwe stijl het vak kan leren.

Het !DEE

In een nieuwe leerlijn maken aankomende en huidige stratenmakers op een laagdrempelige manier kennis met de nieuwste ontwikkelingen in het bestratingsvak. Het gaat om een combinatie van klassikale lessen, e-learning en training-on-the-job die wordt verzorgd door ervaren leermeesters in de mkb-bedrijven. Door de samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijven sluit de leerstof aan bij de actuele ontwikkelingen. De aanpak is praktisch en interactief en leidt tot kleine, behapbare modules. Deze worden eerst uitgetest in een pilot bij de betrokken bestratingsbedrijven. Als die met succes wordt afgerond, zetten de partners een landelijk kenniscentrum op dat de leerlijn in het hele land gaat uitrollen. Scholen, brancheverenigingen en bedrijven kunnen dan een licentie aanschaffen. De opbrengsten gaan naar het actueel houden van de leerlijn.

Sustainable Business Identity Methode

De bedenkers

Bij dit idee spelen vijf mkb-bedrijven een complementaire rol. Het vraagstuk speelt bij Installatiebedrijf A.J.Loots, ontwikkelaar van zonne-energieprojecten Ecorus, en specialist in planning en forecasting EyeOn. Een bijdrage aan de oplossing komt van merkspecialist DeltaZuid en van 360SDG, dat organisaties helpt met het definiëren en uitvoeren van een duurzame strategie.

Het vraagstuk

Veel mkb-bedrijven hebben moeite om jonge werknemers aan te trekken en te behouden. Deze jongeren, de Generation-Z millenials, zoeken naar zingeving en willen met hun werk een bijdrage aan de wereld leveren. In hun ogen doen mkb-bedrijven te weinig aan duurzaamheid. In de praktijk hebben veel mkb-bedrijven wel duurzame ambities, maar lukt het niet goed om die in te vullen en uit te dragen. Dit speelt onder meer in de hernieuwbare energie- en installatiesector. Bedrijven weten niet hoe ze hun duurzame ambities in de organisatie doorvertalen en hoe ze hun medewerkers in deze verandering meenemen en opleiden. Daarnaast is er een groep mkb-bedrijven die nog geen duurzame ambities heeft geformuleerd. Daar is bewustwording en inspiratie nodig.

Het !DEE

Aan de hand van de Sustainable Business Identity-methode (SBI) kunnen mkb-bedrijven vanuit hun eigen identiteit verduurzamen. De methode helpt bedrijven om hun duurzame ambities gestructureerd uit te werken, intern door te voeren en extern uit te dragen. Daarmee worden de bedrijven aantrekkelijker voor jonge medewerkers. Centraal in de methode staan interactieve workshops waarin mkb-medewerkers een duurzaamheidsstrategie leren ontwikkelen, invoeren en uitdragen. De basis hiervoor bestaat al; nu wordt deze toegespitst op de bouwnijverheid, hightech, industrie en zakelijke dienstverlening in de regio Eindhoven. Daarnaast komt er een digitale scan waarmee bedrijven een nulmeting kunnen uitvoeren. De workshops en de scan worden uitgeprobeerd in de deelnemende mkb-bedrijven. Vanuit elk bedrijf doen twee leden van het management mee, samen met drie tot zes medewerkers. Dit resulteert in een verbeterde versie van de methode. Vervolgens maken ook andere mkb-bedrijven en studenten uit de regio Eindhoven met de methode kennis. Dat gebeurt via netwerk- en brancheorganisaties en instellingen voor hoger onderwijs. Tot slot wordt de methode landelijk gedeeld.