People 4.0: Fabriek van de toekomst

DE BEDENKERS

Aanvrager van het project is Van Bussel Fijnmetaal B.V. (TVB) uit Asten. TVB is een kleine onderneming met 8 medewerkers en produceert fijnmechanische producten voor onder andere de machinebouw, voedingsmiddelenindustrie en de verpakkingsindustrie. TVB wil een modulair onderwijsprogramma ontwikkelen met partners CRAFT Education B.V. (onder andere opleidingen voor de metaalindustrie) en Laagland B.V. (onder meer leverancier van CNC-metaalbewerkingsmachines).

HET VRAAGSTUK

Door de jaren heen is in de metaalindustrie steeds meer geautomatiseerd, ook wel Industry 4.0 genoemd. De werkvloer bestaat al lang niet meer uit een paar losse werkbanken, maar bevat een high end machinepark waarbij robots het werk uitvoeren en de medewerkers steeds meer de rol van opzichter krijgen. Doordat medewerkers zijn opgeleid om aan een bepaalde machine te werken is kennis gefragmenteerd. Niemand heeft de kennis en kunde in huis om de efficiëntie van het hele machinepark (hardware- en softwarematig) te beoordelen.

TVB wil investeren in de ‘helikopter view’ van medewerkers en zo de leercultuur binnen het bedrijf versterken. Er bestaan echter geen onderwijsprogramma’s die het hele machinepark beslaan. Bovendien zijn onderwijsprogramma’s generiek en niet toegespitst op de situatie bij het bedrijf. Tot slot zijn de marges in de metaalindustrie klein en de concurrentie groot, waardoor de medewerkers niet de tijd hebben om alles zelf uit te zoeken.

HET !DEE

TVB wil de leercultuur versterken door (op termijn) alle medewerkers te trainen in procesbeheersing, zodat iedereen op de hoogte is van wat er gebeurt in het bedrijf. Daarvoor wordt een nieuw modulair onderwijsprogramma ontwikkeld. Daarin is aandacht voor lesmateriaal en lesmethodiek. Een specifieke testlocatie bootst de werkvloer van TVB na, aangezien de productie door moet draaien. Drie medewerkers van TVB volgen als pilot het programma. Hulp is op afstand beschikbaar via een HoloLens. De directe inzet van AR-technieken als de HoloLens in het onderwijs is relatief nieuw. Ze worden vooralsnog vooral gebruikt voor demonstraties, het gebruik in het onderwijs is echter nog niet grootschalig omarmd.

Het project is specifiek gericht op de medewerkers. Er zijn namelijk veel projecten rondom Industry 4.0 die zich op automatisering richten waarin medewerkers worden vergeten. Deze medewerkers zijn echter cruciaal om de automatiseringsslag te laten slagen. Doordat het onderwijsprogramma gericht is op de complete visie van Industry 4.0 is het potentiële bereik groot. Bedrijven in de metaalindustrie gebruiken veelal dezelfde machines en software om de producten te maken.

Mobiele praktijkomgeving High Voltage Commissioning Engineers

De bedenkers

Menting Energietechniek B.V. en MPC Energy B.V. zijn twee mkb-bedrijven die elektriciteitsinstallaties in bedrijf stellen. MPC Energy Opdrachtgevers doet midden- en hoogspanningsinstallaties en heeft als opdrachtgevers voornamelijk netbeheerders zoals Tennet, Enexis Qirion en Stedin. MPC Energy B.V. is gespecialiseerd in de inbedrijfstelling van hoogspanningsinstallaties bij on- en offshore bedrijven. Beide bedrijven leveren zeer specialistisch werk om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en functionaliteit van de beveiliging van deze stations gegarandeerd is.

Het vraagstuk

Met de komst van steeds meer grote wind- en zonneparken groeit de vraag naar commissioning engineers: gespecialiseerde monteurs die midden- en hoogspanningsstations in bedrijf stellen. Deze monteurs zijn vaak hooggeschoold in de technische sector, maar doen hun hoogspecialistische kennis en vaardigheden vooral in de praktijk op om uiteindelijk zelfstandig aan de slag te kunnen. Nu gaat een junior commissioning engineer daarvoor in de leer bij een senior commissioning engineer. Maar dit één-op-ééntraject is zeer kostbaar en tijdrovend. Gemiddeld duurt het 2,5 tot 3 jaar voordat een commissioning engineer zelfstandig aan de slag kan. Bovendien wordt dit leertraject niet afgesloten met een formeel certificaat of diploma, terwijl deze engineers zeer gewild zijn in de markt. Eenmaal zelfstandig opererend worden ze vaak ‘weggekaapt’ door opdrachtgevers.

Het idee

De bedrijven hebben samen het idee van een mobiele praktijkschool ontwikkeld: een mobiele container voor toetsing in een gesimuleerde omgeving. Ook heeft de mobiele praktijkschool een aanhangwagen met daarop een aantal meet- en testopstellingen. Hiermee kunnen engineers bij klanten op locatie metingen uitvoeren voor scholingsdoeleinden. Met de mobiele praktijkschool kunnen de bedenkers engineers klassikaal opleiden, duurt het opleidingstraject korter en spelen ze beter in op de groeiende vraag naar deze professionals.

Aan de hand van twintig van tevoren vastgestelde en met opdrachtgevers afgestemde criteria toetsen de bedrijven junior engineers. Naar verwachting kan een engineer in ongeveer een jaar tijd zijn opleiding voltooien. Initiatiefnemers monitoren ieder leertraject en sturen zo nodig bij, zodat de engineer toch binnen een jaar klaar is met zijn opleiding. Om vers opgeleide commissioning engineers niet te laten wegkopen, tekenen ze bij aanvang van het studietraject een studieovereenkomst waarin de kosten en de aflossing zijn vastgelegd. Eenmaal zelfstandig aan het werk, kan de engineer de kosten in een aantal jaren terugbetalen. Om zicht te krijgen op het aantal medewerkers dat desondanks vertrekt naar een andere partij, gaan bedenkers dit monitoren.

De wereld van zand en grind

De bedenkers

De projectpartners zijn zes vooraanstaande familiebedrijven uit Limburg en Brabant (Kuypers, Smals, L’Ortye, Kalle Bakker, Vlassak en Kragten) die actief zijn op het gebied van zand, grind en beton, van planontwikkeling tot productie. Alle deelnemers hebben oog voor duurzaamheid binnen hun bedrijven en hun bedrijfstak. Ook branchevereniging Cascade juicht dit project van harte toe en zal verspreiding van de resultaten bevorderen.

Het vraagstuk

De zand-, grind- en betonbedrijven leveren grondstoffen voor de bouw van woningen, bedrijfsgebouwen, de aanleg van infrastructuur, maar ook voor bijvoorbeeld schuurmiddel en tandpasta. De komende jaren is een aanzienlijke hoeveelheid zand, grind en beton nodig om aan de grote vraag te voldoen.

Digitalisering, automatisering en de toepassing van nieuwe technieken nemen razendsnel toe binnen de branche. Er is sprake van toenemende aandacht voor milieu, energieverbruik, natuur en omgeving. De verduurzaming, steeds verdergaande kwaliteitseisen en de steeds complexere maatschappelijke omgeving stellen de sector voor forse uitdagingen en vraagt veel van de medewerkers. Zij moeten over steeds meer kennis en competenties beschikken, de hele keten begrijpen en oog hebben voor het belang van de sector en maatschappelijke omgeving. Dat vraagt om een andere manier van leren.

Het idee

De ambitie is om gezamenlijk een serious game (De Wereld van Zand en Grind) te ontwikkelen die op een realistische en interactieve manier met behulp van augmented en virtual reality ingezet kan worden. Met het spel maken de eigen medewerkers op een speelse manier kennis met de andere ketenpartners, digitalisering en andere nieuwe technieken en hun eigen rol in de verduurzaming/energietransitie van hun werk. De game introduceert een nieuwe manier van leren en kan aangepast worden aan nieuwe inzichten en technieken. Daarnaast laat de game zien hoe veelzijdig, uitdagend en afwisselend het is om bij deze bedrijven en in deze sector te werken. Zo kan deze ook ingezet worden voor het aantrekken van jonge technici. De game kan zowel fysiek gespeeld worden (bordspel) als met iPads en VR-brillen en online. Ook andere bedrijven kunnen het spel gebruiken. Branchevereniging Cascade wordt betrokken bij de verdere uitrol.

Linda Derks van Kuypers Kessel en Jos Meessens van Meet the Youngsters in gesprek met Pieter Waasdorp, Directeur Ondernemerschap EZK en minister Karien van Gennip van SZW tijdens de feestelijke bijeenkomst op 21 maart 2022.

Human Capital for Data Driven Growth

DE BEDENKERS

Dit idee is een initiatief van vier mkb-bedrijven: Van Haren Learning Solutions BV, uitgever op het gebied van digitale certificering, best practices en kennisstandaarden, BAMMBOO BV, aanbieder van growth marketing diensten, Yuki Works, ontwikkelaar en aanbieder van een online boekhoudingsplatform en AMDAX, cryptodienstverlener en vermogensbeheerder.

HET VRAAGSTUK

Nog te weinig mkb’ers benutten de mogelijkheden van growth marketing. De relatief nieuwe vorm van marketing wordt vooral gebruikt door internationale tech-bedrijven. Deze marketingvorm kan bijdragen aan groeiversnelling die met name voor startups en scale-ups erg aantrekkelijk is.

De huidige leercultuur op het gebied van growth marketing is nog te beperkt ontwikkeld bij het mkb. Een viertal belemmeringen staan de ontwikkeling hiervan in de weg:

 1. Mensen met ervaring in growth marketing zijn schaars.
 2. Kennis en kunde van een persoon op het gebied van growth marketing zijn lastig meetbaar.
 3. Bij de directie ontbreekt kennis over de mogelijkheden van growth marketing.
 4. Gebrek aan slagkracht bij het mkb om te investeren in benodigde kennisontwikkeling.

HET !DEE

Dit project wil kennisontwikkeling bij het mkb op het gebied van growth marketing aanjagen door een nieuwe gecertificeerde leermethodiek op te zetten. Specifiek richt het project zich op het wegnemen van de vier eerder benoemde belemmeringen. Dit doet het project door een growth marketing ecosysteem in te richten dat medewerkers de mogelijkheid geeft om in een korte tijd gecertificeerde opleidingen te volgen. Daarmee wordt de groep growth marketingspecialisten erkend, kan de groep groeien. Door kennis te delen in een community versterkt de leden van de groep elkaar.

In de beginfase van het project worden een curriculum, leerdoelen, examenvereisten en een examenmethodiek vastgesteld en wordt er een actieve community opgericht. Vervolgens wordt een pilot uitgevoerd met hoogwaardig opgeleide en gecertificeerde growth marketeers, werkzaam bij de deelnemende mkb’ers. Tot slot worden leer- en verbeterpunten vastgesteld om de methodiek in de toekomst nog geschikter te maken en verder te ontwikkelen voor grootschalige toepassing bij andere mkb-bedrijven.

Innovatief leerplatform installatiebranche

DE BEDENKERS

De drie initiatiefnemers van dit project zijn CoVince, ontwikkelaar van (digitale) leeroplossingen en aanbieder van een digitaal leerplatform, Solartech International, ontwikkelaar van zon-thermische en PVT-oplossingen en 040 Groep, een allround klusbedrijf met een specialisatie in huizen en bedrijfspanden. Daarnaast zijn ook twee installatiebedrijven Heesmans Installatie en Koopmans Installatietechniek betrokken bij het project en sluiten BDA Opleidingen, ondernemersvereniging Techniek Nederland, Team Casa en Qbox aan als externe partners en beoordelaars.

HET VRAAGSTUK

Medewerkers in de installatiebranche komen steeds meer in aanraking met (energie)innovatie. Door digitalisering worden apparaten steeds slimmer en ingewikkelder, waardoor het vereiste kennisniveau van medewerkers in de branche toeneemt.  Dat vraagt om goed geschoold personeel en de nodige (om)scholing.

Installatiebedrijven hebben te maken met hoge werkdruk en veel  nieuwe instromers. De vraag naar scholing is daardoor des te hoger, maar het is voor bedrijven moeilijk om die scholing te organiseren. Naast de hoge werkdruk sluiten de opleidingen, zeker voor de huidige prijzen, nog onvoldoende aan op de vraag uit de markt. Tegelijkertijd maakt de ‘doe-mentaliteit’ van installateurs dat zij liever op een praktijkgerichte manier leren, in plaats van puur theoretisch. Kortom, er is veel vraag naar scholing, maar bij voorkeur op een praktische manier en het liefst zoveel mogelijk on-the-job.

HET !DEE

Dit project zet het bestaande leerplatform van CoVince in om maatwerk leeroplossingen aan te bieden aan installateurs. Er worden nieuwe modules ontwikkeld die zijn afgestemd op de vraag, urgentie en relevante informatie vanuit de branche. Daardoor worden de digitale leerervaringen concreet gebaseerd op voor het bedrijf relevante leercontent. Zo kunnen installateurs relevante kennis opdoen en nuttige sociale en praktische vaardigheden ontwikkelen.

Het leerplatform biedt die kennis aan via leermiddelen die in standaard e-learning omgevingen niet mogelijk zijn. Het speelt op innovatieve wijze in op meerdere zintuigen en emoties om effectief te leren, engagement te verhogen en een hoger leerrendement te bewerkstelligen. Het platform maakt daarbij gebruik van de volgende onderdelen:

 • (360 graden) interactieve video’s
 • Praktijkoefeningen in Virtual Reality (VR)
 • Ondersteuning bij het werk met behulp van Augmented Reality (AR) en Remote Assistance
 • Overleg en kennissessies in VR-meetings
 • Trainingen met bewegingsanalyses in VR/AR
 • Interactieve kennistesten
 • Pushberichten en toetsvragen

De Crosstrain Leercultuur

DE BEDENKERS

Dit project is een initiatief van een vijftal bedrijven. Bregil, producent van maatwerkproducten in metaal, Hoogendoorn MBI, uitvoerder van maritieme-, binnenvaart- en interieurbouwprojecten, Bogra Uitvaartkisten, producent in uitvaartkisten in zowel België als Nederland en Broers Interieurbouw. Samen met QRM-adviesbureau Censor gaan zij de uitdaging aan om een ‘Leven Lang Leren’ mogelijk te maken.

HET VRAAGSTUK

Vanwege digitalisering staat de meubelindustrie onder druk. Bedrijven in de meubelindustrie en interieurbouw moeten flexibeler, sneller en meer digitaal worden. Om dat te kunnen realiseren moeten medewerkers nieuwe digitale vaardigheden aanleren en hun huidige kennis versterken. Wanneer dit niet gebeurt – door bijvoorbeeld een hoge werkdruk en te weinig budget voor scholing – gaan medewerkers achterlopen. Een aantal belemmeringen staat bedrijven nog in de weg: de benodigde forse financiële investeringen, het vinden van het juiste personeel met de juiste vaardigheden en het ontbreken van de juiste kennis.

De LOT-methode (Leren, Ontwikkelen, Taakroulatie) van Censor biedt een praktische oplossing voor leren in de branches binnen de maakindustrie. Het is to-the-point en on-the-job, waardoor medewerkers al werkende kunnen door ontwikkelen.

HET !DEE

De bedenkers willen de bestaande QRM-tool van Censor, de LOT-methode, digitaliseren. Hiervoor moet zowel een digitaal platform als een bijbehorende mobiele applicatie worden ontwikkeld. Deze worden ingezet om een kennis- en vaardighedenmatrix op te stellen waarmee je de groei per medewerker kunt monitoren. Aan de hand daarvan worden automatisch concrete ‘cross-train-matrixen’ gemaakt die het mogelijk maken om bepaalde mensen in teams bij elkaar te plaatsen, gebaseerd op de aanwezige kennis- en vaardigheden. Het platform biedt niet alleen inzicht in de groei per medewerker, maar maakt het ook mogelijk om bepaalde groepen of afdelingen extra te motiveren om te leren op de werkvloer. Bijvoorbeeld wanneer dit van belang is voor duurzame inzetbaarheid of vanwege externe ontwikkelingen.

De vier maakbedrijven die bij het project betrokken zijn gebruiken het platform als pilot. Binnen het platform wordt een ‘blended’ leermethode toegepast gericht op kennisdeling, taakroulatie en het breder inzetbaar maken van medewerkers. Een aangesloten bedrijf krijgt daarbij concrete handvatten om een lerende organisatie te worden. Tot slot wordt een ontwikkelplan opgesteld om het platform voor de gehele meubelindustrie en interieurbouw beschikbaar te maken.

Bruggen bouwen met 3D-print kennis

DE BEDENKERS

De drie partners in dit project hebben verschillende achtergronden, maar vinden elkaar op het gebied van 3D-printen in de medische technologie. FMI Medisch B.V. (Schiedam) is gespecialiseerd in de serieproductie van orthopedische implantaten en instrumenten en heeft als een van de weinige bedrijven in Nederland het 3D-productieproces weten te certificeren conform de standaarden in de medische markt. Kiesz (Oosterhout NB) is een grote tandartsenpraktijk. Derde partner is Spark Design & Innovation (Rotterdam), een ontwikkelbedrijf voor zinvolle en duurzame, baanbrekende producten.

HET VRAAGSTUK

3D-printen biedt ook voor de medische sector veel meerwaarde. Er is echter een tekort aan goed en juist opgeleide medewerkers. De engineers die voor dit specifieke vakgebied nodig zijn, kunnen hun vak niet leren via de reguliere opleidingen, terwijl de vraag steeds meer stijgt. Het 3D-ontwikkel- en ontwerpproces vraagt een manier van omdenken die veelal haaks staat op de engineeringsprincipes die in het reguliere onderwijs worden onderwezen. Er is sprake van een kennisachterstand, waardoor de kansen die deze technologie kan bieden nog niet maximaal uitgenut kunnen worden.

HET !DEE

De bedenkers willen met dit project nieuwe, snelle en praktische manieren van leren ontwikkelen, specifiek gericht op 3D-printen voor de medische sector. Het gaat daarbij over het complete proces van pre-processing, print-processing en post-processing. Het project dat start met het verzamelen, analyseren, vastleggen en delen van kennis, verhoogt het kennisniveau in de breedte en de diepte en versterkt de leercultuur. Dit leerproces begint direct bij de opbouw van het kennisplatform.

De deelnemende bedrijven dragen gedurende het gehele project vanuit hun eigen kennisgebieden actief bij aan de ontwikkeling van het platform. Dat begint al met het delen van hun kennis bij de inventarisatie − onder andere in de vorm van masterclasses − en krijgt een vervolg bij het ontwikkelen van de vele leermodules en het beschrijven van verschillende cases en praktijkvoorbeelden. Het vormgeven van een platform waarin de verschillende elementen hun plek vinden, maakt het ook tot een duurzame ontwikkeling, die dagelijks gebruikt gaat worden en waaraan regelmatig kennis zal worden toegevoegd. Onder voorwaarden − die ook in het project onderzocht worden − worden de leermodules en de kennis van het platform ook toegankelijk gemaakt voor andere bedrijven en organisaties.

BoCari Trainings- en Experience Academy

DE BEDENKERS

BoCari uit Breda is een advies- en ingenieursbureau dat oplossingen (engineering en automation) ontwikkelt voor industriële processen. Verder biedt het consultancydiensten aan met betrekking tot engineering, procesautomatisering, projectimplementatie en projectmanagement. Het adviesbureau is in 1998 opgericht en is met name actief in de chemie/petro- en voedingsindustrie.

HET VRAAGSTUK

De techniek in de industriële automatisering en engineering verandert voortdurend, en hiermee ook de vraag naar kennis en vaardigheden bij het personeel. Hierin de juiste match vinden is lastig.

Als eerste komt de technische kennis van (nieuwe) medewerkers met de huidige opleidingen niet overeen met de behoefte van de klanten. Deze kloof groeit, omdat er onder andere geen ruimte is om zelf op te leiden. Die ruimte is er ook niet om medewerkers de steeds belangrijker wordende ‘zachte’ competenties aan te leren, zoals flexibiliteit, zelfstandigheid en presentatie.

Tot slot beconcurreren veel bedrijven elkaar om de weinige mensen met een technische opleiding op de arbeidsmarkt. Dit terwijl vraag en aanbod ook nog eens slecht op elkaar aansluiten: van de tien vacatures in de sector zijn er vier moeilijk of zelfs niet invulbaar.

HET !DEE

Het idee is om zélf mensen met geen of weinig technische opleiding te werven en met eigen lesmateriaal gericht om te scholen op een eigen opleidingscentrum. Hiervoor werkt BoCari samen met partners Siemens en ABB. Ook als ze een relatief laag instapniveau hebben zijn medewerkers al na korte tijd inzetbaar voor opdrachten in de chemie/petro-industrie, waarna ze zich vervolgens continu verder kunnen ontwikkelen. Doelgroep zijn met name werkzoekenden ouder dan 45 jaar met een (gedateerde) technische of ICT mbo+ opleiding.

Zij doen in een veilige, maar zeer realistische leeromgeving ervaring op met de nieuwste technologie, met veel aandacht voor de persoonlijke leervraag en de al aanwezige kennis en competenties. Ze ontwikkelen zowel harde als zachte competenties, gericht op een duurzame inzetbaarheid en een grote mate van flexibiliteit die past bij de diversiteit aan deelnemers en de continu veranderende techniek.

BoCari werkt hierin nauw samen met het bedrijfsleven, zodat er een veel betere match tot stand komt met de directe vraag uit de markt. Behalve eigen mensen gaat BoCari ook medewerkers opleiden die bij haar opdrachtgevers op de loonlijst komen.

Eigen Wijzer Maashorst

DE BEDENKERS

Dit idee is een initiatief van een samenwerking tussen bedrijven in de gemeenten Uden en Landerd, die in de toekomst samenvoegen tot de gemeente Maashorst. Ondernemersvereniging UOV De Kring verbindt vijf lokale bedrijven voor het project: Derks Autogroep, specialist in de mobiliteitsbranche, Chain Logistics, logistiek dienstverlener, Estillon, producent van ondervloeren en -tapijten en Van Boxtel Elektro, actief in industriële automatisering, elektro-, agro- en beveiligingstechniek. Iedere partner vertegenwoordigt een specifiek domein. Zo vormen ze samen een afspiegeling van het regionale mkb.

HET VRAAGSTUK

Zowel (middel)grote als kleine bedrijven in de regio lopen tegen belemmeringen aan op het gebied van leren en ontwikkelen. Middelgrote bedrijven zien het aantal jongeren in de regio teruglopen, terwijl vergrijzing juist zorgt dat oudere medewerkers stoppen. Daardoor ontstaat personeelstekort en dreigt kennis verloren te gaan. Daarbovenop maakt de snelheid van technologische ontwikkelingen dat opleidingen onvoldoende aansluiten bij de gevraagde competenties, kennis en vaardigheden.

Bij kleinere bedrijven vraagt de dagelijkse bedrijfsvoering veel aandacht, daardoor is investeren in ontwikkeling en transitie lastig. Het stimuleren van een leercultuur is binnen deze bedrijven vaak (nog) geen aandachtspunt of te lastig om te organiseren. Daarnaast vinden medewerkers het niet vanzelfsprekend om zelf de regie te nemen in leren en ontwikkelen.

HET !DEE

Het doel van dit project is om mkb-bedrijven te helpen om een regionale leercultuur te creëren. Om dat waar te maken zorgen ze voor een intensieve samenwerking tussen bedrijven, met een totaalaanpak die zich richt op gezamenlijke kennisdeling en -ontwikkeling. Door medewerkers en studenten samen te laten deelnemen aan opleidingen en trainingen leren zij van elkaar en vindt meer vakinhoudelijke afstemming plaats. Daarmee is de volgende generatie goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

De totaalaanpak bestaat uit meerdere onderdelen, beginnend met een opleidingsscan die de leer- en ontwikkeldoelen in beeld brengt. Daarna wordt in werkateliers een beeld gecreëerd van de eisen van de toekomstige arbeidsmarkt, waarbij aandacht is voor de digitale-, energie- en klimaattransitie. Binnen mentorgroepen worden deelnemers samengebracht en krijgen ze professionele begeleiding, stimulatie en inspiratie. De daadwerkelijke trainingen en lesprogramma’s worden vormgegeven binnen een nieuwe ‘Maashorst Academy’, een gezamenlijke bedrijfsschool waarbij de afzonderlijke bedrijven gezamenlijk investeren in scholing en ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast wordt door de partners gezamenlijk geïnvesteerd in een online leeromgeving, die later met aantrekkelijke prijzen ook voor kleinere bedrijven beschikbaar komt.

Educatieve tutorials in een online platform

DE BEDENKERS

Becx Garage B.V. is een klein mkb-bedrijf in Esbeek, Noord-Brabant. Het is een garagebedrijf in onderhoud van eigen bedrijfswagens, zoals trucks en trailers. Becx is actief in de markt voor de verhuur van transportmaterieel, met een eigen werkplaats voor reparatie en onderhoud van transportmaterieel waaronder opleggers, (terminal)trekkers en meeneemheftrucks. De onderneming heeft 25 medewerkers, waarvan 13 medewerkers ‘een rugzakje’ hebben. Dit zijn jonge technici die kampen met aandoening als autisme, PTSS, drugsverslaving, AD(H)D en ODD.

HET VRAAGSTUK

Door de coronacrisis zijn de werkomstandigheden en klantaanvragen veranderd. De brede inzetbaarheid van medewerkers blijkt cruciaal. Medewerkers met een rugzakje kunnen – in tegenstelling tot reguliere werknemers – de veranderingen moeilijk bijbenen. Zij hebben moeite met de reguliere manier van leren en hebben daardoor nooit een erkend certificaat of diploma behaald. Hierdoor dreigt er een gat in niveau en inzetbaarheid tussen reguliere medewerkers en medewerkers met een rugzakje te ontstaan. Becx wil het potentieel van al haar medewerkers benutten, maar heeft onvoldoende financiële middelen en tijd om dit te realiseren. Het begeleiden van medewerkers met een rugzakje vergt niet alleen specifieke aandacht en kennis, maar ook intensieve begeleiding. De leercultuur binnen Becx en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers blijft hierdoor achter.

HET !DEE

Om het gat in niveau binnen het bedrijf te dichten wil Becx een andere manier van leren aanbieden: een online-platform met tutorials, praktische informatie, videotips en een marktplaats. Het platform maakt zo kennis, vaardigheden en de benodigde werkhouding helder. De tutorials bestaan uit stapsgewijze instructiefilmpjes over bepaalde onderwerpen of werkzaamheden. Naast educatie vervult het platform met de marktplaats ook een sociale functie, die bijvoorbeeld carpoolen toegankelijk maakt. Met het educatieve en sociale platform creëert Becx bewustwording en aandacht voor leren en bevordert de onderneming de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Deze methodiek draagt daarmee bij aan een leven lang ontwikkelen (LLO). Becx stelt twee medewerkers beschikbaar om het platform te ontwikkelen en schakelt externe expertise in voor advies en het maken van video’s. Becx analyseert trends in het werkveld en didactische methoden om het platform in te richten. Het platform kan als online blauwdruk dienen voor andere mkb’ers die een permanente leercultuur willen bevorderen.