Ontwikkeling trainingscentrum beveiligingsmonteurs

DE BEDENKER

All Inn Beveiligingssystemen is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van diverse beveiligingssystemen in heel Nederland. Al meer dan 25 jaar installeert en onderhoudt het bedrijf brandmeldsystemen, inbraakalarmsystemen, camerasystemen en intercomsystemen. Het werkgebied van All Inn Beveiligingssystemen is heel Nederland, de officiële vestigingsplek is Beilen in Drenthe.

HET VRAAGSTUK

Het op peil houden van leren tijdens het werk en van de kennis en ervaring binnen het bedrijf is op dit moment een probleem aan het worden. De leercultuur binnen All Inn is verstoord. De oude garde verdwijnt en nieuwe medewerkers zijn niet direct inzetbaar. Voor All Inn dreigt daarom een tekort aan monteurs met voldoende praktijkvaardigheden. Eén van de oorzaken daarvan is een gebrekkige aansluiting vanuit het onderwijs op de werkvloer. Het ontbreekt bij jongeren die van het mbo komen aan op de beveiligingssector gerichte praktijkvaardigheden en inzichten. Deze studenten zijn meer gericht op basisbegrippen binnen de schoolopleiding en niet op het analyseren en aanpakken van situaties bij klanten. All Inn wil graag zij-instromers inzetten. Maar zij hebben meer specifieke kennis en vaardigheden nodig over de plaatsing van systemen, zodat zij hun werk goed kunnen doen.

HET !DEE

All Inn wil de leercultuur in het bedrijf versterken door een trainingscentrum te ontwikkelen. Daar volgen nieuwe medewerkers bij- en omscholing. Het opleidingsprogramma is gericht op jongeren, zij-instromers en uitzendkrachten. Specifieke kennis van de producten en het vermogen om deze producten vakkundig, snel en netjes toe te passen spelen de hoofdrol in het programma. Tevens moeten de instromers oplossingen kunnen signaleren en aandragen.

Theorie en praktijkopdrachten worden gecombineerd. Een voorbeeld: ontwikkel samen een drone of minitank om kabels op grote hoogte door goten heen te trekken. Wij ontwikkelen meerdere lesprogramma’s met als afsluiting van elk programma een certificaat. Daarbij werken we samen met diverse marktpartijen en het Drenthe College. Als cursisten alle certificaten hebben behaald, bestaat de mogelijkheid om een officieel diploma te ontvangen. In eerste instantie is het trainingscentrum van de bedenkers. Omdat er vanuit de branche veel behoefte is aan een dergelijk centrum zullen ze opgedane kennis op termijn branchebreed delen.

Gepersonaliseerd praktijkleren

DE BEDENKERS

Avitec Infra & Milieu N.V. (hierna: Avitec) is al dertig jaar actief is in de grond-, weg- en waterbouw. Het bedrijf richt zich met name op de aanleg van rioleringen en wegen en op projecten binnen natuurgebieden. Avitec is een middelgrote onderneming met 82 medewerkers. In 2019 werd het bedrijf uitgeroepen tot ‘Drents ondernemer van het jaar’.

HET VRAAGSTUK

Avitec kampt met een tekort aan goed gekwalificeerd personeel, zoals veel bedrijven in de bouw- en infrasector. Medewerkers van Avitec worden hierdoor maximaal ingepland en ervaren als gevolg daarvan een grote werkdruk. Dit geldt zeker tijdens de drukke perioden van het jaar en zorgt ervoor dat leerlingen en leermeesters beperkt tijd krijgen om te leren. Praktijkopdrachten uitvoeren komt er al te vaak niet meer van. Het tijdgebrek drukt de motivatie om te gaan leren. Medewerkers zien leren als een extra belasting bovenop het dagelijkse werk en dat is zeker in de huidige tijd geen wenselijke situatie. In een sterk veranderende markt worden steeds meer competenties van medewerkers verwacht. Avitec is daarom op zoek naar goed opgeleide medewerkers die kunnen reageren op de veranderingen in de markt. Daarnaast wil het bedrijf mensen die al werkzaam zijn, de mogelijkheid bieden om hun kennis te verdiepen.

Het !DEE

Avitec wil de leercultuur binnen de organisatie versterken zodat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbetert. Daarnaast wil Avitec samen met Alfa-College het onderwijs binnen de sector bouw en infra vernieuwen, zodat er meer en beter inzetbaar personeel voor de sector beschikbaar komt. Om dit te realiseren wil Avitec een eigen praktijkopleidingscentrum in Stadskanaal neerzetten waar haar medewerkers praktijkkennis en -ervaring opdoen onder begeleiding van een eigen “Leven Lang Ontwikkelen-medewerker”. Het onderwijsaanbod is daarbij gepersonaliseerd en sluit één-op-één aan op de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden.

Avitec wil de belemmeringen die het bedrijf ervaart bij het organiseren van leren en ontwikkelen in de organisatie wegnemen en verminderen. Het erkennen van leerprestaties en competenties met behulp van microcredentialing in samenwerking met het Alfa-College is daarin essentieel. Ook denkt Avitec aan het openstellen van haar praktijkopleidingscentrum voor medewerkers van kleine(re) bouwbedrijven waarmee Avitec intensief samenwerkt.

Talent in Hospitality powered by VR

DE BEDENKERS

Johan Cruyff Arena (JCA) en Stichting Stewarding Triple A voeren dit project samen uit. JCA is de thuisbasis van Ajax en gastheer van concerten en zakelijke evenementen. Triple A is de beveiligingsorganisatie van de JCA en Ajax. Triple A huurt het grootste deel van de medewerkers in via Randstad Uitzendbureau bv. Het levert de stewards vervolgens via de JCA aan de evenementorganisator of direct aan Ajax bij evenementen op sportpark De Toekomst of bij uitwedstrijden. Triple A en Randstad beschikken over een vaste pool van zo’n 500 stewards die bij een evenement met publiek ingezet worden.

HET VRAAGSTUK

Triple A neemt jaarlijks ruim 100 nieuwe medewerkers aan die aan de slag gaan als steward. Deze medewerkers moeten een door de KNVB geaccrediteerde stewardopleiding volgen voordat ze aan de slag kunnen. Het snel en goed opleiden van nieuwe medewerkers is lastig vanwege de grote onderlinge verschillen in kennis en ervaring. Medewerkers krijgen nu allemaal dezelfde training, terwijl iemand met ervaring heel andere behoeften heeft dan iemand die net van de middelbare school komt. Bovendien bestaat de calamiteitentraining nu vooral uit het mondeling doornemen van de voorschriften. De kennis beklijft in de huidige vorm van training en coaching onvoldoende. Veel medewerkers zijn bij een echte calamiteit niet volledig bekwaam, omdat ze die situaties niet vaak genoeg tegenkomen.

HET !DEE

Samen creëren en faciliteren JCA en Stichting Stewarding Triple A met behulp van VR-technologie een nieuwe leeromgeving. De trainingen zijn specifiek bedoeld voor de ontwikkeling van de soft skills die stewards nodig hebben bij contact met bezoekers.

Via de nieuwe leeromgeving leidt Triple A medewerkers op tot high level gastheer en security. Daardoor zijn ze sneller up to speed en kunnen JCA en Triple A in de trainingen makkelijker inspelen op hun behoeften. De VR-technologie bootst een reële wereld na, waarin medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen oefenen. Aan de hand van realistische situaties lossen ze problemen op. Ze zien zo direct wat werkt en wat niet werkt. Door gamification leren ze veranderingen in (eigen) gedrag te implementeren.

Medewerkers kunnen op een zelfgekozen moment trainingen volgen, waardoor het leren toegankelijker wordt. Ze hoeven geen grote tijdblokken te reserveren voor een lange training. Kennis is in de nieuwe leeromgeving toegankelijk als microlearnings van 5 tot 10 minuten. Medewerkers kunnen zelf kiezen welke microlearnings nu voor hen relevant zijn. De leeromgeving versterkt de leercultuur en zorgt voor een goede voorbereiding op het echte werk.

HCD voor duurzame carrières in de techniek

De bedenkers

De Stichting Parkmanagement Coevorden is een initiatief van Ondernemend Coevorden, een netwerk van bedrijven in Coevorden en op het grensoverschrijdend industrieterrein Europark. Parkmanagement Coevorden werkt voor dit idee samen met projectmanagementorganisatie HPB Diensten en het Centre for Lifelong Learning Services, expert in beleidsvorming, training en onderzoek naar een leven lang leren.

Het vraagstuk

De industrie in Zuid-Oost Drenthe ontwikkelt zich naar een steeds hoger technologisch peil. Ontwikkelingen in automatisering, robotisering en high tech systemen en materialen maken dat de vraag naar hoger opgeleiden groeit. In de vorige eeuw kon nog worden volstaan met een basisopleiding, technisch inzicht en een goede werkhouding. Nu moeten medewerkers minimaal een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 kunnen afronden. Binnen afzienbare tijd zal zelfs van hen worden verwacht dat ze op deelterreinen op hbo-competentieniveau inzetbaar zijn. De vraag is hoe medewerkers zich kunnen ‘opscholen’ en duurzaam inzetbaar blijven.

Het !DEE

De bedenkers van dit project werken aan een nieuwe aanpak van opscholing en blijvende inzetbaarheid in de maak- en procesindustrie. Dat doen ze met behulp van de Personal Resources Management-methodiek (PRM). Dit is een innovatieve aanpak om personeelsleden binnen hun bedrijf gemotiveerder en doelmatiger in zichzelf te laten investeren. Het doel is een leercultuur waarin medewerkers zelf de regie nemen over hun ontwikkeling.

In de regio worden zes tot acht PRM-managers opgeleid die het personeelsbeleid van bedrijven versterken en de leercultuur stimuleren. Ook wordt een TecLab / FabLab opgericht: een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs en ondernemingen. Dit lab gaat onder meer de instroom van nieuwe medewerkers reguleren en zittend personeel om-, bij- en opscholen. Daarnaast wisselen aangesloten bedrijven ervaringen en oplossingen uit.

In de hele aanpak staat scholing op maat centraal. Vertrekken vanuit de competenties die een medewerker al bezit, is effectiever en motiverender. Om iedereen een doorlopende leerweg te bieden, is wel een groot scala aan opleidingsmogelijkheden nodig. Vraag en aanbod komen bij elkaar in een webportaal, dat een overzicht geeft van branchegerichte en particuliere opleidingen.