Blockchain trainings- en opleidingscentrum

DE BEDENKERS

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor Distributed Ledger Technology (DLT). Deze technologie is bij het grote publiek bekend als blockchaintechnologie, de technologie achter de Bitcoin. Life2Ledger is een startup uit Groningen die met hulp van blockchaintechnologie een veilige omgang met privacygevoelige medische data wil garanderen.

HET VRAAGSTUK

De gezondheidszorg staat voor een transitie: van generiek naar persoonlijk en van curatie naar preventie met een toenemende regierol en zelfredzaamheid van de burger. Deze transitie wordt gekenmerkt door een toenemende hoeveelheid “zorg op afstand”, waarbij op grote schaal datasets van patiënten worden verzameld. Life2Ledger heeft technologie ontwikkeld die op basis van DLT de authenticiteit en herkomst van deze datasets verifieert.

Zeer belangrijk voor de succesvolle doorontwikkeling en opschaling van deze toepassingen zijn programmeurs die een blockchain kunnen programmeren. Afgestudeerde programmeurs (hbo/wo) hebben echter weinig of geen inzicht in het benodigde programmeerwerk. Het op peil houden en delen van kennis en ervaring binnen het bedrijf is ook een probleem. Er bestaan geen specifieke cursussen of opleidingen voor blockchaintoepassingen. De kennis ligt, in dit nieuwe en zich razendsnel ontwikkelende veld, vooralsnog bij individuen.

HET !DEE

Om deze belemmeringen op te lossen en de leercultuur binnen het bedrijf te stimuleren, ontwikkelt Life2Ledger een trainingscentrum waarin (nieuwe) medewerkers (bij- en om-) geschoold worden tot allround blockchainprogrammeur. Door het eigen trainingscentrum en opleidingsprogramma kan het bedrijf zelf investeren in scholing en ontwikkeling van huidige en mogelijke toekomstige medewerkers. Met het trainingscentrum ontstaat daarnaast een ontmoetingsplek waarmee de leercultuur een concrete invulling krijgt. Ook ervaren krachten worden daarin uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Omdat Life2Ledger zich bovendien richt op zij-instromers draagt het bedrijf bij aan meer en beter inzetbaar toekomstbestendig technisch personeel.

Life2Ledger werkt samen met de Hanze Hogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen om jonge mensen te laten starten met een blockchaintraject en hen daarna een contract aan te bieden. In de toekomst wil Life2Ledger ook medewerkers van collega IT-bedrijven opleiden. Het project moet zo uiteindelijk leiden tot een bewezen opleidingsmethode die sectorbreed kan worden ingezet.

Mensen om op te bouwen

DE BEDENKERS

Bakker Workum Konstruktiewerken BV is een staalconstructiebedrijf met een meer dan honderd jaar oude familiegeschiedenis. De meeste van de ruim twintig medewerkers staan al geruime tijd op de loonlijst. Bakker Workum Konstruktiewerken biedt zijn personeel opleidingen aan, maar dat is vooral om verplichte keurmerken of certificaten te behalen. Een echte ontwikkelcultuur ontbreekt vooralsnog.

HET VRAAGSTUK

Bakker Workum Konstruktiewerken ziet het belang van het voortdurend ontwikkelen van personeel, met het oog op de huidige en komende transities in automatisering, digitalisering en uitdagingen op ecologisch gebied. Een aantal omstandigheden binnen de onderneming werkt dit momenteel nog tegen.

Op de eerste plaats is er door de kleine groep werknemers en door de drukte niet altijd tijd voor het maken van een gedegen opleidingsplan. Projecten worden uitgevoerd en er wordt achteraf niet echt geëvalueerd omdat volgende projecten alle aandacht opeisen. Op de tweede plaats is er heel veel kennis bij de oudere werknemers, deze kennis wil Bakker Workum Konstruktiewerken graag op een goede manier binnen de organisatie waarborgen.

HET !DEE

Doel van het project is een leercultuur, waarin medewerkers zich ontwikkelen binnen hun vak én kijken naar ontwikkelingen binnen de branche. Zo wil de onderneming in zijn geheel beter worden. Hiervoor neemt het bedrijf drie initiatieven.

Het eerste is het maken en implementeren van een eigen leer- en ontwikkelapp. Deze app moet het iedereen binnen het bedrijf makkelijk maken om te evalueren, informatie met elkaar delen, feedback te vragen en met elkaar te klankborden. De app houdt van elke medewerker de behaalde ontwikkelingen bij, net als zijn of haar ambities. Zo ontstaat een levend instrument dat bij functioneringsgesprekken wordt ingezet.

Daarnaast komt er een auteurstool voor microlearnings. Hiermee gaat de onderneming specifiek eigen opleidingen maken, met bijvoorbeeld ook how to-videos en toolboxmeetings. Ervaren werknemers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze microlearnings.

Tot slot komt er een traineeship van anderhalf jaar, waarbinnen nieuwe werknemers worden ingewerkt en opgeleid door de ervaren collega’s. Het traineeship is eveneens bedoeld voor bestaand personeel, dat op deze manier breder inzetbaar wordt.

Develop De Developer

DE BEDENKERS

Experius is een kleine mkb-onderneming, gespecialiseerd in B2B en B2C e-commerce. Het groeiende bedrijf helpt organisaties bij het ontwikkelen, integreren en onderhouden van hun e-commerce omgevingen. Met een team van 48 ICT-specialisten zorgen ze voor hoogwaardige webshops en slimme e-commerce oplossingen. Medewerkers werken in zelfsturende teams met een focus op persoonlijke ontwikkeling. Binnen het MKB!dee-project werkt Experius samen met Learned.io en laten ze zich adviseren door diverse externe HR-specialisten en onderzoeksorganisaties.

HET VRAAGSTUK

Het vinden, binden en behouden van de juiste talenten is een grote uitdaging voor kleine ICT-bedrijven. In de ICT-sector heerst een groot tekort aan programmeurs en de instroom vanuit opleidingen is veel lager dan de vraag op de arbeidsmarkt. Ook is het verloop onder personeel hoog en zijn er nog steeds weinig vrouwen werkzaam in de branche, terwijl er wel behoefte is aan skills waarin zij doorgaans excelleren. De leercultuur binnen de dagelijkse praktijk van kleine ICT-bedrijven brengt ook uitdagingen met zich mee. Onder meer omdat techniek constant in beweging is. Opgedane kennis en vaardigheden verouderen snel en tijd voor passende scholing ontbreekt vaak.

HET !DEE

Met het project Develop De Developer wil Experius kennis opdoen om de leercultuur binnen het mkb te verbeteren en instroom van young professionals in de praktijk te verhogen. Experius wil talentmanagement introduceren door een sociaal ecosysteem op te zetten en een alternatieve doelgroep met een omscholingstraject klaarstomen tot webdeveloper. Binnen het project worden vier deelprojecten ontwikkeld waarmee ze gaan experimenteren:

  1. Trainee-omscholingstraject: gemotiveerde zij-instromers op effectieve wijze omscholen tot webdeveloper.
  2. Skills Passport: objectief overzicht van skill-beheersing dat in lijn ligt met de crucial IT-skills in 2030.
  3. Matching Learning Suggestions: op basis van Artificial Intelligence concrete learnings aanbieden om effectief persoonlijke leerdoelen te ontwikkelen.
  4. HR-Analytics: op basis van individuele Passports, beschikbaarheid en persoonlijkheid de beste teams formeren.

Met Develop De Developer wil Experius kwalitatief talentmanagement − dat op dit moment alleen toegankelijk is voor techgiganten − beschikbaar maken voor het mkb. Zodat ze blijvend toegang krijgen tot gelukkige en gekwalificeerde developers.

Civiel 360 graden: integraal ontwikkelen in de infra

De bedenkers

Voor dit idee bundelen 5 mkb-ondernemingen in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag de krachten. Het gaat om de aannemers Van Dijk Maasland, Kroes en Verboon Maasland, het ingenieursbureau Gebiedsmanagers en het bureau voor talentontwikkeling TobiZ. Zij werken nauw samen met de gemeentes Delft en Schiedam en met de opleidingen civiele techniek van Hogeschool Rotterdam en ROC Mondriaan in Den Haag. Deze opleidingen krijgen in 2020 een nieuw programma, waarin het bedrijfsleven een integrale rol speelt.

Het vraagstuk

Kleine en middelgrote infra-bedrijven hebben moeite om technisch talent aan te trekken. Trainees zijn heel gewild, want er is veel werk en het personeelstekort groeit. De grote bedrijven in de sector profileren zich daarom met multidisciplinaire projecten, al dan niet in het buitenland, en brede traineeships. Daar kan het mkb niet tegenop.

Een ander probleem is dat de infrawereld snel verandert. Projecten worden ingewikkelder, technologie wordt belangrijker en alles gaat sneller. Dat stelt nieuwe eisen aan de samenwerking tussen gemeentes, ingenieursbureaus en aannemers – de ‘infradriehoek’. Maar hoe groeien startende technici in het mkb daarin mee?

Het !DEE

De Civiel 360-academie maakt het mkb aantrekkelijker voor starters in de civiele techniek. Zij krijgen door de partners een traineeship aangeboden. In twee jaar maken ze kennis met de hele infradriehoek: ze werken acht maanden bij een gemeente, acht maanden bij een ingenieursbureau en acht maanden bij een aannemer. Zo leren ze vanuit al deze perspectieven denken en handelen. Ook ontdekken ze wat het best bij hen past. In aanvulling hierop verrijken de betrokken mkb-bedrijven het nieuwe opleidingsprogramma civiele techniek van Hogeschool Rotterdam en ROC Mondriaan met casussen en (stage)projecten.

In het begin is er in de Civiel 360-academie plaats voor zes trainees per twee jaar. Daarnaast bieden de partners met zijn allen jaarlijks achttien stage- en afstudeerplekken aan. Deze aantallen kunnen groeien als meer partners zich aansluiten. Als de Civiel 360-academie eenmaal staat, is het concept ook bruikbaar in andere provincies en sectoren. Benieuwd naar het verhaal van Marco Mabelis en Richard Walet? Je leest het hier.

Fenix

De bedenkers

De drie bedrijven achter ‘Fenix’ ontwikkelen allemaal plannen voor energietransitie. NRGYZE ontwikkelt plannen inclusief businesscase en voert die uit tot en met het sleutelklaar opleveren.

Gewoon Gezond Wonen ontwikkelt plannen voor energietransitie in de gebouwde (woon)omgeving en zet daarbij in op betrokkenheid van bewoners. AmperaPark ontwikkelt plannen en voert projecten uit op het snijvlak van energietransitie en e-mobiliteit.

Het vraagstuk

Kleinere bedrijven verliezen in de concurrentieslag om hoger opgeleide werknemers vaak de strijd van grote werkgevers. Dat geldt bijvoorbeeld voor mkb-bedrijven in de energietransitie. Zij hebben moeite om voldoende mensen met een hbo- of universitaire opleiding te vinden en vast te houden. Veel van deze bedrijven deinzen ervoor terug om in medewerkers te investeren omdat ze betwijfelen of ze de investering terugverdienen. Hun angst is dat medewerkers al snel weer ontslag nemen; hetzij omdat het mkb onvoldoende afwisseling en uitdaging biedt, hetzij omdat ze van grote bedrijven een lucratiever aanbod krijgen. Om toch voldoende hoger opgeleide medewerkers aan zich te binden, moet het mkb nieuwe wegen inslaan.

Het !DEE

Voor kleine mkb-bedrijven geldt: wie niet groot is, moet slim zijn. In dit project investeren groepen van maximaal twaalf ondernemingen samen in hun personeel.

Voor instromende medewerkers vormen ze met zijn allen een traineecollectief. Dat collectief doet de trainees een aanbod van een jaar, waarin ze aan opdrachten bij minimaal drie bedrijven werken. De gedachte is dat ze na afloop bij een van die bedrijven blijven werken.

Voor zittende medewerkers zetten de bedrijven samen een rotatiepool op. Hoger opgeleide medewerkers krijgen de mogelijkheid tijdelijk bij andere deelnemende bedrijven aan uitdagende opdrachten te werken. Het resultaat is een aanbod dat voor medewerkers misschien wel aantrekkelijker is dan dat van een groot bedrijf. In het mkb werken ze dichter bij de praktijk en is het werk afwisselender. De afstand tot het management is bovendien kleiner waardoor ze meer invloed op beleid en innovatie hebben. Naarmate meer mkb-bedrijven belangstelling hebben, worden meer groepen van twaalf gevormd. Wellicht wordt hiervoor op termijn een rechtspersoon opgericht. Behalve voor mkb-bedrijven binnen een sector is het idee ook te gebruiken binnen een supplychain of een industrieterrein. Daar waar interesse is, delen de initiatiefnemers kun kennis en ervaring.