HCD voor duurzame carrières in de techniek

De bedenkers

De Stichting Parkmanagement Coevorden is een initiatief van Ondernemend Coevorden, een netwerk van bedrijven in Coevorden en op het grensoverschrijdend industrieterrein Europark. Parkmanagement Coevorden werkt voor dit idee samen met projectmanagementorganisatie HPB Diensten en het Centre for Lifelong Learning Services, expert in beleidsvorming, training en onderzoek naar een leven lang leren.

Het vraagstuk

De industrie in Zuid-Oost Drenthe ontwikkelt zich naar een steeds hoger technologisch peil. Ontwikkelingen in automatisering, robotisering en high tech systemen en materialen maken dat de vraag naar hoger opgeleiden groeit. In de vorige eeuw kon nog worden volstaan met een basisopleiding, technisch inzicht en een goede werkhouding. Nu moeten medewerkers minimaal een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 kunnen afronden. Binnen afzienbare tijd zal zelfs van hen worden verwacht dat ze op deelterreinen op hbo-competentieniveau inzetbaar zijn. De vraag is hoe medewerkers zich kunnen ‘opscholen’ en duurzaam inzetbaar blijven.

Het !DEE

De bedenkers van dit project werken aan een nieuwe aanpak van opscholing en blijvende inzetbaarheid in de maak- en procesindustrie. Dat doen ze met behulp van de Personal Resources Management-methodiek (PRM). Dit is een innovatieve aanpak om personeelsleden binnen hun bedrijf gemotiveerder en doelmatiger in zichzelf te laten investeren. Het doel is een leercultuur waarin medewerkers zelf de regie nemen over hun ontwikkeling.

In de regio worden zes tot acht PRM-managers opgeleid die het personeelsbeleid van bedrijven versterken en de leercultuur stimuleren. Ook wordt een TecLab / FabLab opgericht: een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs en ondernemingen. Dit lab gaat onder meer de instroom van nieuwe medewerkers reguleren en zittend personeel om-, bij- en opscholen. Daarnaast wisselen aangesloten bedrijven ervaringen en oplossingen uit.

In de hele aanpak staat scholing op maat centraal. Vertrekken vanuit de competenties die een medewerker al bezit, is effectiever en motiverender. Om iedereen een doorlopende leerweg te bieden, is wel een groot scala aan opleidingsmogelijkheden nodig. Vraag en aanbod komen bij elkaar in een webportaal, dat een overzicht geeft van branchegerichte en particuliere opleidingen.