Bouwen aan menselijk kapitaal

DE BEDENKERS

Partners in deze samenwerking zijn vier Overijsselse bouwbedrijven, die erg gemotiveerd zijn om er een succes van te maken. Dit zijn Lenferink BV, verzorger van het totaalonderhoud van panden en Boerhof Projecten BV, specialist op het gebied van duurzame projectinrichting van panden. De groep wordt compleet gemaakt door Jan Nijhof BV, onderdeel van de Nijhof Groep en gespecialiseerd in installatietechniek en Mensink Bouwbedrijf Raalte BV, aannemer van bouwprojecten.

HET VRAAGSTUK

De bouwsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, energie en klimaat. De vier betrokken bouwbedrijven zien dat ze daarbij intern op een aantal belemmeringen botsen die een goede leercultuur in de weg staan. Zoals bijvoorbeeld conservatisme, de waan van de dag en kortetermijndenken. Bovendien is duidelijk dat een aspect als vastgoedinspectie weinig efficiënt verloopt omdat meerdere bouwdisciplines zich er afzonderlijk van elkaar mee bezig houden.

Verder is er weinig structurele aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, die ook onvoldoende mogelijk wordt gemaakt. Er wordt dus weinig gedaan om de kennis en ervaring van medewerkers op peil te houden. Terwijl dit juist zo nodig is om goed te kunnen inspelen op de snelle veranderingen op het gebied van de digitalisering en de energie- en klimaattransitie.

HET !DEE

Bekijk de video om snel een idee van dit project te krijgen.

De vier bouwbedrijven werken al samen in de Innovatiehub Salland. In dit vernieuwend platform delen young professionals en studenten kennis en ervaring met ervaren experts van de bouwbedrijven. Ze hebben hierbij speciale aandacht voor de grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, energie en klimaat. Om de medewerkers hiervoor klaar te stomen, en om de leercultuur in de organisaties nog verder te versterken, heeft Innovatiehub Salland een nieuw project ontwikkeld: bouwen aan menselijk kapitaal, door middel van de eerste hackathons voor de bouw.

Tijdens een hackathon zijn deelnemende teams non-stop bezig om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Met de positieve ervaring van de eerste hackathon in 2020 is het de bedoeling om dit fenomeen structureel in te zetten voor het bestaande personeel en de geïnteresseerde ketenpartners. Ze krijgen in de hackathons hulp van externe experts. Op deze manier kijken multidisciplinaire teams vanuit diverse perspectieven naar een vraagstuk. Het levert prototypes van een dienst of product op: een minimum viable product (MVP) waarmee de deelnemende bedrijven zich, na verdere uitwerking, kunnen onderscheiden in de markt.