Bouwen aan een digitaal vaardige en toekomstbestendige retail

DE BEDENKERS

Dit idee is bedacht door een samenwerkingsverband van vier Utrechtse retailondernemingen. Van Pommeren is een in koffie & koffiemachines gespecialiseerd familiebedrijf. Rachmaninoff Wonen is een meubelbedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot bankenspecialist. Hoedenzaak Jos van Dijck biedt al vanaf 1923 een uitgebreide collectie hoeden, petten en accessoires en vervaardigt gelegenheidshoeden op maat in het eigen atelier. Cadeauwinkel It’s a present is sinds 2011 online te vinden; in 2013 volgde een fysieke winkel in Utrecht. CMU (CentrumManagement Utrecht), een stichting die zorgt voor een significante versterking van een aantrekkelijk, gastvrij en bereikbaar centrum, ondersteunt de vier retailers.

HET VRAAGSTUK

In het afgelopen decennium is het aanzien van de retail en het consumentengedrag behoorlijk veranderd. De opkomst van online winkelen, een relatief zwak economisch tij en de lockdowns gedurende de coronapandemie hebben sporen achtergelaten in de centrumgebieden. Het aantal fysieke winkels is afgenomen, (grotere) ketens zijn failliet gegaan en het aantal webwinkels is verdrievoudigd.

In de retail is de digitale transitie inmiddels geen optie meer, maar een must. Bouwen aan een digitaal vaardige en toekomstbestendige retail is cruciaal voor het goed functioneren van de fysieke winkel en voor het behoud van klandizie en daarmee personeel. Digitale oplossingen én vaardigheden ten behoeve van het gebruik van deze oplossingen zijn noodzakelijk. Tegelijkertijd is er geen leercultuur in de retailondernemingen. Belemmeringen die mkb-ondernemers ervan weerhouden (meer) te investeren in menselijk kapitaal moeten worden weggenomen.

HET !DEE

Voor een digitaal vaardige (maar ook op fysieke plekken aanwezige), toekomstbestendige retail loont het om krachten te bundelen en samen te investeren. Dit project, waarin gezamenlijk wordt geïnvesteerd in menselijk kapitaal, levert de ondernemers en hun medewerkers de gewenste leercultuur op met aandacht voor kennis en vaardigheden. Dankzij op maat gemaakte masterclasses, e-learning en kennisdeling kunnen zij zelf aan de slag met digitaliseringsvraagstukken zoals e-commerce, kennisdatabanken, het analyseren van data op trends en digital marketing.

Mede door de laagdrempeligheid van het project worden (kleine, lokale) ondernemers gestimuleerd om structureel aan de slag te gaan met de (benodigde) digitale transformatie, de fundamentele veranderde kijk op klantervaring, bedrijfsmodellen en processen. De verbetering in digitale vaardigheden leidt ook tot beter functionerende fysieke verkooppunten. Door de ontstane stimulerende leercultuur slagen de ondernemers erin nieuw personeel aan te trekken én bestaand personeel langer vast te houden. De concurrentiepositie van de retailondernemingen wordt daardoor sterker.

Gelderland een stap verder in techniek

DE BEDENKERS

Dit idee is een co-creatie van Verder in Techniek (penvoerder), een opleidingsinstituut dat op de praktijk afgestemde, eigentijdse mbo-opleidingen in de techniek aanbiedt, en zes Gelderse MKB-werkgevers. Dat zijn: machinefabrikant Slagman Techniek, Kim Apparatenbouw (producent en leverancier in constructiewerk), Pillen Group (expert in metaalbewerking), gereedschapsspecialist Leitz, Linco Food Systems (specialist in foodprocessing) en Veros Metaalwerken, toeleverancier van industriële onderdelen geproduceerd door middel van ‘verspanende bewerkingen’.

HET VRAAGSTUK

De pandemie heeft een ongekend effect op de economie en de organisatie en de betekenis van werk in Nederland, zeker ook in de technieksector. Bedrijven zijn de afgelopen tijd meer dan ooit bewust geworden dat het gebruik van digitalisering en robotisering binnen het bedrijf noodzakelijk is om productiekosten te verlagen, doorlooptijden te verkorten en personeel aan te trekken en te behouden. De sectoren Metaal en Technologie zijn binnen de bredere technieksector het hardst getroffen door de pandemie. Om te blijven concurreren is nieuwe kennis noodzakelijk. Mkb-bedrijven hebben vaak echter te weinig middelen en onvoldoende kennis van HRD-gerelateerde vraagstukken om leren en ontwikkelen vorm te geven. Er is met andere woorden geen leercultuur die werknemers stimuleert ook na hun schooltijd kennis te blijven vergaren (leven lang ontwikkelen, oftewel LLO).

HET !DEE

Zes Gelderse MKB-werkgevers willen een passend antwoord geven op de vraagbehoefte op het gebied van leren & ontwikkelen van medewerkers binnen de sectoren Techniek en Metaal. Samen met opleidingsinstituut Verder in Techniek ontwikkelden zij een lerende community om succesvolle instrumenten en strategieën voor LLO met elkaar te delen. Het techniekonderwijs en andere relevante partners, zoals brancheorganisaties en de O&O-fondsen, maken ook deel uit van deze community.

De deelnemende bedrijven gaan gedurende acht maanden aan de slag met een ontwikkeltraject op het gebied van LLO. Er is een (individueel) traject voor medewerkers om te werken aan hun eigen ontwikkelpotentieel en een coachingtraject voor leidinggevenden (gericht op het voeren van motiverende gesprekken met medewerkers). Stap 1 is een behoefteanalyse, daarna volgen een traject op maat en deelname aan een lerend netwerk. In dit netwerk worden leerervaringen gedeeld; leidinggevenden kunnen hier ook workshops volgen over onder meer strategische personeelsplanning en talentmanagement. De lerende community wordt in de tweede helft van het project opengesteld voor andere mkb-bedrijven uit de regio. Op deze manier kunnen bedrijven die al verder zijn met het ontwikkelen van een eigen LLO-aanpak bedrijven helpen die net gaan starten met het ontwikkelen van beleid rondom LLO.

Van potentie naar competentie

De bedenkers

Snel Uitzendbureau is een klein uitzendbureau in het noorden van Groningen: een regio waar door de aardbevingsproblematiek de komende jaren veel werk is in de bouw. Ook loopt de regio voorop in de energietransitie. Voor dit project werkt Snel Uitzendbureau samen met verschillende opdrachtgevers en met onderwijsinstellingen in het vmbo en mbo.

Het vraagstuk

Hoe krijgt een uitzendbureau zijn werknemers (weer) aan het leren? Dat is niet eenvoudig. Anders dan bij een regulier dienstverband is bij uitzendwerk het contact tussen werknemer en werkgever minimaal. Dat maakt het lastiger om werknemers enthousiast te maken voor scholing.

Als een uitzendbureau dan ook nog werkt met laaggeschoolde kandidaten of voortijdige schoolverlaters, is de uitdaging nog groter. Deze werknemers zijn lastiger te matchen met bedrijven omdat ze niet alle competenties hebben waar bedrijven om vragen. Een gemiste kans, omdat deze kandidaten vaak wel willen werken en ook genoeg potentie hebben. Zeker nu de arbeidsmarkt zo krap is dat er eigenlijk geen talent onbenut zou moeten blijven.

De vraag is dus hoe deze kandidaten alsnog de competenties kunnen verwerven waar bedrijven om vragen. De ervaring leert dat bestaande vmbo- en mbo-opleidingen geen oplossing bieden. De mensen om wie het gaat, weten vaak niet in welke richting ze zich willen ontwikkelen en hebben bij te weinig verschillende bedrijven gewerkt om te kunnen inschatten welk type werk het best bij hen past. Ook tijd en geld zijn belemmerende factoren. Mensen met weinig opleiding of diploma’s krijgen een relatief laag uurloon en willen daarom veel uren maken. Minder werken betekent al snel: te weinig geld. Dat maakt het lastig om tijd voor leren vrij te maken. Er is een slimme oplossing nodig.

Het !DEE

Kandidaten met weinig opleiding en/of diploma’s doen via het uitzendbureau een jaar lang werkervaring op bij verschillende bedrijven die zitten te springen om personeel. Tijdens dit traject volgen ze een aantal schoolvakken die voorbereiden op het mbo. Zo kunnen ze ontdekken wat voor werk ze leuk vinden én behalen ze certificaten of diploma’s waarmee ze na afloop van het traject een hogere beloning krijgen.

Het uitzendbureau gaat op zoek naar opdrachtgevers die willen meedoen. Zij zorgen voor intensieve begeleiding gedurende de periode dat kandidaten bij hen werken. De onderwijsinstellingen stellen een lespakket samen dat kandidaten naast hun werkzaamheden kunnen volgen.

In totaal werken bij Snel Uitzendbureau ongeveer 30 medewerkers die voor dit traject in aanmerking komen. Het is de bedoeling dat minimaal een kwart van hen dit traject gaat volgen. Als het eenmaal loopt, kunnen jaarlijks 10 nieuwe deelnemers instromen (mits zich voldoende nieuwe laaggeschoolde of ongediplomeerde kandidaten melden). Stap voor stap kan in de leercultuur in de uitzendbranche hierdoor groeien.

Trainers up-to-date

DE BEDENKERS

Dit idee komt uit de koker van IRP TrainingCIBOT en BeCare, drie kleine trainings- en opleidingsbedrijven die werkzaam zijn in heel NederlandZij lopen ieder vanuit hun eigen invalshoek aan tegen een gebrekkige leercultuur in hun branche. IR Projects als opleider van docenten en instructeurs, BeCare als uitvoerder van opleidingen en CIBOT als certificerende en faciliterende instantie.  

HET VRAAGSTUK

Docenten die trainingen op het gebied van gezondheid en veiligheid gaan geven, worden hier eerst voor opgeleid. Vaak zijn het mensen met hulpverlenende beroepen: op de ambulance, de intensive care, de operatiekamer of bij de brandweer. Een certificerende instelling geeft hun toestemming om specifieke opleidingen te geven. Denk aan trainingen reanimatie en bedrijfshulpverlening, maar ook specifieke opleidingen zoals levensreddend handelen door de brandweer en luchtvrachtbeveiliging.

Hebben de trainers eenmaal een jaar of drie ervaring, dan kunnen ze zich nauwelijks verder ontwikkelen. Er is geen doorlopend leersysteem en de methoden die er zijn, sluiten onvoldoende aan op de voorkennis en de behoeften van individuele trainers. Daar komt bij dat alle certificerende instellingen andere eisen stellen aan de bijscholing van docenten die ‘hun’ opleidingen verzorgen. In die eisen gaat het vooral over vakkennis, zelden over innovatief lesgeven. Bovendien erkennen de certificerende instellingen elkaars bijscholingen niet. Er is dus behoefte aan één samenhangende oplossing voor een leven lang ontwikkelen. 

HET !DEE

Trainers kunnen in een digitale cursusomgeving onder werktijd hun kennis en vaardigheden bijhouden. Daarvoor doen ze e-learnings die aansluiten op hun werkzaamheden. Daarnaast volgen ze een offline lesprogramma, met aparte programma’s voor ervaren docenten en nieuwkomers. De gedachte is dat kort maar frequent leren het makkelijker maakt om je kennis en vaardigheden bij te houden. Een extra leereffect treedt op doordat eigen medewerkers de e-learnings en lesprogramma’s maken. Zij zijn naast consument ook producent van het materiaal en ontwikkelen daardoor nog meer didactische vaardigheden. Dat komt in hun werk goed van pas.

Naast lesmateriaal gaat de leeromgeving ook een competentiemanagementsysteem bevatten. In één oogopslag is te zien waar deelnemers staan in hun persoonlijke ontwikkeling. Leidinggevenden kunnen dan makkelijk de uitvoering van persoonlijke ontwikkelingsplannen monitoren. De drie initiatiefnemers dragen ieder vanuit hun expertise bij aan de ontwikkeling. CIBOT en IR Projects ontwikkelen de leerprocessen, IR Projects en BeCare leveren inhoud voor de e-learnings en lesprogramma’s en CIBOT verzorgt de vormgeving. Als het leerplatform staat, gaan medewerkers van de drie bedrijven het eerst uitproberen, waarna het verder wordt verbeterd.

Is het platform eenmaal in bedrijf, dan kan het makkelijk met nieuwe leerstof en mogelijkheden actueel worden gehouden. Het is dan vrij beschikbaar voor andere bedrijven in en buiten de sector. De bedenkers geven daar onder meer via brancheverenigingen bekendheid aan.  

Digitaal leerplatform met flexibele pool voor de creatieve industrie

DE BEDENKERS

Voor dit project hebben vier creatieve ondernemingen de handen ineengeslagen op het gebied van ontwikkeling en opleiding. Als eerste zijn dat productiehuis Maeckers en post-productiebedrijf Postlounge BV, die beiden behoren tot de Legacy Group in Hilversum. Daar heeft Hokus Fokus uit Leiden, productiehuis voor reclamebureaus, merken en bedrijven, zich bij aangesloten. Net als de e-learningfabriek BV uit Den Haag, dat zich onder andere richt op tutorials voor bedrijfsopleidingen.

HET VRAAGSTUK

Er is in de creatieve sector een landelijk tekort aan bekwame en goed opgeleide concepting-, pre-productie-, productie- en post-productiemedewerkers. Dat geldt in het bijzonder voor de sector film- en videomakers. Hierdoor lukt het ondernemingen in deze sector niet om hun ambities waar te maken. Het tekort aan goed personeel zet een rem op hun groei.

Daarnaast ontbreekt het aan maatwerk opleidingsmodules en maatwerk lesmateriaal en is er geen structuur aanwezig waarbinnen het leren en ontwikkelen in deze ondernemingen gestalte kan krijgen en duurzaam is te verankeren. Het ontbreekt bovendien aan kennis op het gebied van brede scholing en de te verwachten toekomstige ontwikkelingen.

Tot slot zijn er geen middelen beschikbaar om deze tekorten te verhelpen en een bestendige leercultuur neer te zetten.

HET !DEE

Het doel van dit project is het creëren van een pool voor de ontwikkeling van concepting-, pre-productie-, productie- en post-productiemedewerkers en cameramensen. Dat gebeurt via ‘blended learning’. Online via het digitale leerplatform, terwijl voor het praktijkdeel een locatie in Hilversum is uitgezocht, het Learning Lab. Voor de opleidingen van de concepting-, pre-productie-, productie- en post-productiemedewerkers en cameramensen worden vier maatwerk opleidingsmodules en maatwerk les- en trainingsmateriaal ontwikkeld.

Door deze manier van leren ontstaat er een pool van deze medewerkers, die flexibel zijn in te zetten op producties van de vier samenwerkende ondernemingen. In de wereld van film- en videomakers is flexibiliteit van groot belang, onder andere omdat een productie vaak langer of juist korter duurt dan beoogd. Het idee is om deze pool, behalve met eigen medewerkers, te vullen met zij-instromers en jongeren, die of elders overbodig zijn geworden of werkloos zijn.

Het plan zet in op de ontwikkeling en implementatie van een sterke leercultuur. Het is de bedoeling dat deze leercultuur de bestaande belemmeringen in de vier ondernemingen oplost en bovendien de werknemer een leven lang ontwikkelt.

BoCari Trainings- en Experience Academy

DE BEDENKERS

BoCari uit Breda is een advies- en ingenieursbureau dat oplossingen (engineering en automation) ontwikkelt voor industriële processen. Verder biedt het consultancydiensten aan met betrekking tot engineering, procesautomatisering, projectimplementatie en projectmanagement. Het adviesbureau is in 1998 opgericht en is met name actief in de chemie/petro- en voedingsindustrie.

HET VRAAGSTUK

De techniek in de industriële automatisering en engineering verandert voortdurend, en hiermee ook de vraag naar kennis en vaardigheden bij het personeel. Hierin de juiste match vinden is lastig.

Als eerste komt de technische kennis van (nieuwe) medewerkers met de huidige opleidingen niet overeen met de behoefte van de klanten. Deze kloof groeit, omdat er onder andere geen ruimte is om zelf op te leiden. Die ruimte is er ook niet om medewerkers de steeds belangrijker wordende ‘zachte’ competenties aan te leren, zoals flexibiliteit, zelfstandigheid en presentatie.

Tot slot beconcurreren veel bedrijven elkaar om de weinige mensen met een technische opleiding op de arbeidsmarkt. Dit terwijl vraag en aanbod ook nog eens slecht op elkaar aansluiten: van de tien vacatures in de sector zijn er vier moeilijk of zelfs niet invulbaar.

HET !DEE

Het idee is om zélf mensen met geen of weinig technische opleiding te werven en met eigen lesmateriaal gericht om te scholen op een eigen opleidingscentrum. Hiervoor werkt BoCari samen met partners Siemens en ABB. Ook als ze een relatief laag instapniveau hebben zijn medewerkers al na korte tijd inzetbaar voor opdrachten in de chemie/petro-industrie, waarna ze zich vervolgens continu verder kunnen ontwikkelen. Doelgroep zijn met name werkzoekenden ouder dan 45 jaar met een (gedateerde) technische of ICT mbo+ opleiding.

Zij doen in een veilige, maar zeer realistische leeromgeving ervaring op met de nieuwste technologie, met veel aandacht voor de persoonlijke leervraag en de al aanwezige kennis en competenties. Ze ontwikkelen zowel harde als zachte competenties, gericht op een duurzame inzetbaarheid en een grote mate van flexibiliteit die past bij de diversiteit aan deelnemers en de continu veranderende techniek.

BoCari werkt hierin nauw samen met het bedrijfsleven, zodat er een veel betere match tot stand komt met de directe vraag uit de markt. Behalve eigen mensen gaat BoCari ook medewerkers opleiden die bij haar opdrachtgevers op de loonlijst komen.

LISA: Learning & Intelligence Support App voor de zeevaart

De bedenkers

Bij dit idee trekken drie mkb-rederijen samen op. Boomsma Shipping heeft meer dan tachtig jaar ervaring in de binnenscheepvaart. JR Shipping heeft een vloot van containerfeeder, multipurpose en offshore service-schepen voor de kustvaart. De schepen van Van Wijngaarden Marine Services worden wereldwijd ingezet bij waterbouwkundige werken en andere offshore projecten. De rederijen werken samen met de online coöperatie 1 OCEAN, met AMICA Innovatie en met Mighty Networks, leverancier van community software.

Het vraagstuk

Hoewel het goed gaat met de maritieme sector, kampen kleine en middelgrote rederijen met een tekort aan technische kennis bij hun personeel. Bestaande opleidingen sluiten niet goed aan op hun behoeften. En werken jonge mensen eenmaal aan boord, dan doen ze weinig nieuwe kennis meer op. Door het werken met kleine kernbemanningen zijn er niet veel ervaren collega’s meer beschikbaar die hun kennis kunnen overdragen. Bovendien zijn de werknemers zelf niet zo gemotiveerd om bij te leren: de werkdruk is hoog en leren wordt van bovenaf niet erg gestimuleerd. Daardoor gaan de arbeidsproductiviteit en de concurrentiekracht omlaag.

Het !DEE

Technische medewerkers van kleine en middelgrote rederijen gaan met elkaar online leren. Ze vullen hun kennis aan met een speciale app en wisselen in kleine groepen ervaringen uit.

De nieuwe app heet LISA: de Learning and Intelligence Support App. Deze wordt gevuld met basiskennis van bedrijven, leveranciers en onderwijsinstellingen. Gebruikers krijgen deze kennis in de app op eigentijdse manieren aangeboden, met gebruikmaking van gametechieken.

Daarnaast ontmoeten ze elkaar in vijf tot tien ‘Mastermind’-groepen, elk voorzien van een begeleider. Een Mastermind-groep bestaat uit vijf tot zeven medewerkers met vergelijkbare functies. Zij bespreken praktijkcases met elkaar via online meetings en continu app-contact. Dat doen ze aan de hand van de leerdoelen die zij zelf belangrijk vinden voor hun vakgebied. Zo komen zij zelf aan het roer van hun ontwikkeling te staan. Benieuwd naar het verhaal van dit project? Peter de Smet en Gert-Jan Huisink vertellen er meer over.

Groene pluim voor het klimaat

De bedenkers

De mkb-bedrijven Lindhout schilder-vastgoedonderhoud en Bras Fijnaart zijn actief in de klimaat- en energietransitie. Lindhout is gespecialiseerd in vastgoedonderhoud in de breedste zin van het woord en Bras Fijnaart is expert in groenvoorziening en cultuurtechniek. Voor dit idee werken zij samen met Stichting De Groene Pluim, die onder meer netwerkbijeenkomsten organiseert waar ondernemers ervaringen uitwisselen, en met H!VE, een community voor online leren met nadruk op 21e-eeuwse vaardigheden.

Het vraagstuk

De ontwikkelingen in de klimaat- en energietransitie gaan snel. Individuele mkb-bedrijven kunnen het bijna niet bijhouden. De werkdruk is hoog, er zijn handen tekort en er is weinig tijd voor scholing en ontwikkeling. Hoe komen mkb-bedrijven dan toch aan gekwalificeerd personeel en blijven ze als werkgever interessant voor hun huidige werknemers? Er zijn andere manieren nodig waarop mkb-bedrijven kunnen investeren in menselijk kapitaal. Daarbij geldt dat mkb’ers liever van elkaar leren dan van derden.

Het !DEE

‘Groene Pluim voor klimaat’ benadert leren en ontwikkeling op het gebied van energie- en klimaattransitie als een netwerkactiviteit. De essentie is dat medewerkers van verschillende bedrijven samen beleid ontwikkelen, goede voorbeelden delen en het resultaat uitvoeren.

Een projectteam met medewerkers van Lindhout en Bras Fijnaart werkt een aanpak uit. Er worden vier ontbijtsessies georganiseerd waar minimaal tien mkb-ondernemers verdiepende gesprekken voeren en kennis en hulpbronnen met elkaar delen. Ook zijn er acht avondsessies waar in totaal minstens zeventig medewerkers van gedachten wisselen over hun eigen verantwoordelijkheid om zich te scholen op het gebied van de energie- en klimaattransitie. Ten slotte krijgen vijftig deelnemers een individueel opleidings- en carrièreplan van een gecertificeerde jobcoach.

Stichting De Groene Pluim helpt bij een bredere verspreiding van deze aanpak. Zo kan een beweging ontstaan van mkb-bedrijven die investeren in menselijk kapitaal.

Expertisecentrum Precisietechniek

Door de automatisering en digitalisering zijn er razendsnelle ontwikkelingen in het vakgebied precisietechniek -‘verspanen’. Klassiek ambachtelijk werken verdwijnt steeds meer en maakt plaats voor computergestuurd en procesgericht werken.

DE BEDENKERS

Het Expertise Centrum Precisietechniek Zuid-Holland is een initiatief van zeven verspanende bedrijven in combinatie met OOM, het scholingsbureau van de sociale partners in de metaalbewerking, en de Metaalunie, de ondernemersvereniging voor het mkb in de metaal. De zeven bedrijven zijn Boers & Co, FMI, Icamat technology, Klift Metaalbewerking, Madern, Matrix Metaalbewerking en Peekstok.

Het vraagstuk

In de precisietechniek (het verspanen) maakt ambachtelijk werken in hoog tempo plaats voor computergestuurd en procesgericht werken. De verspaner, van oorsprong een doener, moet nu veel meer procesmatig werken en denken, met ict kunnen omgaan en kunnen programmeren. In Zuid-Holland zorgt dit voor problemen in het mkb, waar een groot tekort aan vakmensen is. De personeelsbestanden vergrijzen: meer dan de helft van de medewerkers is niet opgeleid met 21e-eeuwse vaardigheden zoals effectief communiceren, kennisdelen en samenwerken. Er is te weinig instroom van jonge vakmensen en de techniekopleidingen sluiten slecht aan bij de behoeften van bedrijven. Een structurele dialoog met het onderwijs is nodig, maar het verspanende mkb is onvoldoende georganiseerd om de problemen samen op te pakken.

“Samenwerking wordt steeds moeilijker als overlevingsstrategie. Dat vraagt om gedragsverandering en gedeelde visie over waar het vak naartoe gaat.”

Het !DEE

Bekijk de video om snel een beeld te krijgen van dit MKB!dee.

In een éénjarig project wordt het fundament gelegd voor de oprichting van het Expertisecentrum Precisietechniek (ECP) Zuid-Holland. Dat gebeurt in de vorm van twee pilots. De eerste richt zich op een nieuw beroepsbeeld en een gezamenlijke wervingscampagne. In de tweede wordt een virtuele onderwijsmodule ontwikkeld, die wordt afgesloten met leren op de werkplek.

Feestelijke uitreiking cheque door Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Op termijn wil het ECP zowel beroepsopleidingen voor jongeren als om- en bijscholing voor werkenden aanbieden. Dit gebeurt dan in een samenwerking tussen mkb, onderwijs en regionale overheid. Daarnaast gaat het ECP structurele vernieuwingen in het onderwijs ondersteunen en het circuleren van kennis binnen het mkb organiseren.

Voortgang

Arjan van Wijngaarden: “De strategie was aanvankelijk dat we twee pilots zouden gaan draaien. We wilden een hedendaags beroepsbeeld creëren via een hedendaagse wervingscampagne. En we hadden het plan om een e-learning-systeem te ontwikkelen met onderwijsmodules verzameld op een platform, met onderwijs dat aansluit bij wat verspaners echt nodig hebben. Twee werkgroepen gingen daarmee aan de slag. Via die pilots wilden we toewerken naar dat grotere plan, naar het beoogde expertisecentrum voor precisietechniek. Maar al snel hebben we een switch gemaakt. De bedrijven met wie ik om tafel zat zeiden: ‘we doen het andersom. We richten eerst een vereniging op. Dan kunnen we daarna opschalen’. En zo geschiedde. Op 9 april hebben zeven bedrijven uit de regio samen het EPC gelanceerd als vereniging met een bestuur, keurig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik werd benoemd als projectmanager. Er was zoveel enthousiasme dat de bedrijven de bijdrage die we van MKB!dee hadden gekregen zelf hebben verdubbeld.”

In een stroomversnelling
“Vanaf dat moment zijn veel zaken in een stroomversnelling geraakt. Qua wervingscampagne ontdekten we dat er op dit gebied al een en ander gaande is. Zo heeft een van de MKB!dee-partners samen met Metalent een Vr-film gemaakt en heeft Metalent ook een VR-campagne gestart. Wij besloten om daar op aan te haken. En qua e-learning kwamen we tot de conclusie dat we daar zeker verder mee moeten. Maar dat we dan wel gespecialiseerde hulp moesten zoeken, dat kunnen wij niet zelf. Om te accelereren in onderwijsmodules, met daarin het nieuwe beroepsbeeld goed voor het voetlicht gebracht, hebben we inmiddels een platform ingericht, waarbinnen we elkaar kunnen informeren. Met ook een eigen e-learning managementsysteem. Het onderwijsplatform staat daarmee in feite klaar. De volgende stap is om onderwijsmodules in te richten en deze vervolgens uit te rollen”

Experimenteerruimte
“Dankzij de bijdrage van het MKB!dee zijn we dus een paar stappen verder. Het belangrijkste: we hebben daadwerkelijk een Expertisecentrum Precisietechniek opgericht. Veertien bedrijven in de regio hebben zich verenigd, en gecommitteerd aan het plan om samen een kentering in de instroom te realiseren. We vormen samen als het ware een merk. Daarnaast starten we binnenkort met een fysieke plek, waar alles bij elkaar moet komen. Op de RDM Campus mogen we van het Techniekcollege Rotterdam een eigen ruimte inrichten, bij wijze van experiment. Idee is om daar de ‘buitenwereld’ en de ‘binnenwereld’ bij elkaar te brengen. Hoe we dat precies doen weten we nog niet. Alles ligt nog open. Maar plannen zijn er al volop.”

www.ecpzh.nl