Doe goed met data

De bedenkers

Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie, wil een datagedreven social enterprise worden. Het bureau haalt veel maatschappelijke signalen en trends op bij doelgroepen die anderen normaliter moeilijk bereiken en vindt dat die data het verdienen om goed opgeslagen en benut te worden. Social Enterprise is als belangenorganisatie voor bedrijven met een maatschappelijke missie goed op de hoogte van de ondersteuningsvragen waar social enterprises in Nederland mee worstelen. Het innovatielab Connext Lab fungeert als adviseur op het gebied van datagedreven werken en helpt om de proeftuin en de toolkit mede vorm te geven.

Het vraagstuk

Gegevens zijn in onze samenleving het nieuwe goud. De berg data waarover we beschikken, wordt almaar groter en dat biedt allerlei kansen. Niet alleen voor de economie, ook voor maatschappelijke en sociale vraagstukken. Want data betekenen kennis: je kunt er de toekomst mee helpen voorspellen. Werken op basis van data – ‘datagedreven werken’ –  is daarom voor alle organisaties belangrijk. Het vraagt wel om andere kennis en vaardigheden en een andere mentaliteit bij werknemers. Ook roept het nieuwe vragen op, bijvoorbeeld over privacy.

Daarom is het goed als in het mkb bedrijven met een maatschappelijke missie, de ‘social enterprises’, het voortouw nemen bij datagedreven werken. Zij kunnen aantrekkelijke businessmodellen bouwen waarin ook nog eens verantwoord met privacy en werknemers wordt omgegegaan. Daarnaast beschikken social enterprises vaak over ongebruikte data die iets zeggen over ontwikkelingen in de maatschappij. Daar kunnen ze maatschappelijke impact mee hebben.

Het !DEE

Diversion begint een proeftuin waar tien tot twaalf medewerkers datagedreven gaan werken. Met steun van een data-expert en andere professionals leren en innoveren deze medewerkers gaandeweg terwijl ze aan het werk zijn: ‘on the job’. Geïnspireerd door maandelijkse workshops zetten ze stappen in hun eigen ontwikkeling. Ook nemen ze in de cultuuromslag naar datagedreven werken hun organisatie bij de hand. Alle kennis, ervaringen, vaardigheden, goede voorbeelden en valkuilen uit de proeftuin komen samen in een informatiepakket voor andere (maatschappelijke) mkb-bedrijven. Dit informatiepakket laat zien wat er nodig is om een organisatie meer databewust te maken en wat dat kan opleveren. Benieuwd naar het verhaal? Lees het interview met Femke Pluymert van Diversion en Leonie Bank van Social Enterprise NL.