De bedenkers

De modulaire opleiding voor de installatiebranche is een initiatief van twee partners in West-Twente die al langer samen opleidingen installatietechniek, elektrotechniek en mechatronica verzorgen. Voor het praktijkdeel van de opleidingen tekent REMO West-Twente : een vereniging van circa zeventig technische (mkb)-bedrijven met een eigen praktijkcentrum in de regio. Het theoriegedeelte is de verantwoordelijkheid van het ROC van Twente, waar de studenten ook staan ingeschreven. Een succesvol afgesloten opleiding levert zowel een landelijk erkend mbo-diploma als een praktijkcertificaat van REMO West-Twente op.

Het vraagstuk

Het aantal vacatures in de installatiebranche stijgt, terwijl het aantal technische vmbo-leerlingen afneemt. Vooral in het profiel ‘Produceren, installeren en energie’ haken jongeren vroegtijdig af omdat zij er niet genoeg perspectief in zien. Dat is extra alarmerend omdat de installatiebranche voor grote veranderingen staat als gevolg van de klimaat- en energietransitie. Zonder kennis van innovatieve energiesystemen en -technieken wordt het onmogelijk om Nederland van energie te blijven voorzien. Met name bij kleine mkb-bedrijven is deze kennis nog onvoldoende aanwezig. En door de oplopende personeelstekorten is er steeds minder ruimte om die kennis alsnog te verwerven.

Het !DEE

REMO West-Twente ontwikkelde de modulaire opleiding Duurzame installaties. Een attractieve BBL-opleiding die inspeelt op de duurzame ontwikkelingen binnen de installatiebranche. En die bovendien in korte specifieke modules aan werkenden in de installatiebranche en zij-instromers wordt aangeboden. Vanaf 2023 is de opleiding te volgen in nieuwe het opleidingscentrum “Kampus, gebouw vol talent”.

Kenmerkend is dat de modules deels op afstand zijn te volgen, dus zowel thuis als op de werkplek. Dat biedt nieuwe scholingskansen voor mkb-bedrijven. Werkgevers kunnen hun installateurs laagdrempelig één of meer modules laten volgen. Zo kan de leercultuur binnen mkb-bedrijven groeien. Daarnaast maakt het leren op afstand de opleiding aantrekkelijk voor zij-instromers en werkzoekenden. De introductie van Duurzame Installatie wordt ondersteund met gerichte campagnes die de carriéremogelijkheden in de installatiebranche bij diverse doelgroepen onder de aandacht brengen.