Verhalen

Pedro Santos

Sinds 2018 gingen in totaal 124 projecten met hulp van een financiële MKB!dee-injectie van start met als doel de kennis en vaardigheden van hun personeel te verbeteren. 61 daarvan, de eerste en tweede lichting, zijn inmiddels grotendeels klaar.  Op deze plek lichten we er een aantal uit waarvan we denken dat ze navolging verdienen. Door in te zoomen op de innovatieve oplossingen die ze bedachten en ze te clusteren per oplossing hopen we je te inspireren. Want het zijn stuk voor stuk voorbeelden die bruikbaar zijn voor veel meer bedrijven.

Oplossingen en hun voorbeelden

Inzet van training voor coach of opleider

 • Project Vakman 2020” een opleidingsmethode voor stofferingsbedrijven waarmee leermeesters en leerlingstoffeerders naast vaktechnische ook persoonlijke, ‘zachte’, competenties ontwikkelen.
 • Samenwerken, human capital development in de techniek” een praktische aanpak om medewerkers van kleine mkb-bedrijven te stimuleren tot een leven lang ontwikkelen.

Inzet van een tool of platform

 • LISA” de Learning and Intelligence Support App voor de zeevaart: een digitale community (toegankelijk op laptop én mobiel) waar maritieme professionals kennis afkomstig van bedrijven, leveranciers en onderwijsinstellingen vinden en met elkaar kennis en ervaring uitwisselen.
 • “Modern bestraten: hip & sexy!” een digitaal kennisplatform waar aankomende en huidige stratenmakers laagdrempelig kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in het bestratingsvak.
 • Wisbits” een doe-het-zelf-tool voor m-learning in het mkb.
 • Unleash your talent” een online softwareapplicatie die het hele traject van persoonlijke ontwikkeling structureert, inhoud geeft, faciliteert en monitort.

Inzet van spelelementen

 • All in the game” gebruikt gametechnieken voor eigentijdse en aantrekkelijke onboardinginstrumenten voor de betonsector.
 • Autoschadetechnici in transitie” een digitaal programma voor leven lang leren met behulp van gamification in de schadeherstelbranche.
 • De MAKE Game” een serious game die 45-plussers in de maakindustrie bewust maakt van het belang, het effect (veranderende functies) en de snelheid van digitalisering.

Inzet van samenwerking

 • Samen opleiden in de TechnoHUB” een initiatief van de 160 bedrijven in de regio Woerden die lid zijn van Woerdens Techniek Talent.
 • Hack your future” stimuleert kennisontwikkeling binnen en tussen ict-bedrijven in het mkb, om ict-talent beter te kunnen aantrekken en behouden.
 • Civiel 360” een tweejarig traineeship bij mkb-bedrijven en gemeenten voor starters in de civiele techniek.

Inzet van een bedrijfsbreed ontwikkeltraject

 • Verspeeks Digifans” een samenwerkingsmethode om processen binnen een mkb-bedrijf te verhandigen en verbeteren, in het bijzonder door digitalisering.
 • Doe goed met data” een toolbox voor (sociale) mkb-bedrijven die met datagedreven werken hun impact willen vergroten, inclusief tips en adviezen om medewerkers mee te nemen in de mindset en skills die daarvoor nodig zijn.
 • KenniS 3” een branche-onafhankelijk stappenplan voor het opleiden en ontwikkelen van mkb-personeel in de maakindustrie.

Inzet van nieuwe technologieën

 • Robot meets service engineer 4.0” een applicatie binnen een bestaand online platform waarmee servicemonteurs in het veld problemen kunnen oplossen en hard en soft skills ontwikkelen.
 • Geen zee te hoog” een mobiele webapplicatie voor leren on the job voor bemanningsleden van vissersschepen.

Al deze verhalen vind je gebundeld in ‘Goed ideeOplossingen van ondernemers om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren