Oplossing verbetertraject aan de hand van sessies met experts

Een traject waarin medewerkers in projectteams met elkaar in sessies en met hulp van één of meerdere experts werkprocessen verbeteren of innovaties een plek geven. Bijvoorbeeld om als bedrijf duurzamer te worden of te digitaliseren. De experts kunnen afkomstig zijn van commerciele adviesbureaus maar ook van onderwijsinstellingen (studenten!) en brancheorganisaties  

Zo pak je het aan 

 • Stap 1: Bespreek de vragen waar jullie mee aan de slag willen
  Betrek hier eventueel een expert bij.
 • Stap 2: Bepaal thema’sen vorm projectteams   
  Kies binnen deze vragen de deelgebieden waarop je wilt ontwikkelen. Elk thema krijgt zijn eigen projectteam met medewerkers uit je bedrijf.
 • Stap 3: Plan sessies in 
  Met drie sessies van een halve dag kom je een eind. Bijvoorbeeld: 
  – Een take-offsessie met een branche-expert over trends en de benodigde kennis en vaardigheden.
  – Ontwerpsessies waarin projectteams aan de slag gaan met een of meer experts (stakeholders/studenten/docenten/branche-vertegenwoordigers). Focus op interactie en kennisdeling.
  – Een werksessie over de uitvoering. Elk projectteam bespreekt wie welke acties oppakt.
 • Stap 4: Plan tijd voor verdere uitwerking
  Plan tijd waarin werknemers en experts de ideeën verder uitwerken en oefenen met opgedane kennis en vaardigheden.
 • Stap 5: Kies na een jaar eventueel nieuwe onderwerpen
  De ontwikkelingen blijven komen. Ga je door op dezelfde voet of met meer, minder of andere thema’s en projectteams? Start weer bij stap 1.  

 Zo verhoog je de slaagkans 

 • Maak het leuk, bijvoorbeeld met een maaltijd of borrel na de take-offsessie.   
 • Benadruk ook wat er al goed gaat en vier tussentijdse successen.  
 • Blijf onderweg kijken wat er nodig is. Maak thema’s die belangrijk of lastig zijn, zonodig groter en andere kleiner.   
 • Pak niet te veel tegelijk aan en besteed ook aandacht aan de invoering en het opbouwen van benodigde kennis en vaardigheden.   
 • Haal de experts naar je toe, laat ze bijvoorbeeld een dag meelopen. Dan kunnen ze de teams beter ondersteunen tijdens de ontwerpsessies.   

Dit kan het opleveren 

 • Slimme (digitale) oplossingen voor werkprocessen of klantbeleving en een concreet invoeringsplan  
 • Betrokken medewerkers met frisse kennis en inzichten   
 • Kostenbesparing door efficiencywinst
 • Verbetercultuur
 • Bij samenwerking met kennis- of onderwijsinstellingen: sneller contact met stagiairs, afstudeerders en young professionals

Modern bestraten brainstorm

Tip

Kies voor je projectteam niet alleen de mensen die er zielsgelukkig van worden. Je bereikt meer als je ook de ‘zuurpruimen’ meeneemt. De kartrekkers zullen ze nooit worden, maar ook niet de steentjesgooiers die achter de kar aan lopen.

VOOR WIE

Interessant voor kleinere mkb-bedrijven die moeten innoveren (bijvoorbeeld om aan nieuwe regels te voldoen of concurrerend te blijven), maar nog niet goed weten hoe. 

VOORBEELDEN

Twee voorbeelden in het kort

Interview:

Verspeeks Digifans” een samenwerkingsmethode om processen binnen een mkb-bedrijf te verhandigen en verbeteren, in het bijzonder door digitalisering.

Leren in een dynamische werkcontext” kennissessies in de telecom-infrastructuur