Oplossing traineeship bij diverse organisaties binnen een keten

Studenten in Civiel 360Edwin Weers

Een ontwikkeltraject waarin starters achtereenvolgens ervaring opdoen bij meerdere mkb-bedrijven en partijen in een ketenZe ontdekken welke rol in de keten bij hen past en kunnen met de opgedane kennis later beter functioneren binnen de keten. Tijdens het traject ontwikkelen ze naast technische ook persoonlijke competenties, samen met de andere traineesDeze aanpak is ook bruikbaar om ervaren medewerkers uitdaging te bieden; dan wordt het meer een pool van medewerkers die tussen bedrijven rouleren.  

Zo pak je het aan 

 • Stap 1: Zoek gelijkgestemde partners in de keten 
  Verken ieders verwachtingen.  
 • Stap 2: Zoek begeleiders binnen de bedrijven
  Train of coach deze mentoren. Vaak is het handig hier iemand van buiten bij te vragen. 
 • Stap 3: Ontwikkel het inhoudelijke traineeprogramma  
  Ook dit kan de externe expert doen. Brainstorm: op welke onderwerpen wil je trainees trainen? 
 • Stap 4: Regel administratie en marketing 
  Wie van de partners kan dit het efficiëntst organiseren? Onderzoek of het nodig is een aparte rechtspersoon op te richten.
 • Stap 5: Werf deelnemers
  Kijk bij welke opleidingen het traineeship aansluit. Bezoek onderwijsinstellingen, bedrijvendagen en netwerkbijeenkomsten.
 • Stap 6: Voer sollicitatiegesprekken en match personen aan bedrijven
  Spreek met elkaar goed door wie je geschikt vindt en wie niet.
 • Stap 7: Organiseer een kick-off voor alle trainees en mentoren
  Zo hebben mensen elkaar al eens gezien voordat ze elkaar in het traineeship tegenkomen. 

 Zo verhoog je de slaagkans 

 • Werk samen met partijen die elkaar al langer kennen, dan is er een vertrouwensbasis. 
 • Kies bewust: krijgen trainees een contractverplichting of werk je vanuit vertrouwen? 
 • Investeer in persoonlijk contact met en tussen trainees. 
 • Neem overige medewerkers vanaf het begin mee in het proces. 
 • Stimuleer regie en eigenaarschap bij de trainees. 
 • Het kan slim zijn om klein te beginnen: niet meteen een volledig traineeship, maar eerst intensieve samenwerking rond gezamenlijke opdrachten voor starters.  

Dit kan het opleveren 

 • Meer technische en persoonlijke competenties bij (potentiële) medewerkers 
 • Meer instroom van mensen die bewust kiezen voor een loopbaan in de sector 
 • Jonge professionals die de regie nemen over hun loopbaan 
 • Grotere aantrekkelijkheid als werkgever 
 • Meer begrip en betere samenwerking binnen de keten 
 • Frisse blik op uitdagingen en vraagstukken in het bedrijf. 

Studenten in Civiel 360

Tip

Zet elke stap met alle betrokken partijen, voer eerlijke dialogen, leg twijfelpunten op tafel. Dat kost tijd en aandacht, maar daarmee zit iedereen hetzelfde in de wedstrijd en daardoor kun je later makkelijker opereren.

VOOR WIE

Interessant in ketens met veel verschillende facetten, waar mkb-bedrijven op het gebied van talentontwikkeling samen meer kunnen bereiken.

VOORBEELDEN

Twee voorbeelden in het kort

Interview:

Civiel 360” een tweejarig traineeship bij mkb-bedrijven en gemeenten voor starters in de civiele techniek.