Oplossing samen opleiden op een locatie

Woerdens TechniektalentEdwin Weers

Samen scholing voor vormgeven en volgen via een bedrijfscollectief of publiek-private samenwerking (pps). Medewerkers, zij-instromers en studenten worden opgeleid op een inspirerende, gemeenschappelijke locatie met moderne faciliteiten. Dit is mogelijk door gezamenlijke inkoop of in-kind-bijdragen van partners. Meestal verzorgt het collectief of de pps het project- of programmamanagement om de deelnemende bedrijven te ontlasten.  

Zo pak je het aan 

 • Stap 1: Start een collectief
  Vertrek vanuit bestaande samenwerking in de regio en het gezamenlijk belang. Spreek commitment uit.
 • Stap 2: Begin met proactieve bedrijven
  Inventariseer bij hen gezamenlijke scholingsbehoeften en laat andere bedrijven reageren via een nieuwsbrief, enquête of gesprekken.
 • Stap 3: Vorm multidisciplinaire teams
  Maak per sector een startteam met mensen uit bedrijven en bijvoorbeeld onderwijs. Bespreek met elk team periodiek de voortgang in een klankbordbijeenkomst.
 • Stap 4: Besluit welke scholingsonderwerpen je aanpakt
  Experts in het opleiden van werkenden kunnen helpen.
 • Stap 5: Verken de randvoorwaarden en opzet 
  Moet de scholing flexibel zijn, geaccrediteerd worden, bruikbaar zijn voor zij-instromers? Wil je e-learnings, filmpjes of fysieke scholing? Koop je in of school je elkaar?
 • Stap 6: Vergaar de kennis
  In kennissessies met bedrijven, door bestaande bedrijfsscholing open te stellen voor collegabedrijven of door samen aan een case te werken. Of door inkoop van kennis.
 • Stap 7: Ondersteun de scholing met een communicatiestrategie
  Huur hiervoor iemand in of maak enkele mensen verantwoordelijk.

 Zo verhoog je de slaagkans 

 • Bouw rondom de scholing een netwerk (werkgroepen, bedrijfsbezoeken, nieuwsbrief). 
 • Spreek af: binnen de muren van onze ‘hub’ zijn we geen concurrenten van elkaar. 
 • Betrek andere initiatieven in de regio erbij, zodat je elkaar aanvult en niet beconcurreert. 
 • Zoek onder grotere bedrijven enkele voorlopers die de visie helpen uitdragen.  
 • Maak heldere afspraken over organisatie, rolverdeling, zeggenschap en financiering.  
 • Maak eigen modules en cursussen niet te mooi; de aantrekkingskracht is dat je van vakmensen leert. 
 • Laat kleinere mkb’ers actief zien wat zij aan de scholing kunnen hebben.  
 • Zoek naar kruisbestuiving tussen scholing voor lerenden en werkenden. 

Dit kan het opleveren 

 • Efficiënter, leuker, kwalitatief beter en praktijkgerichter leren 
 • Beter opgeleide medewerkers 
 • Toegang tot de nieuwste technieken en moderne faciliteiten 
 • Mogelijkheid om zij-instromers als kennismaking in basiscursussen te laten meedraaien  
 • Minder regelwerk voor individuele bedrijven  
 • Betere relaties tussen bedrijven met het onderwijs 
 • Meer maatwerk indien gewerkt wordt met compacte modules. 

Mkb!dee Woerdens Techniektalent

Tip

Vraag (collega-)ondernemers wat je op het gebied van opleiden wel en niet samen moet doen. Ga op zoek naar dingen die niet concurrentiegevoelig zijn en waar je schaalvoordelen kunt bereiken.” 

VOOR WIE

Voor bedrijven in branches met voldoende onderwerpen om gezamenlijk op te pakken. Interessant in regio’s waar voldoende bedrijven met gelijksoortige behoeften zijn om een gezamenlijke locatie op te zetten.  

VOORBEELDEN

Twee voorbeelden in het kort

Interview: