Oplossing samen leren op afstand met augmented reality

Develop De Developer

Inzet van augmentedreality-technieken (AR) voor begeleiding op afstand. Een collega of expert kijkt via een slim toestel (bril, smartphone) real-time mee met wat de ander ziet. Beide partijen kunnen virtuele content zoals pijlen, documenten, foto’s en video’s aan het beeldgesprek toevoegen. Ook geschikt om nieuwe medewerkers of leerlingen te onderwijzen: één specialist kan personen op verschillende locaties tegelijk trainen. 

Zo pak je het aan 

 • Stap 1: Wat wil je verbeteren?
  Zie de technologie niet als doel, maar als middel om resultaten te bereiken.
 • Stap 2: Inventariseer wat er al is
  Bestaan er al toepassingen die aansluiten bij jullie behoefte, al dan niet in aangepaste vorm?
 • Stap 3: Zo niet: schakel een ontwikkelaar in
  Vind een partij die met je meedenkt. Een goede partner kijkt ook of je kunt voortbouwen op bestaande virtuele toepassingen in je bedrijf.
 • Stap 4: Weeg de verschillende opties voor vorm en technologie af
  H
  oud het doel, de context van je bedrijf en de gebruiker in je achterhoofd.
 • Stap 5: Maak een testapplicatie/ontwikkel leercontent
  Geef tussendoor feedback.
 • Stap 6: Laat medewerkers de applicatie testen
  Leg uit hoe het werkt. Neem feedback en verbeteringen mee naar de uiteindelijke versie.
 • Stap 7: Laat zien wat de meerwaarde is
  Organiseer een korte sessie of training of gebruik user cases. Laat mensen oefenen in de praktijk.

 Zo verhoog je de slaagkans 

 • Zet dit alleen in als de meerwaarde van AR helder is (niet omdat je geboeid bent door de technologie).  
 • Maak het gebruik makkelijk: zorg voor een simpel inlogproces.  
 • Denk goed na over de keuze voor bril, app of webbrowser: alles heeft voor- en nadelen.
 • Ruim voldoende tijd in voor de ontwikkeling van de technologie.
 • Besteed aandacht aan medewerkers die (nog) niet zo veel hebben met AR of die zich bekeken en gecontroleerd voelen.
 • Werk aan de bijbehorende cultuuromslag: hulp en assistentie vragen is normaal.
 • Kijk op termijn of je de externe ontwikkelaar nog nodig hebt. Kun je intern in de kennis voorzien?
 • Investeer in een stabiele internetverbinding op lastig te bereiken plekken.
 • Bespreek met je partner(s) wie de eigenaar is van de toepassing, of dat je met een licentie werkt.  

Dit kan het opleveren 

 • Sneller en goedkoper oplossen van problemen op de werkvloer
 • Optimale inzet van experts
 • Een groeiende kennisbank
 • Leuker, interactiever en ervaringsgerichter leren
 • Minder gezoek in handleidingen en verhoogde concentratie.

Tip

Sla opnames op in een digitale kennisbank om ze opnieuw te kunnen gebruiken als het probleem zich weer voordoet, als je nieuwe medewerkers moet inwerken of werkprocessen wilt evalueren. Hou wel rekening met privacy.

VOOR WIE

Interessant voor bedrijven waar medewerkers op verschillende locaties uitvoerend werk doen, in het bijzonder op lastig te bereiken plekken (bijvoorbeeld op zee of in het buitenland). 

VOORBEELDEN

Twee voorbeelden in het kort

Interview:

Geen zee te hoog” een mobiele webapplicatie voor leren on the job voor bemanningsleden van vissersschepen.

Virtuele Leermeesters” augmented reality voor doceren op afstand in de duurzaamheidstechniek.