Oplossing opleiden en ontwikkelen aan de hand van bedrijfsanalyse

Planningbord van Kennis3Edwin Weers

Methodiek voor het opleiden van medewerkers in mkb-bedrijven waar veel vakkennis nodig is. Je brengt kennis en bedrijfsprocessen gedetailleerd in kaart. Op basis daarvan ga je opleiden. Dat doe je volgens een gestructureerde methode, met werkinstructies of handboeken die je bijvoorbeeld samen met onderwijsinstellingen ontwikkelt. 

ZO PAK JE HET AAN 

 • Stap 1: Laat als leidinggevende zien dat je dit belangrijk vindt
  Moedig medewerkers aan om met verbeterpunten te komen en ga daarmee direct aan de slag.
 • Stap 2: Breng primaire processen in kaart
  Maak met de medewerkers op de vloer een gedetailleerd overzicht van alle dagelijkse werkzaamheden.
 • Stap 3: Breng kennis en kunde in kaart
  Wie kan wat en tot op welk beheersingsniveau? Maak bijvoorbeeld een inzetbaarheidsmatrix of een flowchart van je team(s).
 • Stap 4: Bepaal waar opleidingswinst valt te behalen
  Dat is meestal bij de technisch ingewikkelde of kwaliteitskritische werkzaamheden.
 • Stap 5: Maak werkinstructies voor die werkzaamheden
  Leg de werkwijze stap voor stap vast (in kleine, overzichtelijke handelingen), zodat iedereen het op dezelfde manier doet.
 • Stap 6: Ga opleiden volgens een gestructureerde methode
  Bijvoorbeeld het aloude TWI, Training Within Industry.
 • Stap 7: Koppel je analyses aan de wensen en ambities van medewerkers
  Zie je dat ergens een manco in kennis of vaardigheden zit, vraag mensen dan gericht om zich op daarop te ontwikkelen.  

 ZO VERHOOG JE DE SLAGINGSKANS 

 • Zie opleiden als onderdeel van je ambitie om beter te worden als bedrijf.   
 • Vraag bij het in kaart brengen van de dagelijkse werkzaamheden voldoende door.   
 • Leer mensen hoe zij werkinstructies kunnen maken. Hou het praktisch en gebruik niet te veel tekst.
 • Stel de werkinstructies digitaal beschikbaar, op mobiel of tablet.
 • Pas het moment en de manier waarop je werkinstructies inzet aan bij de leervoorkeuren van de medewerker.
 • Maak standaarden voor de gewenste kennis en expertise. Bijvoorbeeld ‘Kennis3’: iedere medewerker beheerst drie taken en voor iedere taak hebben we drie mensen die het kunnen.

Dit kan het opleveren: 

 • Grotere betrokkenheid van medewerkers door het continue verbeterproces  
 • Gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden; minder druk op voorlieden  
 • Meer instroom van medewerkers door de aantrekkingskracht van een prettig werkklimaat  
 • Afdoende kennis en vaardigheden in de organisatie om risico’s te pareren.

Kennis 3 een methode om kennis te vereenvoudigen, structureren en standaardiseren

TIP

Werk met buddy’s: koppel een (nieuwe) medewerker aan iemand die de te leren vaardigheid al bezit. De eerste keer doen ze een klus met zijn tweeën, daarna pakken ze de werkinstructie erbij en uiteindelijk wordt de werkinstructie voor de nieuwe medewerker een anker.

VOOR WIE 

Mkb-bedrijven die klantspecifieke producten maken, bijvoorbeeld in de maakindustrie. In het bijzonder geschikt voor snelgroeiende bedrijven die (opleidings)verantwoordelijkheden willen decentraliseren. 

VOORBEELDEN

Twee voorbeelden in het kort

Interview:

KenniS 3” een branche-onafhankelijk stappenplan voor het opleiden en ontwikkelen van mkb-personeel in de maakindustrie.