Oplossing medewerkers opleiden tot ambassadeur

HCD voor duurzame carrières in de techniekEdwin Weers

Een praktische aanpak om medewerkers van kleine mkb-bedrijven te stimuleren tot een leven lang ontwikkelen. Een of meer medewerkers worden getraind in coachingsvaardigheden en competentiemanagement. Zij leren collega’s in zichzelf te investeren en begeleiden hen waar nodig. Competentie- en talentenscans, praktische oefeningen en bestaande methodieken bieden ondersteuning.   

Zo pak je het aan 

 • Stap 1: Zoek personen die de ondersteuning op zich willen nemen 
  Iemand die competentiemanagement/coaching er al ‘bij’ deed, een senior medewerker of een leidinggevende met affiniteit voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Stap 2: Faciliteer training voor de ondersteuner  
  Met behulp van tools, een handboek of een bestaande trainingsmethodiek. Kijk of je dit samen met bedrijven in de omgeving kunt doen.
 • Stap 3: Breng competenties in kaart
  De ondersteuner inventariseert ieders mogelijkheden, bijvoorbeeld met een competentie- of talentscan.
 • Stap 4: Bespreek ieders meerwaarde
  De ondersteuner bekijkt met collega’s op de werkvloer wat zij kunnen en wat het bedrijf nu en in de toekomst nodig heeft.
 • Stap 5: Ga met enkele medewerkers een ontwikkeltraject in 
  Het initiatief kan van de ondersteuner of de medewerker komen, de ondersteuner zorgt voor begeleiding.
 • Stap 6: Evalueer & herhaal  
  De ondersteuner evalueert samen met de collega’s de aanpak en de resultaten. Daarna begint een nieuwe ontwikkelronde.

Zo verhoog je de slaagkans 

 • Zorg voor steun van de directie.  
 • Deel het eigenaarschap van leren en ontwikkelen met iedereen op de werkvloer.  
 • Wees bereid los te komen van hiërarchische verhoudingen.  
 • Laat ondersteuners samen leren en ervaringen uitwisselen; regel desgewenst een externe begeleider als stok achter de deur.  
 • Laat ondersteuners eerst zelf oefenen met competentie- en persoonlijkheidstesten.  
 • Gebruik scans en testen niet ter beoordeling, maar als startpunt voor gesprek.  
 • Denk bij leren ook aan leren ‘on the job’, bijvoorbeeld in de vorm van een complexe opdracht.  

Dit kan het opleveren 

 • Handvatten voor medewerkers die leren en ontwikkelen ‘erbij’ deden  
 • Een cultuur van leren en ontwikkelen zonder dat je een personeelsfunctionaris in dienst moet nemen  
 • Zicht op ontwikkelbehoeftes in je bedrijf
 • Beter gebruik van de ‘handen die je al hebt’
 • Individuele groei en verminderde uitstroom van medewerkers
 • Een bredere blik op bekwaamheden bij de zoektocht naar nieuw personeel.  

HCD voor duurzame carrières in de techniek

TIP

Betrek je ondernemers- of branchevereniging erbij. Dan kun je samen met andere bedrijven training volgen en ervaringen uitwisselen.”  

VOOR WIE

Voor kleinere ondernemingen zonder eigen personeelsfunctionaris die aan de slag willen met leren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld om talenten van personeel beter te benutten, breder te kunnen werven en/of nieuwe medewerkers beter te begeleiden.  

VOORBEELDEN

Twee voorbeelden in het kort

Interview: “Samenwerken, human capital development in de techniek” een praktische aanpak om medewerkers van kleine mkb-bedrijven te stimuleren tot een leven lang ontwikkelen.