Oplossing leren aan de hand van simulaties

Robot meets service engineer 4.0Edwin Weers

Een virtuele nabootsing van een praktijksituatie, product of machine in de vorm van een 360-gradenweergave. Als hulp bij het werken op locatie of om te oefenen met complexe of onveilige situaties. Medewerkers klikken via hun telefoon of tablet in het 3D-model op het juiste onderdeel en komen dan bij informatie (zoals een checklist, instructie of filmpje). Of ze oefenen in de virtuele wereld scenario’s uit de praktijk.

Zo pak je het aan 

 • Stap 1: Bepaal wat je wilt bereiken
  Dat geeft richting: ga je voor 3D-modellen of een volledige simulator? En op welk leerplatform? Bespreek dit met de ontwikkelaar en eventuele partners.
 • Stap 2: Onderzoek de informatiebehoeften
  Welke functies zijn er en welke kennis hoort daarbij? Vraag senior- én nieuwe medewerkers waar de lacunes zitten. Breng in de informatie ‘lagen’ aan: een filmpje dat interessant is voor een junior, is voor een senior gesneden koek.
 • Stap 3: Bouw de techniek
  Gebruik je bestaande 3D-modellen, laat dan een ‘pipeline’ bouwen die de modellen omzet naar je leerplatform. Gebruik je simulatie, laat dan 3D-assets (‘bouwblokken’) maken en koppel die aan scenario’s.
 • Stap 4: Ontwikkel de content die erbij komt 
  Laat medewerkers zelf content (filmpjes, geschreven of gesproken instructies) maken aan de hand van een voorbeeld van een expert. Een externe partij zorgt voor montage. Gebruik ondertiteling, zodat content ook zonder geluid kan worden bekeken.
 • Stap 5: Doe een pilot
  Check of iedereen snapt hoe alles werkt en of de inhoud aansluit bij de informatiebehoeften. Stuur zonodig bij.

 Zo verhoog je de slaagkans 

 • Laat medewerkers content uploaden via bekende kanalen zoals YouTube en Vimeo om de drempel laag te houden. (Je eigen platform haalt de informatie daarvandaan.)  
 • Maak medewerkers eigenaar van het leerplatform, dan wordt het daadwerkelijk gebruikt.
 • Zorg dat het systeem bijhoudt wie welke onderdelen heeft bekeken. Werk met badges en beloningen.
 • Zorg dat je zelf nieuwe producten/machines/praktijksituaties kunt toevoegen.
 • Geef de ‘paraplu’ aantrekkelijk vorm, maar let er bij praktische content vooral op dat de kennis uit de verf komt.
 • Plan wekelijks overleg tussen betrokken medewerkers en ontwikkelaars/experts.

Dit kan het opleveren 

 • Minder kwetsbaarheid doordat kennis niet langer alleen in hoofden van mensen zit  
 • Kortere inwerktijd bij het overdragen van taken  
 • Hogere inzetbaarheid, meer werkplezier en minder verloop bij ervaren vakmensen (zij hoeven minder te assisteren bij eenvoudige klussen)  
 • Beter zicht op ontbrekende competenties binnen teams
 • Efficiënter, zelfstandiger en meer hands-on leren
 • Aantrekkelijk visueel visitekaartje richting klanten, ketenpartners en stakeholders.  

kennisapp helpt servicemonteurs

Tip

Maak 3D-weergaven onderdeel van een breder opleidingsaanbod. Voordeel is dat je precies kunt zien welke onderdelen iemand heeft gedaan, zodat je daarop kunt inhaken.

VOOR WIE

Vooral voor bedrijven met complexe machines, producten, robots of andere apparaten. Zeker als ervaren mensen te schaars of te drukbezet zijn om collega’s te kunnen adviseren.

VOORBEELDEN

Twee voorbeelden in het kort

Interview:

Robot meets service engineer 4.0” een applicatie binnen een bestaand online platform waarmee servicemonteurs in het veld problemen kunnen oplossen en hard en soft skills ontwikkelen.