Digitale learnings waarmee kennis en expertise van medewerkers worden gevangen in de vorm van video’s, teksten, afbeeldingen of audioclips. De learnings zijn makkelijk zelf te maken. Ze kunnen worden gedeeld met collega’s, maar ook met klanten of anderen die er bij baat hebben. Dat gaat via een bestaand digitaal leerplatform of bestaande app: zo kunnen mensen er makkelijk bij en zijn de ontwikkelkosten lager. 

Zo pak je het aan

 • Stap 1: Doe een nulmeting
  Maak via deskresearch of een methode de behoefte aan kennis in je beroep inzichtelijk. Ga na waar in jouw bedrijf de impliciete kennis zit.
 • Stap 2: Organiseer generieke teamsessies
  Laat medewerkers zélf bedenken hoe learnings de organisatie kunnen helpen.
 • Stap 3: Maak samen een shortlist van onderwerpen en skills
  Kies knelpunten waar iedereen een oplossing voor wil.
 • Stap 4: Inventariseer bestaande tools en platforms
  Kies er één die past bij je bedrijf, nulmeting, doelen en medewerkers.
 • Stap 5: Werk onderwerpen uit
  Organiseer steeds een sessie rond een casus, met mensen die er verstand van hebben. Haal daar alle kennis omhoog die zij willen borgen.
 • Stap 6: Train mensen in het maken van learnings
  Zorg voor tools en begeleiding en/of toegang tot een community.
 • Stap 7: Evalueer en herhaal
  Begin je aan een nieuw product? Maak dan bij alle knelpunten meteen een korte learning.

Zo verhoog je de slaagkans

 • Leg uit waarom dit belangrijk is, dan maken mensen er makkelijker tijd voor vrij.
 • Laat je team het voortouw nemen en geef collega’s een podium (bijvoorbeeld door ze elkaar te laten filmen terwijl ze uitleg geven).
 • Experimenteer met awards, badges en andere stimulansen om mee te doen.
 • Bouw follow-up content in, met testjes en meerkeuzevragen.
 • Kies een tool die gepersonaliseerd leren mogelijk maakt, zodat gebruikers alleen relevante learnings ontvangen.
 • Kijk of je één tool of platform voor verschillende doelgroepen kunt gebruiken.
 • Gebruik een zodanige opbouw en techniek dat learnings makkelijk via andere platforms en social media te delen zijn.

Dit kan het opleveren

 • Minder bedrijfsrisico’s: collega’s kunnen elkaars werk ondersteunen of overnemen
 • Meer tijdwinst en efficiency, minder fouten en problemen
 • Meer betrokkenheid en teamgeest
 • Meer leerwinst door kleinere leereenheden (makkelijker in te passen en het geleerde blijft beter hangen)
 • Nieuwe mogelijkheden voor customer support.
Wisbits doe-het-zelf-tool
TIP

Het is een cyclus: offline teamsessies en kennissessies geven richting aan de learnings, en uit de learnings komen vragen naar voren die je in sessies kunt oppakken.

VOOR WIE

Voor alle bedrijven met knelpunten die met kennisdeling zijn op te lossen, bijvoorbeeld op het gebied van onboarding, re-integratie, assessment en performance support.

VOORBEELDEN

Bouwenderwijs en Wisbits mkb

Interview:

Wisbits” een doe-het-zelf-tool voor m-learning in het mkb.”

Een leven lang 2 x 20 minuten” laagdrempelige leermodules, opgeknipt in kleine eenheden van twintig minuten voor het technisch mkb