Oplossing e-learning modules op een platform

DigiHub

Online (instructie)video’s waarmee medewerkers kennis in behapbare stukken tot zich nemen die ze eventueel toetsen aan de hand van vragen. De onderwerpen sluiten aan op de scholingsvragen van het bedrijf. De kennis komt van ervaren medewerkers of van buiten. De e-learnings zijn beschikbaar via een tool, zoals een platform op een website of een app. Medewerkers volgen de e-learnings zelfstandig, in hun eigen tijd. Bij nieuwe kennis, die nog niet in een opleiding zit, tellen de e-learnings soms mee voor een certificaat.  

Zo pak je het aan 

 • Stap 1: Analyseer het huidige opleidingsaanbod en kennisniveau 
  Welke kennis is beschikbaar en wat missen we? Welke medewerkers hebben kennis die op anderen moet worden overgedragen?
 • Stap 2: Haal behoeftes op bij medewerkers en andere partijen in de keten  
  Overleg met hen: welke kennis willen we vastleggen en voor wie? Gedurende het project kun je partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar brengen in een commissie.
 • Stap 3: Werk samen met publieke of private onderwijsinstellingen de modules uit  
  De ervaren medewerkers of experts vertellen aan de instellingen hoe de praktische handeling werkt en welke informatie van belang is. Doorvragen is daarbij cruciaal. De instellingen werken dit uit in een lesmodule/leerlijn. Denk ook na of en hoe je tussendoor kennis wil toetsen: bijvoorbeeld via kennistesten of (praktijk)opdrachten.
 • Stap 4: Sluit aan bij een bestaand e-learningplatform of laat er één ontwikkelen  
  Zorg dat de uitstraling en functionaliteiten aansluiten bij de gebruikers. Gebruik bijvoorbeeld voice-overs als de gebruikers niet allemaal goede lezers zijn. Denk ook na over de technologie. Bijvoorbeeld: Iedereen die kan Facebooken, moet ons portaal kunnen gebruiken.
 • Stap 5: Doe een pilot met een aantal gebruikers en verwerk hun feedback  

Zo verhoog je de slagingskans 

 • Maak de filmpjes praktisch, kort en interactief. Niet alle medewerkers zijn gewend aan permanente (bij)scholing.
 • Bouw kleine beloningen in, dat werkt motiverend. Denk aan badges, digitale certificaten of vinkjes bij afgeronde onderdelen van de modules, of behaalde competenties.
 • Bedenk hoe je mensen op de hoogte houdt van nieuwe beschikbare kennis. Gebruik bijvoorbeeld pop-ups in de online tool of kom erop terug in ontwikkel- of functioneringsgesprekken.
 • Laat medewerkers en partners in de keten zoveel mogelijk meedenken. Samenwerking komt de kwaliteit ten goede.   

 Dit kan het opleveren 

 • Meer (nieuwe) kennis bij personeel  
 • Minder belasting van (ervaren) medewerkers, die minder tijd kwijt zijn aan uitleggen  
 • Tijdwinst omdat medewerkers zelf bij de kennis kunnen  
 • Modernisering van de branche en daardoor imagoverbetering   

Kennisuitwisseling

TIP

Bedenk of je de opgedane kennis tussendoor of aan het einde wil toetsen. Bedenk wat verschillende medewerkers met de nieuwe kennis moeten kunnen. Voor de één is het voldoende om te weten hóe iets werkt, terwijl andere werknemers moeten begrijpen wáárom iets zo werkt. 

VOOR WIE

Interessant voor kennisintensieve bedrijven en gespecialiseerde beroepsgroepen, in het bijzonder bedrijven die werken met kennis die in opleidingen niet, nog niet of niet meer onderwezen wordt. Denk aan bedrijven in de aandrijftechniek, hoveniers en stukadoors.  

VOORBEELDEN

Innovatieproject e-learning methodiek en Modern bestraten hip & sexy

Interview:

Modern bestraten: hip & sexy!” een digitaal kennisplatform waar aankomende en huidige stratenmakers laagdrempelig kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in het bestratingsvak.

Innovatieproject e-learningmethodiek” methodisch omzetten van expertkennis in e-learningmodules