Oplossing collegiaal ontwikkeltraject voor het werken met data

Finaps

Een zelf ontworpen ontwikkeltraject waarin je als bedrijf verkent welke kansen het inzetten van data of kunstmatige intelligentie biedt om mee te bewegen met ontwikkelingen in de branche of in de samenleving. Via stappenplannen, testjes, gesprekken met experts en workshops maken jullie kennis met datagedreven werken of kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI). Medewerkers ontwikkelen ‘on the job’ digitale vaardigheden. 

Zo pak je het aan 

 • Stap 1: Bedenk waarom je met data of AI aan de slag wilt
  Wat wil je ermee oplossen of verbeteren?
 • Stap 2: Zorg voor inspiratie
  Kijk in de toolbox ‘Doe goed met data’ of in je omgeving of leg contact met experts. Begin bijvoorbeeld met een gezamenlijke inspiratiesessie.
 • Stap 3: Neem eventueel een expert in de arm
  Deze kan meedenken over een traject dat past bij het kennislevel en de mindset van je medewerkers.
 • Stap 4: Onderzoek waar data/AI nu al een rol speelt in je bedrijf
  Maak bijvoorbeeld een data-flowdiagram.
 • Stap 5: Bedenk samen welke stappen jullie willen zetten 
  Wat biedt de meeste kansen?
 • Stap 6: Ga in kernteams aan de slag  
  Bouw bijvoorbeeld samen een dashboard of oefen met toepassingen uit je sector. Organiseer training op ‘hard skills’.
 • Stap 7: Zorg voor inbedding  
  Het beklijft alleen als iedereen zich blijvend eigenaar voelt. Neem werken met data/AI op in onboarding, organiseer opfris-sessies of wijs ambassadeurs aan die collega’s ondersteunen.

 Zo verhoog je de slaagkans 

 • Benadruk het waarom: wil je innovatiever worden, kosten besparen, meer service bieden aan klanten?  
 • Doe een quick scan van het kennislevel en de mindset van je medewerkers.  
 • Leg op gezamenlijke momenten (nieuwjaarsborrel, personeelslunch) de stappen helder uit.
 • Begin met iets dat snel te realiseren is en maak successen zichtbaar.
 • Beloon het ontwikkelen van nieuwe gewoontes.
 • Geef in je eigen gedrag het goede voorbeeld.
 • Koppel geleerde lessen direct aan werkzaamheden en vraagstukken binnen de organisatie.
 • Zorg voor een duidelijke trekker in de organisatie.
 • Geef ruimte aan vragen en onzekerheden van medewerkers. Wat betekent dit voor hun werk?   

Dit kan het opleveren 

 • Inzicht in en inspiratie voor het werken met data / AI  
 • Bewustzijn bij medewerkers van de potentiële waarde van data / AI
 • Grotere datavolwassenheid van de organisatie
 • Professionalisering en daardoor positieve loopbaaneffecten voor medewerkers
 • Afhankelijk van je doelstelling bijvoorbeeld betere dienstverlening, efficiëntere bedrijfsvoering en/of meer maatschappelijke impact.  

Tip

Je hebt geen dure consultants nodig. Er is al veel kennis: van podcasts tot online toolboxes. Zoek om je heen naar mensen die overzicht hebben. Zij helpen je om zicht te krijgen op waar je kunt beginnen.

VOOR WIE

Voor alle bedrijven die (nog) onvoldoende expertise in huis hebben om te werken met data of AI.

VOORBEELDEN

I.AMDIGITAL en Doe goed met data

Interview:

Doe goed met data” een toolbox voor (sociale) mkb-bedrijven die met datagedreven werken hun impact willen vergroten, inclusief tips en adviezen om medewerkers mee te nemen in de mindset en skills die daarvoor nodig zijn.