Oplossing collega’s trainen om anderen op te leiden

Wijnand Iedema en Bart LentingEdwin Weers

Een opleidingsmethode om leren op de werkvloer te stimuleren en ervaren werknemers te leren hoe zij minder ervaren collega’s opleiden en coachen. De ervaren medewerkers of leidinggevenden leren soft skills als motiveren, gesprekken voeren en samenwerken. Tijdens ontwikkelgesprekken en intervisiesessies wisselen zij ervaringen uit en leren van elkaar. Vervolgens leiden de ervaren medewerkers hun minder ervaren collega’s op tijdens het werk.   

ZO PAK JE HET AAN 

 • Stap 1: Stimuleer beroepstrots
  Een vak waar je trots op bent, is de moeite van het leren en overdragen waard. Benadruk dat medewerkers trots mogen zijn op hun vakmanschap en hun werk.   
 • Stap 2: Voer gesprekken met potentiële deelnemers
  Zowel toekomstige ‘opleiders’ als ‘leerlingen’. In de gesprekken haal je behoeftes op, motiveer je deelnemers en check je de behoefte aan het traject.   
 • Stap 3: Leid ervaren medewerkers op tot opleider/coach
  Denk aan soft skills voor begeleiding tijdens het werk, zoals motiveren, gesprekken voeren en samenwerken. Je kunt commerciële trainers inhuren, maar je kunt dit ook samen met het onderwijs doen.  
 • Stap 4: Maak koppels van ervaren en minder ervaren collega’s
  Kijk of je meerdere ‘leerlingen’ aan één ‘opleider’ kunt koppelen, of dat het beter één-op-één kan. 
 • Stap 5: Organiseer intervisiebijeenkomsten voor de ervaren collega’s 
  Aan de hand van eigen praktijksituaties bespreken de ‘opleiders’ hun ervaringen in de nieuwe rol. Door lastige kwesties te bespreken, groeit het zelfvertrouwen.  
 • Stap 6: Houd periodieke ontwikkelgesprekken met de ‘opleiders’
  Bespreek hun persoonlijke ontwikkeling, maar vraag ook wat het bedrijf beter kan doen. Stimuleer eigen inbreng, benoem geboekte successen en blijf het ‘waarom’ van het opleiden benadrukken.  

 ZO VERHOOG JE DE SLAGINGSKANS 

 • Maak leren aantrekkelijk door opleidingen te vergoeden en onder werktijd aan te bieden. Dan wordt het minder verleidelijk om voor kortetermijnwinst te gaan (zoals het maken en laten uitbetalen van overuren).  
 • Overweeg je leerlingen van middelbare beroepsopleidingen in huis te halen (werkend leren)? Dan moet je wel kunnen garanderen dat je altijd voldoende geschikt werk voor de leerling hebt. Dat is makkelijker als je bedrijf iets meer omvang heeft.  
 • Heb je een wat kleiner bedrijf? Kijk dan eens of je samen met andere kleine bedrijven een aantal leerlingen kunt aannemen.  

Dit kan het opleveren: 

 • Minder uitstroom van personeel  
 • Versnelde en bredere inzetbaarheid van nieuwe/minder ervaren medewerkers   
 • Meer animo voor opleiden en leren  
 • Contacten met het onderwijs   
 • Bedrijfscultuur waarin medewerkers trots zijn op wat ze doen en dat ook uitdragen.

Idema praktijkdag

TIP

Een opleidingslocatie op het bedrijf maakt het opleiden laagdrempelig én versterkt het leren doordat het geleerde direct wordt toegepast in de praktijk.  

VOOR WIE 

Vooral interessant voor kleinere, ambachtelijke branches die nog geen gezamenlijk opleidingssysteem hebben.  

VOORBEELDEN

Lerende en innoverende cultuur creëren en Project Vakman 2020

Interview:
Project Vakman 2020” een opleidingsmethode voor stofferingsbedrijven waarmee leermeesters en leerlingstoffeerders naast vaktechnische ook persoonlijke, ‘zachte’, competenties ontwikkelen.