In de publicatie ‘Goed idee – Oplossingen van ondernemers om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren’ staat op een aantal plekken een icoon dat verwijst verwijst naar extra informatie. Die informatie hebben we op deze pagina voor je verzameld.

Medewerkers opleiden tot ambassadeur of ondersteuner, zo pak je het aan:

De SER ontwikkelde in opdracht van de ministeries SZW en OCW een werkdocument waarin de belangrijkste kennis op het gebied van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling op een rij staat. Je leest wat je als werkgever kunt doen om eigen regie bij je medewerkers te stimuleren. Download Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling’

Methodiek voor personal resource management in mkb-bedrijven zonder hr-medewerker, gouden tip:

Personal Resources Management (PRM) is een dubbele personeelsaanpak voor (1) organisaties om duurzaam en doelmatig te investeren in hun personeel en (2) voor werknemers, vrijwilligers en anderen om efficiënt te investeren in zichzelf. PRM zorgt er voor dat iemand leert omschrijven wat hij of zij al goed kan en in welke vakbekwaamheden het slim is om zich te gaan (door)ontwikkelen. Lees meer over PRM.

Kennis borgen en delen in kleine leereenheden:

Kijk ook op ‘Bouwenderwijs

Spelenderwijs onboarden

Bekijk hier de trailor van de escape room