Goede voorbeelden

MKB!dee-ondernemers zijn innovatief. Ze durven onbekend terrein te verkennen en in oplossingen te investeren zonder zeker te zijn van een rendabele uitkomst. Dat maakt ze een inspiratiebron voor andere ondernemers én voor elkaar. Door te laten zien wat werkt, hoe knelpunten worden opgelost en elkaar te motiveren, helpen ze anderen op weg. MKB!deenetwerk biedt ze een podium voor hun voorbeelden en lessen. Zodat zoveel mogelijk ondernemingen mee profiteren van de opbrengsten. Samen vormen ze een lerend netwerk. 

De ondernemers bedenken oplossingen voor knelpunten als:

  • Gebrek aan tijd of geld voor scholing van personeel;
  • Scholingsachterstand: ontwikkelingen in technologie, digitalisering, energie en klimaat gaan te snel om bij te houden;
  • Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • Onzekerheid of een investering in leren en ontwikkelen wel voldoende oplevert;
  • Ontbreken van kennis over methodes of goed te gebruiken HR-tools;
  • De gewenste scholing bestaat nog niet of is lastig te vinden.

Onze projecten

Verfijn het aanbod van projecten middels onderstaande filters.

Probleem

Oplossing

Sector

Provincie

Jaartal

Zoek op inhoud