Goede voorbeelden

Als ondernemer moet je innovatief zijn. Onbekend terrein durven te verkennen en bereid zijn in oplossingen te investeren zonder dat je zeker bent van een rendabele uitkomst. Doe je dat niet valt je onderneming stil. Die innovatiedrang is kenmerkend voor MKB!dee-ondernemers en dat maakt ze een inspiratiebron voor andere ondernemers. Daarom bieden we ze hier op MKB!deenetwerk een podium voor hun voorbeelden en lessen. Door te laten zien wat werkt en elkaar te motiveren helpen ze indirect anderen op weg. Samen vormen ze een lerend netwerk. 

Ze bedenken oplossingen voor:

  • Gebrek aan tijd of geld voor scholing van personeel;
  • Scholingsachterstand: ontwikkelingen in technologie, digitalisering, energie en klimaat gaan te snel om bij te houden;
  • Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • Onzekerheid of een investering in leren en ontwikkelen wel voldoende oplevert;
  • Ontbreken van kennis over methodes of goed te gebruiken HR-tools;
  • De gewenste scholing bestaat nog niet of is lastig te vinden.

Uit de eerste twee lichtingen MKB!deeprojecten selecteerden we 17 oplossingen en stappenplannen waarmee je zelf aan de slag kunt: Goed ideeOplossingen van ondernemers om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren

Onze projecten

Met hulp van onderstaande filters kun je gerichter zoeken.

Probleem

Oplossing

Sector

Provincie

Jaartal

Zoek op inhoud