Mensen meenemen in verandering hoe doe je dat?

Je hebt een fantastisch idee voor het bijscholen van je personeel waarmee je het verschil maakt. Zelf weet je precies waarom juist dit de meest geschikte oplossing is, dat voel je tot op het bot. Maar als je je plan aan de rest van de organisatie voorlegt stuit je op een muur van onverschilligheid. Veranderen, waarom zou je? Terwijl het toch zo overduidelijk is.

Herkenbaar? Niets frustrerender dan een goed project niet van de grond krijgen. Hoe zorg je ervoor dat ook anderen je idee omarmen? Hoe krijg je ze zover dat ze meedoen met de activiteiten of de methode gaan gebruiken? Of misschien nog wel nog belangrijker: hoe voorkom je dat ze afhaken of hun hakken diep in het zand zetten?

Annemarie Mars, een bevlogen veranderkundige, helpt organisaties al jaren met het realiseren van verandering. We vroegen haar wat weerstand is en wat je kunt doen om daar doorheen te breken. Wat betekent het als mensen niet reageren op wat je zegt en zijn er dingen die je beter kunt laten? We namen het gesprek op en maakten er drie korte films van. Daarin reikt ze je een heldere taal en praktische handvatten aan om mensen mee te krijgen.

We kijken we met verschillende ‘schijnwerpers’ naar de verandering die we willen realiseren. De schijnwerper ‘reacties‘ belicht het gedrag van de ander, bij ‘richting‘ kijken we naar de inhoud en bij ‘ruimte‘ behandelen we de aanpak.

Een uitkomst voor iedere projectleider die met onwil geconfronteerd wordt en wel wat tips kan gebruiken.

Expeditieregeling, nieuwe subsidie voor samenwerking tussen praktijk en onderwijs

Werk je aan een nieuwe werkwijze die breed toepasbaar is? Onderzoek je hoe je belemmeringen op het gebied van leven lang ontwikkelen oplost zodat anderen daarvan meeprofiteren? Op 23 mei opent de Expeditieregeling, een nieuwe subsidieregeling op het gebied van leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Samenwerkingen die bestaan uit partners uit praktijk en onderzoek kunnen tot en met 24 juni een aanvraag indienen.

Met de Expeditieregeling wil het ministerie van SZW stimuleren dat interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen meer en beter worden toegepast.

Voor wie?

Samenwerkingen tussen de praktijk en onderzoek. Voorbeelden die vallen onder praktijk zijn O&O-fondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven en brancheverenigingen. Omdat onderzoek een essentieel onderdeel uitmaakt van de projecten, is een onderzoeksinstelling een vereiste schakel in het samenwerkingsverband. Een onderzoeksinstelling kan zowel een publieke als een private organisatie zijn.

Activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Een project dat – óók voor andere organisaties of sectoren – de algemeen beschikbare kennis over de werkzaamheid van experimenten, interventies, methodieken of werkwijzen vergroot. De aanvraag moet voortkomen uit de praktijk en zich richten op werknemers of de organisatie van het werk.

De regeling is opgedeeld in twee onderdelen:
 • Activiteit A: Experimenteren op de werkvloer
  Het ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken van experimenten in bedrijven of organisaties om zo de ontwikkeling van nieuwe praktijken en inzichten te ondersteunen.
 • Activiteit B: Implementeren en evalueren van bestaande praktijken
  Het breder toepasbaar maken van praktijkkennis of wetenschappelijke kennis:
  – via het implementeren van interventies, werkwijzen of methodieken;
  – door middel van onderzoek bepalen van kritische succesfactoren.
Budget en looptijd

Activiteit A:
· Zowel in 2022 als in 2024 € 3 miljoen beschikbaar
· € 150.000 – € 1 miljoen per aanvraag beschikbaar
· Geen cofinanciering noodzakelijk
· Looptijd is 1 tot 2 jaar

Activiteit B:
· Zowel in 2022 als in 2024 € 12 miljoen beschikbaar
· € 1 miljoen tot € 4 miljoen per aanvraag beschikbaar
· Geen cofinanciering noodzakelijk
· Looptijd is 2 tot 4 jaar

SLIM opent in juni voor samenwerkingsverbanden

Jezelf ontwikkelen tijdens je werkende leven hoort vanzelfsprekend te zijn, maar het is helaas niet voor iedereen weggelegd. Vooral voor kleine ondernemingen is het vaak lastig om aan de waan van de dag te ontsnappen. En dat is jammer want personeel dat up-to-date is blijft relevant voor de arbeidsmarkt. Daarom trekt het ministerie van SZW jaarlijks 48 miljoen euro uit om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. De SLIM-regeling zorgt ervoor dat je financiële armslag hebt om ontwikkelplannen op te stellen. Een mooie bijvangst: medewerkers die de kans krijgen zich te ontwikkelen beleven meer plezier in hun werk. En dat leidt weer tot betere resultaten en personeelsbehoud. In juni opent de regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (landbouw, horeca- of recreatiesector).

Samenwerkingsverbanden bestaan uit ten minste twee mkb-ondernemingen. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn (bestaande) consortia in het mkb en samenwerkingen tussen mkb’s met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, een O&O-fonds, een onderwijsinstelling, of een werkgevers- of werknemersvereniging. Een samenwerking aangaan biedt financiële mogelijkheden en helpt bovendien om innovaties en leerontwikkelingen te stimuleren.

Een samenwerkingsverband van of met mkb’s kan voor vier soorten activiteiten SLIM-subsidie aanvragen:

 • Doorlichten van de onderneming: Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de (sectorale/regionale) omgeving waarin je bedrijf opereert.
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen: Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst en vergroot hun toekomstbestendigheid en die van het bedrijf.
 • Een nieuwe methode ontwikkelen of invoeren: Door bijvoorbeeld een ‘learning community’ of bedrijfsschool op te zetten vergroot je als bedrijf de duurzame inzetbaarheid van je personeel.
 • Praktijkleerplaats in de derde leerweg: De derde leerweg is aantrekkelijk voor medewerkers met werkervaring die genoeg hebben aan een kortere opleiding.

Deadline, budget en subsidiebedragen

Samenwerkingsverbanden kunnen een SLIM-subsidie aanvragen vanaf 1 juni 2022. De subsidie is maximaal 500.000 euro per consortium en maximaal 200.000 euro per samenwerkingspartner. De looptijd van een project is maximaal 24 maanden en moet binnen drie maanden na toekenning starten. Voor Samenwerkingsverbanden geldt een minimale aanvraag van € 210.000 projectkosten, waarvan 60% subsidie gegeven kan worden (minimum subsidiebedrag € 125.000). Voor de Grootbedrijven gelden andere minimale en maximale subsidiebedragen. Deze informatie en andere voorwaarden met betrekking tot de regeling vind je op de website van Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW.

SLIM kent in 2022 nog één openstelling: Ondernemers mogen in september weer een aanvraag indienen.

Warm onthaal laatste groep startende MKB!dee-projecten

Het is het laatste MKB!dee-startfeestje en dat gaf deze online bijeenkomst toch een extra randje. Honderd mkb-bedrijven ontvingen vandaag in totaal 7 miljoen euro voor hun MKB!dee. Directeur Ondernemerschap Pieter Waasdorp (Economische Zaken en Klimaat) en minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn het eens: ondernemers weten zelf het beste hoe je de kennis en vaardigheden van je personeel kunt opvijzelen.

De RVO had er een flinke kluif aan deze keer, maar liefst 155 aanvragen moesten in sneltreinvaart beoordeeld worden en daarvan starten de 45 beste projecten. In 24 hiervan werken meerdere bedrijven samen en 2 projecten betrekken het onderwijs bij de uitvoering. Ieder project ontvangt een bedrag tussen de 25.000 en 200.000 euro om een belemmering voor scholing van hun personeel op te lossen. Zo werkt het Brabantse familiebedrijf Markhorst aan de uitbreiding van de Markhorst Connect Academy, een opleidingshuis waarin leerlingen en zij-instromers volgens de “Markhorst-methode” worden opgeleid en een diploma halen. Edwin Markhorst nam namens de startende groep MKB!dee de cheque van 7 miljoen euro in ontvangst van Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minister van Gennip: “Gefeliciteerd met dit prachtige project dat illustratief is voor al die mooie initiatieven binnen MKB!dee. Om mensen aan het leren te krijgen is één van de grootste uitdagingen in de huidige maatschappij. MKB!dee en de SLIM-regeling dragen beide bij aan het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. De SLIM-regeling helpt bij het creëren van een leerrijke werkomgeving in het mkb waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. Een goed  MKB!dee-project kan voor een vervolg gebruik maken van de SLIM-regeling en zo versterken ze elkaar!”

Van Gennip en Waasdorp gingen verder in gesprek met MKB!dee-ondernemers Grazia Plaggenmersch van SDS Ommen en Linda Derks van Kuypers Kessel en Jos Meessens van Meet the Youngsters.
Pieter Waasdorp, Directeur Ondernemerschap EZK: “Het is heel belangrijk dat ondernemers en hun personeel goed meekomen met de razendsnelle ontwikkeling van de digitale economie. En niet alleen voor ICT-bedrijven, maar juist voor bedrijven bij wie ICT niet de core business is. Digitalisering biedt kansen voor verdere groei en innovatie. Vanuit het ministerie van EZK is daar volop aandacht voor. Via MKB!dee, maar ook bijvoorbeeld via het stimuleren van digitale werkplaatsen door heel het land. Daar krijgen ondernemers hulp van onderwijsinstellingen in digitalisering. Ik hoop dat de ideeën die digitalisering bevorderen breed navolging krijgen bij andere bedrijven. Daar ga ik ook op inzetten. De MKB!dee-projecten leveren het idee, de overheid de middelen en het Platform Talent voor Technologie de ondersteuning om het idee uit te voeren.”

Vier edities MKB!dee
Voor deze laatste editie MKB!dee bedroeg het budget 7 miljoen euro, waarvan 5,5 miljoen van EZK en € 1,5 miljoen van SZW. Dit is de vierde en laatste keer dat er geld beschikbaar komt voor MKB!dee; eerdere edities vonden plaats in 2018 (2 miljoen voor 14 projecten), 2019 (7,8 miljoen voor 47 projecten) en 2021 (10 miljoen voor 63 projecten). De resultaten van de eerste twee edities zijn gebundeld in de publicatie MKB!dee Oplossingenboek voor leren en ontwikkelen. De in totaal 169 MKB!deeën dienen als inspiratie voor andere ondernemers.

 

Goeie gast Martijn Verspeek deelt inzichten in podcast

Martijn Verspeek, eigenaar van Installatiebedrijf Verspeek en goeie gast van MKB!dee Verspeeks Digifans heeft een inspirerende visie op klantgerichtheid. Reden voor marketeer en contentspecialist Christ Coolen om met hem in gesprek te gaan: over waarom je een twijfelende fan moet wegjagen, hoe je medewerkers meeneemt in je visie en hoe je omgaat met hoge verwachtingen.

Aan het eind van het gesprek vatte Christ Coolen de visie van Martijn samen met deze quote: “Wat je geeft krijg je terug.” Martijn was het er niet mee eens. Hij vond het een mooie quote, maar waarom geef je niet gewoon? En natuurlijk komt er altijd iets terug. Er zit iets egocentrisch in geven en daar iets voor terug te verwachten. ‘Wat beter bij ons past is: geven is pas echt geven wanneer je er niets voor terug verwacht.’ Kleine nuance, groot verschil.

Beluister de podcast.

Met dank aan de nieuwsbrief van Christ Coolen

SLIM opent weer voor aanvraag

Klaar met je MKB!dee maar zie je nog mogelijkheden om je project te verdiepen? En ontbreekt het je aan financiële armslag? Dan kan de SLIM-subsidie uitkomst bieden. Individuele mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro kunnen tussen 1 en 31 maart 2022 weer een SLIM-subsidie aanvragen.

WAAROM SLIM?

De arbeidsmarkt is flink in beweging en nieuwe ontwikkelingen blijven komen. In een leerrijke werkomgeving kunnen ondernemers én hun werknemers deze veranderingen beter het hoofd bieden. Bedrijven met een leerrijke werkomgeving helpen medewerkers zich te ontwikkelen en productief te blijven. Dat maakt ze aantrekkelijker voor personeel. De kans dat een medewerker vertrekt naar een andere werkgever is immers een stuk groter als hij of zij onvoldoende uitgedaagd wordt. Verder wil je als medewerker gehoord worden, persoonlijke aandacht krijgen. Ook dat kan met behulp van de SLIM-regeling. En tot slot, door personeel te blijven ontwikkelen, zorg je voor duurzame inzetbaarheid.

VOOR WELKE ACTIVITEITEN KUN JE SUBSIDIE AANVRAGEN?

De subsidie is onderverdeeld in vier categorieën van activiteiten:

1. Doorlichten van de onderneming: hoe zorg ik voor professionalisering en groei?
2. Bieden van loopbaan- en ontwikkeladvies;
3. Implementeren van een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen; Bijvoorbeeld door al succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen. Maar ook het invoeren of bedenken van nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen is subsidiabel.
4. Aanbieden van praktijkplaatsen voor derde leerweg trajecten.

Let op: je ontvangt géén subsidie voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken. Download hier de ‘Menukaart Slim-regeling’ waar de vier activiteiten verder worden toegelicht.

HOEVEEL SUBSIDIE KAN IK AANVRAGEN?

Mkb-ondernemers kunnen via de regeling maximaal € 24.999 subsidie aanvragen voor acties gericht op het opleiden en ontwikkelen van hun werknemers. De SLIM-regeling gaat uit van cofinanciering waarbij 40% van de kosten voor rekening van de onderneming komen. Voor bedrijven tot 50 werknemers is dit 20%. De overige kosten dekt de SLIM-regeling. De kosten waarvoor je subsidie aanvraagt, moeten tenminste € 5.000 bedragen.

Alle informatie over de SLIM-regeling en ervaringen van andere mkb ondernemers vind je op de website van de Rijksoverheid. Om van de regeling gebruik te maken, moet je je bedrijf als aanvrager registreren. Dat kan op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Bij de aanvraag lever je de volgende stukken aan: activiteitenplan, begroting, mkb-verklaring en de-minimisverklaring. Deze formulieren vind je op de website van Uitvoering Van Beleid.

HOE WORDT MIJN AANVRAAG BEOORDEELD?

Na het aanvragen volgt binnen achttien weken een bericht of de subsidie wordt toegekend. Bij grote belangstelling bepaalt loting de behandelvolgorde. Na vaststelling van de behandelvolgorde, behandelt Uitvoering Van Beleid de aanvraag inhoudelijk. Let op: wanneer de aanvraag op het moment van loting nog niet volledig is (dus de stukken bij punt 2 niet of niet volledig zijn aangeleverd), moet deze eerst worden herzien door de aanvrager. Nadat de aanvraag compleet is, komt deze onderaan de lijst te staan.

Laatste lichting MKB!dee-ondernemers

Maandag 21 maart start officieel de laatste lichting MKB!dee-projecten: van de 152 aanvragen ontvingen de 45 hoogst scorende MKB!dee-projecten een financiële bijdrage uit een budget van 10 miljoen euro om de kennis en vaardigheden van hun personeel op te vijzelen.

Feestelijke aftrap

Tijdens een informele bijeenkomst met een feestelijk tintje overhandigen Micky Adriaansens minister van Economische Zaken en Klimaat en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid live vanuit een studio op symbolische wijze de subsidie. Dagvoorzitter Michiel Eijsbouts gaat met ze in gesprek en blikt samen met hen terug op de vorige lichting MKB!dee-projecten. Uiteraard maken we ook kennis met de gezichten achter de MKB!deeën en ontvangen we meer informatie over het kennisprogramma.

Vier edities MKB!dee

Dit is de vierde keer dat er geld beschikbaar komt voor MKB!dee; eerdere edities vonden plaats in 2018 (2 miljoen voor 14 projecten), 2019 (7,8 miljoen voor 47 projecten) en 2021 (10 miljoen euro voor 63 projecten, waarvan 7,3 miljoen van EZK en € 2,7 miljoen van SZW). De resultaten van de eerste twee edities zijn gebundeld in de publicatie MKB!dee Oplossingenboek voor leren en ontwikkelen. De 159 MKB!deeën dienen als inspiratie voor andere ondernemers om met leren en ontwikkelen in hun organisatie aan de slag te gaan.

Aanmelden

Nieuwsgierig naar de verhalen van MKB!dee-projecten? Benieuwd wat de ministers Micky Adriaansens en Karien van Gennip met deze subsidieregeling willen bereiken? Meld je aan voor de online bijeenkomst.

Inspiratieposter leercultuur

Voor alle MKB!dee-ondernemers die leren en ontwikkelen hoog op de agenda hebben, hebben we een cadeautje: een poster waarop de bouwstenen van een leerrijke werkomgeving centraal staan. Om iedereen in het bedrijf eraan te herinneren waar je samen naar op weg bent: een organisatie waarin leren onderdeel is van dagelijks werk.

Want net als jij zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is om jezelf te blijven ontwikkelen. Voor jezelf én het bedrijf. We moeten immers allemaal mee in deze snel veranderende wereld. Daarom helpen we je graag leren en ontwikkelen op de werkvloer vanzelfsprekend te maken. Alleen leermiddelen inzetten is niet genoeg: met een digitaal leerplatform creëer je nog geen lerende organisatie. Wil je dat medewerkers optimaal leren en ontwikkelen, dan heb je een sterke leercultuur nodig. Hoe leg je daarvoor de basis?

Hogeschool Windesheim en Hogeschool Saxion onderzochten uitgebreid de leercultuur in het mkb. Zij onderscheiden zes bouwstenen van leercultuur. Voeg daar “leermiddelen” aan toe en het plaatje is compleet. En omdat we weten dat de waan van de dag het roer nog wel eens wil overnemen, hebben we er een inspiratieposter van gemaakt. Als knoop in je zakdoek. Dus hang ‘m op, liefst op een plek waarop iedereen ‘m regelmatig ziet en ga aan de slag.

Download de uitgebreide poster met alle bouwstenen en subbouwstenen.
Download de inspiratieposter als reminder, om de bouwstenen altijd in het oog te houden.

Je kunt de poster ook opvragen via mkbidee@ptvt.nl, dan sturen we’m naar je op. Zo lang de voorraad strekt uiteraard.

MKB!dee opent in juli voor aanvraag

Ben je ondernemer en heb je een goed idee om de kennis en vaardigheden van je personeel te verbeteren? Goed nieuws! Vanaf 6 juli kun je weer een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Daarvoor heb je tot 7 september 2021 de tijd. Voor deze tender geldt een plafond van 7 miljoen euro waarvan ten minste 1,5 miljoen voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of samenwerkingsverbanden waarvan ten minste een van de deelnemers een kleine onderneming is.

Met MKB!dee stimuleren Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, en Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mkb-ondernemers om in de ontwikkeling van werknemers te investeren. De ondernemers sporen zelf de knelpunten op en bedenken daar een innovatieve oplossing voor.

Overweeg je een aanvraag?

Voorwaarden

Een project wordt hoger gerangschikt als de projectresultaten een grotere bijdrage leveren aan:

 • Investeringen die zorgen voor meer en beter inzetbaar personeel in technische en ICT sectoren;
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie; of
 • het versterken van de leercultuur bij een kleine onderneming.

Knelpunten en voorbeelden van oplossingen

Om je een indruk te geven van het palet aan oplossingen van voorgaande lichtingen, hebben we elf veelgenoemde behoeften van mkb’ers, compleet met voorbeelden van oplossingen voor je op een rij gezet. Verder lees je in Goed idee – Oplossingen van ondernemers om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren naast de oplossingen ook de verhalen. Ter inspiratie.

Publicatie oplossingen MKB!dee

Leren, de een slurpt kennis op als water, de ander weigert bokkig iedere vorm van scholing. Hoe je er ook tegenaan kijkt, je ontkomt er niet aan. Als je bij wilt blijven op de arbeidsmarkt zul je je kennis en vaardigheden op peil moeten houden. Dat weet ook iedere ondernemer, alleen richt die zich vaak op ‘wat’ er moet worden geleerd en zelden op ‘hoe’ je dat doet. Terwijl dat even belangrijk is, maak leren leuk en het gaat vanzelf.

Daarom biedt MKB!dee ondernemers de ruimte om te experimenteren met hoe je de kennis en vaardigheden van je personeel kunt opvijzelen. We maakten een selectie uit de 61 MKB!deeprojecten van de eerste en tweede lichting, vroegen de ondernemers het hemd van het lijf en vertaalden hun input in 17 globaal omschreven oplossingen en stappenplannen waar je zelf mee aan de slag kunt.

In ‘Goed ideeOplossingen van ondernemers om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren‘ lees je:

 • wat de oplossing op hoofdlijnen inhoudt
 • hoe je het aanpakt
 • hoe je de slagingskans verhoogt
 • wat het je kan opleveren

Tussendoor krijg je tips uit de praktijk. Het interview met de ondernemer en partner(s) biedt verdieping. De uitgebreide variant van de interviews lees je bij ‘verhalen’. Soms heeft een oplossing een tool of zijn er interessante resultaten over te lezen. Die vind je op deze pagina.