Mkb on tour

Na alle online bijeenkomsten van afgelopen tijd kijken we er naar uit elkaar eens in het echt te ontmoeten. In november organiseren we daarom drie bijeenkomsten waarin ondernemers uit het MKBidee-netwerk laten zien welke oplossingen zij bedachten voor het ontwikkelen van personeel. Alle ondernemers uit ons netwerk zijn welkom en daarmee beloven het bijeenkomsten te worden waar je absoluut bij wilt zijn.

Waar en wanneer?
Wat gaan we doen van 16.00-19.00 uur?
 • Luisteren naar inspirerende pitches van de beste MKB!deeën van Nederland;
 • Korte toelichting op het Nationaal Groeifonds, opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs: wat is dat precies? En ‘what’s in it for me’?
 • Netwerkborrel: ga in gesprek met ondernemers van de verschillende ideeën, stel al je vragen bij het Nationaal Groeifonds of kijk wat er te regelen valt voor jouw toekomstige ideeën bij Regel ‘t!
  Uiteraard zorgen wij voor de drankjes en lekkere happen.

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan!

Cultuursensitief werken dankzij Imean Academy

De Nederlander bestaat niet. Dat besef leeft inmiddels ook in de ouderenzorg waarin het aantal cliënten met een migratieachtergrond groeit. En hoewel de wetenschappelijke aandacht voor migrantenouderen toeneemt, loopt de kennis en kunde over hoe je in de praktijk met deze groep omgaat nog mijlenver achter. Cultuursensitieve zorg, zorg en begeleiding die is afgestemd op de culturele achtergrond van de cliënt, is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van de oudere. En dat is waar Sevilay Dalli, eigenaar van Imean en dochter van de eerste generatie Turkse migranten, zich sterk voor maakt.

Waarom een subsidie?
Sevilay Dalli: “Na achttien jaar werken in een reguliere zorginstelling, heb ik in 2018 Imean opgericht. Ik wilde heel graag een organisatie oprichten waar we deskundigheid over en kwalitatieve zorg leveren aan ouderen met een migratieachtergrond, met of zonder dementie. We worstelden alleen met de vraag wat we precies moeten weten en begrijpen om ze goed te verzorgen. Dat probleemgedrag, waar komt het vandaan? Hoort het bij het ziektebeeld, is het de cultuur, de taal of een combinatie van deze factoren? Waar focussen we ons op, daar wilde ik grip op krijgen. Met steun van een MKB!deesubsidie hebben we daarom een methode ontwikkeld waarmee we professionals handvatten geven om cultuursensitief te werken waardoor ze hun werk beter kunnen doen. Deze training zet je niet alleen aan het denken om anders, onderscheidend en innovatief te werken in de zorg, het stimuleert je ook om breder te kijken dan je eigen organisatie.”

Waarom is het zo belangrijk om cultuursensitief te werken?
Sibel Rallas, casemanager dementiezorg: “Je bewust zijn van cultuurverschillen begint al bij de voordeur van een cliënt. Of je nu een casemanager, huisarts of een wijkcoach bent, je moet eerst vertrouwen zien op te bouwen voor je verder kunt. Als je niet weet of je wel of geen hand mag schudden of niet in de gaten hebt of je je schoenen bij de voordeur moet uitdoen, dan sta je bij voorbaat met 1- 0 achter. Het is natuurlijk een voordeel als je de taal spreekt, Turks in mijn geval, maar het zijn vooral de gebruiken van de cultuur, de gewoontes die men hanteert in de thuissituatie die ervoor zorgen dat men je accepteert. Als je daar niet van op de hoogte bent gaat de deur dicht.”

En wat heeft het project tot nu toe opgeleverd?
Sevilay Dalli: “We verwachten van al onze medewerkers dat zij cultuursensitief werken. Maar als een nieuwkomer daar nog nooit van heeft gehoord, gebeurt er natuurlijk niks. Nu krijgt een nieuwe medewerker eerst de tijd om te landen en vervolgens brengen we met een talent- en een cultuurscan in kaart welke kwaliteiten hij of zij in huis heeft. Dat zorgt ervoor dat we een nulmeting hebben en bovendien geeft het ons inzicht in waar die medewerker behoefte aan heeft, waar we op kunnen ondersteunen. Dat is al een enorme winst, nog los van de bewustwording.”

Sibel Rallas: “Als ik terugkijk op de trainingen dan vond ik vooral het stilstaan bij mijn denken en handelen heel waardevol. Hoe je gedrag vertaalt, waarom je reageert zoals je reageert en hoe je daar vanuit verschillende culturele brillen naar kunt kijken, dat was bijzonder leerzaam.”

Mirjam Kacmaz, nieuwe collega dagbesteding: “Ja en dat je het gelijk kunt toepassen. We kregen drie dagen na de training een cliënt op de dagbesteding die erg opstandig was, ze wilde nergens aan meewerken. Door de training wist ik hoe ik haar op haar gemak kon stellen. Door de tijd te nemen en geduldig naar haar verhaal te luisteren kalmeerde ze en kwam ze bij de groep zitten. Uiteindelijk was ze zelfs zo tevreden dat ze ons uitnodigde voor een kopje thee bij haar thuis.”

trainster aan het werk bij Imean Academy  training in cultuursensitief werken bij Imean

Zijn er ook collega’s die niet aan de trainingen willen deelnemen?
Sevilay Dalli: “Nee, we hoorden wel van enkele medewerkers dat het soms confronterend was. Dat ze bijvoorbeeld van zichzelf dachten dat ze directief waren, direct communiceerden. En dat bleek dan niet zo te zijn.”

Je werkt in dit project samen met twee andere partijen, Gail’s Company, verantwoordelijk voor de trainingen en Virtask, gespecialiseerd in technologie voor de zorg. Hoe verliep die samenwerking?
“De samenwerking was goed maar in de uitwerking was het wel even zoeken. Vooral met Virtask, onze partner die de technologie levert. Dat begon met onze vraag hoe we de zorgtechnologie die we inzetten cultuursensitief kunnen maken. We vroegen aan ze of ze affiniteit hebben met de doelgroep, of de ontwikkelaars zelf wel cultuursensitief waren. Dat bleek niet het geval. Dus zijn we gestart met een workshop voor de ontwikkelaars, zodat ze Anne4Care veel bewuster cultuursensitief kunnen aanpassen. Een technisch aspect, zo lijkt het, maar het is in feite meer dan dat. Het betekent dat we ook programmeurs leren om anders te denken. Dat was eigenlijk elke keer schakelen.”

Kun je uitleggen wat Anne4Care is?
“Anne4Care is een digitale zorgassistent, een avatar, die op je tablet verschijnt als een mooie blonde dame met blauwe ogen en je ondersteunt bij alledaagse handelingen: ze vertelt je welke dag het is, wanneer je een afspraak hebt, ze herinnert je eraan je medicijnen in te nemen en helpt je met beeldbellen. Heel handig voor onze cliënten, maar als we Anne hier inzetten moet ze wel cultuursensitiever worden, zowel in uiterlijk als in de woordkeuze. Daaraan wordt nog steeds gewerkt.”

Hoe ga je ervoor zorgen dat het beklijft? Dat het gewoon is om cultuursensitief te werken?
“Het is een doorlopend proces, daarom vinden we de intervisies zo belangrijk. Dat het een vast onderdeel is van de werkoverleggen waar ik niet bij zit, en dat we het opnemen in onze teambuildingssessies. En elke nieuwe medewerker die hier komt maakt eerst een cultuurscan en zo bedden we het structureel in in onze organisatie.”

Sibel Rallas: “Na de trainingsbijeenkomsten dan begint het juist. De basis is gelegd, nu moeten we het als zelfsturend team ook blijven toepassen.”

Mirjam Kacmaz: “Inderdaad. Misschien zo nu en dan een opfriscursus volgen. En elkaar in het team stimuleren om de cliënten, familieleden, mantelzorgers maar ook de eigen collega´s te blijven helpen.”

Is er terugkijkend op het proces iets wat je met de wijsheid van nu anders had gedaan?
“We hadden een cliënt bij de projectgroep kunnen betrekken. Zodat we vanuit een hele andere kant, de gebruikerskant, input hadden gekregen. Dat werkt heel goed weet ik inmiddels uit ervaring.”

Heb je een tip voor ondernemers die een soortgelijk project willen oppakken?
“Het kost tijd, neem de tijd. Investeer in de relatie. Doordat je in elkaar investeert en een relatie opbouwt ontwikkel je vertrouwen in elkaar. Dan wordt het project gedragen en is succes zo goed als gegarandeerd.”

Mensen meenemen in verandering hoe doe je dat?

Je hebt een fantastisch idee voor het bijscholen van je personeel waarmee je het verschil maakt. Zelf weet je precies waarom juist dit de meest geschikte oplossing is, dat voel je tot op het bot. Maar als je je plan aan de rest van de organisatie voorlegt stuit je op een muur van onverschilligheid. Veranderen, waarom zou je? Terwijl het toch zo overduidelijk is.

Herkenbaar? Niets frustrerender dan een goed project niet van de grond krijgen. Hoe zorg je ervoor dat ook anderen je idee omarmen? Hoe krijg je ze zover dat ze meedoen met de activiteiten of de methode gaan gebruiken? Of misschien nog wel nog belangrijker: hoe voorkom je dat ze afhaken of hun hakken diep in het zand zetten?

Annemarie Mars, een bevlogen veranderkundige, helpt organisaties al jaren met het realiseren van verandering. We vroegen haar wat weerstand is en wat je kunt doen om daar doorheen te breken. Wat betekent het als mensen niet reageren op wat je zegt en zijn er dingen die je beter kunt laten? We namen het gesprek op en maakten er drie korte films van. Daarin reikt ze je een heldere taal en praktische handvatten aan om mensen mee te krijgen.

We kijken we met verschillende ‘schijnwerpers’ naar de verandering die we willen realiseren. De schijnwerper ‘reacties‘ belicht het gedrag van de ander, bij ‘richting‘ kijken we naar de inhoud en bij ‘ruimte‘ behandelen we de aanpak.

Een uitkomst voor iedere projectleider die met onwil geconfronteerd wordt en wel wat tips kan gebruiken.

Expeditieregeling, nieuwe subsidie voor samenwerking tussen praktijk en onderwijs

Werk je aan een nieuwe werkwijze die breed toepasbaar is? Onderzoek je hoe je belemmeringen op het gebied van leven lang ontwikkelen oplost zodat anderen daarvan meeprofiteren? Op 23 mei opent de Expeditieregeling, een nieuwe subsidieregeling op het gebied van leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Samenwerkingen die bestaan uit partners uit praktijk en onderzoek kunnen tot en met 24 juni een aanvraag indienen.

Met de Expeditieregeling wil het ministerie van SZW stimuleren dat interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen meer en beter worden toegepast.

Voor wie?

Samenwerkingen tussen de praktijk en onderzoek. Voorbeelden die vallen onder praktijk zijn O&O-fondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven en brancheverenigingen. Omdat onderzoek een essentieel onderdeel uitmaakt van de projecten, is een onderzoeksinstelling een vereiste schakel in het samenwerkingsverband. Een onderzoeksinstelling kan zowel een publieke als een private organisatie zijn.

Activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Een project dat – óók voor andere organisaties of sectoren – de algemeen beschikbare kennis over de werkzaamheid van experimenten, interventies, methodieken of werkwijzen vergroot. De aanvraag moet voortkomen uit de praktijk en zich richten op werknemers of de organisatie van het werk.

De regeling is opgedeeld in twee onderdelen:
 • Activiteit A: Experimenteren op de werkvloer
  Het ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken van experimenten in bedrijven of organisaties om zo de ontwikkeling van nieuwe praktijken en inzichten te ondersteunen.
 • Activiteit B: Implementeren en evalueren van bestaande praktijken
  Het breder toepasbaar maken van praktijkkennis of wetenschappelijke kennis:
  – via het implementeren van interventies, werkwijzen of methodieken;
  – door middel van onderzoek bepalen van kritische succesfactoren.
Budget en looptijd

Activiteit A:
· Zowel in 2022 als in 2024 € 3 miljoen beschikbaar
· € 150.000 – € 1 miljoen per aanvraag beschikbaar
· Geen cofinanciering noodzakelijk
· Looptijd is 1 tot 2 jaar

Activiteit B:
· Zowel in 2022 als in 2024 € 12 miljoen beschikbaar
· € 1 miljoen tot € 4 miljoen per aanvraag beschikbaar
· Geen cofinanciering noodzakelijk
· Looptijd is 2 tot 4 jaar

SLIM opent in juni voor samenwerkingsverbanden

Jezelf ontwikkelen tijdens je werkende leven hoort vanzelfsprekend te zijn, maar het is helaas niet voor iedereen weggelegd. Vooral voor kleine ondernemingen is het vaak lastig om aan de waan van de dag te ontsnappen. En dat is jammer want personeel dat up-to-date is blijft relevant voor de arbeidsmarkt. Daarom trekt het ministerie van SZW jaarlijks 48 miljoen euro uit om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. De SLIM-regeling zorgt ervoor dat je financiële armslag hebt om ontwikkelplannen op te stellen. Een mooie bijvangst: medewerkers die de kans krijgen zich te ontwikkelen beleven meer plezier in hun werk. En dat leidt weer tot betere resultaten en personeelsbehoud. In juni opent de regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (landbouw, horeca- of recreatiesector).

Samenwerkingsverbanden bestaan uit ten minste twee mkb-ondernemingen. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn (bestaande) consortia in het mkb en samenwerkingen tussen mkb’s met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, een O&O-fonds, een onderwijsinstelling, of een werkgevers- of werknemersvereniging. Een samenwerking aangaan biedt financiële mogelijkheden en helpt bovendien om innovaties en leerontwikkelingen te stimuleren.

Een samenwerkingsverband van of met mkb’s kan voor vier soorten activiteiten SLIM-subsidie aanvragen:

 • Doorlichten van de onderneming: Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de (sectorale/regionale) omgeving waarin je bedrijf opereert.
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen: Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst en vergroot hun toekomstbestendigheid en die van het bedrijf.
 • Een nieuwe methode ontwikkelen of invoeren: Door bijvoorbeeld een ‘learning community’ of bedrijfsschool op te zetten vergroot je als bedrijf de duurzame inzetbaarheid van je personeel.
 • Praktijkleerplaats in de derde leerweg: De derde leerweg is aantrekkelijk voor medewerkers met werkervaring die genoeg hebben aan een kortere opleiding.

Deadline, budget en subsidiebedragen

Samenwerkingsverbanden kunnen een SLIM-subsidie aanvragen vanaf 1 juni 2022. De subsidie is maximaal 500.000 euro per consortium en maximaal 200.000 euro per samenwerkingspartner. De looptijd van een project is maximaal 24 maanden en moet binnen drie maanden na toekenning starten. Voor Samenwerkingsverbanden geldt een minimale aanvraag van € 210.000 projectkosten, waarvan 60% subsidie gegeven kan worden (minimum subsidiebedrag € 125.000). Voor de Grootbedrijven gelden andere minimale en maximale subsidiebedragen. Deze informatie en andere voorwaarden met betrekking tot de regeling vind je op de website van Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW.

SLIM kent in 2022 nog één openstelling: Ondernemers mogen in september weer een aanvraag indienen.

Warm onthaal laatste groep startende MKB!dee-projecten

Het is het laatste MKB!dee-startfeestje en dat gaf deze online bijeenkomst toch een extra randje. Honderd mkb-bedrijven ontvingen vandaag in totaal 7 miljoen euro voor hun MKB!dee. Directeur Ondernemerschap Pieter Waasdorp (Economische Zaken en Klimaat) en minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn het eens: ondernemers weten zelf het beste hoe je de kennis en vaardigheden van je personeel kunt opvijzelen.

De RVO had er een flinke kluif aan deze keer, maar liefst 155 aanvragen moesten in sneltreinvaart beoordeeld worden en daarvan starten de 45 beste projecten. In 24 hiervan werken meerdere bedrijven samen en 2 projecten betrekken het onderwijs bij de uitvoering. Ieder project ontvangt een bedrag tussen de 25.000 en 200.000 euro om een belemmering voor scholing van hun personeel op te lossen. Zo werkt het Brabantse familiebedrijf Markhorst aan de uitbreiding van de Markhorst Connect Academy, een opleidingshuis waarin leerlingen en zij-instromers volgens de “Markhorst-methode” worden opgeleid en een diploma halen. Edwin Markhorst nam namens de startende groep MKB!dee de cheque van 7 miljoen euro in ontvangst van Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Minister van Gennip: “Gefeliciteerd met dit prachtige project dat illustratief is voor al die mooie initiatieven binnen MKB!dee. Om mensen aan het leren te krijgen is één van de grootste uitdagingen in de huidige maatschappij. MKB!dee en de SLIM-regeling dragen beide bij aan het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. De SLIM-regeling helpt bij het creëren van een leerrijke werkomgeving in het mkb waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. Een goed  MKB!dee-project kan voor een vervolg gebruik maken van de SLIM-regeling en zo versterken ze elkaar!”

Van Gennip en Waasdorp gingen verder in gesprek met MKB!dee-ondernemers Grazia Plaggenmersch van SDS Ommen en Linda Derks van Kuypers Kessel en Jos Meessens van Meet the Youngsters.
Pieter Waasdorp, Directeur Ondernemerschap EZK: “Het is heel belangrijk dat ondernemers en hun personeel goed meekomen met de razendsnelle ontwikkeling van de digitale economie. En niet alleen voor ICT-bedrijven, maar juist voor bedrijven bij wie ICT niet de core business is. Digitalisering biedt kansen voor verdere groei en innovatie. Vanuit het ministerie van EZK is daar volop aandacht voor. Via MKB!dee, maar ook bijvoorbeeld via het stimuleren van digitale werkplaatsen door heel het land. Daar krijgen ondernemers hulp van onderwijsinstellingen in digitalisering. Ik hoop dat de ideeën die digitalisering bevorderen breed navolging krijgen bij andere bedrijven. Daar ga ik ook op inzetten. De MKB!dee-projecten leveren het idee, de overheid de middelen en het Platform Talent voor Technologie de ondersteuning om het idee uit te voeren.”

Vier edities MKB!dee
Voor deze laatste editie MKB!dee bedroeg het budget 7 miljoen euro, waarvan 5,5 miljoen van EZK en € 1,5 miljoen van SZW. Dit is de vierde en laatste keer dat er geld beschikbaar komt voor MKB!dee; eerdere edities vonden plaats in 2018 (2 miljoen voor 14 projecten), 2019 (7,8 miljoen voor 47 projecten) en 2021 (10 miljoen voor 63 projecten). De resultaten van de eerste twee edities zijn gebundeld in de publicatie MKB!dee Oplossingenboek voor leren en ontwikkelen. De in totaal 169 MKB!deeën dienen als inspiratie voor andere ondernemers.

 

Goeie gast Martijn Verspeek deelt inzichten in podcast

Martijn Verspeek, eigenaar van Installatiebedrijf Verspeek en goeie gast van MKB!dee Verspeeks Digifans heeft een inspirerende visie op klantgerichtheid. Reden voor marketeer en contentspecialist Christ Coolen om met hem in gesprek te gaan: over waarom je een twijfelende fan moet wegjagen, hoe je medewerkers meeneemt in je visie en hoe je omgaat met hoge verwachtingen.

Aan het eind van het gesprek vatte Christ Coolen de visie van Martijn samen met deze quote: “Wat je geeft krijg je terug.” Martijn was het er niet mee eens. Hij vond het een mooie quote, maar waarom geef je niet gewoon? En natuurlijk komt er altijd iets terug. Er zit iets egocentrisch in geven en daar iets voor terug te verwachten. ‘Wat beter bij ons past is: geven is pas echt geven wanneer je er niets voor terug verwacht.’ Kleine nuance, groot verschil.

Beluister de podcast.

Met dank aan de nieuwsbrief van Christ Coolen

SLIM opent weer voor aanvraag

Klaar met je MKB!dee maar zie je nog mogelijkheden om je project te verdiepen? En ontbreekt het je aan financiële armslag? Dan kan de SLIM-subsidie uitkomst bieden. Individuele mkb-ondernemingen met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro kunnen tussen 1 en 31 maart 2022 weer een SLIM-subsidie aanvragen.

WAAROM SLIM?

De arbeidsmarkt is flink in beweging en nieuwe ontwikkelingen blijven komen. In een leerrijke werkomgeving kunnen ondernemers én hun werknemers deze veranderingen beter het hoofd bieden. Bedrijven met een leerrijke werkomgeving helpen medewerkers zich te ontwikkelen en productief te blijven. Dat maakt ze aantrekkelijker voor personeel. De kans dat een medewerker vertrekt naar een andere werkgever is immers een stuk groter als hij of zij onvoldoende uitgedaagd wordt. Verder wil je als medewerker gehoord worden, persoonlijke aandacht krijgen. Ook dat kan met behulp van de SLIM-regeling. En tot slot, door personeel te blijven ontwikkelen, zorg je voor duurzame inzetbaarheid.

VOOR WELKE ACTIVITEITEN KUN JE SUBSIDIE AANVRAGEN?

De subsidie is onderverdeeld in vier categorieën van activiteiten:

1. Doorlichten van de onderneming: hoe zorg ik voor professionalisering en groei?
2. Bieden van loopbaan- en ontwikkeladvies;
3. Implementeren van een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen; Bijvoorbeeld door al succesvol bewezen projecten verder uit te breiden of op te schalen. Maar ook het invoeren of bedenken van nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen is subsidiabel.
4. Aanbieden van praktijkplaatsen voor derde leerweg trajecten.

Let op: je ontvangt géén subsidie voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken. Download hier de ‘Menukaart Slim-regeling’ waar de vier activiteiten verder worden toegelicht.

HOEVEEL SUBSIDIE KAN IK AANVRAGEN?

Mkb-ondernemers kunnen via de regeling maximaal € 24.999 subsidie aanvragen voor acties gericht op het opleiden en ontwikkelen van hun werknemers. De SLIM-regeling gaat uit van cofinanciering waarbij 40% van de kosten voor rekening van de onderneming komen. Voor bedrijven tot 50 werknemers is dit 20%. De overige kosten dekt de SLIM-regeling. De kosten waarvoor je subsidie aanvraagt, moeten tenminste € 5.000 bedragen.

Alle informatie over de SLIM-regeling en ervaringen van andere mkb ondernemers vind je op de website van de Rijksoverheid. Om van de regeling gebruik te maken, moet je je bedrijf als aanvrager registreren. Dat kan op het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Bij de aanvraag lever je de volgende stukken aan: activiteitenplan, begroting, mkb-verklaring en de-minimisverklaring. Deze formulieren vind je op de website van Uitvoering Van Beleid.

HOE WORDT MIJN AANVRAAG BEOORDEELD?

Na het aanvragen volgt binnen achttien weken een bericht of de subsidie wordt toegekend. Bij grote belangstelling bepaalt loting de behandelvolgorde. Na vaststelling van de behandelvolgorde, behandelt Uitvoering Van Beleid de aanvraag inhoudelijk. Let op: wanneer de aanvraag op het moment van loting nog niet volledig is (dus de stukken bij punt 2 niet of niet volledig zijn aangeleverd), moet deze eerst worden herzien door de aanvrager. Nadat de aanvraag compleet is, komt deze onderaan de lijst te staan.

Laatste lichting MKB!dee-ondernemers

Maandag 21 maart start officieel de laatste lichting MKB!dee-projecten: van de 152 aanvragen ontvingen de 45 hoogst scorende MKB!dee-projecten een financiële bijdrage uit een budget van 10 miljoen euro om de kennis en vaardigheden van hun personeel op te vijzelen.

Feestelijke aftrap

Tijdens een informele bijeenkomst met een feestelijk tintje overhandigen Micky Adriaansens minister van Economische Zaken en Klimaat en Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid live vanuit een studio op symbolische wijze de subsidie. Dagvoorzitter Michiel Eijsbouts gaat met ze in gesprek en blikt samen met hen terug op de vorige lichting MKB!dee-projecten. Uiteraard maken we ook kennis met de gezichten achter de MKB!deeën en ontvangen we meer informatie over het kennisprogramma.

Vier edities MKB!dee

Dit is de vierde keer dat er geld beschikbaar komt voor MKB!dee; eerdere edities vonden plaats in 2018 (2 miljoen voor 14 projecten), 2019 (7,8 miljoen voor 47 projecten) en 2021 (10 miljoen euro voor 63 projecten, waarvan 7,3 miljoen van EZK en € 2,7 miljoen van SZW). De resultaten van de eerste twee edities zijn gebundeld in de publicatie MKB!dee Oplossingenboek voor leren en ontwikkelen. De 159 MKB!deeën dienen als inspiratie voor andere ondernemers om met leren en ontwikkelen in hun organisatie aan de slag te gaan.

Aanmelden

Nieuwsgierig naar de verhalen van MKB!dee-projecten? Benieuwd wat de ministers Micky Adriaansens en Karien van Gennip met deze subsidieregeling willen bereiken? Meld je aan voor de online bijeenkomst.

Inspiratieposter leercultuur

Voor alle MKB!dee-ondernemers die leren en ontwikkelen hoog op de agenda hebben, hebben we een cadeautje: een poster waarop de bouwstenen van een leerrijke werkomgeving centraal staan. Om iedereen in het bedrijf eraan te herinneren waar je samen naar op weg bent: een organisatie waarin leren onderdeel is van dagelijks werk.

Want net als jij zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is om jezelf te blijven ontwikkelen. Voor jezelf én het bedrijf. We moeten immers allemaal mee in deze snel veranderende wereld. Daarom helpen we je graag leren en ontwikkelen op de werkvloer vanzelfsprekend te maken. Alleen leermiddelen inzetten is niet genoeg: met een digitaal leerplatform creëer je nog geen lerende organisatie. Wil je dat medewerkers optimaal leren en ontwikkelen, dan heb je een sterke leercultuur nodig. Hoe leg je daarvoor de basis?

Hogeschool Windesheim en Hogeschool Saxion onderzochten uitgebreid de leercultuur in het mkb. Zij onderscheiden zes bouwstenen van leercultuur. Voeg daar “leermiddelen” aan toe en het plaatje is compleet. En omdat we weten dat de waan van de dag het roer nog wel eens wil overnemen, hebben we er een inspiratieposter van gemaakt. Als knoop in je zakdoek. Dus hang ‘m op, liefst op een plek waarop iedereen ‘m regelmatig ziet en ga aan de slag.

Download de uitgebreide poster met alle bouwstenen en subbouwstenen.
Download de inspiratieposter als reminder, om de bouwstenen altijd in het oog te houden.

Je kunt de poster ook opvragen via mkbidee@ptvt.nl, dan sturen we’m naar je op. Zo lang de voorraad strekt uiteraard.